keskiviikko 3. elokuuta 2016

Kansa ja sen ohjausKansan opetus ja ohjaus

Se, joka lukee vanhaa suomalaista lehdistöä, ei voi välttää havaitsemasta sitä muutosta, joka tapahtuu 1800-luvun jälkipuoliskolla, erityisesti 1870-luvulla.
Nikolai-keisarin ajan tylsät, pienikokoiset ja näivettyneen oloiset painotuotteet muuttuvat reheviksi aviiseiksi, joiden sivuilta pursuaa ajan kasvava hyvinvointi ja yhä monipuolisempi henkinen elämä. On suorastaan kouriintuntuvaa, miten koko maa nälkävuosien jälkeen näyttää yhtäkkiä täyttyvän kaiken maailman herkuista, nykyaikaisista liikennevälineistä ja pohdiskelevista ja kiistelevistä aatteidensa ajajista.
Kyseessä on muutos takapajuisen maan pysähtyneisyydestä maasta modernisaation irtiottoon.  Ranskalaisten viinien, Smyrnan rusinoiden, sardiinien, kahvin, konjakin ja seltteriveden ohella ja niitäkin tärkeämpänä loistaa lehtien sivuilta myös henkinen vireys: yhdistyksiä syntyy ja aatteita saarnataan, politiikastakin puhutaan ja ulkomaan ihmeet ja kulttuuri kiinnostavat.
Tätä voi vain verrata siihen primitiivisyyteen, jonka Agathon Meurman kuvaa vallinneen jopa mahtavassa Liuksialan kartanossa vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla. Silloin toki oli seurapiireissä kielitaitoisia ja matkustelleita henkilöitä, mutta heidänkin henkinen maailmansa näyttää olleen kovin rajoittunut, ainakin Agathon-pojan muistin ja ymmärryksen mukaan.
Jo pian Nikolain kuoleman jälkeen ryhdyttiin vakavasti puuhaamaan myös kansanopetuksen järjestämistä ja tuloksia tunnetusti syntyi. Ilman kansankynttilöitä ja heidän työtään Suomen nostaminen ns. kehitysmaasta moderniksi yhteiskunnaksi olisi ollut käytännössä mahdotonta.
Suomalainen kirjallisuus syntyi noihin aikoihin ja yleensäkin kirjallinen sivistys levisi aivan uudella voimalla kansan keskuuteen, kun se ensin oppi lukemaan ja sen jälkeen vielä lukemaan uudella tavalla, ei ainoastaan osatakseen kinkereillä tankata katekismusta. Jukolan Eero, josta tuli jahtivouti, tilasi sanomalehteä ja kelpaa esimerkiksi uudesta suomalaisesta kansalaisihanteesta.
Mutta mitä tekivät kansan syvät rivit? Kovin harva tuhlasi vähiä varojaan kirjoihin, kuten niiden painosmääristäkin voi havaita. Monet sitä paitsi eivät voineet käsittää, mitä siunausta oli saatavissa muusta kuin hengellisestä kirjallisuudesta. Sen synnillisyys sen sijaan oli ilmeistä.
Harppaus virkavallan ajan pysähtyneisyydestä Minna Canthin ja Juhani Ahon maailmaan on ajallisesti aika lyhyt, mutta henkisesti sitäkin pitempi. On selvää, että sitä ei ottanut koko kansa kerralla. Pieni osa myös yhteisestä rahvaasta tunsi vetoa henkisiin harrastuksiin ja eriytyi ryhmäksi, jota voidaan kutsua vaikkapa työtätekevän älymystön nimellä.
Tarja-Liisa Luukkanen on kirjoittanut suuritöisen ja kiehtovan tutkimuksen siitä, mitä yhteinen kansa luki tietyssä, maantieteellisesti ja ajallisesti rajatussa ympäristössä Karstulan pitäjässä 1800-luvun lopulla. Harvinaisena lähteenä on ollut Karstulan lainakirjaston vanhojen kirjojen kokoelma ja  niiden lainaajatiedot, jotka kuin ihmeen kautta ovat säästyneet tuhoamisvimmalta.
Kirja on sisällöltään hyvin rikas ja sen tarkempi selostaminen täytyy jättää alan julkaisuihin, joissa ennustan sille kunniasijaa. Sallittakoon joka tapauksessa muutamia huomioita teoksesta Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861-1918. Historiallinen arkisto 143. SKS, Helsinki 2016, 616 s.
Voidaan todeta, että aktiivisten kirjaston käyttäjien ryhmä ei ollut suuri, vain kolmisensataa lainaajaa noin 8000 hengen väestöstä. Todella aktiivisia vakiolainaajia oli tietysti vielä paljon vähemmän.
Joka tapauksessa lainausintoa löytyi, etenkin aluksi, 1870-luvulla, mutta vuosisadan loppua kohti into  mystisesti hyytyi ja viimein sammui kokonaan.
Syynä oli ilmeisesti hankintapolitiikka, puolen tuhatta opusta tarjosi aluksi uutta ja monipuolista hengenravintoa, mutta se riitti vain aikansa. Kun valikoimaa ei laajennettu eikä monipuolistettu kehityksen mukana, ei ollut enää paljon kiinnostustakaan siihen tarjontaan, joka epäilemättä oli aluksi ollut hyvinkin merkittävällä tavalla auttanut laajentamaan yhteisen kansan maailmankuvaa.
Yllättävää tai ei, mutta uskonnollinen kirjallisuus ja etenkin Luther-kirjallisuus oli kirjaston kukoistusaikana suurimmassa suosiossa, mikä saattaa heijastella paikallisia olosuhteita, jotka tietysti muutenkin on tarkoin huomioitava lainaamisen merkitystä arvioitaessa, kuten kirjoittaja toki tekeekin.
Kuitenkin lainattavissa oli myös muuta kirjallisuutta: kaikenlaisia tietokirjoja, oppaita, lasten ja nuorten kirjoja ja tietenkin myös kaunokirjallisuutta. Kirjaston käyttäjät saattoivat lukea maailman historiasta, tutkimusmatkoista Afrikan syvyyksiin ja vaikkapa muhamettilaisten tavoista, joita kuvattiin sangen arvostavasti. Myös Tuhannen ja yhden yön tarinat olivat tarjolla.
Neekerien ja muiden villi-ihmisten tavat esiteltiin esimerkkeinä siitä, miten kipeästi lähetystyötä tarvittiin. Ajatus oli varmasti hyvin perusteltu, mutta Belgian kuningas Leopoldin kuvaaminen esimerkilliseksi ihmisystäväksi meni epäilemättä pahasti pieleen.
Saatujen tietojen oikeellisuus ei kuitenkaan ollut oleellinen osa kirjallisuuden tuomasta siunauksesta. Toki erilaisia ohjekirjoja lainattiin runsaasti, mutta myös kaunokirjallisuutta, joka auttoi irtautumaan ajan ja paikan ahtaista rajoista ja tarjosi uusia maailmoja. Syntyi uusi lukutapa entisen toistamisen ja ulkoa opettelun sijaan.
Karstulassa kaunokirjallisuudesta löytyi nimikkeitä suurista klassikoista, Genoveevasta ja Ropin poika Krusoesta aina Zachris Topeliukseen ja Shakespeareen saakka. Ei valikoima aivan vähäinen ollut.
 Mark Twainin, Ibsenin, Dostojevskin tai Pushkinin teoksia ei kuitenkaan saanut Karstulan kirjastosta, toisin kuin Mikkelin vastaavasta.
Kotimaisen kirjallisuuden valikoima oli muutenkin kapea. Kiven Seitsemän veljestä tuli lainattavaksi vasta 1890-luvulla. Topeliuksen Välskärit kyllä olivat suosiossa, mutta Runeberg ei. Suomen sodasta sen sijaan kyllä löytyi muuta fiktiota.
Uusi realistinen kirjallisuus ei sopinut kansan luettavaksi, tuumivat ne, jotka kirjastoa täydensivät. Opettajille perustettiin oma kirjasto, jossa oli muun muassa Tolstoin kirjoittamaa ja häntä käsittelevää kirjallisuutta, jopa Sota ja Rauha.
Sellaiset kirjailijat kuin Minna Canth, Juhani Aho ja Arvid Järnefelt olivat epäilemättä vielä arveluttavampia kuin Kivi. Ylihärmässä nuorisoseura oli yrittänyt lahjoittaa näiden teoksia kansakoulun kirjastolle, mutta opettaja kieltäytyi ottamasta niitä vastaan ja kehotti sotkemaan ne suohon.
Vaikuttaa siis siltä, että kirjasto, joka aluksi oli suuri ikkunoiden avaaja maailmaan, putosi sitten 1800-luvun lopulla kehityksen kelkasta, kunnes koko sen toiminta hiipui 1900-luvulle tullessa.
Kirjoittaja on pohtinut kehitystä monipuolisesti ja hänen tulkintansa kannattaa ottaa vakavasti. Kyseessä on tärkeä perustutkimus, jollaista tarvittaisiin lisää. Vasta tällaiselle perustalle rakennettu kuva historiasta on kestävä.
Tuntuu siltä, että tämänkin kirjan kuvaamien prosessien taustalla on ollut paternalistinen holhousmentaliteetti, joka näyttää muodossa tai toisessa kestävän ajasta aikaan.
Itselleni tulee tässä mieleen se ihannekuva joka aikoinaan oli bolševikeilla nimenomaan työläisistä. Ilmeisesti se ei perustunut oikeastaan mihinkään todelliseen asiantuntemukseen ja tutkimuksen korvasivat Marxin ja Engelsin köykäiset spekulaatiot.
Neuvostoliiton NEP-kaudella pyrittiin maata hallitsemaan kuvotellun proletariaatin hengessä, vaikka sosialistista yhteiskuntaa ei tietysti vielä virallisesti ollutkaan. Esitotalitaarisena aikana ei ajan populaarikulttuuria pystytty kokonaan kahlitsemaan, mutta joka tapauksessa yritettiin pitää ainakin työläisten tietoisuus puhtana.
Niinpä ”pikkuporvarilliset” vaikutteet sallittiin niille, jotka joka tapauksessa olivat pikkuporvareita, mutta oikeille työläisille ei. Hehän olivat pieni vähemmistö, oikeastaan harvinaisuus tuon ajan Neuvostoliitossa. Esimerkiksi sentimentaaliset romanssit olivat tavaraa, joka ei portinvartijoiden tulkinnan mukaan sopinut proletaarien kuunneltavaksi ja soitettavaksi. Pikkuporvareille se kyllä voitiin sallia.
Mutta taantumuksen osana on aina ennemmin tai myöhemmin joutua yli kävellyksi. Se kansa, jota venäläiset slavofiilit olivat aikoinaan ihannoineet, oli olemassa vain aikansa. Sama koski kuviteltua proletariaattia. Sama koski edelleen sitä suomalaisuusliikkeen ihannoimaa kansaa, joka vuonna 1918 tuotti hirvittävän sokin Runebergin ja Topeliuksen hengessä kasvaneelle älymystölle.
Nykyinen älymystö onkin jo opetellut avoimesti halveksimaan kansaa, joten sen ei tarvitse enää samalla tavalla pettyä. Edeltäjiensä tapaan se joka tapauksessa yrittää hallita kansan tajuntaa ja ajattelua. Ei tarvitse olla ennustaja ymmärtääkseen, ettei tämä taaskaan onnistu.

8 kommenttia:

 1. "Nykyinen älymystö onkin jo opetellut avoimesti halveksimaan kansaa, joten sen ei tarvitse enää samalla tavalla pettyä. Edeltäjiensä tapaan se joka tapauksessa yrittää hallita kansan tajuntaa ja ajattelua. Ei tarvitse olla ennustaja ymmärtääkseen, ettei tämä taaskaan onnistu."

  Juuri noin. Ei ne ne opi. Nyt kyllä on kovat piipussa, kun teknokraatit auttavat älymystöä väestön "mielipiteiden hallinnassa." Sitä yritetään somesensuurilla ja villeimmät kaavailevat jopa digitaalista henkilökorttia, kun mikään muu ei auta ja kansalaiset ovat oppineet hallitsemaan omaa tiedonhankintaansa.
  Laittomuudet tulee karsia, mutta tiedon leviämistä eri asioista jos aletaan estellä niin siinä käy heikosti.
  Luin vuosikymmen sitten Taistolaisuuden mustan kirjan.
  Millainen kirja ja millä nimellä kirjoitetaan tästä ajasta vastaava teos?
  (Tietenkin mietityttää, että jos ei kirjoitetaakaan.)

  jk

  VastaaPoista
 2. "Kansa ja sen ohjaus"

  Menneisyyttä ei voi korjata, mutta tulevaisuutta voi korjata ja varsinkin menneisyyden avulla. Mikä sen toteuttaa? demokratia vai demokratuuri, vaiko sekä että?

  VastaaPoista
 3. Tampereella olevassa työväenmuseo Werstaalla on vanha katekismus suurporvari J.C.Freckellin & Pojan kirjapainosta vuodelta 1853. Palkollisia kehotettiin kunnioittamaan isäntiään niin kuin Kristusta olivatpa nämä hyviä tahi "tuimia". Kolmas käsky kielsi tehtaiden sunnuntaityön. Raamatussahan mainitaan että sunnuntai on lepopäivä palvelijoille, orjille ja juhdillekin.

  VastaaPoista
 4. RISI eli Venäjän strategisten tutkimusten instituutti julkaisi nettijulkaisussaan arkkipiispa Nikonin kirjoituksen vuodelta 1912 "Mikä sairaus vaivaa Äitimme-Venäjää?" Vastausta kysymykseen missä ovat sairauden juuret ei taida vieläkään olla.

  Чем больна наша матушка Россия?
  Архиепископ Никон (Рождественский), Благодатный огонь
  02.08.2016
  http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/08/2016-08-02/chem_bolna_nasha_matushka_rossiya/

  От чего болеет Россия?
  Что наша матушка Россия духовно болеет - это, кажется, для всех очевидно, но в чем корень болезни, какие условия в самом государственном организме благоприятствуют этой болезни - об этом высказываются самые разнообразные, до противоположности, суждения. Не буду разбирать все эти суждения, тем более что в наше время много таких писателей, которые сами не верят тому, что пишут, высказывают свои суждения лишь для того, чтобы скрыть свои настоящие мысли. Не стоит тратить времени на полемику с такими публицистами: все равно - их ничем не убедишь, ибо они не хуже современных Господу Иисусу Христу книжников и фарисеев знают истину, но нарочито закрывают свои глаза, чтоб ее не видеть...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Onko ryssittely mennyt niin pitkälle ettei juttukaveria enää muualta löydy?

   Poista
  2. Otsikoksi olisi kyllä pänyt laittaa "Venäjän kansa ja sen ohjaus".

   Poista
 5. Viime aikoina, jostakin syystä, olen muistanut lämmöllä Lipposen mainiota kommentointia. ” Minä keskustelen vaikka Kiinan keisarin kanssa, enkä kysy keneltäkään lupaa, enkä ole selitysvelvollinen etukäteen, enkä jälkikäteen.”

  Kerta kiellon päälle.” Minä olen niitä harvoja henkilöitä Suomessa, jolla on edellytyksiä käydä tällaisia keskusteluja. Medioissa ei osata edes englantia, kun näitä käsitellään. ”

  Valtiomiehen ajatonta viisautta. Retorista taitoa.

  VastaaPoista
 6. Nykyinen eliitti saattaa joutua pettymään vielä pahemman kerran uuden "kansansa" eli maahanmuuttajien suhteen.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.