keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Briteillä on vakava ongelmaMikä on tarpeeksi, mikä liikaa?

Brittiläisen Prospect-lehden lokakuun numerossa keskustellaan siirtolaisuudesta ja Paul Collierin sitä käsittelevästä kirjasta. Collierin artikkelin otsikkona on Miten paljon on tarpeeksi? Alaotsikossa sanotaan, että ”Jo liian kauan on annettu ksenofobien määrätä maahanmuuttokeskustelun ehdoista. Meillä täytyy olla maahanmuuttajien kontrollikeinoja, mutta parempia kuin nykyiset.”
Järkipuheen julkaiseminen herättää, kuten huomataan Britanniassa heti oikeinajattelijoiden (bien-pensants) keskuudessa refleksinomaisia epäilyjä rasismista, vihapuheesta ja muusta moraalisesta kelvottomuudesta. Niinpä myös tutkijoilla on paineita selitellä tuloksiaan ja jättää joitakin kysymyksiä kokonaan esittämättä mikäli haluavat välttää monenmoisia ikävyyksiä.
Tämän keskustelun osanottajat siis ainakin esittäytyvät moraalisesti moitteettomina kansalaisina, jotka ovat huomanneet, että nykymenon jatkumisesta on ikäviä seurauksia, olipa tarkoitus miten hyvä tahansa.
Kysymys on siitä, että maahanmuutto on kiihtynyt. Tämä taas johtuu siitä, että tiettyyn kokoon kasvaneet diasporat helpottavat erittäin paljon uusien muuttajien saapumista. Ellei mitään tehdä, tämä prosessi loppuu periaatteessa joko sitten, kun lähtömaan ihmiset loppuvat tai kun elintasokuilu maiden välillä umpeutuu.
Muuttovirta mullistaa vastaanottavan maan väestörakenteen ja sen on syytä päättää, millainen maahanmuuttajien määrä on optimaalinen –paras sekä kanta-asukkaille, muuttajille että lähtömaille.
Vaikka talousmiehet kaipaavat muuttajia oman etunsa takia, ei siunaus jakaudu tasaisesti. Tietty määrä muuttajia ilmeisesti kohentaa maan taloutta yleisestikin, mutta ´määrän lisääntyessä edut jäävät haittoja pienemmiksi. Muuttuvan ikärakenteen aiheuttamien ongelmien korjaaminen maahanmuutolla on yksinkertaisesti mahdotonta. Korkeintaan se tuo hetken lievityksen ongelmaan, joka jokaisen yhteiskunnan on itse ratkaistava. Maahanmuuttajat aiheuttavat painetta sosiaalialalla, kunnallisten asuntojen saatavuudessa ja palkoissa. Kotimainen alaluokka kärsii paitsi taloudellisesti, myös moraalisesti. Liian suureksi kasvanut diversiteetti ja sulkeutuneet yhteisöt vähentävät luottamusta, sosiaalista välittämistä, kansalaisaktiivisuutta ja yleistä solidaarisuutta. Myös yhteiskunnan yläkerroksissa itäaasialaisten ”tiikeriäidin lasten” kilpailu syrjäyttää kotimaisia voimia ja niin edelleen.
Maahanmuuttajaryhmien koostumus on Britanniassakin hyvin kirjava, eikä niitä voi järkevästi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Selvää on, että eri ryhmillä on hyvin erilainen ennuste ja niihin myös suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Maahanmuuttopolitiikassa olisi myös tärkeää ottaa huomioon tulijoiden työllistettävyys, pelkät kokonaismäärät eivät kerro mitään siitä, mitä tuleman pitää.
Viimeisten kahdeksan vuoden aikana brittien asenteet maahanmuuttoon ovat muuttuneet merkittävästi ja asia on ruvettu näkemään yhä suurempana ongelmana. Nyt 68 prosenttia briteistä näkee sen ”melko suurena” tai ”hyvin suurena” ongelmana. Muutos on kahdeksan prosenttiyksikköä. Monissa alakysymyksissä muutos on kuitenkin paljon suurempi. Esimerkiksi EU-kansalaisten vapaata muutto-oikeutta kannatti vuonna 2005 56 prosenttia, nyt vain 38.
Vihjeitä siitä, mihin asia liittyy, voi tehdä johtopäätöksiä tarkastelemalla eri kansanryhmien nauttimaa suosiota. Tutkijoiden asettama kysymys koski arviota siitä, onko kyseisten ryhmien edustajilla myönteinen vai kielteinen merkitys nykypäivän Britannialle. Australialaisten osalta myönteinen arvio oli 54 prosentilla ja kielteinen 8:lla. Intialaisten osalta luvut olivat 46 ja 20, puolalaisten osalta 38 ja 29, nigerialaisten osalta 17 ja 43 ja romanialaisten osalta 15 ja 48.
Vaikuttaa siltä, että Collierin kirja on asiallinen yritys selvittää, millainen siirtolaisten määrä ja laatu Britanniaan mahtuu ilman, että se pysyvästi vahingoittaa sikäläistä yhteiskuntaa. Tätä kannattaa meilläkin miettiä jo nyt, kun aikaa vielä on ja kun kysymys vielä voidaan vakavasti asettaa sellaisesta maahanmuutosta, joka oikeasti hyödyttää Suomea. On turha sanoakaan, että yritys ratkaista maailman konflikteja Suomeen suuntautuvalla maahanmuutolla on mielettömyyttä.
Tässä suhteessa kannattaa varmaan noteerata myös Pekka Himasen tuore tutkimus, jossa pannaan suurta painoa arvokkaalle elämälle. Meidän maahamme kaukaisista kulttuureista muuttaville maamme tarjoaa kulttuurisokin, jossa juuri ihmisarvon riistäminen on keskeisellä sijalla. Se, jonka elämään on kuulunut suvun ja heimon kunnioitus ja vanhuuden mukanaan tuoma arvostus, putoaa täällä tyhjyyteen, ellei tuo mukanaan sukuaan ja heimoaan, jotka joutuvat elämään täällä omana kulttuurienklaavinaan.
Tiedän, että meidän niin sanotun kulttuurimme piirissä on monia, joiden mielestä vain aineellisella hyvinvoinnilla on merkitystä ja sossuraha korvaa täysin määrin inhimillisen arvokkuuden menetyksen. Heidän olisi kuitenkin syytä vakavasti miettiä omia asenteitaan.
Maahanmuuttajat eivät ole villi-ihmisiä, jotka voidaan sopeuttaa meikäläiseen arvomaailmaan yksinkertaisesti vain kouluttamalla. Myöskään me suomalaiset emme ole vain suvaitsemattomia impivaaralaisia, jotka voidaan sopeuttaa monikulttuurisuuteen, kunhan vain oikeat asenteet saadaan vallitseviksi hieman keppiä ja porkkanaa käyttäen.
Suuret kulttuurierot ovat asia, joka on huomioitava täydellä vakavuudella. Kuvitelma Suomen muuttamisesta New Yorkiksi, jossa lukemattomat eri kulttuurit aiheuttavat jännää säpinää ja tekevät elämän kiinnostavaksi, on epärealistinen päämäärä.
Jotta maahanmuuttopolitiikan peruskysymykset voidaan rationaalisesti selvittää, on maamme sivistyneistöltä voitava vaatia sellaista keskusteluilmapiiriä, jossa näitä asioita voidaan käsitellä täysin kiihkottomasti ja vastuullisesti, ilman hurskastelua ja leimaamista.
 Englannissa virtahepo on jo olohuoneessa eikä sen kieltäminen enää vakuuta ketään. Meillä asiaa voidaan halutessa vielä vähätellä ja hankkia irtopisteitä emotionaalisilla hyökkäyksillä tai maailmansyleilyillä. Totuuden aika on kuitenkin tulossa ja sitä varten kannattaa vähintäänkin harjoitella jo nyt.

24 kommenttia:

 1. Kirjoitin pari viikkoa sitten Collierin kirjasta eräänlaisen referaatin mutta vain yhdestä pienestä osasta kirjaa.

  Referaatti on tässä

  Kirja on aivan loistava vaikka harva tuskin on kaikessa samaa mieltä sen kanssa. Kirja luo ainakin pohjan keskustella asiasta erimielisten kesken.

  VastaaPoista
 2. Tässä on lisäksi video-haastattelu joka oli Economist-lehdessä alunperin.

  VastaaPoista
 3. Sitä vaan tulee ihmeteltyä miksi syyrialaiset pakenevat parhaillaan Ruotsiin, eivätkä Suomeen, vaikka täällä voisi odottaa saavansa paljon paremman vähemmistökohtelun?

  Ilmeisesti he haluavat elää maassa maan tavalla?

  VastaaPoista
 4. Lieksalaiset haluaisivat kokoontua omissa tiloissaan, koska tietäisivät etelässä pidettävän hienona erikielisten käyvän koulua omissa tiloissaan.

  VastaaPoista
 5. Liberaalin Guardianianin arvostelu menee myötäkarvaan:

  http://www.theguardian.com/books/2013/sep/19/exodus-immigration-paul-collier-review

  Markkinafundamentalistit kritisoivat enemmän:

  http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2013/08/05/book-review-exodus-how-migration-is-changing-our-world/

  VastaaPoista
 6. Filosofinen näkökulma: Totuuksien aika

  Mikä ero on siirtolaisuudella, maahanmuutolla, pakolaisuudella ja kolonisaatoreilla? Samalla voitaneen kysyä mitä yhteistä mainituilla ilmiöillä on?

  Suomen itsenäisyyden aikana Suomeen oli tullut sekä pakolaisia, siirtolaisia että maahanmuuttajia. Suurimpana pakolaisten, siirtolaisten ja maahanmuuttajien lähteenä on aina ollut Venäjä.

  Miksi RISI/RISS tuli Suomeen? Tuskin kukaan sanoo, että se tuli Suomeen harjoittamaan strategista hymyilyä.

  Useita vuosia sitten (2003) Venäjän (lue: neuvostoliittolaiset) filosofit kokoontuivat kerähmöön keskustelemaan kirjasta "Marxilaisuus utopiana". Filosofit päättivät yksimielisesti, että kirja on erittäin mielenkiintoinen ja raportti julkaistiin seuraavana vuonna filosofisessa julkaisussa.

  Venäläiset/neuvostoliittolaiset filosofit eivät mainitussa kerähmössään ottaneet kantaa siihen mitä pitäisi tehdä Kommunistiselle manifestille ja Maailman vallankumouksen idealle. Viimeksi mainitut asiat kuuluivat kaiketi poliitikoille, jotka eivät tehneet asioille mitään, joten vanha Neuvostoliitto jatkoi olemassaoloiaan hiljaisesti, vaikka uudessa privatisoidussa muodossaan. Mausoleumista uloskannettu Stalin on taas kovassa huudossa.

  Siis miksi Miksi RISI/RISS tuli Suomeen? tuli Suomeen? Tietenkin johtajaksi, ohjaamaan nuoria stalinisteja ja kilttejä leninistejä. Verkostointi on valmis: Suomessa on yllin kyllin suomalaisia stalinisteja. RISI/RISS pääsee vakoilemaan ihan mitä tahansa.
  VastaaPoista
 7. Hyvin artikuloitu ja informatiivinen kirjoitus, mistä kiitokset. (Vaikka tässäkin tapauksessa taitaa olla niin, että näitä juttuja lukevat lähinnä ne, jotka ovat esiin nostetuista pointeista jo muutoinkin enimmäkseen vakuuttuneita, eivät suinkaan ne, joiden näitä toivoisi lukevan...)

  Aina, kun vähänkin painavammista yhteiskunnallisista asioista keskustellaan, olisi mitä toivottavinta, että asioita pyrittäisiin konkretisoimaan edes jollakin tavoin epämääräisten, mitenkään jäsentymättömien ja taivaita maalailevien diskurssien sijaan. Pitäisi siis puhua (muissakin yhteyksissä kuin maahanmuuttoon liittyen) myös määristä ja keinoista sekä syy-seuraus-suhteista, ei pelkästään epämääräisistä aatteelliselle ja periaatteelliselle tasolle jäävistä seikoista, tyyliin "meillä on varaa ja meillä on velvollisuus tähän-ja-tuohon". Siis esittää paitsi kysymys "miksi?", myös kysymys "miten?", ja mahdollisesti edes yrittää hahmotella jonkinlaista omakohtaistakin vastausta esiin nostettuihin kysymyksiin.

  Ja mitä toivottavinta olisi myös määritellä käsitteet siten, että niille koetetaan antaa edes jollakin tavoin ja edes nimenomaisessa asiayhteydessä jonkinlainen sitova merkityssisältö kaikenlaisten epämääräisten, väljästi ja täysin tulkinnanvaraisesti ja yleensä pejoratiivisesti määriteltyjen blancotermien (mallia "vihapuhe") sijaan. Mikäli näin ei tehdä, ajaudutaan nopeasti tilanteeseen, jossa kaikkien ongelmien voitaisiin ihan yhtä hyvin määritellä johtuvan perisynnistä.

  Luin äskettäin myös Ryssäviha-teoksesi, vaikutti todella mielenkiintoiselta.

  VastaaPoista
 8. Mitä RISI:in tulee, niin sen julkaisut "Stalin ja Suomi" ja "Venäläisen äidin pyhä velvollisuus" öpuhuvat puolestaan. Jos tuntuu, etteivät ne puhu tarpeeksi, niin kannattaa vielä katsoa kotisivua "Suomi tänään". Siellä kotomamme koko kuva sellaisena kuin jotkut valuaisivat.
  Perisyntejämme oletetaan olevan niin impivaaralaisuus kuin ryssäviha. Onni onnettomuudessa on, että olemme kansa, joka osaa olla vilpittömästi vahingoniloinen omasta onnettomuudestaan. Tämä on sitaatti Lasse Lehtisen uudesta kirjasta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nyt täytyy todeta, että en oikein ymmärrä tätä RISI-fobiaasi.
   Onhan jokainen tutkimusinstituutti Suomessakin täysin omaa politiikkaansa, linjaansa ja etuaan ajava.
   Mielestäni RISI:n linja on täysin perusteltu ja jopa avoin, siinä missä esim. Ulkopoliittisen instituutin "lobbaajat" ovat läpinäkyviä ja naurettavia.
   Edelliseen verrattuna RISI on älymystön tutkimusinstituutti.

   Partakoneen terävistä aivoista löytyy syvyyttä, ja paljon muuta kuin keskinkertaisuutta. Mutta keskinkertaisuudellahan Suomi pääsee tulevaisuudessa pitkälle, ei tarvitse kohdata omaa itseään.

   Poista
 9. Kumma juttu, että näihin ohjelmiin tulee valtavasti kirjoitusvirheitä. Korjaisin jos osaisin.

  VastaaPoista
 10. Venäläisiä näkee paljon Suomessa, ehkä RISIkin. Mutta missä ne nykysuomalaiset stalinistit ja leninistit luuraavat? Piilossako valmistelemassa vallankumousta? Eivät kai he niin paljon ole ajasta jäljessä?

  Eräs ministeri halusi Suomeen ulkomailta työvoimaa, mm. Somaliasta. Kun saamme yhden bussikuskin monen vuoden koulutuksen jälkeen, perhe ja sukulaiset tulevat mukana eli taas tarvitaan lisää työvoimaa ja rahaa. Lapset eivät enää haluakaan bussikuskiksi. Tai kun firma saa yhden ulkomaalaisen työntekijän, jolle maksetaan huonompaa palkkaa kuin suomalaiselle, perheelle maksetaan suuremmat avustukset kuin perheen huoltajan kk-palkka. Ja osa suomalaisista jää ilman työpaikkaa, kun hekin elävät mieluummin avustuksilla kuin pienellä palkalla. Jos firmat maksaisivat kunnon palkkaa, ehkä suomalaisiakin työntekijöitä löytyisi. Tai onko firmoilla liian suuret verot, kun maahanmuuttajat ja työttömät pitää elättää?

  Euroopan kaupungeissa suurimman osan huonosti palkatuista töistä tekevät Afrikasta ja Aasiasta lähtöisin olevat ihmiset. Afrikasta ja Aasiasta onkin tulossa miljoonia tai miljardeja, jos he jotenkin onnistuvat pääsemään Eurooppaan. Onko tulossa katastrofi, jossa kaupungit slummiutuvat ja luonto tuhotaan? Todelliset ongelmat ovat kehitysmaissa, mutta siirtolaisuus ei auta niitä muuten kuin rahalähetysten muodossa ja sekin edistää väestönkasvua, siirtolaisuutta ja slummiutumista. Muutosten pitäisi tapahtua muualla kuin Euroopassa, joka ei ole Eldorado kaikille maailman ihmisille. Ei enää voida vedota siihen, että onhan Suomessakin ollut siirtolaisia jo ammoisista ajoista.

  Ratkaisuja olisi, jos olisi tahtoa, myös kehitysmaissa, mutta ne ovat vaikeita ratkaisuja. Minulla olisi yksi toivomus: säilytetään edes suomalainen luonto. Monessa maassa ei ole enää luontoa, on vain ihmisiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Mutta missä ne nykysuomalaiset stalinistit ja leninistit luuraavat?"

   Kyllä isoveli tiesi keitä taistolaisliikkeeseen kuului. Tämän liikkeen ainoana peruspylväänä oli беззаветная преданность eli varaukseton uskollisuus. Minkäänlaista teoretisointia ei tarvittu eikä suvaittu. Neuvostokommunismin romahduksen/lopettamisen jälkeen valveutuneimmat taistolaiset muuttuivatkin ensin sitoutumattomiksi ja myöhemmin varauksettoman uskollisiksi vihreiksi. Muille taistolaisille kelpasi hyvin Putinin lausunto, että Neuvostoliiton romahdus oli geopoliittinen katastrofi. Toisin sanoen: "me venäläiset olemme tyhmiä, koska emme pystyneet rakentamaan kommuismia, mutta te, suomalaiset, olette viisampia ja varmasti pystytte tekemään sen."

   Tällaisia elämää suuremmalle aatteelle varauksettoman uskollisia laumoja/ryhmiä on olemassa. Miten heitä pitäisi käyttää hyväksi?

   Esimerkiksi näin. Helvetin enkelit (Yön susien veljespuolue Suomessa) perusti lukuisia pikkufirmoja, mm. remonttifirmoja jne. Niihin tarvitaan ensisijaisesti nimenomaan varauksettoman uskollisia aineksia. Jne. Jne. Minulla henkilökohtaisesti on edelleenkin Helvetin enkelien kynsien jäljet ihollani.

   Poista
 11. Putin on parhaillaan Roomassa vahvistamassa kristittyjen yhteyksiä eteläisillä alueilla.

  VastaaPoista
 12. Ajankohtainen kysymys:

  Kuka on ryssien kaikkien aikojen vihatuin suomalainen?

  Vastaus:

  Se on Vapaussodan, Talvisodan ja Jatkosodan suomalainen ammattitukipylväs marsalkka Mannerheim.

  VastaaPoista
 13. Ajankohtainen kysymys:

  Ketkä ovat Suomen itsenäisyyden raivokkaita vihaajia?

  Vastaus:

  Tietysti ne, jotka havittelivat Suomen alueen valloittamista jo tuhannen vuoden ajan.

  VastaaPoista
 14. Totuuden aika

  Ajankohtainen havainto:

  Stalinismin palvomiseksi ei tarvita mitään muuta kuin suomettuneita aivoja.

  VastaaPoista
 15. Kylmän sodan asenteita sulattavat etelän tuulet uhkaavat Timo Soinin kuningastietä. Hän on nöyränä katolilaisena ilmoittautunut pääministeriehdokkaaksi harjoiteltuaan puolueessaan johtamista rautakuolaimilla, mutta sillä välin Roomaan on valittu paavi joka jakaa köyhille ja halailee vajavaisia!

  VastaaPoista
 16. Arvoituksen vuoro

  Kysymys:

  Mikä on maailman valtavin porkkana?

  Vastaus:

  Se on tietysti kommunismin aate, josta Karl Marx käytti kyllä sanontaa "kommunismin aave" eräässä tunnetussa teoksessaan.

  VastaaPoista
 17. Vastuuntuntoinen puolikas älymystöä (Raimo Väyrynen, Tarja Cronberg ym.) kirjoitti Hesarissa olevansa huolissaan kommunismin aaveesta.

  VastaaPoista
 18. Urbi et orbi, puhuu paavi. Urbi tarkoittaa kaupunkilaisia, urpilaisia, orbi orpolaisia, maalaisia.

  VastaaPoista
 19. Seuraava arvoitus

  Kysymys:

  Mikä oli maailman valtavin keppi?

  Vastaus:

  Se oli tietysti maailmansodat, joiden avulla ihmiskunta haluttiin ohjata kommunismiin, parempaan, valoisaan tulevaisuuteen. Ihminen väittää olevansa jumalankaltainen olento, joten jumaluuden täytyy toimia.

  Resurssit taas jakavat ihmiset niihin, jotka ovat enemmän jumalankaltaisia, ja niihin, jotka ovat paljon-paljon vähemmän jumalankaltaisia.

  VastaaPoista
 20. Marx ja Engels maailmansodista


  1847: “…every revolutionary upheaval… must fail until the revolutionary working class is victorious, that every social reform remains a utopia until the proletarian revolution and the feudalistic counter-revolution measure swords in a world war.” (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 9, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 6, pp. 428-429.)

  1848: ”And only a world war can overthrow the old England as only this can provide the Chartists, the party of the organized English workers, with the conditions for a successful rising against their gigantic oppressors… But any European war in which England is involved is a world war…” (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 8, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 6, pp. 428-429.)


  1849: “The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is a step forward”. (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 8, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 6, pp. 428-429.)

  1849: “The chief mission of all other races and peoples—large and small—is to perish in the revolutionary holocaust. Therefore they are counterrevolutionary. (The Russian Menace to Europe: by Karl Marx and Friedrich Engels. A collection of articles, speeches, letters and news dispatches, selected and edited by Paul W. Blackstock and Bert F. Hoselitz. The Free Press, Glencoe, Illinois. 1952, p. 59.)
  1850: “…with the victories of the Holy Alliance, Europe has taken on a form in which every fresh proletarian upheaval in France directly involves a world war. The new French revolution is forced to leave its national soil forthwith and conquer the European terrain, on which alone the social revolution of the nineteenth century can be accomplished.” (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 10, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 7, pp. 428-429.)


  1870: ”What the Prussian jackasses do not see is that the present war is leading just as inevitably to a war between Germany and Russia… And such a war No. 2 will act as the midwife of the inevitable social revolution in Russia”. (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 44, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 33, pp. 428-429.)

  1879: “Or else there will be a European war, and the present German party, too, will be submerged in the inevitable struggle of each individual for its national existence. A war such as that would, for us, be the greatest of misfortunes; it might set the movement back by twenty years. But the new party that must surely emerge from it at last would, in all European countries, be freed of a host of hesitations and pettinesses such as presently hamper the movement everywhere”. (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 34, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 34, pp. 428-429.)

  1887: “…famine, disease, the universal lapse into barbarism, both of the armies and the people… Only one consequence is absolutely certain: universal exhaustion and the creation of the conditions for the ultimate victory of the working class”. (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 26, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 21, pp. 428-429.)

  1890: “A war? Child´s play to launch one. But what would become of it once launched defies the imagination…” (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 27, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 22, pp. 428-429.)


  1895: “…by making any war other than a world war of unprecedented cruelty and absolutely incalculable outcome an impossibility… The Communist Manifesto had already proclaimed the winning of universal suffrage, of democracy, as one of the first and most important tasks of the militant proletariat.” (K. Marx, F. Engels. Collected Works, Vol. 27, pp. 197-198; (K. Marks i F. Engel´s. Sochinenia, Vol. 22, pp. 428-429.)


  VastaaPoista
 21. Sekä kommunistit että fasistit kuuntelivat päätöksiä tehdessään sydämen ääntä. Sydän oli heille poliittinen elin, kuten Sven Tuuvalla.

  VastaaPoista
 22. Tuossa edellä anonyymi siteeraa kommunismin aaveen perusteoksia, niin miten niistä päästäisiin eroon? Polttamalla kirjat torilla, kuuntelemalla sydäntä järjen sijaan.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.