perjantai 3. toukokuuta 2019

Sananvapauden puolesta


Hyvää sananvapauden päivää!

Toivottavasti kaikki yhä vielä muistavat, miksi Neuvostoliitossa oli niin ankara sensuuri.
Syyhän oli se, että se oli maailman vapain maa ja sen vuoksi sen vapaus oli jatkuvasti uhattuna riistojärjestelmän edustajien ja kätyrien taholta.
Sellaisten kanssa ei ruvettu eikä voitukaan ruveta keskustelemaan ja niinpä omaa vapautta suojeltiin kaikin mahdollisin keinoin. Mikään keino sinänsä ei ollut liian alhainen eikä häpeällinen, sillä itse aate oli niin suuri ja pyhä.
Aiemmin historiassa Ranskan Kansalliskonventti, muuan bolševikkien esikuvista, oli vuonna 1793 päättänyt, että Lyonin kaupunki oli hävitettävä maan pinnalta ja sen paikalle pystytettävä kyltti, jossa lukee: Lyon nousi vapautta vastaan, Lyonia ei enää ole.
Lyonin rankaisemisen sai hoitaakseen Joseph Fouché, joka on historiassa tunnettu, sanoisinko suhteestaan periaatteellisuuteen. Hän ei hoitanut tätä työtään mainittavan tehokkaasti, mutta tärkeintähän on aulis mielenlaatu. Keskuudessamme onkin aina henkilöitä joille arvot ovat tärkeämpiä kuin mikään muu ja jotka ovat niiden puolesta valmiita mihin tahansa.
Fouchén elämäkerrasta, jonka halukkaat voivat googlata luettavakseen, voinemme oppia esimerkiksi sen, että se, mitä nimitämme arvopohjaksemme ja minkä päällä luulemme vakaasti seisovamme, onkin vain aikaansa sidottu konventio, joka saattaakin seuraavassa historian vaiheessa osoittautua peräti pettäväksi.
Niinpä meidän kaikkien olisi, yleisen ja yhteisen etumme nimissä, suvaittava myös sellaisia ajatuksia, jotka ovat arvopohjamme vastaisia. Niillä on luultavasti myös meille jotakin sanottavaa, vaikka emme haluaisikaan sitä kuulla.
Tämä velvollisuus on ehdoton ja poikkeuksina siitä ovat vain aidosti rikolliset teot, joiden tarkoituksena on toisten ihmisten vahingoittaminen.
Kun nyt tänään vietämme sanavapauden päivää, meidän on syytä pysähtyä miettimään, onko meillä viime aikoina esiintynyt taipumusta törkeään sananvapauden rajoittamiseen ja jopa ihmisten vahingoittamiseen tässä tarkoituksessa.
Tämän johdosta on allekirjoitettu myös seuraava adressi:

Me allekirjoittaneet edustamme kulttuurin, tieteen ja journalismin eri aloja. Olemme huolissamme tilasta, johon suomalainen sananvapaus on ajautunut. Maahamme on kehittynyt ilmapiiri, jossa osa mielipiteistä, arvoista ja jopa sanavalinnoista pyritään tekemään lainsuojattomiksi tai sulkemaan pois järjestäytyneen yhteiskunnan piiristä. Erilaiset painostusryhmät varsinkin sosiaalisessa mediassa yrittävät saada kulttuurin, median ja liike-elämän toimijat sallimaan vain näiden ryhmien hyväksymiä näkemyksiä. Ihmisiä painostetaan vaikenemaan leimaamalla, supistamalla heidän toimeentuloaan ja viemällä heiltä keinot tuoda kantansa julkisesti kuultavaksi.

Viime vuosina olemme joutuneet seuraamaan tapahtumia, jotka vielä vähän aikaa sitten olisivat tuntuneet mahdottomilta. Yliopiston professoria on yritetty kammeta pois virastaan hänen yksityishenkilönä esittämiensä mielipiteiden perusteella.(1) Konsertteja on peruttu, koska esiintyjä on sanonut julkisuudessa asioita, jotka saattavat loukata jotakuta.(2) Kirjailijoille myönnettyjä apurahoja on vaadittu peruttaviksi (3) ja kustantaja on suljettu kirjamessujen ulkopuolelle epämääräisiin arvosyihin vedoten. (4) Kansalaiskeskustelua sosiaalisessa mediassa on rajoitettu mielivaltaisesti sovelletuilla yhteisönormeilla ja automatisoidulla sensuurilla. Monet eivät uskalla sanoa julkisesti edes ilmiselviä tosiasioita, jotteivät vaarantaisi uraansa ja joutuisi ala-arvoisen riepottelun kohteeksi.

Tähän mennessä julkisuudessa on puhuttu enimmäkseen uhkailusta ja häirinnästä, jota tutkijat, toimittajat ja poliitikot ovat joutuneet kokemaan yksityishenkilöiden taholta. Me allekirjoittaneet tuomitsemme myös tällaisen toiminnan yksiselitteisesti. Tässä julkilausumassa haluamme kuitenkin kiinnittää huomion vähemmän esillä olleeseen seikkaan, eli instituutioiden, liikeyritysten ja niihin vaikuttamaan pyrkivien painostusryhmien toiminnasta sananvapauden rajoittamiseksi. Mielestämme kyseessä on tällä hetkellä suurin uhka sananvapaudelle, sillä mainituilla tahoilla on suuri valta päättää siitä, kuka pääsee esittämään asiansa ja missä.

Totalitaarisen logiikan mukaan tietynlaisia mielipiteitä ei saa päästää julkiseen tilaan, koska itsenäiseen ajatteluun kykenemättömät kansalaiset saattavat omaksua ne. Tämä ajattelumalli perustuu syvään epävarmuuteen, jota yritetään lievittää kielloilla. Mutta epämiellyttävätkään ajatukset eivät katoa kieltämällä tai pois sulkemalla. Vapaan mielipiteenvaihdon loppuminen vaarantaa yhteiskuntarauhan ja lisää riskiä väkivallan käyttöön normaalien vaikutuskanavien sijaan. Se syventää yhteiskunnallista kahtiajakoa ja eri ryhmien välistä vihamielisyyttä.

Sananvapaudesta ovat riippuvaisia poliittiset oikeudet ja itse oikeusvaltio. Sananvapaus ei tarkoita pelkkää valtiollisen ennakkosensuurin puuttumista, vaan vapaudelle vihamielinen ilmapiiri voi syntyä ilman ainuttakaan lakiin kirjattua kieltoa. Hiljennysvaikutuksesta, jossa ihmiset vaikenevat kielteisten sosiaalisten seuraamusten pelossa, on esimerkkejä Suomenkin lähihistoriassa.

Vetoamme kaikkiin kulttuuri- ja tiede-elämän vaikuttajiin sananvapauden säilyttämisen puolesta. Vaadimme myös poliittisia päättäjiä turvaamaan aktiivisesti tätä kansalaisvapauksien aluetta, josta kaikki muut vapaudet riippuvat. Sananvapautta koskevaa tuomiovaltaa ei pidä siirtää oikeuslaitokselta yksityisille kansalaisille, ryhmille ja yrityksille, jotka pyrkivät luomaan epävirallisen sensuurin ilmapiiriä. Sananvapauden epämuodolliset rajoitukset on kitkettävä yhteiskunnastamme. Kansalaisten oikeus arvostella päättäjiä, ideologioita, uskontoja, kansanryhmiä ja toisiaan on itseisarvo, jota ei tule soveltaa valikoiden. Jos tehdään rangaistavaksi jokin, mitä joku pitää loukkaavana, ollaan pian tilanteessa, jossa kaikki voivat vaatia sananvapautta rajoitettavaksi omien tunnereaktioidensa perusteella. Sananvapauden ainoa hyväksyttävä raja kulkee väkivallan lietsomisessa, kaikki muut viralliset ja epäviralliset rajoitukset uhkaavat kansalaisvapauksia kokonaisuudessaan. Suomen henkisen elämän pitää säilyä vapaan mielipiteenvaihdon alueena, jossa sallitaan myös ajatukset jotka eivät kaikkia miellytä.

Jos koko ihmiskunta, yhtä ainoaa ihmistä lukuunottamatta, olisi samaa mieltä ja tuo yksi ainoa olisi vastaan, ihmiskunta ei olisi sen paremmin oikeutettu vaientamaan tätä yhtä henkilöä kuin tämä olisi oikeutettu vaientamaan ihmiskuntaa, jos hänellä olisi siihen valta. Jos mielipide olisi persoonallista omaisuutta, joka olisi jonkun arvoista ainoastaan sen omistajalle, jos kiusanteko sen omistamisessa olisi vain yksityistä vääryyttä, niin olisi joku ero siinä, tehdäänkö vääryys harvoille vai useille henkilöille. Mutta varsinainen paha vaientamisessa on se, että siten ryöstetään ihmiskuntaa, niin hyvin jälkimaailmaa kuin nykyistäkin sukupolvea, ja vielä enemmän niitä, jotka siitä mielipiteestä poikkeavat kuin niitä, jotka sitä kannattavat. Jos mielipide on oikea, heiltä on otettu tilaisuus vaihtaa erehdys totuuteen; jos se on väärä, he menettävät melkein yhtä suuren edun, kirkkaamman käsityksen ja elävämmän tunteen totuudesta, jonka synnyttää tämän taistelu erehdystä vastaan. (John Stuart Mill, ”Vapaudesta”, suom. Niilo Liakka)


Allekirjoittaneet:


Maria Asunta
kirjailija

Antti Balk
kirjailija, kustantaja

Aki Cederberg
kirjailija, muusikko

Marko Hamilo
tiedetoimittaja, tietokirjailija

Jukka Hankamäki
filosofi, sosiaalipsykologi

Timo Hännikäinen
kirjailija, kustantaja

Vesa Iitti
kirjailija, suomentaja

Katriina Kajannes
kotimaisen kirjallisuuden dosentti

Atte Kaleva
tietokirjailija

Tenho Kiiskinen
toimittaja, kriitikko

Kari Klemelä
suomentaja, kustantaja

Jussi Juhani Kuosmanen
kustantaja, diplomitanssinopettaja

M. A. Käppi
podcast-isäntä, joogaopettaja

Miisa Latikka
elokuvaohjaaja

Kiba Lumberg
taiteen sekatyöläinen

M. A. Meretvuo
kirjailija, suomentaja

Jussi K. Niemelä
kirjailija, toimittaja

Eeva Oehlandt
yrittäjä, kirjailija, toimittaja, blogisti

Teppo Paulasto
kirjailija

Matti Rautaniemi
tietokirjailija

Matti Reinikka
elokuvaohjaaja

Kari Salminen
toimittaja

Erkki Seppänen
muusikko, kielitieteilijä

Tero Vaara
muusikko

Timo Vihavainen
historioitsija, Venäjän tutkimuksen professori

Aulikki Vuola
suomentaja43 kommenttia:

 1. Absoluuttinen sananvapaus on moniarvoisessa yhteiskunnassa ainoa vaihtoehto. Toinen on absoluuttinen fyysinen koskemattomuus. Ne loukkaantuvat, jotka loukkaantuvat...

  VastaaPoista
 2. Kiitos tästä kaikille allekirjoittaneille. Toivoa vielä siis on ja esimerkiksi journalismin alennustila, missä toimittajat ovat muuttuneet puolueettomista taustoittajista ja tiedonvälittäjistä opettajiksi, tuomareiksi ja papeiksi, kenties on ohimenevä tilanne.
  Ajattelevalle kansalaiselle on aika ahdistavaa, kun sitä ainoaa ja oikeaa globalistis-monikulttuurista maailmankuvaa tungetaan pakolla kurkusta alas ”vastuullisen median” toimesta.
  Esimerkiksi veroviritteisen Ylen ortodoksia ko. asian suhteen on jo patologista ja muuttumassa uskonnon julistamiseksi.

  VastaaPoista
 3. Suomalaisen älymystön -- ja tarkoitan tällä termillä niitä jotka omassa mielessään noteeraavat itsensä itsenäisinä ajattelijoina -- älyllinen itsepetos esimerkiksi siinä että puhutaan "maahanmuutosta" tai "turvapaikoista", vaikka kyseessä on tällä vuosisadalla satoihin miljooniin kasvava kansainvaellus, ei johdu sananvapauden rajoituksista, vaan siitä, ettei saatavilla olevaa oikeaa tietoa haluta ottaa vastaan. On oltu niin pahasti ja pitkän aikaa väärässä, että Suuren Yhteisen Valheen ylläpitämisestä on tullut keino olla paljastamatta omaa tietämättömyyttä tai tulla vertaistensa paljastamaksi täydellisenä typeryksenä.

  Yhä edelleen pidetään kuin yhteisestä sopimuksesta pinnan alla sitä, että teokratia tunkeutuessaan Eurooppaa romauttaa demokratian. Ettei missään ole merkkiäkään siitä että kahden täysin sosiodynaamisesti erisuuntaisen perinteen, islamin maailman ja läntisen individualismin, minkäänasteinen sopuisa yhteiselämä voisi onnistua. Että kielellis-kulttuuriset kansallisvaltiot, jotka ovat olleet "edustuksellisuuden" kognitioon perustuvan demokratian synty- ja kasvualustoja, eivät kestä vieraskulttuurien hajottavaa vaikutusta, kuten kehittymättömät yhteisöt keskenään toki kestävät.

  Älymystön itsepetos on suunnaton ja pohjaton. Mutta kaikki se sensuuri ja mielipidevapauden rajoittaminen, jota tapahtuu, jää kognitiivisen dissonanssin sokealle puolelle, eikä sitä ollenkaan noteerata. Yhdellä silmällä katsoen Suomi on todellinen sananvapauden mallimaa, jossa vain "ihmisarvoa ja -oikeuksia" loukkaavia puheita rajoitetaan. Kukaan ei saa sallia itselleen ajatusta, että niin sanotut "rasistit" voisivat olla jossakin asiassa aivan oikeassa.

  He ovat oikeassa esimerkiksi kysyessään, miten siitä, että kaikilla on "ihmisarvo", muka seuraa se, että kaikki kulttuurit sopeutuisivat keskenään? Nehän eivät sopeudu. Kulttuurit ovat kovia kognitiivisia tosiasioita -- ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, kysykää vain mikä pyyhkii hymyn pilapiirtäjien naamoilta, tai miksei suuri kirjailijasankari Jari Tervo viskaa tv-viihdeohjelmassa koraania lattialle. Tai muistelkaa miten kulttuuri-intellektuellit luikkivat pimentoon kun olisi pitänyt nousta puolustamaan sananvapautta Salman Rushdien tapauksessa. "Hmmm, onhan se sellainen... eräänlainen mediatapaus", tuhahti Mauno Koivisto halveksivasti.

  Hyvin sinne Suuren Yhteisen Valheen poimuihin pääsee piiloon. Siellä on kiva keskenään harrastaa ryhmävahvistautumista ja olla kysymättä mitään tulenarkaa. -- Tuosta John Stuart Millin lausumasta tulee mieleen Kari Suomalainen, jolle journalismimme lippulaiva Helsingin Sanomat aikoinaan antoi potkut "rasististen" pilakuvien takia. "Olen mieluummin yksin oikeassa kuin lauman kanssa väärässä", Kari sanoi.

  VastaaPoista
 4. Ohessa Mark Steyn leppoisaa puhetta päivän teemasta pohjois-amerikkalaisesta näkökulmasta. (Jos helpottaa kuulemista, voi laittaa englanninkielisen tekstitys päälle)

  https://www.youtube.com/watch?v=mWJ6RghFQF8

  VastaaPoista
 5. Todellinen kansalaisteko!

  VastaaPoista
 6. Kansalaisrohkeutta vaativa erittäin kunnioitettava ulostulo.

  VastaaPoista
 7. Kunnioitettavaa tekstiä.

  MafH

  VastaaPoista
 8. Vihdoinkin. On ällistyttävää, kuinka kepeästi halu ja kyky sensuuriin syntyy, kun muiden näkemykset eivät miellytä.

  Ei voi kuin hämmästyneenä todeta kuinka paljon nykyinen ilmapiiri muistuttaa suomettumisen aikaa. Silloin syynä oli sentään iso ja ilkeä Neuvostoliitto, nyt teemme sen ihan itse.

  Hinku ulvoa sutena susien joukossa lieneen ihmisen geneettinen ominaisuus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Taidat olla Tapsa inhottavan oikeassa, olemme suden sukua; voi ihmistä.

   Poista
  2. ...lienee suomalaisen (ihmisen) geneettinen ominaisuus.


   Oikeissa länsimaissa sensuurivaatimukset tulevat instituutioista käsin, Suomessa alhaalta ylöspäin.

   Poista
 9. Tervetullut puheenvuoro ja adressi!
  Allekirjoitan.

  VastaaPoista
 10. Miksi Hussein al-Taee on mennyt perumaan puheitaan ja kirjoituksiaan painostuksen alla? Kovin on raukkamaista ja pelkurimaista keinottelua. Sen, minkä kirjoitin, niin sen kirjoitin ja siinä pysyn, koska se oli silloin ja nyt on nyt – näin tosimies toimisi.

  Kun kerran al-Taee on rehellisesti kirjoitellut todellisia ajatuksiaan, niin miksi tällaisesta pitäisi rangaista? Tottakai al-Taee'n kirjoituksista ja ajatuksista voidaan olla eri mieltä, mutta miksi hänen turpansa pitäisi tukkia? Miksi pitäisi tekopyhästi teeskennellä, ettei al-Taee'n mallisia kannanottoja olisi enemmänkin mm maahanmuuttajien keskuudessa? Miksei niitä saisi tuoda julkisuudessa esille? Tekopyhä sensurointi vain pahentaa tilannetta.

  Eihän Halla-ahokaan ole lähtenyt perumaan mitään, koska ei ole ollut aihettakaan perua faktoja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä on hyvä pointti. Minulle ainakin jäi epäselväksi syy ja hetki, jolloin Hussein käänsi totaalisesti kelkkansa.

   Minäkään en edes usko hänen muuttaneen näkemyksiään. Ehkä hän ei enää esittäisi niitä yhtä karkeasti, mutta veri on vettä sakeampaa.

   Halla-ahokin on siistinyt sanomisiaan, mutta syynä siihen on lähinnä pahoin politisoitunut oikeuslaitoksemme. Muutaman vuosikymmenen kuluttua näitä tuomioita hävetään yhtä paljon kuin edellisiä jumalanpilkka-jupakoita. Vai lankeanko liialliseen opitimismiin?

   Poista
 11. Hussein Al-Taeen jäämisellä huilimaan toimittajien ulottumattomiin on yhtymäkohtia sekä Olli Immosen lähtemiseen useamman viikon kaukomatkalle pois Meillä on unelma- mielenosoituskohusta kesällä -15, että Touko Aallon strippaamiselle seurauksineen Tukholman homoklubilla viime kesänä.
  Gorbatshov sentään poisti psykiatrit laitoksineen politiikasta. Täällä tosin kaikki pyörii toisin päin; voi joutua tahdon vastaisesti ehdolle eduskuntaan.

  LISTA

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiinnostava suomen kielen käytännön seikka muotoilussasi, Heikki. Sekä–että -rakenteeseenhan pilkku ei kuulu, mutta tässä tapauksessa se kyllä rytmittää virkettä.

   Poista
  2. Viimeisen virkkeen puolipiste pitäisi tosin vaihtaa kaksoispisteeksi.

   Poista
  3. Kiehnääjä, pilkunviilaaja.

   Poista
  4. Timo Soini ryhtyy tutkimaan populismin olemuksen muutosta, jotakin uutta!

   Poista
  5. Populismin tohtori Soini käy kirkkoslaavin tohtori Halla-ahon kimppuun historian kirjojen pölistessä.

   Poista
  6. Anonyymi 4.5.29019 7.37: nillittäjä.

   Poista
  7. Korjaus: Anonyymi 4.5.29019 4.58: nillittäjä.

   Poista
 12. Allekirjoittajissa on tuttuja nimiä, joista moni uskaltaa keskustellakin. Tosin tämä Jukka Hankamäki on asettanut ainakin minulle kommentointikiellon Uuden Suomen Puheenvuorossa.

  VastaaPoista
 13. Ei haukku haavaa tee, mutta raiskaus ja muu väkivalta tekee.

  VastaaPoista
 14. Tässä muutama vastakommentti blogissa esitettyihin väitteisiin:

  "(1) Konsertteja on peruttu, koska esiintyjä on sanonut julkisuudessa asioita, jotka saattavat loukata jotakuta."

  Esiintyjällä on sananvapaus, koska hän sai sanoa sen asiansa joka saattaa loukata jotakuta. Hän saa sanoa sen uudelleenkin ihan vapaasti vaikka omalla fb-sivullaan. Hänellä on ollut ja on sananvapaus. Se ei poista sitä, että konsertin järjestäjällä on vapaus valita artistinsa ja arvot joita se haluaa edustaa. Konsertin järjestäjällä on sananvapaus valita, mitä arvoja konsertissa tuodaan esille.


  "(2) Kirjailijoille myönnettyjä apurahoja on vaadittu peruttaviksi"

  Kirjailijalla on sananvapaus sanoa mitä haluaa, vaikkapa omalla Facebook-sivullaan tai vaikka huudella kadulla. Se ei poista kuitenkaan sitä, että rahojen omistaja saa päättää kenelle rahojaan antaa. Rahojen omistajaa ei voi vapaassa maassa pakottaa tukemaan ketä tahansa ja mitä arvoja tahansa. Kirjailijalla on ollut ja on sananvapaus. Tässäkään ei siis ole mitään sananvapausongelmaa.

  "(3) ja kustantaja on suljettu kirjamessujen ulkopuolelle epämääräisiin arvosyihin vedoten."

  Kirjamessujen järjestäjällä on oikeus valita mitä arvoja messutapahtuma edustaa. Emme kai halua olla totalitaristinen maa ja viedä kirjamessujen järjestäjältä tätä oikeutta? Se ei poista kustantajalta vapautta perustaa vaikka oma tapahtumansa ja tuoda siellä sanomaansa julki. Kustantajalla on siis sananvapaus. Kirjamessujen järjestäjälläkin on sananvapaus tuoda julki jotain toista sanomaa. Tässä ei ole mitään sananvapausongelmaa.

  "(4) Kansalaiskeskustelua sosiaalisessa mediassa on rajoitettu mielivaltaisesti sovelletuilla yhteisönormeilla ja automatisoidulla sensuurilla. "

  Keskustelufoorumien ylläpitäjällä on oikeus päättää mitä foorumilla julkaistaan. Ihan samoin kuin sanomalehdet saavat itse päättää mitä niiden sivuilla julkaistaan. Se ei estä ketään tuomasta asiaansa julki jollain muulla foorumilla tai perustamasta omaa foorumiaan. Tässä ei siis ole mitään sananvapausongelmaa.

  Suomeksi sanottuna: Ei ole sananvapausongelmaa. On vain ihmisiä, jotka uikuttavat kun kaikki muut eivät jaa heidän arvopohjaansa eivätkä ole valmiita edistämään heidän sanomansa julkituontia. Tuossa nimilistassannekin on lukuisia henkilöitä, jotka aivan estoitta tuovat mielipiteitään julki esimerkiksi omalla facebook-sivullaan. Heillä siis on sananvapaus. On vaan niin kipeää huomata, että kaikki eivät ole samaa mieltä eikä ihmisiä ja medioita voi pakottaa edistämään arvoja, joita ne eivät katso omikseen.

  Sananvapaus ei tarkoita sitä, että saa paeta kritiikkiä. Sananvapaus tarkoittaa sitä, että sanottavansa saa sanoa kenenkään sitä ETUKÄTEEN ESTÄMÄTTÄ. Sananvapaus ei tarkoita, etteikö oma selkä kuulu pitää suorana, vastata mielipiteistään ja olla valmis kohtaamaan kritiikkiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä sananvapautta estetään etukäteen kuten tekee YLE, US, HS, Iltalehti, Iltasanomat, Aamulehti ja moni muukin taho keskustelupalstoillaan.

   Poista
  2. Mielipiteensähän voi vapaasti esittää jossain muualla, joten mitään sananvapausongelmaa ei ole. Sananvapaus kun nyt kertakaikkiaan ei tarkoita sitä, että kaikki tarjottu teksti on julkaistava.

   Esimerkiksi akateemiset julkaisut ovat "mualiman sivu" harrastaneet sitä, että niiden sivuilla on julkaistu vain tarkoin valikoidut artikkelit. Ei suinkaan kaikkea, mitä niille tarjotaan.

   Poista
  3. Kun valtamedia yksissä tuumin sensuroi, niin missä voi osallistua keskusteluun valtamediassa julkaistuhin juttuihin?

   Menee todella vaikeaksi tällainen valtamedian pelleily ja ala-arvoinen käytös.

   Poista
  4. "Kirjamessujen järjestäjällä on oikeus valita mitä arvoja messutapahtuma edustaa." 

   Voisikohan tuo kuitenkin täyttää syrjintärikoksen, sääli, että Hännikäinen ei katsonut loppuun asti.

   Poista
  5. Minusta tässä ei ole kysymys järjestäjän tai julkaisijan oikeudesta valita sisältöään vaan siitä, että joku kolmas taho pyrkii SYSTEMAATTISESTI sulkemaan pois jonkun järjestäjän, julkaisijan tai apurahan jakajan jo päättämää, boikotoijan vastenmielisenä pitämää ajattelutapaa. Sitä pidän sananvapauden rajoittamisena.

   En myöskään pidä hyväksyttävänä sellaista "turvallisen tilan" vaatimusta, jossa yhteisestä tilasta halutaan sulkea pois itselle vastenmieliset tahot. Vastuullisten järjestäjien olisi kategorisesti torjua sellaiset vaatimukset ja todeta vaatijoille, että teillä on valta päättää omasta osallistumisestanne, mutta ei oikeuttaa painostamalla vaikuttaa muiden osallistumiseen.

   Poista
 15. Tällaista tehdään meidän verorahoillamme meidän vahingoksemme:

  "SENSUROIVA JA PIMITTÄVÄ YLE PUHUU RÖYHKEÄSTI SANAVANPAUDESTA ",
  http://ylewatch.blogspot.com/2019/05/sensuroiva-ja-pimittava-yle-puhuu.html

  VastaaPoista
 16. Neljän kohdan anonyymi unohtaa kovin auvoisesti "virallisen ja vastuullisen" median mahdin. Monet ihmiset vähemmässä valistuneisuudessaan ja sivistyksessään luottavat sinisen silmin virallisen median antamaan ja välittämään tietoon ja muodostavat mielipiteensä ja jopa maailmankuvansa vastuullisen median kautta.

  Se, joka hallitsee tiedotusvälineet ja määrää MITEN asioista uutisoidaan, ja hallitsee myös ihmisten mieliä. Yle, tuo verorahoilla lihotettu sankea Priha, MTV 3 ja valtalehti HS määrävät käytännössä, millainen narratiivi suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa vallitsee. Sama mahti määrää myös keskustelun rajat ja suunnan; siksi käytännössä esim. Ylen järjestämät keskustelut maahanmuutosta ovat eräänlaista teatteria; vallitseva doktriini keskusteluissa on moninkulttuuurisuuden rikkaus ja välttämättömyys ja kaikki sanottava suodatetaan poliittisen korrektiuden filtterin kautta. Keskustelut ovat piirileikkiä, jonka tarkoituksena lienee osoittaa, että Yle se suvaitsee monenlaisia mielipiteitä. Vaikka käytännössä ei tietenkään suvaitse kuin yhden, oikean ja monikulttuurin auvon.

  Taiteilijoiden esimerkiksi Tero Vaaran tai Kari Peitsamon (kirjalijoista Timo Hännikäinen, Kiba Lumberg) kohtalo on ikävä ja valitettava. Miehet/naiset ovat tuoneet esille rehellisen mielipiteensä ja näkemyksensä ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta asiasta, mikä länsimaisen sananvapauden nimissä heille pitäisi suoda. Koska miesten mielipiteet ovat vastoin vallitsevaa "vastuullisen median" narratiivia ja suoranaista propagandaa, taiteilijoihin laitetaan median toimesta eräänlainen stigma - hihamerkki - joka sulkee heidät pois "oikeiden taiteilijoiden ja hyvien ihmisten piiristä" ja joka vie miehiltä samalla elinkeinon. Eihän "suvaitsevat ja hyvät ihmiset" voi tulla kuuntelemaan melkeinpä rasistisia taiteilijoita; ja kuten Neuvostoliitossa oli, ehkä väärät ajatukset ja väärä tietoisuus voivat tarttua.

  Siksi vielä kerran kiitos rohkeille taiteilijoille, kirjailijoille ja lehtimiehille julistuksesta sananvapauden puolesta. Te olette sananvapauden vartijoita, eivät samaa totuutta toitottavat punavihreät sopulit.....

  VastaaPoista
 17. Kärjistystä hieman. Anonyymi nelosen kaikki neljä kohtaa varmaan toteutuivat 1930-luvun Saksassa. Gobbelsin "keskustelufoorumeissa" (lehdet/radio) julkaistiin varmaan tietynlaista tietoa.

  Taiteilijat ja kirjailijat olivat kovasti tervetulleita NSDAP:n tilaisuuksiin; mutta vain tiettyä totuutta kertovat.Väärät kirjat poltettiin; meillä nykyään "väärät kirjailijat" eivät pääse kirjamessuille.

  Juutalaisille Gobbels sanoi varmaan kuten anonyymi neljä:

  "Ei ole sananvapausongelmaa. On vain ihmisiä, jotka uikuttavat kun kaikki muut eivät jaa heidän arvopohjaansa eivätkä ole valmiita edistämään heidän sanomansa julkituontia."

  Että tällaasta näin.....

  VastaaPoista
 18. Mutta, mutta. Olemmekin unohtaneet ja sensuroineetkin jo Charlie Hebdon tapahtumien seuraukset. Niin se aika ja mielipiteet muuttuvat:
  "Todella liikuttava päivä Pariisissa. En unohda tätä koskaan, eikä meidän tulisi koskaan unohtaa, Pariisin marssille osallistunut Suomen pääministeri Alexander Stubb kirjoitti Twitterissä.

  Pariisin marssille osallistui kaikkiaan noin 40 huippupoliitikkoa ympäri maailmaa, muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel, Britannian pääministeri David Cameron, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas."

  - Petrus

  VastaaPoista
 19. Nội dung bài viết thật tuyệt vời. Mình cũng muốn giới thiệu về một Công ty dịch thuật uy tín - Công ty dịch thuật miền trung - MIDtrans trụ sở chính chính tại địa chỉ 02 Hoàng Diệu, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có Giấy phép kinh doanh số 3101023866 cấp ngày 9/12/2016 là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch dành các cá nhân. Hệ thống thương hiệu và các Công ty dịch thuật con trực thuộc: dịch thuật đà nẵng - dịch thuật miền trung tại địa 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận ; dịch thuật tiếng đức tại sài gòn địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1 TP HCM, dịch thuật nha trang, khánh hòa : địa 101 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang là nhà cung ứng dịch vụ dịch thuật uy tín hàng đầu tại Khánh Hòa; Công ty dịch thuật Viettrans và dịc vụ ben tre translation: dịch vụ dịch thuật tại Bến Tre cho người nước ngoài có nhu cầu, giao diện tiếng Anh dễ sử dụng; dịch thuật tiếng nga tại sài gòn: nhà cung ứng dịch vụ dịch vụ dịch thuật phiên dịch hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh; công ty dịch thuật đà nẵng midtrans : Địa chỉ 54 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Đà Nẵng; Viettrans 43 Điện Biên Phủ, Quận 1 Sài Gòn: chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật đa chuyên ngành toàn quốc; Công ty dịch thuật Hà Nội MIDtrans chuyên cung cấp dịch vụ Viettravel - vietnamese tourist information and travel tips tại 46 Trần Cao Vân, TP Huế chuyên trang về thông tin du lịch và các tour đặc sắc tại Việt Nam, y dược (bao gồm bệnh lý), xây dựng (kiến trúc), hóa chất, thủy nhiệt điện, ngân hàng, tài chính, kế toán. Các dự án đã triển khai của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans đều được Khách hàng đánh giá cao và đạt được sự tín nhiệm về chất lượng biên phiên dịch. Đó là kết quả của một hệ thống quản lý chất lượng dịch thuật chuyên nghiệp, những tâm huyết và kinh nghiệm biên phiên dịch nhiều năm của đội ngũ dịch giả của chúng tôi. Hotline: 0947688883. email: info@dichthuatmientrung.com.vn . Các bạn ghé thăm site ủng hộ nhé.

  VastaaPoista
 20. Jos kuuntelet kerrankin Ylen ruotsinkielisen Vegan aamuhartauden, kuulet puhuttavan kauniisti totuudenpuhuja Jeesuksen pelastussanomasta, ja saat armon sallimalla RKP:n päästä keskelle.

  Ja jos olet kiertänyt muutakin kuin Senaatintorin, saatat ihmetellä onko suuri läntinen sanoma yhä varattu valituista valituimmille.

  VastaaPoista
 21. Suurkiehnääjän arvo annetaan vain yhdelle kerrallaan, Timo Soinille nyt, joten entistä ulkoministeri Tuomiojaa kutsuttaneen kissahöperöksi kiehnäämisen ydinalueella.


  VastaaPoista
 22. En keksi järkevää syytä kysyä, muuta kuin henkilökohtaisen kiinnostuksen, mutta kysytään silti: mitkä ovat professori Vihavaisen suosikkielokuvat?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No kiitos mielenkiinnosta, mutta siinä on kyllä aukko sivistyksessä. Tunnen niitä vähän.
   Sanotaan nyt Afrikan kuningatar ja tämä uusin Tuntematon sotilas.

   Poista
 23. Sananvapaus YLE:n uutisoinnissa on mielenkiintoista mainipulointia.
  Esimerkiksi eilinen uutislähetys kertoi Pohjois-Korean ohjuskokeesta. Heti toiseen lauseeseen uutistenlukija lisäsi maininnan Trumpin epäonnistumisesta neuvotteluissa P-K:n kanssa ja siihen suuntaahan uutisointi meni. Ohjuskokeesta ei enää sanaakaan.
  Heti seuraavaksi uutistenlukija mainitsi ilahduttavan uutisen USA:n hyvästä työllisyysasteesta. Heti perään arvostelua etteihän tämä lainkaan johdu Trumpista vaan yleisesta kehityksesta jota myös haastateltava kirjeenvaihtaja painotti. Surkuhupaisaa.
  En jaksanut enää katsoa ja kuunnella tätäkään YLE:n uutislähetystä.

  VastaaPoista
 24. Ottaisin kyllä mielelläni ylevetoisen nettialustan käyttöön vaikkapa veroasioita hoitaessani. Somealustojen kaupallisuus rasittaa, emme voi vaikuttaa kännyköiden tai tablettien sisältöihin, joita on luotu kyllä runsaasti koukuttamaan käyttäjiä. Haluttaa luopua kokonaan niin sanottujen älylaitteiden käytöstä mutta kansalaisena niin en voi tehdä! Eikö teitä ärsytä tällainen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aivan helvetisti! Some on suoraan...

   Veroilmoituksen teko paperilla on tehty mahdottomaksi kun muutokset esitäytettyyn lomakkeeseen on tehtävä ei esitäytettyyn lomakkaaseen vaan netistä tulosotettavaan lomakkeeseen. Siinähän mummo/pappa maksat, mitä on ylhäältä annettu.

   Poista

Kirjoita nimellä.