keskiviikko 30. elokuuta 2017

Stolypinistä LeniniinStolypinistäLeniniin

Venäjällä nousi Pjotr Arkadjevitš Stolypinin arvostus tässä takavuosina aivan uusiin ulottuvuuksiin. Muutaman vuoden pääministerinä toiminut kovaotteinen hallintomies sai osakseen suitsutusta puheissa, monia kirjoja julkaistiin ja patsaitakin pystytettiin.
Stolypinin ansioihin oli tietenkin luettava suuri maareformi, jonka tarkoituksena oli hajottaa kyläyhteisö (mir) ja luoda itsenäinen ja vauras talonpoikaisto. Maattomille hän jakoi maata myös Siperiasta.
Reformi oli kuitenkin jo hänen edeltäjänsä, Sergei Juljevitš Witten johdolla valmisteltu ja sitä paitsi se jäi pahasti kesken. Sen epäsuosiota kuvastanee, että vallankumouksen jälkeen palattiin takaisin kyläyhteisöön, joka purettiin vasta vuonna 1930, kollektivisoinnin aikana.
Stolypinin politiikka kuitenkin joka tapauksessa oli lupaus siitä, että vallankumous Venäjällä voitaisiin välttää. Kuuluisiksi tulivat hänen sanansa vasemmistolle. ”Te haluatte suuria mullistuksia, me haluamme suuren Venäjän!”
Vallankumous tapahtui sitten kaikesta huolimatta ja Stolypinin jälkimaineesta huolehtivat bolševikit, jotka korostivat hänen toimintaansa säälimättömänä pyövelinä ja taantumuksen käsikassarana.
Merkittäviin murhatun pääministerin kunnian palauttajiin kuului Solženitsyn, joka kuvasi, miten ”musta myrsky” tuli Venäjälle sen jälkeen, kun esteenä ollut Stolypin oli raivattu tieltä.
Näin yksinkertainen ei historian juoni ollut, mutta ajatus ”suuresta Venäjästä”, jonka nousu tietoisesti, ”pimeiden voimien” toimesta katkaistiin laukaisemalla niin sanottu Helmikuun vallankumous, elää nyt voimakkaana Venäjällä.
Siksipä sitä ei juhlita. Venäjän sairaushan oli kyseessä, mutta riita koskee yleensä vain sitä, mistä tartunta saatiin. Solženitsyn korosti aikanaan sen läntistä alkuperää.
Tsaarin syökseminen vallasta ja hänen murhaamisensa ovat saaneet joidenkin kirjailijoiden mielikuvituksessa yliluonnollisen merkityksen, mille ei kannattane panna kovin suurta painoa. Selvää on kuitenkin myös se, että ajatus vallankumouksesta Venäjän kohtuuttomana onnettomuutena nauttii varsin suurta arvostusta korkeimmissakin piireissä.
Asia ei koske vain bolševikkivallankumousta, jota yleensä Venäjällä nykyään nimitetäänkin vallankaappaukseksi. Myös demokraattisia ihanteita julistanut Helmikuun vallankumous tulkitaan onnettomuudeksi. Venäjällä kansa ei ollut kypsää demokratiaan ja niinpä se johti maan romahdukseen kesken suursotaa.
Tämä on mielenkiintoinen idea, joka ei suinkaan ole vailla mieltä, kuten myös monien viimeaikaisten ”demokraattisten” vallankumousten historiasta voimme päätellä. Tietenkin siitä voidaan tehdä myös muita aikakausia koskevia demokratian ja liberalismin vastaisia johtopäätöksiä, mutta sellaiset eivät nauti tieteen arvovaltaa.
Stolypinin kuoltua Suomen lehdistö antoi hänestä tylyn tuomion. Hänen rauhoittamispolitiikkansa kovakouraisuus todettiin, samalla kun hänen uudistustensa arvoa epäiltiin. Stolypinin Suomen-politiikka, eli toinen sortokausi tulkittiin halpamaiseksi yritykseksi hankkia imperialistien suosiota sortamalla aiheettomasti pientä kansakuntaa.
J.K. Paasikiven muistelmissaan Stolypinistä antama arvio noudatteli samaa linjaa. Hän viittasi myös siihen, että sekä pääministerin äly että hänen rehellisyytensä olivat puutteelliset. Tällainenhan ei tosin ollut Pietarin Suomen-politiikan luojien taholla mitenkään tavatonta.
Suomalaisten suuri rakkaus sen sijaan oli jonkin aikaa Aleksandr Kerenski, joka lupasi kaiken sorron ja oikeudettomuuden loppumista, laski seppeleen Runebergin patsaalle ja suuteli Suomalaista kollegaansa Tokoita.
Ääriään myöten täynnä olevassa työväentalossa yleisö yltyi yhä uudelleen ”myrskyisiin” suosionosoituksiin ja hurraahuutoihin. ”Oikeuden miehen” kunniaksi julkaistiin runokin. Venäjän kansan vapaus olisi myös Suomen kansan vapaus, todisti kunniavieras, oikeusministeri ja hallituksen vahva mies.
Mutta kansat olivat kovin erikokoisia ja lähihistoria pani pelkäämään, että tuulet saattaisivat Venäjällä taa kerran kääntyä ja Venäjän kansan edustajat saattaisivat olla yhtä innokkaita kuristamaan Suomen vapauksia, kuin oli Stolypinin ajan duuma. Kansaahan sekin edusti.
Suomen itsenäisyyden satavuotisuuden juhlinta on taas ansaitusti nostanut esille sen, että aivan erityisesti sosialidemokraatit olivat aktiivisia ja aloitteellisia niissä puuhissa, joiden tarkoituksena oli venäläisen ylivallan lopettaminen Suomessa.
Ei kukaan muu kuin Otto Ville Kuusinen korosti keväällä 1917 eduskuntapuheessaan sitä, että tsaarinvalta oli nyt kukistunut Venäjällä, mutta imperialismi ja militarismi eivät. Venäläinen imperialismi oli nyt jo kaksi kertaa (sortokausina) hyökännyt Suomeen. Pitäisikö sille antaa vielä kolmas mahdollisuus?
Valtalain nimellä tunnetun säädöksen oli määrä antaa juridiset takeet siitä, ettei Venäjä enää tulevaisuudessa pääsisi suomalaisen kansakunnan oikeuksia ja etuja tallomaan. Asialle haluttiin saada jopa kansainväliset takuut.
Vaikka vallankumoushuuma olikin pahasti sokaissut kovin monia sekä Suomessa että Venäjällä, ei jälkimmäisen maan hallitus ollut halukas ottamaan nimiinsä moista ratkaisua. Olihan kyseessä vain väliaikaisesti vallassa oleva hallitus ja asia sentään koski koko Venäjän tulevaisuutta. Siitä päättämään saattoi olla pätevä vain yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittu Perustava kokous, jonka valitseminen olisikin pian tapahtuva.
Sitä paitsi oli käynnissä sota. Kuten sittemmin saatiin havaita, edes bolševikkien ja vasemmisto-SR:ien uusi ”väliaikainen” hallitus ei pysynyt koossa jouduttuaan keväällä 1918 Brest-Litovskissa allekirjoittamaan rauhansopimuksen, joka merkitsi Suomen, Baltian ja Ukrainan vapautumista Venäjän imperiumista.
Imperialismi ja militarismi koskivat jopa liberaaleja kadettejakin, kuten Kuusinen oli edellisenä vuonna arvioinut. Lisäksi ne siis koskivat myös kaikkein äkkiväärimpiä sosialisteja Venäjälläkin.
Suomalaisia sosialidemokraatteja ne eivät koskeneet. He olivat kiivaita nationalisteja, mikä voitiin todeta kautta koko vuoden 1917 ja vielä seuraavana keväänäkin, kun Suomen ja Venäjän välistä valtiosopimusta tehtiin. Tämä sanottakoon puolueen kunniaksi.
Jotakin hyvin tärkeää tältäkin puolueelta sentään puuttui, kuten pian saatiin nähdä.
On tavallaan paradoksi, että Suomessa ovat suureen kunniaan nousseet niin itsevaltiaat Aleksanteri-keisarit kuin aikanaan myös Lenin, mutta eivät sen sijaan Kerenski tai edes Miljukov ja ne monet muut kadetit, SR:t ja menševikit, jotka olivat aktiivisia ja pelottomia Suomen ystäviä ja puolustivat sen oikeuksia duumassa ja muuallakin.
Ehkäpä se onkin niin, että Venäjän epäonnistuneet demokratiakokeilut olivat suomalaistenkin kannalta niitä kaikkein vaarallisimpia hetkiä. Ajatelkaamme vain tuota niin sanottua yhdenvertaisuuslakia, jota pidettiin sortotoimista pahimpana. Nykyään, avoimien rajojen aikana asiaa saattaa olla toki vaikea ymmärtää.
Joka tapauksessa Venäjän demokratian kortit jäivät lopulta katsomatta. Perustava (perustuslakia säätävä) kokous hajotettiin asevoimin leniniläisten bolševikkien toimesta. He viittasivat kintaalla kaikille demokratian periaatteille ja uskoivat diktatuuriin.
Suomelle oli paikka valmistettu suuren neuvostovaltion kansojen joukossa, mutta Leninin suuri ansio meidän kannaltamme oli, että hänen politiikkansa tuhosi imperiumin ja tarjosi Suomelle sen ikkunan, josta se viimein pääsi pakenemaan, enemmän tai vähemmän paniikissa.
Leninin rinnalla kansakunnan kaapin päällä ovat itsevaltiaat Aleksanteri-keisarit, joiden kunniaksi on sanottava, etteivät he ainakaan lietsoneet kansalaissotaa Suomessa eivätkä myöskään hyökänneet sen poliittisia instituutioita vastaan.
Leninin paikka on monessa suhteessa ongelmallinen. Toki hänellä on Suomen kannalta suuria ansioita, mutta niin on myös Hindenburgilla, Wilhelm II:lla ja jopa Hitlerillä. Kiistatonta on kuitenkin Leninin suuri aktiivisuus Suomen puolesta, olkoonkin, että ideana oli toimia väliaikaista hallitusta vastaan eikä erityisesti kenenkään, kaikkein vähiten porvarillisen kansakunnan puolesta.
Koska ulkomailla –edes Saksassa- tuskin ymmärrettäisiin ainakaan noiden saksalaisten patsaiden lisäämistä kansallisgalleriaan, voisi olla viisaampaa olla heitä ylen määrin juhlimatta.
Koska kuitenkin ihmisiä olisi aiheellista kohdella ansionsa mukaan, voitaisiin kai ainakin vahvistaa kaapin päällä olevaa pystien riviä joillakin demokraattisilla venäläisillä hahmoilla.
Kerenskillä on kiistämättömät ansionsa, vaikka hänet nykyään muistetaan lähinnä pilkkalaulusta. Duumassa aktiiviset Suomen-ystävät, kadettien johtaja Miljukov ja miksei myös gruusialaiset Gegetškori ja Tšheidze kannattaisi varmaankin nostaa unohduksesta. Vuonna 1917 noita ystäviä oli paljon muitakin.
Venäjä on harvoin ollut demokratia ja aina sen poliittisessa järjestelmässä on ollut merkittäviä erityispiirteitä, joita meidän on vaikea sulattaa. Onhan sellaisia toki Amerikassakin ja missäpä ei olisi.
Yhtä kaikki, historiassa ei ole ollut tapana jakaa palkintoja sen mukaan, miten kiivaasti itse kukin on tiettyä järjestelmää kannattanut, vaan sen mukaan, mitä on saatu aikaan. Kovakätinen Stolypin sai Venäjän kannalta aikaan yhtä ja toista, mutta Suomen kannalta hän oli huono. Vallankumoustakaan hän ei kyennyt estämään ja se taas oli paljolta Leninin syytä.
Vallankumous tuhosi Venäjän, mutta vapautti siten samalla Suomen. Ilman Leniniä voisimme kenties yhä kuulua imperiumiin, mene ja tiedä. Pidetään vain hänen kuvansa esillä, antaahan se ainakin ajattelemisen aihetta.

15 kommenttia:

 1. "Myös demokraattisia ihanteita julistanut Helmikuun vallankumous tulkitaan onnettomuudeksi. Venäjällä kansa ei ollut kypsää demokratiaan ja niinpä se johti maan romahdukseen kesken suursotaa."

  Onko missään historiantutkimuksessa nähty Venäjälle mitään varteenotettava vaihtoehtoa epädemokraattisten bolsevikkien lokakuun vallankumoukselle, esim. Nikolai II vallan siirtämiselle jollekin toiselle taikka demokratian juurtumiselle? Olen ymmärtänyt, että päätös jatkaa epäsuosittua sotaa koitui Kerenskin hallituksen kohtaloksi. Olen pohtinut, mitä olisi seurannut, jos hän olisi tehnyt brest-litovskit?

  VastaaPoista
 2. "Myös demokraattisia ihanteita julistanut Helmikuun vallankumous tulkitaan onnettomuudeksi. Venäjällä kansa ei ollut kypsää demokratiaan ja niinpä se johti maan romahdukseen kesken suursotaa."

  Onko historiantutkimuksessa nähty muuta varteenotettavaa vaihtoehtoa kuin epädemokraattisten bolsevikkien lokakuun vallankumous, esim Nikolai II:n vallan siirtäminen jollekin toiselle Romanoville tai demokratian juurtuminen? Olen ymmärtänyt, että epäsuositun sodan jatkaminen koitui Krerenskin hallituksen kohtaloksi, mutta entäpä jos tämä olisi tehnyt brest-litovskit? Suomalaisena toki iloitsen tapahtuneesta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Onko historiantutkimuksessa nähty muuta varteenotettavaa vaihtoehtoa kuin epädemokraattisten bolsevikkien lokakuun vallankumous"

   Venäläinen historiantutkimus ei taida nähdä sellaista vaihtoehtoa:

   "Об истоках революционной катастрофы 1917 года (Vuoden 1917 vallankumouksellisen katastrofin alkuperästä)

   Протоиерей Владислав Цыпин, Православие.Ru
   100-летие революции 1917 года / 04.05.2017
   http://ruskline.ru/monitoring_smi/2017/maj/2017-05-04/ob_istokah_revolyucionnoj_katastrofy_1917_goda/

   Лидерами и «буржуазной» партии кадетов, и левых «рабочих» и «крестьянских» партий были... дворяне.

   Зайдем с другого конца в идентификации классового лица политических партий: в руководстве партии большевиков, позиционировавшей себя партией пролетариата, не было ни рабочих, ни даже выходцев из пролетариата. Среди лидеров большевиков существенную долю занимали также дворяне: В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, Ф.Э. Дзержинский, А.М. Коллонтай, Е.Д. Стасова, а политиков буржуазного происхождения, принадлежавших к купеческому или мещанскому сословию, у них было явно больше, чем у кадетов: Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Я.М. Свердлов, Г.Я. Сокольников, М.С. Урицкий, А.С. Бубнов. Вожди меньшевиков Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Н.С. Чхеидзе, И.Г. Церетели, но не Ю.А. Мартов и не П.Б. Аксельрод, были также из дворян. Эсеры объявляли себя партией, защищающей интересы самого массового российского сословия - крестьян, но и их вожди -Б.В. Савинков, А.В. Керенский, В.М. Чернов, М.А. Спиридонова - были из дворян. Крестьян среди эсеровских лидеров вовсе не видно.

   ("Porvarillisen" kadettipuolueen, samoin kuin vasemmistolaisten "työläisten" ja "talonpoikien" puolueiden johtajina olivat... aateliset.

   Tutkikaamme poliittisten puolueiden luokkakantaisuutta toiselta puolelta: bolshevikkipuolueen, joka väitti olleensa proletariaatin puolue, ei ollut yhtäkään työläistä eikä proletaarista alkuperää ollutta henkilöä. Bolshevikkien johtajien keskuudessa johtava osuus kuului aatelisille: V.I.Lenin...

   Menshevikkien johtajista, G.V. Plehanov... edustivat myöskin aatelistoa. Äsärrät väittivät olleensa Venäjän suurimman väestöryhmän, talonpoikien edustajia, mutta kaikki heidän johtajansa olivat aatelisia.)

   Porvarien puutuminen Venäjän puolueista johtuu siitä, että venäläiset porvarit olivat alusta lähtien ns. староверы/vanhauskoisia, jotka olivat Venäjän ortodoksisen kirkon vainoamia alusta asti. Eikä ihme että mm. suurpohatta Morozov rahoitti Leniniä. (Suurpohatta Morozov on tunnettu myös mahtavista ranskalaisen impressionismin kokoelmistaan ostajana nykyisissä venäläisissä taidemuseoissa.)

   Poista
 3. Niin, oliko Helmikuun vallankumous välttämätön? Miksi se olisi ollut? Lokakuun kaappaus ei missään tapauksessa sitä ollut. Molemmat olivat juonittelujen ja demagogian tulosta.
  Olisihan väliaikainen hallitus toki päässyt vähemmällä kuin bolsevikit Brest-Litovskissa, mutta liittolaisten pettäminen oli varmaan yhtä vaikeaa kuin rauha ilman korvauksia olisi ollut turhauttavaa.
  Ja olisihan rauha idässä keväällä 1917 ollut Saksalle sellainen herkkupala, josta olisi voinut vähän maksaakin. Ehkä se olisikin voittanut lännessä, kun eivät amerikkalaisetkaan vielä olleet ehtineet mukaan?

  VastaaPoista
 4. 1900-luvun alun venäläismonarkkien ja -poliitikkojen tutkiskelua olisi tosiaan syytä harjoittaa täälläkin aktiivisemmin. Tässä suhteessa venäläiset julkaisut voisivat olla hyvinkin antoisia.

  Kiinnostavaa on myös Venäjän median ja kansalaisten suhtautuminen noihin henkilöihin; sehän kertoo suhteesta omaan historiaan.

  Kai Venäjällä, samaan aikaan kun kauhistellaan helmikuun kumousta, sentään huomioidaan tuolloisen tsaarin kyvyttömyys ja vieraantuminen todellisuudesta? Vai pidetäänkö keisariperhettä Venäjällä pelkkänä objektina ja viattomana olosuhteiden uhrina?

  Nykyinen Venäjän hallinto näyttää tukevan näkemystä Leninistä syntisäkkinä. Sikäli on kiintoisaa, että sama hallinto antaa myönteistä tukea Stalinille, Leninin työn jatkajalle. Voittihan hän sodan! Millaisesta moraalista tämä sitten kertoo?

  Suomalaisilla ja venäläisillä on hiukan samaa harmillista tautia: taipumus määritellä olemassaolo ja itsensä esi-isien uljailla urotöillä sotakentillä. Historian ja oman kansakunnan koettelemusten tuntemisessa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta tuntuu monet menevän tässäkin asiassa aidan matalimmasta kohtaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Kiinnostavaa on myös Venäjän median ja kansalaisten suhtautuminen noihin henkilöihin; sehän kertoo suhteesta omaan historiaan."

   Ohessa tuoreita Izborskin klubin mietteitä niistä, jotka Venäjä oli "kesyttänyt", Pohjois-Koreasta:

   Валерий Коровин: Северная Корея должна стать нашим форпостом (Pohjois-Koreasta on tultava meidän etuvartiosto)
   https://izborsk-club.ru/13940

   "…Но, к сожалению, Северная Корея сегодня является жертвой нашего, российского предательства, и поэтому ракеты её летают не так, как надо. Мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому мы не должны были бросать Северную Корею в том состоянии, в котором мы её оставили в момент распада Советского Союза.

   …Россия должна всеми своими силами поддержать северокорейский режим и, в конечном итоге, разместить там нашу военную базу. Потому что, в конце концов, через Северную Корею мы получаем выход в Восточно-Китайское море, в Жёлтое море, а это то, что отвечает стратегическим интересам России.

   Северная Корея должна стать нашим форпостом в Юго-Восточной Азии, мы пролили много крови за неё, и должны вернуть её себе, в лоно евразийского блока. Мы всё вернём назад, в том числе и Северную Корею.


   (Mutta valitettavasti Pohjois-Korea on tänään meidän, venäläisten petturuuden uhri, ja siksi sen raketit lentävät väärään suuntaan. Me olemme vastuussa niistä, jotka olemme kesyttäneet, eikä meidän olisipitänyt jättää Pohjois-Korea Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

   Venäjän täytyy kaikin voimin auttaa Pohjois-Koreaa ja loppujen lopuksi sijoittaa sinne oma sotilastukikohta, koska Pohjois-Korean kautta me pääsemme Itä-Kiinan merelle, Keltaiselle merelle, ja se vastaa Venäjän strategigia etuja.

   Pohjois-Koreasta pitää tehdä meidän etuvartiosto Kaakkois-Aasiassa, jonka takia olemme vuodattaneet paljon verta ja meidän täytyy palauttaa se meille, euraasialaiseen blokkiin. Me palautamme itsellemme kaiken, Pohjois-Korea mukaan lukien.)

   Moiset näkemykset antavat viitteen siitä, mistä rutiköyhä Pohjois-Korea sai valmiin ydinteknologian käyttöön.

   Venäjä ei ole Putinin presidenttimä maa. Venäjällä on useita valtakeskuksia, jotka pulpahtavat esiin kuin matrjoshkasta.

   Poista
  2. "1900-luvun alun venäläismonarkkien ja -poliitikkojen tutkiskelua olisi tosiaan syytä harjoittaa täälläkin aktiivisemmin. Tässä suhteessa venäläiset julkaisut voisivat olla hyvinkin antoisia."

   Turha luulo/odotus! Suomen Venäjän "tutkimuksen" keskus, Aleksanteri-instituutti on kgb-taistolaismafian käsissä. Sille kelpaa vain tilpehööri, kutei ja rätei yms.

   Poista
 5. Varsinainen vallankaappaus tapahtui vasta tammikuussa 1918 Perustuslakia säätävässä kokouksessa Taurian palatsissa. Jos aikajanaa Stolypinistä jatketaan Leninistä Putiniin, niin Putin teki sen, mihin Stolypin (koska murhattiin Kiovassa) ei pystynyt: pelasti kaaoksessa olevan Venäjän. Länsimaiden harmiksi, sillä niille kansallismielisyys on synti, ellei peräti rikos.

  VastaaPoista
 6. Näinhän se voidaan tulkita ja tulkitaankin. Mitä demokraattisesta Venäjästä Jeltsinin tapaan olisi tullut? Tai ensimmäisen duuman hallitsemasta Venäjästä?
  Stolypin nosti Venäjän kaaoksesta ja Putin polviltaan. Mutta edellinen kerta päättyi katastrofiin, jälkimmäisen loppua ei vielä tiedetä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tulevaisuuden ennustaminen on helppoa, mutta se ei välttämättä osu oikeaan: "Oikeistolainen keisarillinen" Venäjä, jossa on vahva ortodoksinen kirkko ja keskusvalta. Vastapainona on vasemmistoanarkistien rajaton, taantuva ja monokulttuurinen länsi ja USA, joka kieltää historiansa niin kuin Neuvostoliitto aikoinaan. Ellei länsimainen demokratia pilaa ja pilko Venäjää. Siihen on kyllä yritystä.

   Poista
  2. Perinteisesti diktatuurit tuhoutuvat aloittamalla sotia, jotka ne sitten häviävät. Esimerkkeinä on natsi-saksa ja saddam husseinin Irak. Myös neuvostoliitto oli vähällä tuhoutua II maailmansodassa, jota se oli aloittamassa.

   Vain "turmeltuneen" USA:n antama massiivinen apu pelasti neuvostoliiton. Tosin II maailmansota myös antoi neuvostoliitolle kohtalokasta väärää itsevarmuutta diktatuurin toimivuudesta. Se on ehkä II maailmansodan ja maailmanhistorian suurin paradoksi.

   Sittemmin sotien aloittaminen on vaikeutunut suurien liittokuntien - kuten NATO - ansiosta. Sen sijaan diktatuurit mätänevät sisältä kuten neuvostoliitto ja muammar gaddafin Libya.

   Muut diktatuurit, kuten islamilaiset maat Egypti ja Turkki horjuvat kumouksesta toiseen. Historia on loputtomiin todistanut, että islam on mahdotonta sovittaa yhteen demokratian kanssa.

   Nykyisin islamilaisten maiden kurjuus ajaa niiden väestöä vaeltamaan kohti Eurooppaa, jossa he eivät halua sitoutua demokratiaan ja sen arvoihin.

   Siitä todisteena Tanskan ja Ruotsin rinnakkaiset yhteiskunnat, joissa islamin uskoiset eristävät itsensä kantaväestöstä parhaansa mukaan. He haluavat pitää kiinni uskonnostaan, joka on heidän kurjuutensa aiheuttanut.


   Terveisin,

   Nikke

   Poista
 7. "Suomalaisilla ja venäläisillä on hiukan samaa harmillista tautia: taipumus määritellä olemassaolo ja itsensä esi-isien uljailla urotöillä sotakentillä. Historian ja oman kansakunnan koettelemusten tuntemisessa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta tuntuu monet menevän tässäkin asiassa aidan matalimmasta kohtaa."

  No noinhan se taitaa olla. Historian harrastus ja tunteminen on toki hyve sinänsä, ja yleissivistyksen osalta suorastaan osa kivijalkaa. Mutta, mutta; kuten kaikissa muissakin sinänsä hyvissä asioissa, on tässäkin aiheellista muistaa kohtuuden kaidalla tiellä pysytteleminen. Muuten kun lopputuloksena saattaa olla aikamoista diletantismia, jossa lähinnä eletään menneisyydessä, menneisyydestä ja menneisyydelle.

  Kaikki kunnia menneille polville ja heidän aikaansaannoksilleen uhrauksia unohtamatta, mutta heillä nyt joka tapauksessa oli oma, aikaansa sidottu kokemusmaailmansa ja meillä nytten elävillä taas omamme. Ja se pieni ero näiden asioiden välillä on aiheellista tunnistaa ja tunnustaa. Koska kumpi sitten lienee pahempaa; lähinnä kertakaikkisesta tietämättömyydestä kumpuava ylimielisen ylimalkainen ja usein myös typerän moralisoiva suhtautuminen menneisyyteen ja sen näkeminen lähinnä jonain syytekirjelmän aineistona, vaiko sitten ylenpalttisuuksiin menevä menneiden aikojen ja niihin kuuluvien tapahtumien ja henkilöiden glorifiointi ja tapahtumien parhain päin selittely jopa suoranaiseen naiiviuteen saakka? Enpä nyt oikein tuostakaan tiedä...

  "Länsimaiden harmiksi, sillä niille kansallismielisyys on synti, ellei peräti rikos."

  Näin näyttää olevan asia ennen muuta silloin, jos kun kysymys on ns. han-eurooppalaisista, muutoinhan näyttäisi olevan suorastaan silleen, että eipä siinä kummaistakaan konfliktia tarvita (siis sellaista, jossa ns. Lännellä on "oma koira ottelussa"), niin johan vain Vapaustaistelijan viittaa ollaan sovittelemassa sellaistenkin tyyppien harteille, jotka tämän päivän Eurooppaan (tai Amerikkaan) semmoisinaan siirrettyinä edustaisivat jo aivan karmeaa nazismia ja ties mitä muita veriruskeita perisyntejä. Olisikohan tässä(kin) nyt pienenpientä kaksinaismoraalia havaittavissa, jos piruuttaan oikein objektiivisiksi yritetään heittäytyä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sodankäynti lopputuloksineen määrittelee kansakunnan paremmin kuin mikään muu. Suomi ei aloittanut yhtään sotaa, ja pystyi torjumaan supervallan vastoin kaikkia kuviteltavia todennäköisyyksiä ja faktoja.

   Sen sijaan neuvostoliitto oli aloittamassa II maailmansotaa ja antoi natseille mallia diktatuurin aloittamisessa. Esimerkkinä on RSHA:n johtaja reinhard heydrich, joka otti mallia NKVD:sta ja lavrenti berijasta.

   Miten neuvostoliitto sitten soti? Se juoksutti säälittä jalkaväkensä päin vihollista ja kokonaisia armeijakuntia vihollisen saartamiksi. Vain ideologisen ykkösvihollisen eli USA:n antama massiivinen apu esti luhistumisen.

   II maailmansodan suurin paradoksi lienee, että "voitto" antoi neuvostoliitolle väärän mielikuvan diktatuurin toimivuudesta. Eihän se toiminut, kuten järjestelmän luhistuminen vuonna 1991 todisti.


   Terveisin,

   Nikke

   Poista
 8. "Ilman Leniniä voisimme kenties yhä kuulua imperiumiin, mene ja tiedä. Pidetään vain hänen kuvansa esillä, antaahan se ainakin ajattelemisen aihetta."

  Leninhän sai Saksalta muhkeat rahoitukset vallankumousta varten, joten hänen oli pakko solmia Brest-Litovskin sopimus. Bolshevikkien aristokraattisimmat jäsenet hyökkäsivät herhiläisinä Leniniä vastaan. Lenin tyynnytteli heitä sanomalla: "Kyllä me vähitellen saamme takaisin kaikki ne ukrainalaiset, latvialaiset jne." Mene ja tiedä jos Leniniä olivatkin yrittäneet murhata nämä aristokraattisimmat bolshevikit eikä äsärrät, jotka olivat mukana hallituksessa.

  Joka tapauksessa, Ukraina saatiin takaisin hyvin nopeasti, mutta taloudellisesti kehittyneet Liettua, Latvia ja Eesti vasta vuonna 1939. Suomelta saatiin ainoastaan iso lohkare aluetta: kuten kiukkuinen venäläinen sananlasku väittää "с паршивой овцы хоть клок шерсти" (rupiselta lampaalta edes kourallinen villaa).

  VastaaPoista
 9. "Stolypinin ansioihin oli tietenkin luettava suuri maareformi, jonka tarkoituksena oli hajottaa kyläyhteisö (mir) ja luoda itsenäinen ja vauras talonpoikaisto."

  Sen sijaan Venäjän aristokraattinen vallankumouksellinen liike oli eri mieltä: se ei tarvinnut itsenäistä ja vaurasta talonpoikaistoa. Aristokraattiset vallankumoukselliset halusivat itse olla vauraita, eikä ne joilla on sontaa varpaiden välissä.

  22.06.2017 00:01:00
  Интеллигенция – виновник Русской революции? (Intelligentsija syypäänä venäläiseen vallankumoukseen?)

  Уподобившиеся задраенному котлу режимы раньше или позже терпят крах
  Алексей Кива

  Об авторе: Алексей Васильевич Кива – доктор исторических наук, политолог.
  http://www.ng.ru/ideas/2017-06-22/5_7013_itelligencia.html

  Народники считали, что у России особый путь развития, что ее движение к социализму пойдет мимо капитализма и будет покоиться на сельской общине. То, что такой сценарий не мог реализоваться по целому ряду причин, серьезным обществоведам было очевидно. Но лидеры народников забрасывали Маркса и Энгельса на сей счет вопросами, и те допускали подобную возможность при определенных обстоятельствах.

  (Narodnikit olivat sitä mieltä että Venäjällä on erikoinen kehityksen kulku, että sen tie kohti sosialismia ohittaa kapitalismin ja tulee pohjautumaan tiukkaan talonpoikaikyläyhteisöön. Se että tällainen skenaario oli mahdoton monestakin syystä oli selvää vakavasti otettaville yhteiskuntatieteilijöille. Mutta narodnikit utelivat Marxilta ja Engelsiltä useaan otteeseen kapitalismin ohittamisen mahdollisuudesta Venäjällä ja nämä olivat samaa mieltä tietyin ehdoin.)

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.