maanantai 26. heinäkuuta 2021

Alan miehiä

 

Voimaannuttaja

 

Vilho Helanen, Ankarat tähdet. WSOY 1926, 336 s.

 

Vilho Helanen, jota hänen elämäkerturinsa nimittää etelän tien kulkijaksi, oli kiinnostava hahmo. Maailmansotien välisen ajan Suomessa myös varsin hyvin tunnettu persoona, joka jakoi kansaa, mutta oli ainakin omalla puolellaan aitaa eräänlainen henkinen maamerkki.

Kun AKS Mäntsälän kapinan jälkeen jakaantui kahtia, tokaisi muuan sen merkittävä entinen jäsen, että uutta ja vanhaa seuraa yhdistää enää vain se, että Vilho Helanen on molemmissa säilyttänyt asemansa juhlapuhujana.

Tämä oli tietenkin kärjistys, mutta sellaisiahan harjoittivat myös seurasta eronneet Kärki-ryhmän jäsenet, joihin kuului sen todellinen älymystö Urho Kekkosesta L.A. Puntilaan, lähinnä sama joukko, joka muodosti ns. Kesäyliopiston nimellä tunnetun ryhmän.

Joka tapauksessa Helanen siis oli huomattu persoona, kirjailija ja filosofian tohtori, joka oli osallistunut myös Viron vapaussotaan ja kuului reunavaltiosuuntauksen näkyviin kannattajiin. AKS:n puheenjohtajana hän toimi toistakymmentä vuotta.

Talvisodan aikana Helanen johti merkittävää mielialojen hoitoon ja tutkimukseen keskittyvää Maan turva-organisaatiota ja jatkosodan aikana hän oli merkittävässä roolissa, kun inkeriläisiä siirrettiin Suomeen. Sodan jälkeen Helanen kirjoitti ahkerasti salapoliisiromaaneja ja hänet tunnetaan myös tämän alan uranuurtajana Suomessa.

Ankarat tähdet on lyhyesti sanoen poliittinen aateromaani, jossa kirjoittaja esittää poliittisen ohjelmansa. Siihen kuuluu keskeisenä elementtinä kansan eheyttäminen suuntaamalla sen pelot ja vihat itäiseen naapurimaahan, joka romaanin tapahtumahetkellä on uskomattoman kaaoksen kynsissä, mutta ennen pitkää varmastikin taas nousee.

Silloin kuolemanvaarassa ovat ns. reunavaltiot, joiden onkin etsittävä turvaa toisistaan jo hyvissä ajoin. Saksan suhteen Helasella sen sijaan oli epäilyksiä, sehän oli Viron ja Latvian historiallinen sortaja ja vihollinen.

AKS:n ohjelma on kyllin tuttu, eikä siitä tässä sen enempää. Sen kansalle tarjoama evankeliumi on myös surullisen kuuluisa. Kyseessähän oli tuo aktiivinen ryssänviha, jonka oli määrä korvata suomalaisten vähäinen määrä hädän hetkellä.

Kiinnostavaa kyllä, kirja alkaa vuoden 1918 syksyyn sijoitetulla juhlalla, jossa päähenkilö pitää isänmaallisen puheen. Kun latvialainen vieras onnittelee häntä sen johdosta, vastaa hän kyynisesti, ettei koko tuossa puheessa hehkutettua isänmaata ole lainkaan olemassa. Isänmaasta ei kukaan oikeasti välitä, mutta sen sijaan mennen vuoden osapuolet himoitsevat päästä toistensa kimppuun kostaakseen menneet vääryydet.

Päähenkilö tulee kuitenkin menneeksi mukaan Viron vapaussotaan, vaikka hänen vaikuttimensa ovat aluksi hyvin epämääräiset. Sodassa kansallisesta asiasta, heimoaatteesta ja ennen muuta ryssävihasta tulee kuitenkin todellisuutta.

Fiktiivinen esimerkki yksittäisestä venäläisestä, entisestä tsaarin upseerista, joka osoittautuu petolliseksi barbaariksi, kirkastaa päähenkilön mielessä kuvan koko Venäjästä ja sen kansasta. Kirja kuvaa eräänlaista valaistumisen hetkeä, jota voi verrata Hitlerin Mein Kampfissaan kuvaamaan hetkeen Wienin kadulla, jolloin hän saa todellisen ymmärrykseen juutalaisuudesta.

Hitler vakuuttaa, ettei hän aiemmin ollut mikään antisemiitti ja että hänen isänsä, joka oli poroporvarillinen virkamies, olisi varmastikin pitänyt juutalaisvastaisuutta vain takapajuisuuden ja sivistymättömyyden osoituksena.

Samoin Helanen kertoo, miten suomut putosivat hänen silmistään: aiemmin hän oli kuvitellut Venäjän olevan vain muuan valtio, jolla oli samanlaiset huolet ja oikeudet kuin muillakin, nyt asiat näkyivät oikeassa valossaan… Pienen kansan pelastumisen voisi saada aikaan vain sen voimat moninkertaistava viha.

Tehtävänä oli siis kansakunnan voimaanuttaminen. Tuo viha ei ollut mitään itsestään selvästi liikkeellä olevaa ja luonnollista reaktiota siihen, mitä oli tapahtunut. Kyseessä oli jotakin, jonka luominen oli muuan perustehtävä.

E.E. Kaila, toinen AKS:n ideologi pohdiskeli samoihin aikoihin ryssävihan riittämättömyyttä. Ihmiset eivät noin vain olleet taipuvaisia pitämään jokaista tietyn kansakunnan -edes venäläisten- jäsentä samaan kategoriaan kuuluvana vihollisena. Riittihän meitä ihmisiä rajan silläkin puolella joka junaan.

Kailan ja Helasen ajattelussa on paljon yhteistä myös nykyhetken kanssa. Ideologisista syistä pyrkivät erinäiset propagandistit kaikin tavoin niputtamaan ihmisiä tiettyihin kategorioihin. Valkoisten, heteroseksuaalisten miesten internationaali on aivokummitus, jolla nykyään on se paikka, jonka anti-intellektuellit aikoinaan varasivat kuka venäläisille, kuka juutalaisille.

Nykymuodossaan intellektuellipiirien anti-intellektuaalisen vihan kohteena ovat muut, kuin kansalliset ryhmät, mutta sehän ei asiaa lainkaan paranna.

Aggressiivisen rotupohjainen maailmanselitys tai sukupuolichauvinismi, joka feminismissä on kehittynyt suorastaan valtavaksi uskontokunnaksi, eivät ole lainkaan sen jalompia asioita kuin henkinen hyökkääminen toisen kansakunnan kimppuun.

Nykyaikainen voimaannuttaminen, joka käytännössä tarkoittaa katteettomien sekkien jakamista, ei ole älyllisesti yhtään sen korkeatasoisempaa kuin ennenkään.

On melkein uskomatonta, että tuon tason ajattelu on aina kukoistanut nimenomaan niin sanotusti hyvin koulutetuissa piireissä. Abstraktilta ajattelulta paremmin eristetyiden joukossa sellainen toki myös saattaa menestyä, mutta senhän voimme ymmärtääkin. Akateemiselta chauvinismilta sen sijaan puuttuu viattomuus ja siihen on aihetta suhtautua sen mukaisesti.

Helasen kirjaa voi nykyään tuskin lukea vaivaantumatta, niin taitava jännityksen rakentaja kuin hän onkin. Ei siitä jakamattoman innostuneita oltu myöskään sen ilmestymisen aikoihin, kuten juhlapuhujien valitukset kansan penseydestä kertovat.

Olisi kiinnostavaa nähdä, millä mielellä nykyistä ideologista kirjallisuutta joskus sadan vuoden kuluttua luetaan.

5 kommenttia:

 1. Durkheimilaisen sosiologian kannalta tuo projektiivisten viholliskuvien tarve suuremman sosiaalisen sitovuuden saavuttamiseksi on perusjuttuja. Kaikki kehittymättömät yhteisöt ovat sosiaalisesti sitovia ja niissä vallitsee niin sanottu "mekaaninen" normimoraali. Vasta kun on asetuttu pysyvästi aloilleen, kun yhteisö on institutionalisoinut elämänmuotonsa ja toteuttanut työnjaon, syntyvät ne tajunnalliset roolijäsennykset, joiden varaan "orgaaninen" omantunnonetiikka ja esimerkiksi "edustuksellisuuden" kognitio voi rakentua.

  Kehittyneetkin yhteiskunnat taantuvat takaisin sosiaalisesti sitovan normimoraalin valtaan, jos ne sisäisesti kriisiytyvät. Luulisi, että jokainen tietää ja ymmärtää, ettei yksikään totalitarismi ole syntynyt rauhanomaisen kehityksen kautta. Vaikeampaa sitten jo on ymmärtää, ettei "totalitarismi" ole mikään tietty ideologia tai muu aatepohjainen ilmiö, vaan yhteiskunnallinen taantuma voi syntyä ihan millä vuosituhannella tai -sadalla tahansa ja ihan niminkänimisten oppien nimissä tahansa.

  Nythän me olemme vajoamassa hyvää vauhtia totalitarismiin "ihmisarvo- ja -oikeusideologioiden" nimissä. Ne ovat todellakin ihan yhtä hyvä alusta joukkomittaiselle yhteisötaantumalle kuin mikä muu tahansa. Yhdessäkään totalitarismissa ei koskaan ole ollut totalitaristeja, vaan vain oikeassaolijoita.

  VastaaPoista
 2. Toivottavasti sadan vuoden päästä voi lukea Keskisarjan, Hankamäen, Halla-ahon, Hännikäisen kirjoituksia tästä ajasta.

  VastaaPoista
 3. Onneksi Suomessa ei voi Kolmas unelma päästä manipuloimaan sikäläistä YLEä ja Hesaria syöttämään joka tuutista paikalliskielisiä sukupuoliperversioita.

  VastaaPoista
 4. Kekkonen kuului AKS:aan, muistaakseni 1924 alkaen, ja tunnetusti erosi Mäntsälän jälkeen 1932. Hän kirjoitti suhteestaan AKS:aan mm seuraavasti:

  "Pohjois-Pohjalainen Osakunta lähetti minut edustajakseen Akateemisen Karjala-Seuran vuosijuhlaan 1924. Tämä oli yksi niitä melko harvoja osakuntaelämän tehtäviä, joita ehdin hoitelemaan. AKS:ssa oli paljon jäseniä suomenkielisistä pohjalaisista osakunnista, mutta myös savolaisia ja karjalaisia ylioppilaita oli merkittävästi mukana. Kajaanilaisena ylioppilaana minulla oli liittymiä ja yhteyksiä sekä Pohjanmaalle että Savoon ja Karjalaankin, joten suuri osa seuran jäsenistä oli minulle lähtösijoiltaan läheistä joukkoa, monet tuttuja jo omasta osakunnasta.
  Se AKS johon minä liityin ei ollut sama kuin perustamisensa aikoihin vuonna 1922, eikä se ollut sama vuonna 1932, kun meitä joukolla siitä erosi ja uusi sukupolvi otti sen haltuunsa.
  Niinä vuosina, jolloin toimin sen piirissä, seura oli tavoitteiltaan hajanaisempi ja moni-ilmeisempi kuin myöhemmin.

  Ulospäin se tietenkin kaiken aikaa näytti yhtenäistä julkisivua, jollainen sille oli alun perin luotu ja yhtenäiseksi se sitten luutui ja jähmettyi.

  Monille ovat ylioppilaspolitiikan vuodet tärkeintä ja elävintä vaikuttamisen ja mukanaolon aikaa elämässä, ja moni muodostaa silloin käsityksensä ja kantansa niin lopullisiksi, ettei niitä kokemus enää korjaa tai muuta.

  Ensimmäiset katsomuksista johtuneet välirikot 30-luvulla tapahtuivat silloin, kun kannanotto Lapuan Liikkeeseen jakoi ylioppilasmaailman kahtia. Tuntui, ettei enää maksanut paljon puhua näiden eri tielle lähteneiden kanssa.

  Niin ehdotonta se oli. Enkä minä ole välien rikkomista kaihtanut taikka pitkittänyt, kun on käynyt selväksi että eri hengen miehiä jossakin tärkeässä kysymyksessä ollaan.

  Olen ollut melko taitava hankkimaan vihamiehiä, ystäviä on keräämättä kertynyt riittävän paljon.

  Vilho Helanen oli yksi niitä joihin välit katkesivat AKS:n vaiheissa, kun hän valitsi IKL:n, ja hänhän pysähtyi elämään noita menneitä aikoja ja kirjoitti niistä aikanaan romaanin. Siinä taidan minäkin esiintyä."

  Tuo Helasen romaani, jossa Kekkonenkin "taisi esiintyä" täytyy olla siis jokin vuoden 1932 jälkeinen teos, mutta mikä?
  Tietty mielenkiinto heräsi.

  VastaaPoista
 5. Ylioppilas lehtorinnaamion takana (1946). En ole lukenut, niin en tiedä esiintyykö enemmän kuin mitä Etelän tien kulkijan s. 117 sitaatissa ilmenee.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.