lauantai 24. marraskuuta 2018

Uhat ja niiden kuvatMahdollisten uhkien maailmasta

Jaakko Iloniemi, Jarno Limnell, Uhkakuvat. Docendo 2018, 286 s.

Jaakko Iloniemi on todellinen pitkän linjan diplomaatti, jonka panos oli tärkeä jo vuoden 1975 ETY-kokouksessa. Jarno Limnell puolestaan tutkii työkseen niitä uhkia, joita nykyteknologia meilläkin on tehnyt mahdollisiksi.
Mitä uhkakuviin tulee, ne taas, toisin kuin itse uhat, ovat osa politiikkaa, ainakin tietyiltä osiltaan. Jokaisen valtionhan on, paitsi varauduttava tietynlaisiin uhkiin, myös kerrottava julkisuudessa, millaisia uhkia on syytä ottaa vakavasti ja miten paljon niihin varautuminen maksaa.
Uhka ja sen kuvat ovat siis eri asioita ja mitä kuvapolitiikkaan eli tiettyjen uhkien esille nostamiseen tulee, se ei välttämättä ole yhteneväistä todellisten uhkien kanssa. Määrärahojen saaminen on siinä keskeinen prioriteetti.
Kukaan tuskin lienee nykyään välttynyt siltä vaikutelmalta, että maatamme kohtaavista uhkista suurin on Venäjä ja että sen takia on äärimmäiset tärkeää varata miljardeja ja taas miljardeja kaikkein uudenaikaisimpien aseiden hankkimiseen.
Niinpä onkin virkistävää lukea asiantuntijoiden sanovan yksikantaan ja selvästi, että sota –erillinen sota- Suomen ja Venäjän välillä on uhka, jonka todennäköisyys on olematon.
Tämä on hyvin tärkeä ja myös realistinen lähtökohta. Mitä sellaisia konflikteja maidemme välillä on tai edes voisi olla, että niiden ratkaisemiseksi ryhdyttäisiin käyttämään sodan kaltaista rikollista menetelmää?
Toki asioiden silloin pitäisi olla perusteellisesti toisin, kuin ne nyt ovat ja sellaisen asiaintilan aikaansaamiseen voidaan katsoa tarvittavan valtavasti energiaa ja aktiivisia toimia myös rajan tällä puolella.
Toisaalta kannattaa huomata tekstin pieni reservatio mentalis: erillinen sota. Tokihan on aina mahdollista joutua ja ajutua kaikenlaisiin paikkoihin myös porukan mukana ja ilman omaa tahtoa tai intressejä.
Erillissota on meillä nykyään ollut jostakin syystä huonossa maineessa ja yksi jos toinenkin on jälkeenpäin pohdiskellut, että reilusti yhteinen sota on aina parempi ratkaisu, jos nyt sotia pitää ja miksei pitäisi, jos se kerran on mahdollista. Ulkopolitiikkaa viritellään sitten sen mukaan.
Ulkopolitiikasta sanan vanhassa merkityksessä ei tässä kirjassa itse asiassa puhuta paljoakaan, mutta todettakoon vielä muuan ajatuksia herättävä väite tai tosiasia-argumentti.
Kirjassa näet sanotaan, että vaatisi huikeata mielikuvitusta ja heikkoa todellisuudentajua kuvitella, että jokin maa voisi olla uhkana Pietarin turvallisuudelle. Pietari ei ole koskaan ollut turvatumpi maitse tai meritse tapahtuvalta hyökkäykseltä.
Luulen, että kohtuullisesti järjissään olevat ihmiset allekirjoittavat tämän väitteen meidän itärajamme molemmin puolin ja se on myös, ainakin niin haluttaessa, vakaa perusta meidän ja Venäjän suhteille.
Mitä tulee suvereniteettiimme muuten, sen varmistaminen ja vaaliminen joka suunnalta tulevia vaikutusyrityksiä vastaan on siitä huolimatta tärkeä asia. Nuo yritykset sitä paitsi saattavat nykyään olla myös kovin erilaisia kuin ennen.
Kyberturvallisuus on asia, josta ollaan nykyään huolissaan. Elektroniseen ohjaukseen liittyvät asiat huolehtivat nykyään niin monesta asiasta, että niihin vaikuttamalla voidaan saada aikaan valtavia vaikutuksia. Tarvitsee vain kaapelisaksilla katkaista muutama yhteys…
Rikollisen toiminnan mahdollisuudet, valtioiden tai yksityisten toimesta, ovat siis nousseet uudelle tasolle ja siihen liittyvistä uhkista puhutaan kirjassa asian edellyttämällä vakavuudella.
Sen sijaan löytyy vähemmän puhetta niin sanotusta resilienssistä eli sieto- ja palautumiskyvystä siinä mielessä kuin asia koskee urbaania elämänmuotoa yleensä. Muuten sanaa käytetään paljonkin.
Nykyinenkin ihminen tarvitsee päivittäin kilokaupalla ravintoa ja kilowatettain energiaa. Suurkaupungeissa niiden saanti on alituisessa vaarassa kärsiä tai katketa, jolloin uusi niukkuus synnyttää aivan uudenlaiset elämänehdot.
Tuotantoketjut ovat kansainvälisen työnjaon ja vallankin globalisaation takia venyneet yhä pidemmiksi ja samalla haavoittuvammiksi.
Kirja puhuu muotikäsitteestä, resilienssistä eri merkityksissä paljon, mutta tästä asiasta vähän. Rakentaessamme uusia voimaloita me samaan aikaan puramme vanhoja sen sijaan, että jättäisimme ne koipussiin pahan päivän varalle. Varmuusvarastotkin on pudotettu minimiin, ymmärtääkseni peräti kansainvälisin sopimuksin.
On paradoksaalista, että kaikenkarvaiset soijavegaanit usein samaan aikaan kannattavat kiihkeästi sekä luontoarvoja, että tiheää kaupunkiasumista ja siihen liittyvää huoltoketjujen monimutkaistamista ja keskittämistä.
Mutta kirjahan ei siis näihin asioihin paneudu. Sen sijaan puhutaan paljon kansainvälisen yhteistyön merkityksestä meille, eikä turhaan puhutakaan. Kansainvälisillä areenoilla vaikuttaminen on meillekin mahdollista, mutta toki painoarvomme on vain kokoamme vastaava. Moraalin suurvallan valtaistuinkin on jo varattu.
Hyvin tärkeä asia kirjoittajille on luottamus ja onkin syytä muistaa, että se on merkittävimpiä kansallisia resurssejamme, joka ei ole itsestäänselvyys. Sata vuotta sittenhän se oli yhteiskunnassamme aika vähissä.
Millaiset seikat sitten horjuttavat luottamusta ja mitä niille olisi tehtävä? Minulle jää se vaikutelma, että kirjassa ollaan enemmän huolestuneita niistä metodeista, joilla asiaan voidaan vaikuttaa kuin itse niistä asioista, poliittisista päätöksistä jotka tuota luottamusta syövät tai uhkaavat niin tehdä.
Hillary Clinton näyttää juuri äsken sanoneen, että Euroopassa olisi rajoitettava siirtolaisten vastaanottamista, koska se ärsyttää kantaväestöä. Hän on siis ymmärtänyt, että ensisijainen tekijä luottamuksen rapautumiseen on itse politiikka, eikä sen ympärille kehitetty mielikuvateollisuus.
Olen samaa mieltä. Se ylimielisyys, jolla vallanpitäjät ovat viime vuosina suhtautuneet siihen vastarintaan, jota äänestäjien keskuudessa on syntynyt eräiden suurten poliittisten linjauksien takia, on väistämättä synnyttänyt vastavaikutuksen.
Toimivassa demokratiassa tällaiset asiat hoidetaan antamalla eri mieltä oleville painoarvoaan vastaava määrä vaikutusmahdollisuuksia. Vain siten ansaitaan luottamus. Ja luottamushan on ansaittava eikä sitä voi hankkia vain julistamalla olevansa sen arvoinen.
Meillä Suomessa on perinteitä tällaisten ristiriitojen käsittelystä. Moneen muuhun maahan verrattuna asiat on meillä myös viime vuosina hoidettu yleensä luottamusta herättävällä tavalla, ainakin perussuomalaisten hajoamiseen saakka.
En toki väitä, että tämä koskisi esimerkiksi julkista sanaa tai EU-politiikkaamme, mutta opposition ottaminen hallitukseen on tässä suhteessa ainakin myönteinen perusasia.
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, on ensi sijassa politiikkojen vastuulla ja se vastuu on raskas, sillä kyse on kansakunnan peruskysymyksistä.
Mutta tämä vie jo pois kirjan teemoista. Kyberuhat ja hybridivaikuttaminen ovat nyt sitä uusinta uutta, jota meilläkin kannattanee pohdiskella ja jopa maksaa joillekin palkkaa sen tekemisestä.
Oleellista on kuitenkin muistaa, missä sijaitsemme paitsi maantieteellisesti, myös poliittisesti ja kulttuurisesti.
Tämä paikka ei välttämättä ole niinkään paha, saati kuuma, mikäli yhteiskunnan perusasiat ja maan ulkosuhteet ovat kunnossa joka suuntaan. Silloin voidaan rauhallisin mielin ottaa käyttöön ne osittain ainutlaatuiset resurssit, joita sijaintimme ja historiamme meille tarjoavat.
Itse sain tästä kirjasta sen, mahdollisesti tarkoittamattoman yleisvaikutelman, että meidän on ehdottomasti syytä välttää sotilaallista liittoutumista, vaikka toki tarvitsemmekin riittävästi myös sotilaallista –etten sanoisi kineettistä- kykyä puolustaa itseämme.
Oleellisempaa kuitenkin on kyetä varautumaan muunlaisiin uhkiin, koska niiden todennäköisyys ja vaarallisuuskin ovat suuremmat.

23 kommenttia:

 1. "sota –erillinen sota- Suomen ja Venäjän välillä on uhka, jonka todennäköisyys on olematon... Mitä sellaisia konflikteja maidemme välillä on tai edes voisi olla, että niiden ratkaisemiseksi ryhdyttäisiin käyttämään sodan kaltaista rikollista menetelmää?"

  Nyt joudun ikäväkseni olemaan blogistin kanssa eri mieltä. Näen kolmekin tilannetta, jossa tuolainen talvisota-skenaario on mahdollinen:

  - falkland-ilmiö, jolloin Venäjän talous menee niin kuralle, että Venäjän hallinto haluaa nostaa kansallista kunniaa voitokkaalla sodalla vapauttamalla vanhan venäläisen kaupungin K'helsingin. Tämän riskiä lisää se, että se on resepti, jota Putin jo on menestyksellä käyttänyt.

  - ennaltaehkäisevä isku. Jos Venäjän johto arvioi, että sota NATO:n kanssa on väistämätön on hyvä varmistaa jo etukäteen kaakkoinen taustarintama. Ahvenanmaan valtaus "rauhoittaa" sitäpaitsi Ruotsin.

  - edellisen variaatio on tilanne, jossa Venäjän johto arvioi Suomen olevan liittymässä NATO:on tai olevan sille muutoin tulevassa sodassa vihamielinen (vrt harjoittelu USA:n kanssa).

  Valitettavasti historiassa sota on rikollista toimintaa vain silloin, kun se hävitään. Muulloin se tuottaa hyötyä ja kunniaa.

  Toivoisin olevani väärässä.  VastaaPoista
 2. "jokin maa voisi olla uhkana Pietarin turvallisuudelle." 

  Unohdetaanko tässä kaksi asiaa:

  - Venäjän itäraja on idempänä kuin koskaan sitten 1600-luvun. Kannattaisi kaivaa vanha koulukartasto esiin ja syventyä hetki siihen.

  - Viron liityttyä NATO:on se on kirjaimellisesti Pietarin porteilla, siellä mistä Judenits aloitti kuolettavan uhan iskunsa.

  Venäjän poliittinen ja sotilasjohto ei tapaa unohtaa historiaa, vaikka täällä lännessä, erityisesti Suomessa, siihen joskus on taipumusta. Suomen ja Venäjän suhteiden tragedia on muuten siinä, että meillä Suomessä on talvisota-syndrooma ja Venäjällä barbarossa-syndrooma.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. itäraja on idempänä kuin koskaan sitten 1600-luvun. 

   Korjaus: Venäjän länsiraja luonnollisesti.

   Poista
 3. Eikös Venäjän talous ollut 90-luvulla niin kuralla kuin olla ja voi. Vaan evätpä hyökänneet...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Silloin olikin presidenttinä Jeltsin.

   Poista
 4. "Niinpä onkin virkistävää lukea asiantuntijoiden sanovan yksikantaan ja selvästi, että sota –erillinen sota- Suomen ja Venäjän välillä on uhka, jonka todennäköisyys on olematon."

  - Itsekin toki vilpittömästi toivon, että isoisät saivat silloin aikanaan koluta 14.divisioonan matkassa tarpeeksi asti Kiestingin ja Rukajärven erämaita, ettei meidän enää tarvitseisi...

  "Nykyinenkin ihminen tarvitsee päivittäin kilokaupalla ravintoa ja kilowatettain energiaa. Suurkaupungeissa niiden saanti on alituisessa vaarassa kärsiä tai katketa, jolloin uusi niukkuus synnyttää aivan uudenlaiset elämänehdot."

  -Tuota taustaa vasten puhe (suur) kaupunkimaisen elämäntavan "ekologisuudesta" ei voi kuin kummastuttaa.

  "Tuotantoketjut ovat kansainvälisen työnjaon ja vallankin globalisaation takia venyneet yhä pidemmiksi ja samalla haavoittuvammiksi."

  -Juurikin tuo aspekti aina sopivasti "unohdetaan" tämän ns.keskinäisriippuvuuden kaikkinaisia hyötyjä ylistettäessä...

  "Rakentaessamme uusia voimaloita me samaan aikaan puramme vanhoja sen sijaan, että jättäisimme ne koipussiin pahan päivän varalle. Varmuusvarastotkin on pudotettu minimiin, ymmärtääkseni peräti kansainvälisin sopimuksin."

  -No nythän hörhömpi jengi on vaatinut jopa Kemijoen vesivoimaloiden purkua, ymmärtämättä miten jättiläismäinen ponnistus niiden rakentaminen aikanaan pääomaköyhältä maaltamme oli. Ja joita ilman esim. Lapin tilanne olisi tänä päivänä vielä montakin kertaluokkaa kurjempi. Mistäs muualta sitten otat sähköt keskelle erämaata? Tai Pohjois-Suomen (vielä) jäljellä oleviin teollisuuslaitoksiin?

  "Oleellista on kuitenkin muistaa, missä sijaitsemme paitsi maantieteellisesti, myös poliittisesti ja kulttuurisesti."

  -Olemme kaikitenkin n. 3/4lta Länttä ja 1/4lta Itää, noin ylisummaisesti määriteltynä.

  "Hillary Clinton näyttää juuri äsken sanoneen, että Euroopassa olisi rajoitettava siirtolaisten vastaanottamista, koska se ärsyttää kantaväestöä. Hän on siis ymmärtänyt, että ensisijainen tekijä luottamuksen rapautumiseen on itse politiikka, eikä sen ympärille kehitetty mielikuvateollisuus."

  -Kappasta, sokea kana on siis löytänyt jyvän. Aikaa tuo vain vaatikin... Eikäpä unohdeta ao. rouvan omaa osuutta kyseisten kriisien yhtenä synnyttäjänä..

  "Itse sain tästä kirjasta sen, mahdollisesti tarkoittamattoman yleisvaikutelman, että meidän on ehdottomasti syytä välttää sotilaallista liittoutumista, vaikka toki tarvitsemmekin riittävästi myös sotilaallista –etten sanoisi kineettistä- kykyä puolustaa itseämme."

  -Ns. aseistettu paasikiveläisyys lienee luontevinta. Pidettäisiin välimatkaa suurvaltojen eturistiriitoihin, missä vaan mahdollista, muistaen kuitenkin, että se, joka takoo miekkansa auroiksi, ottaa aina riskin siitä, että joutuu kyntämään sille, joka ei ole aivan näin jalomielisesti menetellyt...

  -J.Edgar-

  VastaaPoista
 5. Tekee mieli yhtyä kommentoijien väitteisiin, ei toki ihan kaikkiin.

  Kirjassa kai perustellaan, miksi Pietarin turvallisuus on nyt niin vankalla pohjalla, että jopa sen epäily osoittaa epävakaata luonnetta? Karttaan vilkaisemalla kun näkee, että mahtava Nato on vain sadan kilometrin päässä Pietarista.

  Venäjä luottaa edelleen vain tekoihin, ei puheisiin. Jos se on varma, että Nato voisi kriisin yhteydessä käyttää Suomen aluetta sitä vastaan, se varautuu ja tarpeen vaatiessa myös toimii, lupaa kysymättä.

  Mitä tulee "erilliseen sotaan", niin kannattaa huomata, että Venäjän näkökulmasta se on eri asia kuin Suomen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uhkakuvapolitiikkaa harjoitetaan toki kaikkialla. Jos jonkin asian väitetään uhkaavan, ei se vielä tarkoita, että siihen uskottaisiin.
   Mutta ei ihan kaikkea voi tarjoilla kenellekään, normaalioloissa.

   Poista
  2. Tarkoitukseni ei ollutkaan puhua väitetyistä uhkakuvista, ne ovat tietysti propagandaa, vaan miten asia oikeasti nähdään Venäjällä, Natossa ja meillä.

   Tällä hetkellä minäkään en usko sodan vaaraan, mutta tilanne voi muuttua. Ellemme liity Natoon, niin pitäisin huolta siitä, että Venäjä uskoo meidän pysyvän isäntinä omalla tontillamme.

   Tietenkään en usko Naton hyökkäävän Venäjälle. Miksi se sen tekisi? Venäjän aikeista en ole yhtä varma, vaikka ei se tietenkään Natoa haasta näkyvissä olevassa tulevaisuudessa.

   Poista
  3. Tässäkään ei ole ratkaisevaa mitä me tai NATO uskovat vaan mitä Venäjän poliittinen ja sotilaallinen johto uskovat - perustellusti tai perusteetta. Ainakin julkilausuttujen puheiden perusteella NATO koetaan uhkaksi. Ajatusleikkinä kannattaa kääntää kartta nurinpäin ja katsoa Moskovan vinkkelistä: asema on paljon huonompi kuin sanokamme vuonna 1988.

   Poista
 6. "Varmuusvarastotkin on pudotettu minimiin, ymmärtääkseni peräti kansainvälisin sopimuksin."

  Jos tuo pitää paikkansa, niin kiinnostaisi kovin, mikähän mahtaisi olla ko. sopimusten ns. ratio... Kovinhan tuo vaikuttaisi siltä, että varsinkin huterassa asemassa olevien maksimaalinen riippuvuus kaikenkarvaisista "isoveljistä" ja "auttajista" halutaan varmistaa jo etukäteen, etteivät sitten suotta pääse rimpuilemaan ja pahaa mieltä paremmilleen tuottamaan. .. Vähän sillai samaan tapaan kuin Suomen ja "Suur-Saksan" välillä silloin 40-luvun alkupuoliskolla esim. viljan ja polttoaineitten suhteen. Tämähän on luonnollisesti silkkaa impiwaaralaista paranoiaa, vai kuinkapa lie...

  -J.Edgar-

  VastaaPoista
 7. Niinhän sitä luultiin vielä myöhäissyksyllä 1939, että Neuvostoliitto ei hyökkää, vaan kuinkas sitten kävikään?

  VastaaPoista
 8. Unohdin kokonaan, että mehän elämme nyt samanlaista aikaa.

  VastaaPoista
 9. Mutta niitä uhkiakin pitää priorisoida.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin, ja Venäjä on aina Suomelle 1. luokan kohtalonkysymys.

   Esimerkiksi monien kommentoijien pelkäämään maahanmuuttovyöryn osalta olemme aivan laidassa. Kyllä ne viimeisenä tänne Suomen kylmään tulevat.

   Poista
 10. Ilmeinen uhka Suomen turvallisuudelle näyttää kuitenkin tulevan Ruotsista nimenomaan islamisaation leviämisen takia.

  Ruotsin valtiollinen johto on täydellisten nössöjen käsissä ja sama näyttää vallitsevan myös täällä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä pitää paikkansa. Suurin uhka tulee tosiaankin Ruotsista ja sen maahanmuuttopolitiikasta.

   Nimenomaan tolkuton maahanmuuttopolitiikka on ajanut Ruotsin tilaan, jossa siellä ei pystytä edes muodostamaan hallitusta.
   Tolkuttoman maahanmuuttopolitiikan ajama Sverge demokraattien nousu on pannut vanhan valtarakenteen nurin.

   Mutta tämä lienee vasta alku. Liikkeelle päässyttä kehitystä on vaikea pysäyttää. Rajat kiinni -tapahtui Ruotsissa liian myöhään.

   Poista
 11. "Mitä uhkakuviin tulee, ne taas, toisin kuin itse uhat, ovat osa politiikkaa, ainakin tietyiltä osiltaan. Jokaisen valtionhan on, paitsi varauduttava tietynlaisiin uhkiin, myös kerrottava julkisuudessa, millaisia uhkia on syytä ottaa vakavasti ja miten paljon niihin varautuminen maksaa."
  Valtion ylimmän johdon taholla tuntuu olevan vallalla suurimpana pelkona nationalismi (heidän sanansaattajiensa tulkitsemana usein natsismi tai fasismi), josta ei koskaan ole seurannut mitään hyvää. Eikö kansallismielisyydestä tai jopa nationalismista ole koskaan seurannut mitään hyvää, ihanko tosi ? http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227389-mita-on-nationalismi . Toinen suuri pelko on ilmastonmuutos (heidän mukaansa ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen). Heitä pelottaa niin paljon, että kannattaa Suomenkin maksaa lunnaat kiinoille ja intioille niiden tuprutellessa saastansa rauhaisin mielin sekä ilmaan että vesiin. Heitä pelottaa niin paljon, että he ovat ymmärtäneet pakolaistulvien aiheutuneen siitä, että meidän aiheuttamamme ilmaston kuumeneminen on hyökännyt vihollisen tavoin pakolaisten kimppuun ja heidän on ollut pakko siirtyä pohjoisemmille mannuille. Matkalla voi ostaa Sorosin gardilla viileätä juomaa. Suomessa se vaihtuu Kela Gouldiksi.
  Suomen rehevä valtamedia ruokkii muutamien "journalistien" avulla Venäjän pelkoa, ne kun ovat hyökkäämässä kohtapian Suomeen. Samoin POTUS on, no paha. Näin yksijalkainen valtarakennelmamme (ennen niitä oli kai kolme), valmistelee kansaa valmistautumaan kaikkeen siihen mitä yksijalkainen koneisto poliittisilla uhkakuvillaan valmistelee.
  Hillary Clintonin viisauksia on kuultu ennenkin. Esim. we came, we saw, he died (Gaddafi). Hänen pres.vaalikamppanjansa on alkanut.
  "Hyvin tärkeä asia kirjoittajille on luottamus ja onkin syytä muistaa, että se on merkittävimpiä kansallisia resurssejamme, joka ei ole itsestäänselvyys. Sata vuotta sittenhän se oli yhteiskunnassamme aika vähissä." Entäs tänä päivänä?

  VastaaPoista
 12. Jos luottamusta ei ole, tapaamme nahkurin orsilla. Valtiojohto on nähty piispojen mukana sata vuotta sitten sisällissodassa kuolleiden haudoilla varmistamassa että kivet pysyvät painoina paikoillaan.

  Pelastumme kunhan saadaan kutsuja ilmaisen aterian ääreen 6.12.

  VastaaPoista
 13. Jaakko Iloniemi osallistui ahkerasti Sitran järjestämiin Suomi-2105 seminaareihin joita pidettiin viime vuosikymmnellä sekä Kaliforniassa että Kiinassa ja monessa paikassa siinä välillä. Ilmaisen pöydän ääressä istui kutsuttuina niin yliopistojen, kirkon kuin armeijan korkeita edustajia.

  Kekkarapoliitikot panevat nyt suunnitelmia täytäntöön. Saas nähdä miten käy kansankielisen kulttuurin? Sitran julkaisuissa lohduteltiin maalaisille jäävän kulttuurimaisemia kuvattaviksi kun kaikkea muutetaan kaupattavaksi.

  VastaaPoista
 14. Tänään pitää lukea Lidl:n etusivun mainos HS:ssa, nimittäin joskus vuonna 2008 sain kirjailija Mikko Rimmisen nimissä rohkaisevan arvion Teos-kustantamolle lähettämääni kirjaluonnokseen. En kuitenkaan jatkanut projektia sen pitemmälle vaan keskityin some-vaikuttamiseen, vaikka Rimminen keskusteli Sauli Niinistön kanssa radiossa kirjallisuuden eri puolista.

  Sittemmin julkaisin kirjan omakustanteena.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "vaan keskityin some-vaikuttamiseen"

   Minäkin keskityn some-vaikuttamiseen. Viime päivinä juhlin Ukrainan rohkeutta horilkalla. Stalinin Golodomorissa oli näännytetty nälkään yli neljä miljoonaa ukrainalaista talonpoikaa/talontyttöä.

   Poista
  2. juuri noin. Jokainen saa vaikka puskan takaa huutelemalla somessa äänensä kuuluviin. Ei tarvitse kysellä kustantajaa painamaaan mustalla valkoiselle paperille jota sitten byrokrattisieluiset toistelisivat toistamasta päästyäänkin.

   Poista

Kirjoita nimellä.