torstai 8. joulukuuta 2022

Hajoamisen ideologia

 

Dissolute Society

 

Frank Furedi, Rajat merkitsevät. Yhteisö, rajat ja arvottaminen. Suomalaisuuden liitto 2022, 264 s.

 

Kuten Saulus aikoinaan Damaskoksen tiellä muuttui Paulukseksi, ovat radikaalien oppien terävimmät arvostelijat yhä uudelleen olleet entisiä radikaaleja, joiden silmiltä suomukset ovat pudonneet. Näin oli jo 1930- ja 1940-luvuilla ja sama on jatkunut meidän päiviimme saakka. Tämä on luonnollista, sillä vasta menemällä noiden oppien juuriin saakka on mahdollista ymmärtää niiden koko merkitys, joka usein on ollut sangen kauhistuttava.

Frank Furedi on entinen kansainvälisten sosialistien liiton kannattaja ja Vallankumouksellisen kommunistisen puolueen perustaja. Sittemmin hänestä tuli Kentin yliopiston psykologian professori ja tunnettu ja tunnustettu pelon, kasvatuksen tiedonsosiologia tutkija.

Kuten useimmat ovat jo huomanneet, erityisesti yliopistomaailmamme ja sen mukana etujoukoissa häärivät kulttuurin mestarit tai sellaisiksi pyrkivät ovat meilläkin viime vuosikymmeninä välittömästi omaksuneet amerikkalaiset radikaalit muodit, olipa niillä sitten jotakin relevanssia oman maamme oloihin nähden tai ei.

Postkolonialismi, antirasismi, ”turvallisten tilojen” puuhaaminen, gender-ideologia,”metoo-vallankumous” ja vastaavat ilmiöt saapuvat meille nyt yhtä nopeasti kuin internet toimii. Valmiutta niiden vastaanottamiseen on riittävästi siinä kritiikittömässä massassa, joka muodostaa radikaalin eliitin ja hallitsee uuden sukupolven korkeakoulutusta.

Furedin kirja on sangen kiinnostava ja arvokas etenkin sikäli, että se paitsi kumoaa nykyisen radikaalin ideologian perusteesit, myös hahmottelee sen perusteiden historian. Sellaiset avainkäsitteet kuin identiteettikriisi, jonka isä on tunnettu kehityspsykologi Erik H. Erikson tai vaikkapa binäärisen ajattelun käsite ovat huomattavan uusia innovaatioita.

Koko tämä aarteisto on toisen maailmansodan jälkeistä perua, vaikka alan uranuurtajia ja edeltäjiä toki voidaan löytää vaikka antiikista saakka. Esimerkiksi kulttuuriantropologian innoittama kulttuurirelativismi vaikutti voimakkaasti jo ennen sotia ja vaikuttaa yhä.

Tämän hetkinen -ja toivottavasti lyhytaikaiseksi jäävä -kulttuuriradikalismin aalto eli radical chic korostaa ennen muuta paria keskeistä perusasiaa. Niistä yksi on rajattomuus, mikä ymmärretään arvoksi sinänsä ja kaikkialla: niin valtioiden välillä, ihmisyksilön kasvussa ja kasvatuksessa ja koko ajattelussa yleensä.

Kirjoittaja esittää hämmästyttävän kavalkadin esimerkkejä siitä, miten pitkälle tietyissä maissa -lähiinnä joissakin USA:n osavaltioissa- on menty rajojen ja niiden olemassaoloa edellyttävän ajattelun ja käyttäytymisen suoranaisesta kieltämisestä. Luettelo antaa osviittaa niistä periaatteista, jotka ovat hyväksyttäviä ja niiden vastakohdista:

-inklusiivinen eli ei-ulossulkeva

-joustava eli ei-pysyvä

-kosmopoliittinen eli ei-kansallinen

-tunne eli ei-järki

-feminiininen eli ei-maskuliininen

-binäärisesti neutraali eli ei-binäärisesti (joko-tai) määritelty

-hybridinen eli ei-eristäytynyt

-heterogeenisyys eli ei-homogeenisyys

-avoimuus eli ei-arvottavuus

-läpinäkyvyys eli ei-yksityisyys

-sosiaalinen sukupuoli eli ei-biologinen sukupuoli

ja niin edelleen.

Maaniseksi luettava pyrkimys kaikenlaisten rajojen poistamiseen sisältää alkeellisen ajatuksen vapautumisesta. Se on kaikessa simppeliydessään tuhoisa ajatus, joka on saanut suurta vetoapua globalisaation ihannoijilta. Tosin juuri tällä hetkellä voidaan monella suunnalla todeta kasvavaa arvostusta niitä kohtaan, jotka ovat valmiita henkensäkin uhalla puolustamaan maansa rajoja.

Sellainen todistaa vahvasta identiteetistä sitoutumisesta omaan kansakuntaan ja valtioon. Infantiilille persoonallisuudelle, jota radikaali muoti ihannoi, se on mahdotonta. Kirjoittaja, joka on tutkinut vanhemmuutta ja kasvua on huolestunut siitä, että nuorilta puuttuvat rajat ja siirtymäriitit, jotka ohjaavat heidät aikuisuuteen.

Paradoksaalisesti infantiilisuutta ja herkkänahkaisuutta korkeiksi arvoiksi ja auktoriteetiksi nostanut liike on rajoja hävittäessään nostanut arvoon arvaamattomaan uusia rajoja, jotka turvaavat infantiilit marttyyrit arvostelulta ja pahan maailman ikäviltä virikkeiltä. Turvallinen tila kaikessa koomisuudessaan on myös yliopistomaailmassa nyt suurta huutoa.

Aikuisuus onkin pahasti hukassa ja ideologisesti sitä vastaan hyökätään tarmokkaasti. Auktoriteetti on muka pakkovaltaa ja mielivaltaa, joka olisi kaikkialla korvattava kasvavien lasten ja nuorten omalla vallalla. Lasten olisi saatava jo aivan nuorina päättää myös sukupuolestaan, joka sekään ei ole kerralla määrätty, vaan joustava ja neuvoteltavissa oleva asia…

Aikuisten infantilisoituminen näyttäisi olevan suoranainen megatrendi. Tahdon sijasta hallitsevaksi on nostettu halu ja perinteisten yhteisöjen ja niiden normien sijasta tärkeiksi ajatellaan yksilöiden erilaiset tarpeet. Koko normaalin käsite on kiivaasti hylätty, mikä siis merkitsee normien kieltämistä yleensäkin.

Myös ihmisen ja eläimen välinen raja on hämärretty. Minulle tulee tässä esimerkkinä mieleen Houellebecqin romaani Serotoniini, jossa päähenkilön rakastajatar harjoitti seksiä myös lukuisten koirien kanssa. Helsingin Sanomien arvostelijatar, jolle koko kirjan sanoma näyttää olleen aivan saavuttamaton, kuittasi asian nimittämällä tyttöä ”yliviriiliksi”(!).

Kirjoittaja kritisoi rajattomuutta ilmentäviä tolkuttomuuksia terävästi. Mikäli ajatellaan itse normaalisuuden käsitettä, sitäkin vastaan on voimakkaasti hyökätty. Toki sen hylkääminen jättäisi esimerkiksi lääkärit tyhjän päälle. Epänormaalien eli siis normista poikkeavien ilmiöiden määritteleminen ja hoitaminen on heidän tehtävänsä. Normaalissa tilassa oleva ruumis ei parantamista kaipaa.

Oireellinen esimerkki lapsuuden ja aikuisuuden rajojen häviämisestä on se lasten ristiretki, jonka keulahahmoksi on tullut Greta Thunberg ja jonka merkeissä on kuultu lasten suusta toinen toistaan ylimielisempiä ja typerämpiä syytöksiä koko vanhempien sukupolvea vastaan.

Kirjoittaja ei termiä käytä, mutta tulipa mieleeni, että suuren ylimmän äidinkielemme sana dissolute sopii yleiskäsitteeksi, joka ehkä parhaiten luonnehtii aikamme radikaaleja pyrkimyksiä. Sehän viittaa etymologisesti hajoamiseen, liukenemiseen ja löyhyyteen ja siirtomerkityksenä irstaaseen moraalittomuuteen. Mikäli rajoja aineen ja ympäristön välillä ei ole, on väistämättömänä päämääränä juuri dissoluutio, mikä johtaa yhtymiseen ja ennen pitkää häviämiseen ympäristöön.

Yleisemmällä tasolla voidaan puhua kaiken järjestyneen ja rakentuneen luonnollisesta taipumuksesta kehittymisen ja yhä monimutkaisemman rakentamisen sijasta taantua, purkautua ja palata viimein järjestymättömään alkutilaan, lämpökuolemaan, jossa vallitsee ikuinen lepotila ja samalla myös absoluuttinen kylmyys. Luonnontieteissä sitä sanotaan entropiaksi. Nykyistä läntistä kulttuuria voitaisiin nimittää myös entropian kulttuuriksi.

Toki sana ”kulttuuri” on tässä sikäli väärä, että aito kulttuuri, muokkaus ja viljely kaikessa ympäristöön kohdistuvassa väkivaltaisuudessaan on juuri se, mikä on vienyt ihmiskuntaa kauas poispäin entropiasta.

Tämän kirjan on alun perin kustantanut Englannissa Routledge, jota voi pitää laadun takeena. Pelkään pahoin ja toivottavasti olen väärässä, kun luulen, että nykyisessä ilmastossa suuret kirjakaupat eivät pidä arviolleen sopivana nostaa esille Suomalaisuuden liiton kustantamaa kirjaa. Ovathan nekin tetoisia radikaaleista muodeista…

 

34 kommenttia:

 1. Taikatermejä ropisee Jenkkilästä, sekä inklusiivisesti että ei-binaarisesti. Siksi onkin välttämätöntä että "safe space" - tundrallekin siirrettynä - tarkoittaa ironiasta vapaata tilaa. Muuten ei turvallisuus ole taattu. -jussi n

  VastaaPoista
 2. Eurooppalaisen uuden ajan ajattelu syntyi syvyysperspektiivin elpymisen myötä ajalla jota kutsumme varhaiseksi renessassiksi, ja sen kehittyminen käynnistyi varsinaisesti kartesiolaisen rationalismin eli vahvistuvan individualismin ja objektivoituvan todellisuuden tajunnallisten jäsennysten myötä -- siinä ovat ne uuden ajan "perustuslailliset" tekijät, joiden pohjalta koko uuden ajan tiedollinen ja tekninen edistys nousivat.

  Ja nuo ajattelun uudet aseet olivat nimenomaan visuaalisen hahmottamisen työkaluja: perspektiivin, peräkkäisyyden, päällekkäisyyden, porrasteisuuden, hirarkian ja priorisoinnin hahmot, joista edeltävä tuhatvuotinen keskiaika ei hallinnut ainoatakaan -- ja joista valitettavasti nyt olemme menettämässä otteemme. Korvan ja silmän pitkään jatkunut ja nimenomaan kaikkea "tiedollista" ajatteluamme perustuslaillisesti ohjannut keskinäinen työnjako sortuu, ja vajoamme taas keskiaikaisen skolastiikan ja käsiterealismin maailmaan, jossa yliyleistävät yleiskäsitteet epätoivoisesti kompensoivat uusien sukupolvien kyvyttömyyttä järkijäsennyksiin.

  Emme enää käytä visuaalisia hahmoja palvelemaan käsitteellistä erittelykykyä, vaan käytämme yliyleistäviä yleiskäsitteitä liuottaaksemme rajat joita järkijäsennyksillä on luotu. Aikamme ihmiset eivät enää pysty käsitteelliseen ajatteluun -- he eivät ole enää Subjekteja -- vielä vähemmän kartesiolaisen järjen tarvitsemia Tarkkailevia Subjekteja -- vaan taantuvat varhaisen lapsuuden perusnarsistisiin uhrituntoihin, vastaanottajan, Objektin rooleihin. Niissä sitä sitten riittää identiteettiongelmaa ongelman perään.

  Eikä heillä ole mitään mahdollisuuksia nähdä omaa kehittymättömyyttään ja avuttomuuttaan peilistä. Narkissos on omien refleksiensä ikuinen vanki, kysyy ja vastaa, ja kuulee vain Kaiku-Keijun toistot. Kuinka lapselle kerrotaan, että aikuiset ajattelevat aivan eri tavalla? Kuinka kehittymättömälle kerrotaan, että kehittynyt ihminen ajattelee ihan toisin? Kuinka älyttömälle voitaisiin valaista, millainen älyn maailma on?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Kuinka lapselle kerrotaan, että aikuiset ajattelevat aivan eri tavalla? Kuinka kehittymättömälle kerrotaan, että kehittynyt ihminen ajattelee ihan toisin? Kuinka älyttömälle voitaisiin valaista, millainen älyn maailma on?"

   Ei millään tavoin, asia on jo määritelmällisesti mahdotonta. Yritys väsyttää ja tekee pitkän päälle kyyniseksi. Parasta on vain hiljaa säälien seurata sivusta ja suunnata omat voimat vaikka runouden kirjoittamiseen kuten tekivät 400-luvun roomalaiset kun imperiumi hajosi ympäriltä. Sääli vain, että kukaan heistä ei nähnyt 800-luvun karolingirenesanssia.

   Poista
  2. Pari sanaa puun takaa.

   Seppo Oikkosta on aina silloin tällöin mukavaa haastaa.

   Hän muun muassa kirjoitti:

   "Emme enää käytä visuaalisia hahmoja palvelemaan käsitteellistä erittelykykyä, vaan käytämme yliyleistäviä yleiskäsitteitä liuottaaksemme rajat joita järkijäsennyksillä on luotu. Aikamme ihmiset eivät enää pysty käsitteelliseen ajatteluun -- he eivät ole enää Subjekteja -- vielä vähemmän kartesiolaisen järjen tarvitsemia Tarkkailevia Subjekteja -- vaan taantuvat varhaisen lapsuuden perusnarsistisiin uhrituntoihin, vastaanottajan, Objektin rooleihin. Niissä sitä sitten riittää identiteettiongelmaa ongelman perään."

   Mitä käsitteellinen ajattelu on, ja mitä ajattelu noin yleensä on?

   M

   Poista
  3. Ainakin kartesiolaisen ajattelun päätepiste näyttäisi olevan nuo binäärioppositiot. Furedin kirjaa en ole vielä lukenut, mutta Vihavaisen teksti on riittävä lukusuositus.

   Silti: eikö näitä oppositioita ratkota oudosti myös toisella laidalla? Julkisen intellektuellin rooliin pääsee redusoimalla inhimillinen elämä hiukkasfysiikan (kyseenalaisiin) lainalaisuuksiin tai vähintäänkin aivokemiaan.

   Nuo Vihavaisen / Furedin kuvaamat reaktiot vaikuttavat hiukan samanlaisilta kun runsaan sadan vuoden takainen anti-positivismi.

   Ja näistä tietysti riittää aihetta vastakin, sillä on asioita joita ei oikein voi ratkaista.

   "Ihminen on eläin" on jotenkin itsestäänselvästi tosi lause.

   "Ihminen ei ole eläin vaan kulttuuriolio" on yhtä itsestäänselvän tuntuisesti tosi lause.

   Ei oikein klassinen logiikka riitä?

   - XYZ -

   Poista
  4. Pari sanaa puun takaa.

   "Ei oikein klassinen logiikka riitä?"

   Tarkoitatko klassisella logiikkaa sitä, jossa jokaisesta väittämästä voidaan kertoa, onko sen totuusarvo joko tosi tai epätosi?

   Arvelen, että sellainen logiikka ei riitä kuvaamaan todellisuutta.

   M

   Poista
  5. Juuri sitä.

   - XYZ -

   Poista
 3. "radikaalien oppien terävimmät arvostelijat yhä uudelleen olleet entisiä radikaaleja, joiden silmiltä suomukset ovat pudonneet."

  Olisiko se siinä, että näillä on sisäpiiritietoa. Orweliinkin vaikutti merkittävästi se, miten oikeaoppiset kommunistit kohtelivat häänen omaa ryhmäänsä trotsilaisia ja anarkisteja.

  Suomessa terävimmän analyysin on kirjoittanut Kenen joukoissa seison tekijä, sisäpiirin taistolainen.

  VastaaPoista
 4. "Nykyistä läntistä kulttuuria voitaisiin nimittää myös entropian kulttuuriksi...Toki sana ”kulttuuri” on tässä sikäli väärä, että aito kulttuuri, muokkaus ja viljely kaikessa ympäristöön kohdistuvassa väkivaltaisuudessaan on juuri se, mikä on vienyt ihmiskuntaa kauas poispäin entropiasta."

  Taidatkos paremmin sanoa. Kun entropia on kuolemaa, voisikin sanoa, että kirjan kuvaama kultturi on kuoleman kulttuuria - vai sanoisinko kulttuurin kuolemaa. Surullista, mutta väistämätöntä.

  VastaaPoista
 5. Kun rauhan ja yltäkylläisyyden kausi jatkuu liian kauan, kansakunta veltostuu, naisistuu ja lopulta lapsistuu.
  Seurauksena naisille myönnetään vapauksia ja oikeuksia vailla vastuita ja velvollisuuksia, ja niillä he nostavat moniongelmaisen ja vammaisen pikkutytön Maailmanjumalattareksi, jolla väitetään olevan yli-inhimillisiä ominaisuuksia.

  Sössittyään lopulta kaiken päin v****a he juoksevat äkkiä miesten selkien taakse piiloon jättäen miehet siivoamaan sotkunsa.
  Tämä on meidän omaa syytämme;
  mitäs olemme näin vätyksiä, ettemme pysty pistämään huutamisen ilosta huutavia koliikkiämmiä kuriin ja siivoamaan omat sotkunsa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin! Taitaa olla jo pian 30 vuotta aikaa, kun kiertelin Ruotsia eräänä lämpimänä kesänä ja majoituin pääosin leirintäalueilla. Huomioni tode

   Poista
  2. Juuri näin! Kiertelin rapiat 30 vuotta takaperin Ruotsia ja majoituin pääosin leirintäalueilla. Huomioni todellakin kiinnittyi ilmiöön, joka oli suorastaan outo. Ruotsalaiset perheenäidit istuivat mökkien ja asuntovaunujen edustoilla savuke näkyvästi sormien välissä, ja viinilasi pöydällä. Mutta perheen isät, miehet kantoivat kukkuraisia pesuvateja huoltorakennukseen ja suorastaan kilvan tiskailivat astioita essut somasti uumalle vyöritettynä. Oli se näky!

   Kun on vuosikymmenet toiminut vankilavirkailijana, jonka tehtävä on tarkkailla, niin tarkkaileehan sitä ympäristöään vapaillakin. Ruotsi on outo maa, ja varmasti pari vuosisataa ilman sotia ja katastrofeja, sekä valtavan taloudellisen menestyksen myötä maa lienee rappeutunut, eihän tässä voi muuhun päätyä?

   Menin sitten Eskilstunaan sukulaisten luo, ja kas kummaa, eräänä pimeänä elokuun yönä lähiparkkipaikalla yli 50 autosta oli vietu stereot ja kaiuttimet, osa autoista oli murjottu aika rumasti, mutta eipä siellä ihmiset olleet moksiskaan, kohauttelivat vain hartioitaan ja diskuteetasivat keskenään ilman suuttumuksen häivääkään! On se outo maa.

   Nyt ollaan tultu tähän päivään ja katastrofi on viittä vailla valmis. Rikollisjengit esiintyvät rinta kaarella ja asettavat "hallitsemilleen " alueille ulknonaliikkumiskieltoja ja katusulkuja. Poliisi on täysin voimaton.

   Poista
  3. QK: kärsit selkeästi mediaharhasta, ei ne naiset oikeasti sellaisia ole, eihän miehetkään kaikki ole mitään nilkkejä vaikka eduskuntaa katsomalla voi saada sellaisen käsityksen.

   Poista
 6. Näitä kommentteja! Asenteet kuin kaikkialle pinttynyt saasta siivoamattomassa ja autioituneessa talossa. Se on vissiin sitä sivistystä. Ihan hyvä ison moukarin mäiskiä patriarkaatin kauhujen homepytinkiä ja liuottaa törky jäljellä törröttävistä palkistoistakin. Vaarallista puuhaa, sortumavaara, virheitäkin tulee. Mutta kaikkein pahinta on, että haukutaan väärää puuta: patriarkaatti on salakavalasti petkuttelevana ja feminismin hepeniin naamioituneena maailmanlaajuisesti taas työntämässä sorkkiaan puhdisteilla oleviin rakenteisiin. Se on kaikkein kavalin ja yököttävin uhka. Se toteutuu juuri nyt kaikkialle levinneessä rihmastossa, joka nousee suoraan nykyisestä maailmanterrorista. Katsokaa muiden maiden uutistarjontaa. Siinä, mihin romahdukseen maailmaa ollaan saattamassa, jotkut pikkulikat ovat vain marionetteja. Siinä teille rajoja, kun digipassi on viekasteltu käyttöön. Näyttää siltä, että tytöt on asialla, mutta katsokaa verhon taakse. Kannattaisi vähän tulla pöljien poikien porukoista katsomaan, mitä tapahtuu, kuka tekee mitä ja mitkä ovat seuraukset. Joka tarkkailee aikaa, teroittakoon paremmin näkönsä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siinäpä tuo kun pojat tappelee keskenään, jää feministitkin jalkoihin. Samapa tuo mihin uskoon tai aatteeseen sen naamioi.
   Taida semmoista sit kumminkaan olla kuin patriarkaatti, enempi taitaa olla että ne omat koettaa hyödyntää nykyisillä laiteistoilla sitä ikiliikkujaa. Sampoa kun ole olemassa, niin jollain tuo pidetään liikkeessä. Toisinsanoen fiksu pääsee vähemmllä kun työntää omatkin työt toisille. Vinkkivitonen, työt ole koskaan täältä loppunu, epätasaisesti kyllä jakautuneet.

   Poista

 7. Sitä minä vain, että kun tulipaloakin sammutetaan, sammutusainesuihku tulee kohdistaa palavaan materiaaliin eikä liekkeihin.

  VastaaPoista
 8. Ei se kiusaajakaan itse kiusaa, vaan sillä on joku jonkin sortin apukoululainen käsikassarana. Tämän ajan megakiusaajakopla on laajasti julkaissut eri medioissa ja kirjojakin kirjoitellut tavoitteistaan. Lukekaa veikkoset. Muuten: miesoletettuja.

  VastaaPoista
 9. Juna ei tunnu pysähtyvän, vaikka maailmanlaajuisesti monet tiedeMIEHET ja tiedeNAISET ovat julkisuudessa kertoneet läpimätien hankkeiden perusteista ja vaikka maailmalla on juuri nyt useita oikeudenkäyntejä parin viime vuoden rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Kuuron ja sokean kaveripiirin suojista huutelevat kommentoijat eivät varmaankaan edes tiedä asiaperusteista, muuten on mahdotonta ymmärtää kevytmielisyyttä.

  VastaaPoista
 10. ”Hajoamisen ideologia”

  Inklusiivinen eli ei-ulossulkeva. Mutta inklusiivinen voi olla ulossulkeva ja jopa terroristisen väkivaltaisesti. Esimerkkinä on kommunistinen Neuvostoliitto. Eikö kommunistinen ideologia ollutkin totaalista inklusiivisuutta. Sen/NL:n luhistuminen oli toisille riemua, toisille taas katastrofia.

  Herää myös toinen kysymys: kukapa, mikäpä EU:n valtioista ei tuohtuisi siitä, että sen jäsen ryhtyisi fasistiseksi?

  On olemassa myös muita kysymyksiä inklusiivisuudesta. Miksi joku makrooni juoksentelee kuin kiimainen strutsi, jolla on maailman ihanin riikinkukon pyrstö? Onko siinä ei-ulossulkevuutta vaiko jotakin muuta?

  VastaaPoista
 11. Nyt taidamme elää aikaa, joka on jopa vie

  VastaaPoista
 12. Nyt eletään aikaa, joka on jopa vieläkin tympeämpää, kuin 70-luku? Pitipä tämäkin nähdä! Siihen aikaan tympeä ideologia tuli oikeastaan vain Neuvostoliitosta ja DDR:stä, mutta nyt se tunkee lännestä ja oikeastaan joka paikasta, paitsi ei Venäjältä. Mikä paradoksi!

  Kukaan ei juurikaan, ainakaan isoon ääneen julista sosialismia tai marxismia, mutta kyllä se vaikuttaa ainakin suomalaisten tajunnassa hämmästyttävän voimallisesti, ja kai syynä on valtamedian voimakas ja ikiaikainen indoktrinointi. Voipa sanoa, että vasemmistolla on Suomessa kotikenttäetu, kun julistetaan näitä ennusteita. Auta armias, jos demarit, vasemmistoliito ja vihreät yhdistyvät, ja siihen vielä RKP, niin Suomen peli olisi selvä.

  Kas kun suomalainen vasemmisto ei ole irtaantunut Sosialistisesta internationaalista, kuten teki Ruotsin, Norjan ja Tanskan demarit jo vuosikymmenet sitten? On tämä hirveää!

  VastaaPoista
 13. "Hajoamisen ideologia"

  Ynnä muu ideologia. Nikoai Gogolin Kuolleita sieluja on siteerattu hyvin paljon:

  ”Ja kukapa venäläinen ei pitäisi nopeasta ajosta? Hänkö, joka pyrkii pyörähdyksiin ja temmellyksiin, ei sanoisi joskus: ”Hitto vieköön kaikki!” Hänkö ei pitäisi siitä? Kuinka hän voisi olla pitämättä, siihen sisältyy jotain niin riemastuttavan ihmeellistä.

  Tuntuu kuin jokin salaperäinen voima olisi siepannut sinut siivilleen, sinä lentäisit itse ja kaikki kiitäisi mukana: virstanpylväät kiitävät, kauppiaat kiitävät vastaan kuormavankkurien kuskipukeilla, molemmin puolin tietä vilistää metsä tummine kuusi- ja honkarivistöineen, kirveen kalkkeineen ja variksen raauntoineen, koko tie vilistää ties minne päättyvään etäisyyteen.

  Jotakin pelottavaa sisältyy tuohon kaiken nopeaan vilahteluun, missä ei ennätä erottaa katoavan esineen muotoja; ainoastaan taivas ylläsi ja pilvenhattarat ja pilviharsoa repivä kuu näyttävät liikumattomilta. Troikka, lentävä lintu, kuka sinut on keksinyt? Vain terhakka kansa on voinut sinut synnyttää, maa, joka ei pidä pilailusta, valtakunta, joka on levittäytynyt tasaisena tantereena täyttäen puolet maailmaa...”

  VastaaPoista
 14. Valtio ei ole ystäväsi!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valtio koostunee ihmisistä jotka ovat ympärillä. Kaikki ei ole ystäviä, mutta toumeen olisi suotavaa tulla toimeen. Valtion lait taas määrittelee mikä on sallittua, mitkä taas ei pohjaa uskontoon, vaikkakin lain muodostuksessa on kovasti tämmöistä koetettu luoda suomalaisten sananvapautta rajaten (teoreettisesti nokitaan sitten toisiamme, omaa tyhmyyttämme). Kyse on siten teknisesti siitä kuka sanonee ja miten, kuinka validina sanojan argumentointia näin ollen pidetään. Haasteensa sinänsä eri ammateilla joissa on oma auktoriteettinsa kuten vaikka opettaja tai lääkäri. Mutta lähtökohdin joistain asioista, kuten vaikka tupakan poltosta tai alkoholista on vuoskymmenet informoitu, etten jaksane uskoa ettei väki ei näistä "vaaroista" olisi tietoisia ja kuulisi lääkäriltä niistä ensi kertaa. Mutta hoitoalan henkilökunta ei voi tietää ihmisten tietoja ja näin ollen heidän täytyy ammatin puolesta kerrata.
   Samahan tuo on virkavallan kanssa kun väki kritisoi sen rajoittavan toimintaansa ja mihin he sitten soittaa kun joku lähimmäinen on hävinnyt tai jotain muuta ikävää sattuu.
   Asioista voi ain kaivaa joko negatiiviset tai positiiviset puolet. Valinta on ain ihmisen oma.

   Poista
  2. "Valtio ei ole ystäväsi!"

   Paskavaltio, roistovaltio, Kominternin saatanallinen valtio, Stalinin GULAG-valtio, Putinin KGB-valtio. Kenen ystäviä? Varmaankin Anonyymi 9. joulukuuta 2022 klo 12.10 rakastaa mainittuja valtioita.

   Poista
  3. Valtio? Missä sulla on valtio? Hömpät! Valtio on nykyään teatterikappale. Lähde katselemaan, missä on isot, maailmanlaajuiset korporaatiot.

   Poista
  4. Teknisesti jos vaihtoehdot on kirkollisporvarillinen tai liberaalimarkkinatalous, niin valitsen sen jälkimmäisen. Ensimmäisestä ole löytänyt kuin kasan käytössääntöjä jotka koskenee suomea puhuvia naisia. Jälkimäinen taas, nii no minkäs sitä markkinoille voi? Mies ja nainen tahtonee eri asioita, kumpikin kumminkin työllään osallistunee yhteiskuntaan ja verotuloilla kustannetaan siten niitä eri toimintoja mitä katsotaan tarpeellisiksi.
   Sen sijaan että valittaisi naisten palkoista yms. ymmärtänen että täysikasvuinen uros yleensä syö suht paljon ja sellaisen ylläpito vain sattuu olemaan kallista ja saanee tehdä töitä ansaitakseen sen palkkansa.

   Ainahan voi korporaatioilla selittää asioita, mutta en oikein näe brändäyksessä uutta. Enempi miellän Fabergenkin siihen ja hänellähän oli suomalaisia kultaseppiä töissä. Asia sitten erikseen jos valtio suojelee näitä brändejä terveen järjenkin yli. Kyse on kumminkin ulkomaisista monikansallisista yrityksistä.

   Poista
  5. ”Samahan tuo on virkavallan kanssa kun väki kritisoi sen rajoittavan toimintaansa ja mihin he sitten soittaa kun joku lähimmäinen on hävinnyt tai jotain muuta ikävää sattuu.”

   Tavattoman lapsellista argumentointia.
   Kun tarkastelee vaikka 1900-luvun historiaa, niin saa vähän perspektiiviä asioihin. Todellisuudessahan 1900-luvulla poliisit murhasivat enemmän ihmisiä kuin rikolliset.

   Pelkästään Saksan poliisi tappoi kolme miljoonaa juutalaista ampumalla ja siihen päälle vielä muut oikeuskäytännön vastaiset tappamiset. Apua tuohon touhuun saatiin mm. Ranskan ja Puolan poliisilta.
   Jos olet amerikkalaisista elokuvista oppinut, että juutalaiset pyydystivät ne mustapukuiset SS-miehet, niin luulet todella väärin. Pidätyksistä kun pääosin huolehtivat paikalliset poliisit, eli ne pyöräilevät kylän santarmit ja juurevat maalais nimismiehet vuonon varrelta.

   Vapauden hinta on jatkuva valppaus. Poliisi on yleistä järjestystä ylläpitävä viranomainen ei ystävä. Esivallan miekka lyö kaikkia niitä, joita vallanpitäjät eivät suvaitse. Gestapon päällikkö Muller halveksi uransa alussa natseja, mutta kunnon teknokraattina laittoi kyllä natsien politiikkaa innokkaasti ja tehokkaasti toimeen.

   Itse asiassa tuollaisen ystävä retoriikan viljely on ensimmäisiä merkkejä siitä, että toiminta on ajautumassa väärille urille.

   Poista
  6. "Kun tarkastelee vaikka 1900-luvun historiaa, niin saa vähän perspektiiviä asioihin. Todellisuudessahan 1900-luvulla poliisit murhasivat enemmän ihmisiä kuin rikolliset."

   Tykännen itse tempaista jonkun historiallisen tapahtuman ja samaistaa sen toimintana samaan. Mutta realistisesti kyse sitten kumminkaan ei ole samasta toiminnasta.
   Uskonkiihkoilijoilla tupannee olemaan sama logiikka. Historiallisia vanhoja asioita, koetetaan toteuttaa, tajuamatta että se aika meni jo, siitä on tekstit ja mekin tuosta saadaan tietoa, mutta se aika meni jo.

   Ja toisekseen nykyisessä valvontakamera yhteiskunnassa on ihan jo muutenkin tarpeeksi "valvontaa". Jos sitä tahtoo olla valpas ni anti mennä, muita ei voi velvoittaa kyttäämään toinen toisiaan. Typeräähän sellainen olisi.

   Poista
  7. Pari sanaa puun takaa.

   Anonyymi (9. joulukuuta 2022 klo 18.54) valitsi:

   "Teknisesti jos vaihtoehdot on kirkollisporvarillinen tai liberaalimarkkinatalous, niin valitsen sen jälkimmäisen. Ensimmäisestä ole löytänyt kuin kasan käytössääntöjä jotka koskenee suomea puhuvia naisia."

   Minä taas valitsen mieluummin kirkollisen kuin markkinataloudellisen, koska markkinatalous ei olisi koskaan synnyttänyt sellaista musiikkia kuin (luterilainen) kirkkoni synnytti.

   Toisaalta kirkkoni myös edisti taloutta ja paransi sosiaaliturvaa ja naisten ja lasten asemaa, joten kirkkoni on kaiken kaikkiaan voittaja.

   Tämä nykyinen luterilainen kirkko ei enää ole kirkkoni, vaikka olenkin sen jäsen. Eroan siitä kuitenkin vasta sitten, kun he (sen tuhoajat) erottavat minut ja kantavat hankeen tai heittävät kadulle.

   M

   Poista
  8. "Pelkästään Saksan poliisi tappoi kolme miljoonaa juutalaista ampumalla "

   Ja höpö höpö: poliisit ehkä nappasivat, mutta eintsatszgruppet ja tuhoamisleirien SS-miehet hoitivat ns finalisoinnin. Ja mitä hittoa natsi- Saksan poliisilla tai SS on tekemistä Suomen poliisin toiminnan kanssa.

   Poista
  9. ”Ja höpö höpö: poliisit ehkä nappasivat, mutta eintsatszgruppet ja tuhoamisleirien SS-miehet hoitivat ns finalisoinnin.”

   Kannattaa nyt ottaa asioista selvää, ennen kuin ryhtyy höpöttelemään.

   Tietysti jos oma historiankäsitys on imetty jostain Hollywood tuotannoista ja kaiken pahan takana oli kaljamahaiset SA-miehet ja monokkelisilmäiset SS-upseerit.

   Tämä Saksan poliisin osuus holokaustiin on laajalti tullut tietoon jo 90-luvulla. Päinvastoin kun yleensä kuvitellaan huomattava osa tuhottavista ihmisistä ei saanut surmaansa kaasukammioissa vaan nimenomaan kentällä ja tekijöinä noissa joukkomurhissa usein oli juurikin Saksan poliisin.

   ”The first mass-murder of 3,000 Jews by Police Battalion 309 occurred in occupied Białystok on 12 July 1941.[27] Police battalions were part of the first and second wave of murders in 1941–42 in the territories of Poland annexed by the Soviet Union and also during the killing operations within the 1939 borders of the USSR, whether as part of Order Police regiments, or as separate units reporting directly to the local SS and Police Leaders.[28] They included the Reserve Police Battalion 101 from Hamburg, Battalion 133 of the Nürnberg Order Police, Police Battalions 45, 309 from Koln, and 316 from Bottrop-Oberhausen.[25] Their murder operations bore the brunt of the Holocaust by bullet on the Eastern Front.[29] In the immediate aftermath of World War II, this latter role was obscured both by the lack of court evidence and by deliberate obfuscation, while most of the focus was on the better-known Einsatzgruppen ("Operational groups") who reported to the Reichssicherheitshauptamt (RSHA) under Reinhard Heydrich.”

   Näin siis Wikipediassa, joka antaa Saksan polisiin ampumille juutalaisille vähimmäismääräksi miljoona murhattua.

   ”Ja mitä hittoa natsi- Saksan poliisilla tai SS on tekemistä Suomen poliisin toiminnan kanssa.”

   Niin mitä tekemistä poliisilla on poliisin kanssa.
   Ilmeisesti kuvittelet, että poliisit ovat hyväntekijöitä eivät esivallan miekan kantajia, jotka ovat valmiita tekemään juuri niin kuin käsketään.

   Käytännössä kaikissa diktatuureissa polisi on lähes kokonaisuudessaan siirtynyt uusien vallanpitäjien palvelukseen, myös miehitetyissä maissa polisin toimiminen miehittäjän käsikassarana on enemmän sääntö kuin poikkeus.

   Suomessa toki poliisi on poikkeus ja tänne kertynyt varmaankin aivan erilaista ihmismateriaalia kuin kaikissa muissa maissa. Hieman tietenkin nauratti kun esimerkiksi BlackLivesMatter mellakoiden jälkimainingeissa kerrottiin poliisin suulla mm. seuraavat väitteet.

   ”Suomen poliisi ei kurista.” Tämä on täysi valhe koska Suomessa poliisin koulutuksessa kuristaminen opetetaan voimankäyttönä. Järjestyksenvalvojien erityisessä voimankäyttökoulutuksessa taas kuristamista opetetaan hätävarjelutekniikkana.

   ”Suomen poliisissa joku johtaa aina toimintaa.” Tämähän nyt onkin sitten hyvin havaittavissa kun Lahden putkassa mies saatiin pulssittomaksi ja kovasti oli johtaminen kortilla. Osa poliiseista ei omien sanojensa mukaan edes nähnyt mitään vaikka olivat samassa tilassa voimankäyttäjien kanssa.

   ”Suomen poliisi ei käytä mellakkatilanteissa ruutiaseita, vaan mellakka-aseet toimii paineilmalla.” Niin kumma kyllä se FN:n mellakka-ase kelpaa hyvin asevoimien käyttöön sotatoimialueilla. On aivan saman tekevää mikä saattaa sen nylon päällysteisen muoviluodin matkaan, vain osumisvoima ratkaisee,.

   ”Suomessa ei ole mellakkapoliisia, vaan joukkojenhallinta.” No olipas oivallus. Olen varma, että jos kohdehenkilöä ampuu ”counter-sniper specialist” vaikka sniperin sijaan, juttu on enemmän bueno?

   Poista
  10. Hyvä M,
   "Toisaalta kirkkoni myös edisti taloutta ja paransi sosiaaliturvaa ja naisten ja lasten asemaa, joten kirkkoni on kaiken kaikkiaan voittaja."

   Katsoisin että luterilaisuudesta on aikanaan muodostunut se valtion uskonto, kun sitä on reformaation kautta Suomeen tuotu. Miksi? On hieman mysteeri? Tuota kristinuskoa kumminkin on tuotu eri variaatioina niin idästä kuin lännestä.
   Kustaa Vaasahan tuon toteutti, mutta suomalaisten kohdalla asia juur muuttunut. Vaasa vain sai lisää tuloja sotimiseensa.
   Luther kumminkin oli oikeutta lukenut ja näin ollen olettaisin että hän ajan oloihin ymmärsi saksalaisten kannalta asiat toisin eikä syytä miksi heidän tulisi rahoittaa paavia? Eikä herra ymmärtänyt kieltäymystä naista kohtaan, mikä taas katolilaisille avioliittokäsitteineen tainnee olla hyvinkin keskeistä. Siinä missä köyhien auttaminen, minkä löytänen ristiriitaisena, kun teollistuneessa valtiossa ei teoriassa pitäisi olla köyhiä, jos se talous jakautuu. Mutta elintaso määritelmä kulttuurissa talouden kautta onkin monikulttuurissa oma juttunsa.
   Katsoisin että vaihdannalla tuota taloutta on kasvatettu, eikä kyse ole uskonnosta, sosialiturva taas käy järkeen missä valtiossa vain. Ihmisten eri elämäntilanteet muutoksineen, kun ei tienne kuka sitä apua tarvitsee on järkeenkäypää sellainen luoda, eikä kyse ole uskonnosta vaan taloudellisista resursseista mihin kohdennetaan. Joku ei tarvitse koko elämänsä aikana, kun taas joku vaikka vamman vuoksi on aina riippuvainen toisten myötämielisyydestä. Kyse ei ole uskosta vaan moraalista mikä on oikein, eikä saajan pidä olla ikuisesti kiitollinen tms. se tulisi tehdä sen vuoksi koska välittää. Kaikista ns. hyvistä teoista ei aina saane kiitosta.
   Naisten asema taas teoriassa on sidoksissa miehiin ja miten nuo miehet kohtelee naisia, niin lapset taas sen omaksuu, liitånnäinen kulttuuriin. Suomalainen mies taas on ollut niin ihastuttava että päästänyt naisenkin papin paikalle. Mutta tätähän ei sitten monikaan hyväksyne. Nauratti kun isä joka tuon taivaallista ole koskaan ollut kiinnostunut uskonasioista, niin joku juhla olisiko ollut oma kastetilaisuus niin äidille todennut että mulla väliä kunhan pappi on mies.
   Itse katsonen että miten Amerikassa tuo uskonnollisuus ja identiteettipolitikointi on muovannut seurakunnista keskenään kilpailevia, olettaisin että sitä samaa on havaittavissa Suomessakin. Mutta kun kyse on uskosta ei se ole mikään kisa. Toisilla kun tuppaa olemaan näkemys työstä että se pitää kaidalla polulla. Mutta itse katsonen että elämässä pitää olla muutakin kuin vain työ.

   Poista
  11. "Niin mitä tekemistä poliisilla on poliisin kanssa.
   Ilmeisesti kuvittelet, että poliisit ovat hyväntekijöitä eivät esivallan miekan kantajia, jotka ovat valmiita tekemään juuri niin kuin käsketään."

   Poliisikin on ihminen.
   Oltiin käymässä yhden ystävän kaverin luona joka oli vanhempi konstaapeli.
   Muistelin kun olin joskus töissä ja pisti silmään kuinka vanhempi rouva otti pullaa punnasi ja laittoi vähän lisää. Sitä kerroin ja hieman paheksuin kun toinen sai ajattelemaan toiseltakin kannalta. Rouvan iän puolesta voi olla kyse myös siitä ettei varat riitä. Voi olla että hankkinut lääkkeet tai joku muu syy. Kun ei tiedä, rikoshan siinä sinänsä ole suuri. Kauppathan hankkinee tuotteet ja siitä kärsii jos varastetaan, muttei ne kaupan työntekijätkään tai kauppiaat sydämmettömiä ole vaikka väliin saa kuvan jos kuuntelee vain maatalouden alasajoa kuinka kauppa kerää välistä. Kauppa sitten kumminkaan päättäne mitä ihmiset ostaa. Myymättömät tuotteet jäisi hyllyyn ja myynti loppuisi hyvin äkkiä.

   Poista

Kirjoita nimellä.