sunnuntai 17. syyskuuta 2017

Arkipäivän ressentimenttiRessentimentin maailma
Эрик Хоффер, Человек убежденный. Личность, власть и массовые движения. Альпина паблишер, Москва 2017, 205 с. (Eric Hoffer, The True Believer, 1951)

Jaroslavlilaisesta Tšitai-gorod –kirjakaupasta sattui käteen muuan klassikko, joka minulta oli tähän mennessä jäänyt lukematta. Hyvä, että sattui, kirja on sangen ajatuksia herättävä ja hyvin viihdyttävä.
Nykyään massaihmisestä ja hänen varassaan nousevista ja kaatuvista joukkoliikkeistä on jo suuri määrä kirjallisuutta, tieteellistäkin.
Sitäkin enemmän hämmästyttää Eric Hofferin jo pian sodan jälkeen kirjoittama kirja, joka perustuu laajaan, mutta eklektiseen lukeneisuuteen. Uskomattomalta tuntuu, että sen kirjoittaja oli mitään kouluja käymätön autodidakti, joka elätti itseään hanttihommilla maatiloilla ja satamissa. Hän oli myös kiertänyt Amerikkaa kulkurina ja ollut kahdeksan vuotta sokeana.
Hofferia ei siis voi syyttää ainakaan siitä, ettei hän olisi tuntenut köyhyyden ja onnettomuuden alhoja. Hänen lähestymistapansa saattaa tuntua varsin aristokraattiselta, mutta jos se on vinoutunut, ei asia johdu ainakaan mistään kultalusikkasyndroomasta.
Hofferin suuria guruja ovat klassikot kuten Pascal, Renan, Tocqueville, Thoreau ja Dostojevski. Hän on myös tutustunut joukkoliikkeiden johtajien, kuten Leninin, Trotskin, Jeesuksen, Hitlerin ja Lutherin ajatuksiin. Alan tutkimusta, jos niin voi sanoa, edustaa täällä lähinnä Ortega y Gasset.
Korkealla abstraktiotasolla on mahdollista tehdä samoista aineksista teorioita, jotka näyttävät todistavan aivan päinvastaisia asioita. Näinhän toki tehdäänkin. Mitäpä muuta politiikan ja talouden koulukunnat ovat kuin esimerkkejä tästä.
Vaikka ns. suuria teorioita on käytännössä mahdotonta perustella sanan varsinaisessa merkityksessä tieteellisesti (yrityksistä muistanemme ”tieteellisen sosialismin”), on rohkeilla, maailmaa syleilevillä näkemyksillä kuitenkin merkittävä heuristinen arvonsa.
”Yksinäisen joukon” ja ”vaarallisen vapauden” (p.o. sietämättömän vapauden) tutkijoiksi ilmoittautui paljon väkeä toisen maailmansodan jälkeen ja yleensä heidän tähtäimessään oli Hitler ja osittain myös fasismi ja nationalistiset liikkeet.
Hoffer tarkastelee asioita laajemmasta perspektiivistä ja ottaa vertailuun mukaan myös uskonnot. Itse asiassa kirjan nimi viittaakin juuri uskonnolliseen ihmiseen. Venäläinen käännös, joka puhuu ”vakuuttuneesta ihmisestä” vastaa oikeastaan paremmin kirjan sisältöä. Hofferin teemoja ovat persoonallisuus, valta ja massaliikkeet eri vaiheissaan.
Samanlaisia kaikki massaliikkeet eivät ole, mutta toki analyyttisen ajattelun eräänä tärkeänä tehtävänä on löytää yleistyksiä, muutenhan ihmissuku pysyisi lapsellisuuden tilassa.
Yleistysten ohella on tietenkin säilytettävä tuntuma todellisuuteen eikä häivytettävä sitä yksinkertaistuksilla, kuten massaliikkeiden fanaatikot tekevät. Vain hölmö pitää yleistyksiä ja erityispiirteiden huomioimista toisilleen vastakkaisina saati keskenään sovittamattomina asioina. Sitä ne ovat vain psyykkisesti vajaakykyisille.
Mutta millainen onkaan massaihmisen psyyke, hänen, jonka harteilla nykyinen maailmamme on ollut jo muutaman sukupolven ajan?
Hofferin käsitys ei ole imarteleva. Ihminen, useimmat meistä, on tyytymätön olento. Tyytymättömyys johtuu siitä, että ihminen tajuaa olevansa vähäarvoinen ja vihaa siksi koko maailmaa, jossa tämä vähäarvoisuus toteutuu. Viime kädessä (ansaittu) viha ja halveksunta kohdistuu ihmiseen itseensä.
Vain aidosti luovat ihmiset, joille maailma tarjoaa ikuisesti innoitusta ja työ palkitsee tekijänsä, voivat olla todella tyytyväisiä. Heille maailman muuttaminen ei ole tärkeää. Aivan keskeinen tarve se sen sijaan on kaikille epäonnistuneille taitelijoille ja muille luovan työn tekijöille, jotka viime kädessä itsekin ymmärtävät mitättömyytensä.
He ovat aktiivisimpia tämän maailman eli siis nykyisyyden vihaajia ja pyrkivät kaikin voimin uuteen, parempaan maailmaan, joka sijaitsee huomisessa ja jossa heidän mitättömyytensä on pois pyyhitty.
Hoffer on mielestään havainnut kaikissa massaliikkeissä kausia, jotka menevät suunnilleen samassa järjestyksessä, vaikka kovin selviä lainomaisuuksia ei voi sanoa syntyvän, kun verrataan parin kymmenen vuoden aikana kehittyneitä poliittisia liikkeitä ja pari vuosituhatta kestäneitä uskontoja.
Joka tapauksessa selvää on, että vallankumoukset aina ehtyvät tietyssä vaiheessa ja entusiasmista siirrytään kirkkojen rakentamiseen ja henkilökunnan palkkaamiseen.
Kirjoittajan teoriat näyttävät pätevän erinomaisesti Saksan ja Venäjän totalitaaristen liikkeiden kohdalla, mikä on jo aika paljon sekin. Vertailu uskontoihin pakottaa tekemään hieman säätöjä, mutta niinhän kaikessa todellisuutta kunnioittavassa ajattelussa joudutaan tekemään, mikäli kohteena on ihmisten käyttäytyminen eikä kuollut luonto.
Kiinnostavinta Hofferin kirjassa on mielestäni joka tapauksessa sen lähtökohta: ihmisen vajavaisuus, mistä kumpuaa omaa itseä ja olemassa olevaa maailmaa kohtaan tunnettu viha ja halveksunta.
Kyseessä on ilmeinen nietzscheläinen ressentimentti, joka tuntuu olevan ihmisen luonnollinen tila, ellei hän satu olemaan aidosti luova yksilö, joka saa toteuttaa missiotaan aidossa luovassa työssä. Tuo luova työ saattaa liittyä käsityöläisammatteihin, taiteelliseen tai tieteelliseen luomiseen ja niin edelleen.
Joka tapauksessa sellaisella ihmisellä ei ole tarvetta halveksua itseään eikä maailmaansa. Hän on vapaa, eikä tunne tarvetta joutua kahleisiin.
Massaihmisen laita on toisin. Hän haluaa nimenomaan vapautua mitättömyydestään ja sulautua massaan, tulla nöyryytetyksi ja kärsiväksi, vasta se tekee hänet onnelliseksi, mikäli tuota sanaa voi tässä yhteydessä käyttää.
Köyhyys ei luovalle ihmiselle ole sietämätön olotila. Sitä se epäilemättä kuitenkin on luomiskyvyttömälle luovan työn tekijälle, jonka mielenkiinto paljolta keskittyy apurahojen ruinaamiseen ja niiden pienuudesta valittamiseen.
Kirjoittajalla on paljonkin sanomista siitä, miten massaliikkeen voima ja puoleensa vetävyys syntyy vasta silloin, kun se vaatii jäseniltään kaiken ja antaa tilalle vain uskon toisenlaiseen huomiseen. Mahdottomaan tehtävään sitoutuminen antaa massaihmiselle kuvitelman omasta merkityksellisyydestä ja kuolemattomuudesta.
Venäläistä kommunismia Hoffer kuvaa hyvin sattuvasti ja hänen paljolta aforistiset luonnehdintansa tuntuvat sopivan hyvin myös ainakin natsismiin.
Mieleen tulee luontevasti kysymys, missä määrin Hoffer tarjoaa hedelmällistä näkökulmaa myös esimerkiksi feminismiin, vihreään liikkeeseen ja nykyiseen niin sanottuun arvoliberalismiin, joka nostattaa mielenosoituksia ja innoittaa fanaatikkoja.
Nuo aatesuunnat edustavat ainakin kaikki radikaalia ja jopa totalitaarista ajattelua. Konservatismia ja liberalismia sanan klassisessa merkityksessä niistä ei kannata etsiä. Vihreiden kohdalla toki voi puhua taantumuksellisuudesta, joka on yksi radikalismin laji huolimatta siitä, että sitä on usein väärinkäytetty konservatiiveja haukuttaessa.
Radikalismi on tietenkin muuan massaliikkeen välttämätön ainesosa, mutta missä määrin se yllämainituissa tapauksissa johtuu juuri siitä vihasta olemassa olevaa maailmaa, jonka tietoisuus omasta kelvottomuudesta aiheuttaa –ja viime kädessä siis itsevihasta?
Hofferia lukiessa tuntee yhä uudelleen näkevänsä hänen kohteenaan nykyaikaisen collegeradikaalin, joka suurella innolla järjestää kokouksia estääkseen opettajia puhumasta sellaisella tavalla, joka saattaisi harmittaa erilaisia vähemmistöjä.
Feministiliikkeen pohjalla oleva ressentimentti on itse asiassa aivan avointa ja erilaiset karvataitelijat ja vaginamonologien sepittelijät esittelevät kaikille halukkaille kyvyttömyyttään todelliseen luovaan työhön. Tuntuu kuin Hoffer olisi kirjoittanut näiden ihmisten hahmo silmiensä edessä.
Sinänsä aika ohut kirja on täynnä kiinnostavia huomioita. Muuan vallankumouksellisen kauden eli massaliikkeen syntykauden tunnusmerkkejä ja luultavasti myös edellytyksiä on ikävystyminen. Kukapa ei muistaisi lausetta Ranskan on ikävä.
Tuntuu siltä, että myös läntisellä maailmalla on nyt ikävä, kuten niin monesti ennenkin. Tajunnantäytön uudet tekniikat tarjoavat tien pois ikävästä, mutta vain pinnallisesti. Saavatko edes rikkaat tyhjäntoimittajat tyydytystä elämäänsä? Auttavatko siinä edes extreme-lajit? Mistä johtuu se, että kaikkein suurin mielettömyys eli sota tuntuu nyt monia niin suuresti kiehtovan?
Työttömyys ja sen synnyttämä tarkoituksettomuus on yhteiskunnan ja ihmisen kannalta paljon tuhoisampaa kuin köyhyys tai edes kurjuus.
Globalisaatio saattaa tuoda meille ja muille halpoja hyödykkeitä, mutta elämälle se ei voi antaa tarkoitusta. Massaihminen on keskuudessamme alastomampana kuin koskaan.
Suurin ja perimmäisin ongelmamme saattaakin olla tarkoituksettomuus, oma viheliäisyytemme ja se viha, jota me sen takia tunnemme sekä itseämme että koko muuta nykyistä maailmaamme kohtaan, lukuun ottamatta tämän  oman maailmamme vihollisia, joita me masokistisesti rakastamme.
No, itse asiassa otan vapauden poistua tästä kuvatusta joukosta, vaikka tiedän, ettei sellainen kuulu hyviin tapoihin.

12 kommenttia:

 1. No joo, mikä ettei noinkin, mutta aina kuranttia tavaraa ovat myös valkoisen miehen taakka ja isän murha. Taistolaisia vielä määriteltiin paljon näillä jälkimmäisillä määreillä, mutta kun taistolaisuus lientyi ja laajeni vihervasemmistoksi se nielaisi lähes kaikki kapakkaälyköt ja sen semmoiset mukaansa, joten nyt näitä kirjanoppineita ei ole Vihavaisen rinnalla kuin kourallinen muistuttumasta tämän epidemian noususta ja uhosta. Toisaalta kyllähän laatu korvaa määrän,

  VastaaPoista
 2. Demokratia on keskinkertaisuuksien diktatuuria. Massa on olevinaan vallassa, vaikka se on alistettu vallalle ja sen johtama. Rajoitettu mielipiteen vapaus tukee illuusiota erinomaisuudesta. Viestimet päästävät aina aika ajoin pinnalle ”vakaumuksen ihmisen” esimerkiksi siitä, että kaikilla, jopa idiooteilla, on mahdollisuus ja oikeus luoda oman elämänsä tähtihetkiä ja kenelläkään ei ole oikeutta sitä estää. Massan ei tarvitse tyytyä omaan keskinkertaisuuteensa, kun ympäristö luo kuvitellun utopian erinomaisuudesta. Marginaalisissa asioissa mitättömät massaihmiset ponnistautuvatkin erilleen tuntemattomuudesta: madonsyöntikisoissa, takkien laittamisessa tuomiokirkon portaille, pelaamalla potkupalloa, poliittisissa suunpieksäjäisissä, ylivertaisessa hyvyydessä jne. Kun heitä on riittävä määrä, he ovat taas massaa ja karkelot alkavat alusta. Liassa rypevä näkee lasihelmen ja luulee sitä aidoksi. Vaikka se ei olekaan aito, tunne on. Ja tuo tunne on ainoa ja tärkein asia, jonka vuoksi massaa polkee massaa.

  VastaaPoista
 3. Itse asiassa Hofferin keskeinen idea ihmisen riittämättömyydestä tuntuisi olevan olennaisesti sama kuin Erich Frommin "eksistentiaalisessa psykoanalyysissä", joka esitetään vaikkapa teoksessa "Vaarallinen vapaus" (Escape from Freedom). Sen einsimmäinen painos oli jo vuonna 1941. Kiinnostava kirja sekin.

  VastaaPoista
 4. Sekä valtionhoitaja Ilkka Kanerva että Suomen historian hoitaja Erkki Tuomioja ovat istuneet A-studiossa 60-luvulta lähtien.

  Seuraavaksi valtionhoitajaksi nousee Juhana Vartiainen joka perii molemmilta ideollogian turvata aina päältä ruotsalaisen asia Suomessa, ellei Jan Vapaavuori osoittaudu uskollisemmaksi.

  Pääideologi Sauli Niinistön sanoin pitää olla vahva hyvän puolesta, ei yksin pahaa vastaan.

  VastaaPoista
 5. Kiitos - iinnostava teos! Miksei tätä käännetä? No, eipä Frommia ja Ortega y Gassetiakaan enää paljon muisteta...

  VastaaPoista
 6. On se suomeksi, käännetty 1968 Delfiini-kirjoissa, Tosiuskovainen nimellä.

  VastaaPoista
 7. "Tuntuu siltä, että myös läntisellä maailmalla on nyt ikävä, kuten niin monesti ennenkin. Tajunnantäytön uudet tekniikat tarjoavat tien pois ikävästä, mutta vain pinnallisesti. Saavatko edes rikkaat tyhjäntoimittajat tyydytystä elämäänsä? Auttavatko siinä edes extreme-lajit? Mistä johtuu se, että kaikkein suurin mielettömyys eli sota tuntuu nyt monia niin suuresti kiehtovan?"

  Tainnee kuitenkin kaikitenkin olla enämpi sillä lailla, että ihminen on tosiaankin mitä huomattavimmassa määrin nimenomaan tunneolento (tai pikemminkin, vaisto-olento), ei suinkaan mikään rationaalisesti omaa objektiivista etuaan kaikessa mahdollisessa maksimoiva kalkylaattori. Ja mikä tuon "rationaalisenkin" mittapuu sitten aina ja kaikiten edes on, ja miten se sitten määritellään? Mm. Thorstein Veblen on omalta osaltaan esittänyt aika vakuuttavan oloisia kuvauksia siitä, kuinka ihminen pyrkii erilaisissa (varsinkin sosiaalisissa) valintatilanteissa maksimoimaan ensisijaisesti oman statuksensa, ei niinkään erilaisia "objektiivisia hyötyjä".

  Lieneeköhän asialla osaltaan ihan kehityshistoriallistakin taustaa? Nuo ns. "matelijan aivot" tuppaavat usein erilaisilla impulsseillaan ottamaan niskalenkin niistä korkeammista neurologisista toiminnoista, jotka sijaitsevat huomattavasti "nuoremmassa" neocortexissa. Ja tuo vebleniläinen pyrkimys statuksen maksimointiin lienee (varsinkin miehillä) aika suorassa yhteydessä ns. seksuaalivalintaan ja sitä kautta ainakin potentiaaliseen lisääntymismenestykseen. No, tämmöisiäkin biologismeja voi paremman tekemisen puutteessa mielessään pyöritellä, vaikka väitetään tuollaisen "pahan tiedon" olevan jopa jonkunmoista sukua itselleen fasismille... siis ainakin tiedostavamman älymystön mielestä.

  Valistus on kieltämättä onnistunut (joskus ehkä tarpeettomankin) tehokkaasti ravistelemaan erilaisia myyttejä ja uskomuksia, joille ei aina kovin vankkaa tukea tieteellisestä ajattelusta löydy. Mutta onkohan tuossa käynyt jopa niinkin, että tahattomasti ollaan tultu luoneeksi ainakin yksi uusi myytti kirkkaasti ylitse muiden: usko Rationaaliseen Ihmiseen? Enpä toki vastusta rationalismia sinänsä millään muotoa, mutta aiheellista olisi muistaa myös inhimilliseen järkeen ja varsinkin sen käyttöön sisältyvät, valitettavan usein suorastaan raadollisetkin rajoitukset. Esimerkeiksi sopivista rajoittuneisuuksista ei ainakaan ole erityisempää puutetta...

  VastaaPoista
 8. Rehellisyyden nimissä on kyllä pakko myöntää, että onhan näissä radikaaleissa liikkeissä ollut todellisia luovia kykyjä, jopa neroja.
  Valtava joukko eri näköisiä taiteilijoita ja älykköjä oli kommunistien riveissä, mukaanlukien myös merkittäviä, mainittakoon nyt vaikka Sartre yhtenä esimerkkinä, Pound oli fasisti kuten myös monet italian futuristeista, natseilla oli esimerkiksi Heidegger ja Orf ja taisipa Suomessa itse Rolf Nevanlinna omata jotain sen suuntaisia taipumuksia. Myös Suomessa taistolaisilla sanottiin olevan parhaat bileet, mikä varmasti liittyy siihen, että joukossa vaikutti ainakin 70-luvun alussa koko joukko todellisia lahjakkuuksia. Itse Tolstoi oli totalitarismin isähahmo, eikä avoimen stalinistinen Gorki tainnut mikään täysin mitätön kynäilijä olla. Sitä vastoin Hoffer tuskin lukeutuu filosofien aivan terävimpään kärkeen. Varmasti totta, että totalitaristiset ja utopistiset taipumukset kumpuavat tyypillisesti ressentimentistä, mutta olisi liian helppoa sanoa, että vain keskinkertaisuus tai massaihminen siihen syyllistyy. En toki ole Hofferia lukenut, mutta jos tämä on herran pointti, hän on minusta selvästi väärässä. Pitäisi myös kysyä, miksi sellaiset tyypit, jotka ovat ihan oikeasti luovia henkiä, olivat sitten aivan terävintä kärkeä tai eivät, taantuvat helposti poliittiseen tai uskonnollisluonteiseen fanatismiin? Sanoisin, että jos näin tapahtuu isossa mittakaavassa, ajassa täytyy olla jotain pahasti vialla. Pitäisi myös pohtia asiaa persoonallisuuspsykologian kannalta. Ei tänäänkään Suomen älymystö ja taiteilijajisto ole tietyllä lailla kallellaan vain keskinkertaisuuksien osalta. Epäilen vahvasti, että tänään vihervasemmistolla on "parhaat bileet".

  VastaaPoista
 9. Vihervasemmisto on äärimmäisen vastenmielistä sakkia.

  Ja melkein joka asiassa täysin väärässä.

  VastaaPoista
 10. Taloustieteilijät sanovat että 30-luvun lama ei ollut itse sairaus vaan sen oire. Sama pätee jossain määrin massaliikkeisiinkin.

  VastaaPoista
 11. "parhaat bileet".

  Tämähän merkitsee vain sitä, että samppanja roiskuu ja vodka virtaa keskeytyksettä ja herkkusakuskaakin saa. Mitä vähemmän tätä sitä vähemmän kivaa bileissä.

  Herrat unohtivat tyystin, että Taisto Sinisalo toi jokaiselta käynniltään Moskovasta Suomen markkoja miljoonien arvosta. Asia selvisi Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, kun arkistot siellä avautuivat. Kansan Uutiset julkaisi silloin myös valokuvakopion Taisto Sinisalon omakätisesti kirjoittamasta tositteesta miljoonasummien saamisesta NKP:n Keskuskomitean Kansainvälisten asioiden osastolta.

  Muissakin maissa paikallisilla "taistolaisilla" oli varmasti myöskin parhaat bileet. Kukapa tutkisi asiaa?

  VastaaPoista
 12. "Pitäisi myös kysyä, miksi sellaiset tyypit, jotka ovat ihan oikeasti luovia henkiä, olivat sitten aivan terävintä kärkeä tai eivät, taantuvat helposti poliittiseen tai uskonnollisluonteiseen fanatismiin? Sanoisin, että jos näin tapahtuu isossa mittakaavassa, ajassa täytyy olla jotain pahasti vialla. Pitäisi myös pohtia asiaa persoonallisuuspsykologian kannalta."

  Äärimmäiseen intellektualismiin tuntuu usein sisältyvän piirteitä, joita voi pitää jopa itsetuhoisuuteen viittaavina. Lieneekö sitten niin, että siellä missä (potentiaalinen) lahjakkuus on suurinta, myös lankeemus on suurin, ja seuraukset sitä karmeampia?

  Tuo pointti persoonallisuuspsykologiasta on hyvä, olen usein itsekin tuumaillut, että ääriajattelulla on ilmeisiä yhteyksiä persoonallisuushäiriöihin ym. vinksahtaneisuuteen. Esimerkkejä erilaisten hurmahenkisten lahkojen (niin poliittisten kuin uskonnollistenkin) ympärillä liikuskelevista tasapainottomista tyypeistä ei todellakaan puutu. Ja usein ns. "karismaattisista" persoonallisuuksista voi aistia aivan ilmeisiä narsistisen persoonallisuushäiriön tunnusmerkkejä (manipulaatiotaidot, autoritaarisuus, fanaattinen tarve "oikeassaolemiseen", Kyvyttömyys sietää erimielisyyttä ja itsenäistä ajattelua, ressentimentti, impulsiivisuus, ym.)

  Tässäpä olisi työmaata myös sosiaalipsykologiasta kiinnostuneille. Esim. psykiatri Hannu Lauerma onkin käsitellyt teoksissaan jonkin verran myös em. ilmiöiden tätäkin puolta ja taustaa, kannattaa tutustua.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.