keskiviikko 19. kesäkuuta 2024

Vale, Marce Tulli!

 

Laki ja oikeus

Marcus Tullius Cicero, Laeista. Suomentanut ja selittävällä nimihakemistolla varustanut Veli-Matti Rissanen. Esipuhe Jorma Kaimio. WSOY 2004, 174 s.

 

Kuten tunnettua, Platon kirjoitti ideaalista valtiota kuvailevan Valtio-teoksensa ohella myös teoksen Lait. Valtio kuvasi ideaalista olotilaa, jollainen ei ollut konkreettisessa todellisuudessa mahdollinen, mutta jota kaikkien hyvien valtioiden tuli mahdollisimman paljon muistuttaa.

Platonin Lait-teos sen sijaan pyrki kuvaamaan parhaan mahdollisen valtion, siis sellaisen, joka oli myös oikeasti mahdollinen.

Noihin Platonin teoksiin on tullut tällä palstalla toisenkin kerran viitattua (vrt. Vihavainen: Haun platon tulokset (timo-vihavainen.blogspot.com) ), mikä lienee ymmärrettävää, onhan sanottu, ettei koko länsimainen filosofia ole muuta kuin alaviitteitä Platonin teoksiin.

Tämä kiteytys pitää kirjaimellisesti paikkansa ainakin Ciceron Laeista (De legibus) teoksen kohdalla. Cicero ihailee määrättömästä Platonia, viittailee häneen ja ylistää hänen verrattomuuttaan tämän tästä.

Platon kuului kuitenkin Kreikan viisaisiin ja Cicero halusi päästä noiden esikuviensa rinnalle nimenomaan roomalaisena, eikä hänellä ollutkaan vähäiset luulot itsestään. Jorma Kaimio ei suotta johdannossa puhu Ciceron narsismista.

Toki Rooma myös oli muuta kuin Kreikka. Nimenomaan lait olivat sen ominta alaa. Filosofiassa ja muissa tieteissä se ei tuottanut paljoakaan omaperäitä, mutta ymmärsi sentään soveltaa ja ihailla kreikkalaisia esikuviaan.

Kuten Kaimio huomauttaa, ensimmäinen vuosisata e.Kr. (a.Chr.n.) oli muuan historian suuri murrosaika, minkä myös Cicero näyttää ymmärtävän. Itse hän ihannoi ja puolusti vanhaa tasavaltaista Roomaa sen kaikkine legalistisine hyveineen, mutta aika oli jo ajanut vanhojen instituutioiden ohi.

Cicero tyrmäsi aikoinaan puhetaidollaan Catilinan ja hänen ystäviensä pyrkimykset valtaan, mutta ei enää pärjännyt Caesarille ja kuoli toisen triumviraatin proskriptiolistojen uhrina. Jo sitä ennen hän oli joutunut pakenemaan Roomasta taannehtivaa lakia, joka kohdistui häneen juuri Catilinan tapauksen johdosta.

Cicerolla oli siis aihetta pohtia lakien olemusta ja velvoittavuutta myös omien kokemustensa kannalta. Perinteinen roomalainen ajatus lain pyhyydestä oli vaikea asia myös henkilökohtaisesti.

Roomalaisethan olivat ylpeilleet sillä, että lakia toteltiin, olipa se millainen tahansa: Lex dura sed lex. Henkilökohtainen etu ja normaalit inhimilliset tunteet saivat antaa tilaa laille silloinkin, kun se ilmiselvästi soti oikeutta vastaan.

Kuitenkin Cicero tässä kirjassa näkee paljon vaivaa todistellakseen sitä, että laki ja oikeus ovat sama asia, joka perustuu luontoon, tarkemmin sanoen ihmisluontoon ja sen ominaisuuksiin: olemme luodut oikeudenmukaisuuteen ja oikeus ei pohjaa mielipiteeseen, vaan luontoon.

Kaiken ytimessä oli hyve, josta voitiin kiistellä, oliko se maailmassa korkein hyvä, vaiko suorastaan ainut hyvä. Hyveen tavoittelussa kaikki olivat samalla viivalla: Ei ole yhtään ihmistä, minkään rotuista, joka luonnon johdolla ei kykenisi saavuttamaan hyvettä.

Antiikin neljä kardinaali hyvettä muistetaan: ne olivat urhoollisuus, oikeudenmukaisuus, viisaus ja itsehillintä eli kohtuullisuus. Monia muita voitiin vielä lisätä näihin, kuten Cicero tekeekin.

Ciceron mielestä hyve oli itse asiassa täydellistynyt järki, joka on varmasti olemasta luonnostaan. Samoin on kaiken jalon laita. Järkähtämätön ja pysyvä elämäntapa oli yhtä kuin hyve ja häilyvyys taas merkitsi pahetta. Kaikkien pahuuksien äiti oli nautinto:

Mikä voi olla kuvottavampaa kuin ahneus, epäinhimillisempää kun hillittömyys, halveksittavampaa kuin  pelkuruus ja hyljeksittävämpää kun henkinen velttous ja typeryys, kysyy Cicero retorisesti.

Vastatkoot tuohon myös aikamme viisaat.

Materialismi oli jo ajan merkittävä diskurssi ja puhuessaan jumalista ja uskonnosta Cicero kysyy kirjassaan keskustelutoveriltaan, myönsikö tämä sen, että kuolemattomien jumalten voima, luonto, järki, valta mieli tahto (tai mikä muu sana sitten tahansa paremmin ilmaiseekaan tarkoitustani) hallitsee koko luontoa?

Kysymys ymmärrettiin arkaluontoiseksi, sillä parhaimmassa kirjassa ( Epikuroksella) sanottiin, ettei jumala kantanut huolta mistään, ei omasta eikä vieraasta.

Se uskonto, jota Cicero kunnioittaa, on hyvin käytännönläheinen ja itse asiassa lainsäätäjien eikä pappien on huolehdittava sen organisoinnista.

Kenenkään ei tullut saada pitää omia jumalia, elleivät ne olleet valtion tunnustamia. Jumalina palvottakoon sekä alati taivaallisina pidettyjä että niitä, joille omat ansiot ovat suoneet paikan taivaassa, kuten Herculesta, Liberia, Aesculapiusta, Castoria, Polluxia, Quirinusta, mutta myös Ymmärrystä, Miehuullisuutta, Hurskautta, Uskollisuutta, toisin sanoen ominaisuuksia, joiden ansiosta ihminen pääsee nousemaan taivaaseen. Olkoon temppeleitä näiden kunniaksi, älköön paheiden kunniaksi.

Papeilla ja ennusmerkkien tulkitsijoilla, etenkin lintujen (pyhien kanojen) lentoa selittävillä auguureilla oli ja tuli olla myös huomattavaa valtaa valtiollisissa asioissa, mikä näkyy Ciceron hahmottelemien lakien ja hallintorakenteiden monesta kohdasta.

Ennustukset eivät toki aina toteutuneet, mutta usein ne olivat uskomattomalla tavalla käyneet toteen, arveli kirjoittaja. Niinpä olisi ollut järjetöntä ylimielisyyttä jättää luonnon itsensä ilmaisemat ennusmerkit huomiotta.

Itse asiassa myös kansalla piti olla oikeus tulkita niitä, mutta sitovat tulkinnat oli varattu niistä huolehtiville papeille. Valtakunnan tulevaisuus oli kaikkein tärkeimpiä asioita ja auguurien arvo oli korkea niin silloin kuin nyt. Televisio ei ole asioihin paljon uutta tuonut.

Kuten Platon, myös Cicero haluaa sanoa yhtä ja toista siitä, mikä on säädyllistä ja sallittavaa ja mikä ei. Platonhan antaa suuren arvon musiikille ja suosittelee muun muassa vanhojen miesten kuorolle merkittävää asemaa valtiossa.

Nuoret on sen sijaan Platonin mukaan ennen muuta pidettävä aisoissa ja tämä koskee muun muassa alkoholin nauttimista, mikä tietyssä iässä pahentaa jo ennestään liikaa kiivautta. Vanhemmille viini sen sijaan sopii hyvin.

Cicero kiinnittää myös huomiota musiikkiin. Kirjassa todetaan, että nykyinen yleisö, jolla oli vielä äsken taipumus vaikuttua Liviuksen ja Naeviuksen rytmien miellyttävästä vakavuudesta, nykyään hyppelee ja pyörittelee kaulojaan ja silmiään uusien rytmien tahdissa. Muinaisella Keikalla oli tapana rangaista moisesta ankarasti… Määräsihän näet kuristaan kuulu Sparta katkaistaviksi Timotheoksen lyyrasta ne ylimääräiset kielet, jotka hänellä oli tavanomaisten seitsemän lisäksi.

Kohtuullisuus, säädyllisyys ja vakavuus olivat Ciceron ja hänen kekustelutoveriensa kunnioittamia asioita. Halveksittavin asia sen sijaan oli pahe ja häilyvyys ja nautinto niiden lähteenä ja motiivina.

Kohtuuden nimessä Cicero halusi rajoittaa muun muassa hautajaisseremonioita ja muistomerkkejä, joilla ylvästeltiin määrättömästi ja kieltää liioittelut suremisessa, jopa senkin, että naiset raapivat hautajaisissa poskensa verille.

Paljon muutakin kiinnostavaa muun muassa juuri naisia ja heidän asemaansa ja rituaalejaan koskevaa Cicero kirjoitti, mutta hänen kirjoituksillaan ei näytä olleen erityisempää vaikutusta.

Marcus Tullius oli mailleen menevän aikakauden mies ja ne puhtaat roomalaiset tavat, joita hän ihannoi, olivat jo jäämässä tarunomaiseen menneisyyteen, jos nyt olivat käytännön todellisuutta koskaan olleetkaan.

26 kommenttia:

 1. Oikeus ja kohtuus on tietysti aina parasta. Ongelmana on vain kuka määrittelee sen. Määrittelijöistähän ei ole koskaan ollut pulaa, pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi Suomessa seksuaalisuus alkaa olla jo lähellä kohtuutonta, mutta alkoholioikeudet ovat vain 8 prossaa ja loput viinakaupan tiskin suojaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Veikko kirjoittaa:

   "Esimerkiksi Suomessa seksuaalisuus alkaa olla jo lähellä kohtuutonta"

   No mutta, onpas mielenkiintoinen lausahdus, suorastaan kryptinen. Mitähän mahdat sillä tarkoittaa? Seksuaalisuus on luonnollinen ja inhimillinen aspekti jokaisessa eikä siinä ole mitään kohtuutonta. Sen toisia kunnioittava ja kaunis ilmentäminen onkin ihmisoikeus meille ihan kaikille.

   Poista
  2. Oikeastaan täällä on siirrytty amerikkalaiseen kaksoismoralismiin.
   Parhaiten tuon osoittavat iltapäivälehdet: kauhistellaan muka mm. alastomuutta ja samalla kehotetaan katsomaan kuvat.

   Poista
  3. No se lienee totta. Länsimaiden yliseksualisoitunutta ilmapiiritä perustellaan edityksellä ja vapautuneisuudella samaan aikaan kun siveys käsitteenä on menettänyt merkityksensä. On suorastaan oksettavaa lukea iltapäivälehtiä, kun tirkistelykulttuuri elää niin voimakkaana siellä. Aikuiset ihmiset eivät osaa puhua seksuaalisuudesta rakentavasti ja kauniisti, sen mitä siitä tarvitsee julkisesti puhua. Tuntuu hassulta, että saunakulttuurissamme tämä tirkistelyilmiö elää erityisen vahvana, enkäpä sinänsä viaton saunakulttuuri jopa ruokkii sitä jollain tavalla? Mene ja tiedä.

   Platonin Valtiota en ole kokonaan lukenut ja Ciceronkin klassiset opit ovat tutustumisen asteella itselleni, joten tämäkin kommentti meni taas niin sanotusti aiheen vierestä. Pahoittelut.

   Poista
 2. "ettei koko länsimainen filosofia ole muuta kuin alaviitteitä Platonin teoksiin."

  Tässä yhteydessä on edellä mainitun rinnalla Aristoteles. Waltarilla on osuva ajatus, että Platonin filosofia tähtää muutokseen ja on siten erilaisten vallankumouksellisten oppien Aristoteles puolestaan käsittelee ja luokittelee jo olemassaolevia asioita.

  VastaaPoista
 3. Joka haluaa tutustua Ciceron ajatuksiin enemmänkin kannattaa lukea tämän kirjeitä, joista on tehty massiivinen julkaisu "Kirjeitä, vuodet valtiomiehenä"(Gaudeamus 2021 suomentanut Väeli-Matti Rissanen).

  VastaaPoista
 4. ”Valtio”

  Venäjän valtion tunnettu supperpupperfilosofi Dugin lausui tässä ihan äsken: ”Venäjän on pakko voittaa. Jos Venäjä ei voita, niin se on pelkkä mitättömyys.” Merkinneekö tämä sitä, että Duginin päässä on myös oikeata filosofiaa?

  Kaikki tietävät, että Putin voi voittaa vain ydinaseilla, koska hän on heiluttanut niitä jo vuosikymmeniä. Mutta jos Putin käyttää ydinaseita, niin hän tuhoaa myös itsensä. Onko itsensä tuhoaminen voittoa? Sitähän Dugin ei edes pystynytkään pohtimaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kukapa sitä osaa hullun ajatelulle rajoja asetaa...

   Poista
  2. Niinpä, täällä tuo kirjoittelee...

   Poista
 5. Venäjän valtio.

  Fasistinen ja natsistinen Venäjän valtio haukkuu muita maita, varsinkin Ukrainaa, fasistisiksi ja natsistisiksi. Jo pelkästään Kommunistisen puolueen manifesti vaati yksityisomistuksen totaalista lopettamista. Eikö se merkinnyt fasismin kaltaisuutta Neukussa? Neukun ideologia russifikaatiosta, eikö se merkinnyt natsismia?

  VastaaPoista
 6. Venäläinen veljeys.

  Kuten tunnettua, Iran halajaa työntää Israelin meren pohjaan. Kaiketi Iran pyysi vissiin siihen lupaa Allahilta? Meme ja tiedä, jos vaikka Iran ei uskokaan Allahiin tällaisissa asioissa.

  Kiina taas halajaa vetää epäkommunistisen saaren kynsillään itselleen harrastamaan oikeata kommunismia. Kaiken kukkuraksi mainittu saari on täpö täynnä taloudellista kultaa ja timantteja.

  Venäjä puolestaan on aina mainostanut, että se rakastaa veljeyttä. Putin julkaisi peräti suuren artikkelin siitä, että venäläiset ja ukrainalaiset ovat todellisia veljeksiä. Näin ollen Ukrainasta oli pidettävä huolta, että se pysyisi Moskovan perheessä. Putin on vajaasivistynyt, koska koogeebeläiset eivät tarvitse mitään sivistystä, koska heillä on tärkeämpiäkin tehtäviä. Putin ei tiedä, että Kiova ja kiovalainen kulttuuri syntyi useita vuosisatoja ennen kuin Moskova ja moskovalainen kulttuuri syntyivät, joka muuten haisee pahasti Tshingishanille.

  VastaaPoista
 7. Aristoteles kehitteli edellen Platonin ajatuksia teoksessaa Nikomekhialinen etiikka, joka kai on ensimmäinen etiikan oppikitja. Hyvä on onnen tunne, joka ihmisen valtaa, kun hän kehittää älyllilset taipumuksensa sopusointuiseksi kokonaisuudeksi. Harmonia edellyttää, että erilaiset taipumukset pitävät toisiaan tasapainossa, jolloin vältetään liioittelut ja yksipuolisuudet.
  Kohtuullisuuden käsite on helleenisen ajatusmaailman tyypillinen piirre. Hyve merkitsee täten keskitien kulkemista äärimmäisyyksien välillä. Ihminen ei saa olla arka, mutta ei myöskään tyhmänrohkea. Urhoollisuus on kultainen keskitie.
  Stoalaiset muuttivat "kultaisen keskitien" klassisen ihanteen askeettiseksi elämänkatsomukseksi ja opiksi, jonka mukaan ihmisen on välttämätöntä luopua tästä maailmasta. Tunnetusti tuo luopuminen on väistämätön, mutta tässä merkityksessä merkitsee asennetta, jossa ihminen on "lähtövalmis" minä hetkenä hyvänsä.

  Varhaisista kehkeytymisvuosistani muistan opettajani kertomuksen spartalaisesta pojasta, joka velvoitettuna tyytymään pelkkään viiteryhmänsä vaatteeseen, ilman lisukkeita, kerran löysi ketunpojan, johon mieltyi niin, ettei raskinut luopua siitä, vaan järjestäytymisen hetkellä kätki sen viittansa vyönauhan alle vatsaansa vasten. Tarkastuksen hetkellä ketunpoika puri poikaa vatsaan, mutta tämä ei osoittanut vähäisintäkään merkkiä kivusta, kunnes henkensä heittäen vaipui maahan. Tässä vähäisessä kertomuksessa yhtyivät monet tunteen, järjen ja kunnian käsitteet toisiaan poissulkevina voimina, ja kerran hairahtuneen vaikeudesta saavuttaa menettämänsä tasapaino.

  VastaaPoista
 8. ”… olemme luodut oikeudenmukaisuuteen ja oikeus ei pohjaa mielipiteeseen, vaan luontoon …”

  Miten tämä onkaan oikeaan osunut oivallus! Luonnossa – evoluutiossa – vallitsee vahvemman oikeus. Mutta rajoitetusti. Evoluution pääperiaate on valinta parhaasta eli tehokkaimmasta vaihtoehdosta, ei pelkkä yksioikoinen vahvemmuus.

  Reviiri, määritelmän mukaan: reviiri eli territorio on eläimen elinpiirin osa, jota eläin puolustaa saman lajin yksilöiltä. Kun yksilö on vallannut reviirin, sen pelkkä asema reviirin hallitsijana vahvistaa sen oikeutta niin paljon, että fyysisesti vahvempi kilpailija useimmiten väistyy. Näinhän se on ihmislajin kannalta, valtion kannalta.

  Mutta mitä on oikeudenmukaisuus evoluution kannalta? Se on: väkevin voittaa. Meillä Suomessa tuloerot ovat kasvaneet erittäin voimakkaasti. Samoin on laita Yhdysvalloissa, alimman väestönosan tulot eivät ole kasvaneet viimeisten vuosikymmenten aikana lainkaan.

  Suomessa me selitämme tuloerojen kasvua välttämättömyydellä. Jos varallisuuden ei sallita kasvavan ja keskittyvän, pääoma valuu ulos maasta. Siksi me sallimme tämän, me pidämme sitä välttämättömyytenä. Vähitellen kutsumme sitä oikeudenmukaisuudeksi.

  Eläimiähän me olemme.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Suomessa tuloerot ovat kasvaneet ..........."

   Löytyykö tämän tueksi uskottvaa ja asiallista tilastotietoa?

   Ei mitään irrallista vain yhden vuoden ja kahden ammattikunnan kattavaa pistetietoa, vaan vaikkapa nyt vain 10 vuoden mittainen koko väestön kattava tilasto?

   Kun löytyyy, voisiko, edellinen Ano ystävällisesti linkata sen tähän.

   Toinen tilasto, johon tarvitaan myös linkki, on globaali ja kattava tilasto tuloeroista maittain, jotta näemme kuinka kauhealla tasolla tuloerot Suomessa todellankin ovat suhteessa muuhun maailmaan.

   Jos näitä linkkejä ei löydy, katson, että puhe "Suomessa tuloerojen kasvu on kauhea yhteiskunnallinen ongelma" on puhdasta p*skaa. Toki se on sitä samaa "yhteiskunnallista vaikuttamista", jota sekä Yle muu valtamedia päivät pitkät suoltavat - ja tämä ilman sitä kovaa numeerista faktaa taustaksi.

   Poista
  2. Anonyymi 22. kesäkuuta 2024 klo 8.25:

   "… Suomessa tuloerojen kasvu on kauhea yhteiskunnallinen ongelma" on puhdasta p*skaa …”

   Älä nyt tuohdu, en minä tuollaista väittänyt. En arvottanut tuota seikkaa, vaan kuvailin luontaisen asiain kehityksen, johon me kaikki näemmä tyydymme. Kyllähän valtaosan mielestä tilanne on ihan ok. Ja pointtini oli: ei tätä muutosta mikään estä, se on ”luonnonlaki”.

   ”… Löytyykö tämän tueksi uskottvaa ja asiallista tilastotietoa? …”

   Berkeleyn yliopiston taloustieteen professori Emmanuel Saez kertoo Yhdysvalloista juuri äskettäin näin:

   ”… Huipulla olevan prosentin osuus tuloista on kasvanut kymmenestä prosentista 20:een, ja pienituloisimman väestönpuolikkaan osuus on vastaavasti pienentynyt 20:stä kymmeneen …”

   Yleisesti Suomesta Helsingin Sanomat:

   "… Suomen tuloerot ovat kasvaneet poikkeuksellisen suuriksi ... Suomen pienituloisimman kymmenyksen tulot ovat nousseet vuodesta 1995 noin 31 prosenttia. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen tulot ovat kasvaneet 103 prosenttia …"

   Tarkempaa tietoa voit hakea tilastokeskukselta. Laitoksen mukaan yleistäen seuraavasti:

   "… Suurituloisimman kymmenyksen tulotaso 6,5-kertainen pienituloisimpaan nähden... Verrattuna 1990-luvun puoliväliin myös euromääräiset tuloerot ovat kasvaneet merkittävästi …"

   Poista
  3. Kiinnostavia hajatietoja mm. USA:sta ja HS:n valikoimia yksittäistietoja Suomesta.

   Kasvuja on, juu.

   Mutta se kokonaiskuva = ?

   Kuinka Suomen tuloerot suhtautuvat globaalissa vertailussa?

   Onko verrailtu burttotuloja ennen verotusta ja tulonsiirtoja vai nettoa noiden jälkeen? Suomessa tuo netto tasoittuu todella rajusti, koska himovetotus ja tulonsiirtoyhteiskunta.

   Nuo Hesarin jutut jättäisin omaan arvoonsa, sen verran idelologisella pohjalla siellä mennään. Enkä tarkoita sitä, että luvut olisivat väärin. Kyse on siitä, mitkä luvut kerotaan, mitä lukuja ei kerrota ja siitä, kuinka löysästi itse konteksti kuvataan - luodaan haluttu mielikuva valittuja faktoja suoraan vääristämättä.

   Kokonaiskuva siis edelleen täysin sumea. Onko Suomi jotenkin erityisen suurten tuloerojen maa ja mikä on todellinen tilanne verotuksen ja tulonsiirtojen jälkeen.

   Poista
  4. Anonyymi 22. kesäkuuta 2024 klo 17.09:

   "... Kuinka Suomen tuloerot suhtautuvat globaalissa vertailussa? ..."

   Jos sinua tämä puoli asiassa kiinnostaa, niin haepa tietoa ja kirjoita vaikka blogi meille muillekin tiedoksi. Tämä puoli ei kuitenkaan kommentissani kiinnostanut minua laisinkaan, kuten edellisessä vastauksessani sinulle kerroin.

   Oleellista siis oli, että tuloerot kasvavat, ja me kelpuutamme tämän seikan, eli se muuttuu hyväksytyksi tilanteeksi. Eli toisin sanoin, se muuttuu oikeudenmukaisuudeksi. Siis ihan puhdasta luonnon evoluutiota; vahvempi voittaa.

   Ja muuten, sinä olet oiva esimerkki asian hyväksymisestä: vallan pillastuit, kun luulit minun kyseenalaistavan tämän kehityksen.

   Poista
  5. No hyvä. Tuloerot siis ahdistavat. Kunka haluat niitä tasoitettavan?

   Vaihtoehtoja on monia: a) kiristetään työn verotusta (mahtaako tällä olla vaikutusta tehdyn työn määrän - ja verotuottoihin?), lisätään vastikkeettomia tulonsiirtoja (kuka me maksaa, laitostuuko väki ebtusedtään

   Poista
  6. Edellinen kommentti karkasi keskeneräisenä, mutta olkoon.

   Tuloerojen kauhea kasvu vuosikymmenestä toiseen tuntuu ilevan ikuinen mantra, mutta siltikään Suomessa ei ole oikeasti rikkaita eikä toisaalta kukaan näe nälkää.

   Eikö olekin kumma juttu?

   Mantraa hoetaan, mutta populistien tapaan konkretia puuttuu sekä ongelman kuvauksesta (koko, suhde muihin maihin ja käytännön verifioudit vaikutukset Suomessa) että konktetia puuttuu myös sen kokonaisuuden analyysissa, jolla tuo kauhea ongelma korjataan.

   Poista
  7. Omasta kommentistasi puuttuu konkretia, hoet vain oikeistomantraa.

   Poista
 9. ”Laki ja oikeus”

  Putin on jo monta kertaa lausunut, että Venäjä on erikoinen maa ja venäläiset ovat erikoisia ihmisiä. Sehän merkitsee sitä, että Venäjällä kaiken pitää olla erikoista. Esimerkiksi, sodan nimi on erikoinen operaatio. Samoin, venäläisen sivilisaationkin pitää olla supperpupperkummallinen. Tämän kummallisuuden selittää jo vanha venäläinen sananlasku: ”Tshto hotshu, to i vorotshu.” (Mitä haluan, sitä vääntelenkin.) Toisin sanoen: ryövään sen, mitä haluan; tapan sen, joka vastustaa minua; jne.

  Keisari määrää lait ja oikeudet.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei keisari määrää, vaan papereissa on keisarin allekirjoitus. Jos keisari tunaroi, puhutteluista huolimatta, kaksi vartijaa ja lääkäri taluttavat keisarin sairaslomalle.

   Vakavasti sairastellessa saattaa henkikin mennä.

   Poista
  2. Ja kuten tiedetään, tunaroiva keisari voi Venäjllä kuolla vaikka peräpukamiin...

   Poista
 10. ”Laki ja oikeus”

  Laki ja oikeus Venäjällä. (Hypoteesi)

  Otsikko: Milloin ja miksi Moskovskoje tsarstvo (Moskovalainen keisarikunta) sai/otti nimekseen Rossija.

  Tuskinpa tätä asiaa on Suomalaisessa mediassa pohdittu, koska se on vuosisatoja vanha juttu. Kuten tunnettua, ns. Roomalainen lainsäädäntö on toiminut jo Vanhassa Ukrainassa eli Kiovanmaassa, mutta Venäjällä se ei toiminut koskaan. Samoin Kiovan ja Moskovan kirkot olivat erillään. Kiovan alueen muinainen nimi oli Rus’. Tässä onkin se ristiriitojen kori kaikkineen päivineen.

  Sodat ovat sellaisia tapahtumia, että siinä tarvitaan joskus sopimuksia avusta. Kiova ja Moskova tekivät sen ja loppujen lopuksi Moskovskoje tsarstvo (Moskovalainen keisarikunta) pystyi imemään Ukrainan maat itselleen. Ollakseen moderni Moskova päätti ottaa valtionsa nimeksi Rossija eli Kiovan muinaisen nimen Rus’. Jo Iivana kolmas oli Tsar’ vseja Rusi (Koko Rusin tsaari.) Iivana III:n jälkeen Pietari I kävi ”tallomassa” Ukrainaa, koska järjesti hurjat sotatemmelykset Kaarle XII:n kanssa nimenomaan Ukrainassa.

  Vasta Neukun luhistuminen erotti Rossijan Rus’sta eli Rus’in Rossijasta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Anonyymi 22. kesäkuuta 2024 klo 15.33:

   ”… Kiovan alueen muinainen nimi oli Rus …”

   Juu, niin oli. Sanahan tarkoittaa ruseja eli varjageja eli viikinkejä, eli näitä meidän muinaisia pohjolaisia kauppamiehiä, jotka matkasivat jokia pitkin aina Bysanttiin saakka.

   Ei siis ole olemassa mitään ”Vanhaa Ukrainaa”. Ukraina sanakin tarkoitti rajamaata, eli sitä aluetta, joka oli idän ja lännen porukan välissä epäitsenäisenä alueena.

   Poista
  2. On: Pietari I kävi ”tallomassa” Ukrainaa, koska järjesti hurjat sotatemmelykset Kaarle XII:n kanssa

   Pitää olla: Pietari I kävi ”tallomassa” Ukrainaa, koska järjesti hurjat sotatemmelykset Kaarle XII:n kanssa. Ukrainan laajat alueet olivat puhdistettu asukkaista eläinkarjojen kera, etteivät ruotsalaiset olisi saanaat minkäänlaista murkinaa. Kaikki kaivot ja vedet olivat myrkytetty. Ei ole mikään ihme, että mahtavan Kaarlen armeija luhistui.

   Poista

Kirjoita nimellä.