maanantai 29. elokuuta 2022

Papinplanttujen historia

 

Papiston metamorfoosi ylioppilaiden tasolla

 

Tarja-Liisa Luukkanen, Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön. Jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvikehitys ja poliittis-yhteiskunnallinen toiminta 1853-1918. SKS 2005

 

Tämä on väitöskirja, jonka antia ja ansioita en tässä lainkaan yritä ruveta arvostelemaan. Blogin lajityypin mukaisesti kirjaan vain omia mieleen juolahduksiani, ettei kirjan lukeminen mene ihan hukkaan ja sen sisältö tyystin unohdu.

Jokainen vanhempaa suomalaista kirjallisuutta tunteva muistaa vanhojen pappiloiden luonteen paikallisina herrasväen majataloina, jonne sivistyneet matkustavaiset aina saattoivat majoittua. Ne tunnettiin myös iloisten illanviettojen tyyssijoina, joissa viini ja toti eivät loppuneet. Pianoakin soiteltiin ja pelattiin seurapelejä.

Suomalainen papisto oli aikoinaan Euroopan sivistyneintä, muistelen Faddei Bulgarinin sanoneen. Sehän oli yliopistossa loppututkinnon suorittanutta ja pappi saattoi useinkin olla maisteri, joka tunsi erinomaisesti niin klassista kirjallisuutta kuin luonnontieteitä.

Pappiloissa siis vaalittiin ajan kulttuuria ja siellä tunsivat olonsa kotoisaksi muutkin kuin teologit. Pienessä yliopistossamme useimmat opiskelijat ja opettajat tunsivat toisensa ja olivat yhdessä viettäneet ylioppilaselämää, joka ei ehkä ollut niin huoletonta kuin olisi toivottu, mutta usein ainakin hilpeää.

1800-luvun puolivälin paikkeilla ei kysymystä kulttuurin mahdollisesta syntisyydestä vielä esitetty papistonkaan piirissä. Herännäispiirit olivat toista, mutta ne oivat talonpoikaisia ja yleensäkin epäilyttäviä.

Mutta kehitys edistyi. 1880-luvulla kirkko ja koko kristillisyys joutuivat jo meilläkin Mikko Juvan termiä käyttäen rajuilman alle. Uskonto menetti sivistyneistön piirissä asemiaan ja arvovaltaansa ja taistelevaakin kirkonvastaisuutta alkoi esiintyä myös meillä.  Darwinin, Straussin ja Feuerbachin ajatukset tulivat tutuiksi.

Modernisaatioksi kutsuttu ilmiö, johon liittyy vanhan elämäntavan ja traditionaalisen yhteiskunnan hierarkioiden murtuminen, on aina aiheuttanut fundamentalismin nousua kautta maailman. Myös meillä reaktio kulttuurisiin uutuuksiin aiheutti kulttuurisen uutuuden: uudesta pappispolvesta tuli tiukkapipoista, raittiutta ja hurskautta korostavaa, kirjallisuuden ja teatterin tapaiset ilmiöt tuomitsevaa joukkoa.

Luukkanen on tutkinut teologian ylioppilaita, joiden aineyhdistys oli jo alkuvaiheessaan 1850-luvulla suomenmielinen, vaikka käytännössä yhä ruotsinkielinen, ruotsinkielisen koulun kasvattama ja kotoisin maaseudulta.

1880-luvulla jumaluusopin ylioppilas oli isänmaallinen, talonpoikaistaustainen, suomenkielisen koulun käynyt ensimmäisen polven sivistyneistön edustaja, joka vastusti naisemansipaatiota, kristinuskosta irtautunutta kulttuurielämää ja maallisia huveja. Sille sivistyneistön elämäntapa oli vieras.

Vuosina 1870-1905 34% teologian ylioppilaista oli talonpoikaistaustaisia, kun taas akateemisesti koulutetuista perheistä tulevia oli vain noin 10%. Tätä voidaan vielä tarkentaa toteamalla, että esimerkiksi vuosina 1870-1875 teologian opiskelijoista talonpoikaistaustaisia oli 20%, kun luku oikeustieteellisessä tiedekunnassa oli 2,8, historiallis-filologisessa 7,4 ja fyysis-matemaattisessa tiedekunnassa 2,5%.

Suurlakon jälkeinen teologian ylioppilaiden sukupolvi koostui jo suomenkielisen koulun käyneistä, usein myös työläis- tai torpparitaustaisista nuorista, jotka kannattivat täysraittiutta. Sosialismin yhteiskunnalliset pyrinnöt saivat tältä ryhmältä osakseen ymmärrystä, mutta arvot nousivat talonpoikaisesta uskonnollisuudesta. Sosialistit taas omaksuivat jyrkästi kirkon- ja papistonvastaisen kannan, vaikka itse uskonnon arvostelua usein vältettiin.

Teologian ylioppilaat olivat selvästi alaluokkaisin ja suomenkielisin opiskelijaryhmä, joka alkoi 1880-luvulla myös loitota muissa tiedekunnissa opiskelevien toveriensa harrastuspiiristä. Tässä voinee nähdä sekä yhteiskuntaluokkaan ja kieleen että myös maailmankatsomukseen liittyviä tekijöitä.

Koulutus ymmärrettiin Suomessa tieksi sosiaaliseen nousuun ja ettei muutoinkin pieniä tiloja ylen määrin pilkottaisi, pantiin poikia opintielle. Alkava teollistuminen ja puun kantohinnan synty tarjosivat mahdollisuuden kouluttaa poikia pois tilaa jakamasta. Metsää siinä samalla tietysti kaatui.

Kaksi kolmannesta teologian ylioppilaista kuului jo 1880-luvulta lähtien ensimmäisen polven sivistyneistöön ja suomesta tuli tähän aikaan jo tämän ryhmän normaali käyttökieli eikä vain sellainen periaatteessa arvostettu kieli, jota käytännössä osattiin huonosti, kuten se oli ollut 1850-70-luvuilla.

Naisasiaa teologit vastustivat, mikä tuntuu ymmärrettävältä. Eihän raamatussakaan tunneta naispappeja, vaan puhutaan sen sijaan papittarista, jotka kuuluivat pakanauskontoihin.

Muodonmuutos joviaalista totiveikosta tiukkapipoiseksi syntien tuomitsijaksi tapahtui siis teologian opiskelijoiden tasolla 1800-luvun lopulla.  Samaan aikaan taisi papiston arvostus yleensäkin laskea ainakin sivistyneistön ja radikalisoituvan työväen piirissä.

Vuosi 1918 oli sitten ilmiö sinänsä. Sodan aikana murhattiin kymmenen pappia ja valkoisten joukossa taistelevia teologeja kaatui myös kymmenkunta.

Punaisten puolella ei ilmeisestikään kaatunut pappeja tai teologeja. Vastakkainasettelu sodassa oli ollut hyvin selvää. Kuitenkin teologien piirissä heräteltiin yhä myös huolta siitä, että sodan jälkeen oli vaalittava sitä, mikä työväenliikkeen piirissä oli ollut oikeutettua ja arvokasta.

Kansalaissotaan joka tapauksessa päättyi se toiveikkuus, jota sosialismiin nähden oli suurlakosta lähtien elätelty myös teologien piirissä. Sen jälkeen nouseva papisto aktivoitui AKS:n kansalliseen ideologiaan.

17 kommenttia:

 1. Miten muuten jääkärit, kuinka paljon näistä oli teologeja?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vain 9. Fys.-mat. tdk:sta oli 57, oik. 58 ja teknisestä korkeakoulusta 50.

   Poista
 2. Miksi kirjoitit otsikon noin provosoivasti / halventavasti? Kysyy yksi 75-vuotias "papinplanttu", joka kuuluu ensimmäisen polven sivistyneistöön.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei siinä ole mitään halventavaa vrt. tutkijanplanttu.

   Poista
 3. "Naisasiaa teologit vastustivat, mikä tuntuu ymmärrettävältä. Eihän raamatussakaan tunneta naispappeja, vaan puhutaan sen sijaan papittarista, jotka kuuluivat pakanauskontoihin."

  Tuossa tainnee kiteytyä hieman tuo feminismikin nykypäivänä. Jos asiaa katsoo katolilaisen uskon traditiosta mikä vaikuttanee globaalisti niin voinnee todeta ettei mikään juuri ole muuttunut. Synti sitten taas käsitteenä useinmiten riippunee kulttuurialueesta ja on teoriassa hyvin monitulkintainen, mutta sitä vartenhan valtioilla on lait joiden ei pitäisi pohjaa uskoon vaan maantieteelliseen realismiin.

  VastaaPoista
 4. "Eihän raamatussakaan tunneta naispappeja, vaan puhutaan sen sijaan papittarista, jotka kuuluivat pakanauskontoihin."

  Pakko on todeta, että tuossa on tiettyä järkeä: kun kirkko omaksui naispappeuden, monessa opillisessa lipsumisessa kärjessä olivat naispapit, jotka erilaisilla "rakkauden" perusteilla luopuivat Raamatun ja perinteisestän uskonkäsityksestä.

  Myös erilaisissa "uushenkisyyden" puolella tuo sukupuoli on yliedustettuna.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Horoskooppejakin voisi pitää "uushenkisyytenä", mutta siinähän nuo on pyörineet historian mukana. Uskonee ken tahtoo.
   Lain näkökannoilta tämä nykyinen näkemys asioista on hyvin mielenkiintoinen ettenkin nuorten parissa mistä he ovat tietonsa ammentaneet? Lain näkökannoilta kumminkin tuo homous ole enään rikos Suomessa ja raiskaus on rikos vaikka tapahtuisi avioliitossa.
   Naisena pitänen mielummin tämän näkemyksen.

   Poista
 5. Hiukan asian vierestä, mutta sitä hiukan sivuten: Aikoinaan maalaispapin poika piti kouluttaa. Tällöin syntyi kansan keskuudessa käsite pappilan maisteri. Oppikouluja oli vain kaupungeissa ja yliopisto vain Helsingissä, joten kotipappilasta käsin ei opiskelu ollut mahdollista. Jutun mukaan jossakin Savossa papin poika oli tullut kaupungista lomalle ja pappilan renki kävi hänet noutamassa rautatieasemalta. Uteliaana savolaisena renki kysäisi: "Koskas se maesterj yljoppilaaks piäsöö?"

  Toinen professori

  VastaaPoista
 6. ”Modernisaatioksi kutsuttu ilmiö, johon liittyy vanhan elämäntavan ja traditionaalisen yhteiskunnan hierarkioiden murtuminen, on aina aiheuttanut fundamentalismin nousua kautta maailman. Myös meillä reaktio kulttuurisiin uutuuksiin aiheutti kulttuurisen uutuuden: uudesta pappispolvesta tuli tiukkapipoista, raittiutta ja hurskautta korostavaa, kirjallisuuden ja teatterin tapaiset ilmiöt tuomitsevaa joukkoa.”

  Sääty-yhteiskunnan hajoamista on kuvailtu modernisaation riemuvoittona ja elintasokin nousi kaupan ja teollisuuden kehittyessä.

  Yksilö kantaa aina kuitenkin edeltävien sukupolvien ”taakkaa” niin hyvässä kun pahassakin. Suomen raitistuva, sosiaalista laskua ja tilojen pirstoutumista pelkäävä maaseutu varmasti loi ympäristön, jossa ei ollut paljon sijaa ollut naurulle, teatterille ja punssille. Ankarat olosuhteet luovat ankaria ihmisiä. Sosiaalidemokraattien agitaattorien ajatus, että ihmisellä on oikeus kohtuulliseen toimeentuloon, vapaa-aikaan ja jopa NAUTINTOON kuulosti varmasti radikaalilta silloisten vanhempien maalaisihmisten korvaan.

  Myöhemmin on esimerkiksi Japanin historiassa kiinnitetty huomiota siihen, että 1930-luvulla suurin osa armeijan upseereista ei ollut mitään samurai sukujen tai yläluokan kasvatteja, vaan nimenomaan köyhtyvältä maaseudulta tulleita maalaispoikia, joilla ei kovin hyvää yleissivistystä ollut ja heitä yhdisti ankarissa oloissa kasvaminen. Tämä sitten näkyi 1930- ja 1940-luvuilla silmittömänä raakuutena, fanaattisuutena ja ehdottomuutena.

  Vanhan viisauden mukaan joutilas yläluokka kasvattaa samppanja sosialisteja ja köyhälistö äärioikeistoa.

  ”Maatiaisten perintö” näkyy vieläkin yhteiskunnassamme esimerkiksi suhteessa lainaan ja ”tuhlaavaan kulutukseen”. Huomattava osa ihmisistä ei pysty vieläkään käyttämään esimerkiksi ravintoloiden palveluita koska se on ”tuhlausta”- huolimatta siitä, että yksilön tulot ovat huomattavasti mediaani ansioita suuremmat. Sairaalloistakin nuukuutta pidetään hyväksyttävänä ja sillä jopa kehutaan - ei haluta ostaa parempia haavanhoitotarvikkeita koska julkiselta puolelta saa huonoja ”ilmaiseksi”, eräs hyväläinen ei hankkinut edes pääsykoekirjoja yliopistoon tyttärelleen ”koska ne voi lainata kirjastosta”.

  Monet eivät myöskään pysty yhdistämään velkaa investointeihin, vaan velkaa pidetään AINA pahana asiana.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ehkä nuukuuden ihannointi meillä johtui maatalouden pitkäaikaisesta olemisesta juuri nälkärajan yläpuolella: hyvinä aikoina piti panna talteen, jotta huonoina satovuosina selvisi(vrt Saarijärven Paavo). Vasta karjatalous ja varsinkin metsäteollisuuden synty toi maaseudulle enemmän rahaa. Silloinkin oli vaarana yli varojensa eläminen ja velkaantuminen.

   Suhde velkaan oli varauksellinen, koska velasta meni talo alta ja seurasi häpeällinen lasku talollisesta muuksi.

   Säätyläisten ongelmana oli säädyn mukainen elämä velaksi.

   Kaupunkien porvaristo on aina ymmärtänyt kulutus- ja investointivelan eron. Niitä vain oli niin vähän.

   Poista
  2. Suomen ongelma on ollut nimenomaan se, että vähätuottoinen maatalous on ollut se pääelinkeino. Toki ei se ole vain Suomen ongelma. Esimerkiksi Rooman valtakunnassa juuri maaomaisuuden katsottiin olevan se arvostetuin omaisuuden muoto, mikä sitten vaikutti politiikkaa ja yhteiskunnan kehittymiseen. Myös Iso-Britannian kaupan ja teollisuuden kehittymistä esti 1700- ja 1800-luvuilla se, että kauppiaat ja tehtailijat alkoivat oman alansa sijaan investoida kartanoihin ja arvonimiin. Suomessakin on lukuisia museoituja kartanoita, joissa niiden toiminnasta ja elämästä siellä kerrotaan ihannoiden ja sokeroiden. Sen sijaan museoituja ruukkeja on paljon vähemmän ja museoiduissa kohteissa kerronta on realistisempaa. Museoituja tehtaita on sen sijaan tosi vähän ja siellä voit kuulla jopa kriittisiä äänenpainoja kierroksella.

   Suomalainen maaseutu toimi pitkälti rahatalouden ulkopuolella ja tuo osittainen ulkopuolisuus omavaraisuuksineen jatkui pitkälle 1900-luvulle. Viimeiset jäänteet tuosta tuhoutuivat ehkä 1970-luvulla, kun viimeiset kotitarve lehmät yms. vietiin teuraaksi.
   Se, että metsät menivät yksityisomistukseen talollisille toki, pelasti Suomen plantaasitaloudelta. Varjopuolena oli sitten se, että sillä ”mehtärahalla” sitten yritettiin pelastaa elämänmuotoa, joka ei ollut pelastettavissa.
   Vastaavanlainen kuolinkamppailu käytiin Iso-Britanniassa missä teollistuminen toi pientä lisäaikaa kartanoille, jotka pystyivät vuokraamaan tai myymään maata tehtailijoille ja rautateille.

   Pientilojen kuolinkamppailu on kestänyt nyt sen sata vuotta Suomen itsenäistymisestä ja se alkaa vihdoinkin olla loppusuoralla. Sen sivutuotteena tulee muuttumaan myös suomalainen maaseutu, jossa tulee tulevaisuudessa elämään vähemmän ihmisiä ja nekin vähät paljon keskitetymmin kuin nykyään. Vastaava prosessi on läpikäytynä mm. Ruotsissa.

   Agraarisesta Suomesta periytyvien ajatusten kuolema on myös tulossa. Itse en taida olla sitä näkemässä. Kukaan sisaruksistani ei ottanut niitä isäni viisauksia vastaan tuosta maailmasta. Nyt vanhalla iällä on käsittänyt lapsiensa olleen kaukaa viisaita, kun eivät siihen junaan hypänneet. Valokaapelista se vauraus tulee – ei salaojaputkesta.

   Poista
 7. Pari sanaa puun takaa.

  Aihe on sellainen, että pitää miettiä, mitä aikoo vastata tai miten ottaa kantaa.

  Arvostan teologiaa, mutta en nykyistä valtavirtaista modernia ja uskonnotonta, joka tunnustaa Jeesuksen hyväksi ihmiseksi, mutta kiistää Hänen jumalallisuutensa.

  Raamatun ja kristinuskon puolustaminen on hankalaa, jopa vaikeaa, meidän aikanamme.

  "Mutta kehitys edistyi. 1880-luvulla kirkko ja koko kristillisyys joutuivat jo meilläkin Mikko Juvan termiä käyttäen rajuilman alle. Uskonto menetti sivistyneistön piirissä asemiaan ja arvovaltaansa ja taistelevaakin kirkonvastaisuutta alkoi esiintyä myös meillä. Darwinin, Straussin ja Feuerbachin ajatukset tulivat tutuiksi."

  Tarkoittaako blogisti luterilaista teologia David Straussia (1808-1874), joka kiisti Jeesuksen jumaluuden?

  Darwinin ja muiden ajatukset tulivat valtavirtaiseksi paljon myöhemmin Suomessa kuin monissa muissa Euroopan maissa. Vaikka Suomessa oli jo 1900-luvun alussa niiden kannattajia, niin suurin osa teologeista oli silloin vielä kuitenkin enemmän tai vähemmän raamatullisia. En ole varma, mutta kaiketi arkkipiispa Gustaf Johanssonin kuoleman jälkeen (vuonna 1930) tilanne keikahti liberaalien hyväksi.

  Kun kuuntelen aikamme teologeja ja pappeja, niin niillä ei ole mitään hengellistä sanottavaa ihmisille. Ja se johtuu siitä, että teologia on heille tiedettä. Ja siitä, että heillä ei ole omaa hengellistä elämää eikä siksi uskoa.

  Minä en halua kuulla saarnastuolista tieteen puolustusta tai politiikkaa vaan hengellistä sivistystä, mitä papeilla ei enää ole antaa.

  Ja siksi en enää juurikaan käy kirkossa (en luterilaisessa enkä ortodoksisessa). Sama hengellinen pimeys koskee myös synago(o)gia.

  "Modernisaatioksi kutsuttu ilmiö, johon liittyy vanhan elämäntavan ja traditionaalisen yhteiskunnan hierarkioiden murtuminen, on aina aiheuttanut fundamentalismin nousua kautta maailman. Myös meillä reaktio kulttuurisiin uutuuksiin aiheutti kulttuurisen uutuuden: uudesta pappispolvesta tuli tiukkapipoista, raittiutta ja hurskautta korostavaa, kirjallisuuden ja teatterin tapaiset ilmiöt tuomitsevaa joukkoa."

  "Fundamentalismi" on mielenkiintoinen sana, koska sen käyttäjä haluaa lokeroida ihmisiä hyviin ja vähemmän hyviin; en tarkoita välttämättä blokistia vaan vaikkapa moderneja teologeja ja sen sellaisia tieteenharjoittajia, jotka leimaavat tuolla sanalla uskonnollisesti alempirotuiset.

  Tästä sanassa on kyse. Tuolla sanalla on pilkallinen ulottuvuutensa.

  Oikeampi sana on raamatullinen (mutta ei uuden käännöksen raamatullinen).

  Modernisaatio oli myös uuden Raamatun suomennoksen ja uuden virsikirjahankkeen taustalla. Ja koska niin oli, niin jälkikin on sen näköistä: hengellisesti sivistymätöntä.

  "Vuosina 1870-1905 34% teologian ylioppilaista oli talonpoikaistaustaisia, kun taas akateemisesti koulutetuista perheistä tulevia oli vain noin 10%. Tätä voidaan vielä tarkentaa toteamalla, että esimerkiksi vuosina 1870-1875 teologian opiskelijoista talonpoikaistaustaisia oli 20%, kun luku oikeustieteellisessä tiedekunnassa oli 2,8, historiallis-filologisessa 7,4 ja fyysis-matemaattisessa tiedekunnassa 2,5%."

  Mielenkiintoista tilastotietoa.

  "Naisasiaa teologit vastustivat, mikä tuntuu ymmärrettävältä. Eihän raamatussakaan tunneta naispappeja, vaan puhutaan sen sijaan papittarista, jotka kuuluivat pakanauskontoihin."

  En tiedä, millä lailla he vastustivat.

  Horrossaarnaaja Helena Konttiselle kerrottiin (yliluonnollisessa tilassa) jotenkin niin, että oppineet yrittävät Raamattuun vetoamalla kieltää naisten puhumisen ja heidän hengelliset vaikutuksensa, mutta Raamatusta nähdään, että naisten hengelliset vaikutukset ovat yhtä arvokkaita kuin miestenkin.

  M

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Ja siksi en enää juurikaan käy kirkossa (en luterilaisessa enkä ortodoksisessa). Sama hengellinen pimeys koskee myös synago(o)gia."

   Miten olisi herätysliikkeet, niissä Sana elää.

   Poista
  2. Taitaa vain olla niin, että ainoa jota tässä oikeasti vaivaa "hengellinen pimeys", on nimimerkki "M".

   Poista
  3. Pari sanaa puun takaa.

   Anonyymi (30. elokuuta 2022 klo 17.07) kysyy:

   "Miten olisi herätysliikkeet, niissä Sana elää."

   Vaikka olen luterilainen, niin vierastan kirkollisia herätysliikkeitä. Lestadiolaisuus on ensimmäisenä suljettu pois. Tunnen kyllä lestadiolaisia, mutta itse en koskaan voisi olla lestadiolainen.

   Vapaat suunnat on myös laskuista pois.

   Kävin muutaman kerran Kansanlähetyksen tilaisuuksissa, mutta laulut (Sinisestä laulukirjasta) olivat tasoltaan niin huonoja, ja joidenkin vahojen laulujet sanat pilattu (laittomilla) muutoksilla, ja kun puheet olivat pinnallisia, niin lopetin käymiset. En tuntenut kuuluvani joukkoon.

   Olisi mukavaa tavata ihmisiä, joilla on syvällisiä ajatuksia, jotka perustuvat itse koettuihin tai tutkittuihin asioihin, mutta sellaisia on harvassa meidän aikanamme. Tiedemaailmasta löytyy sellaisia, mutta ei uskonnollisesta maailmasta.

   Tiede on ollut uskollisempi perinteilleen kuin luterilainen kirkkomme, jolla on kyllä arvokas menneisyys.

   Luterilainen musiikki on syvällistä ja jaloa. Ei millään muulla kirkolla ole sellaisia musiikkiaarteita kuin luterilaisella. Mutta nekin ovat entisten raamatullisten luterilaisten synnyttämiä.

   Jos haluan hengellisyyttä, musisoin yksineni tai sitten kuuntelen YouTuben vanhoja hengellisiä ja klassisia äänityksiä.

   M

   Poista
  4. "syvällisiä ajatuksia, jotka perustuvat itse koettuihin tai tutkittuihin asioihin, mutta sellaisia on harvassa meidän aikanamme."

   Tässä suhteessa roomalais-katolinen teologia ja filosofia on kuulemma nykyisin syvällisempää.

   Poista
  5. Älyllisesti, elä naarata...

   Poista

Kirjoita nimellä.