torstai 16. marraskuuta 2023

Halavalla menee?

 

Kaikella on hintansa

 

Vanhan sanonnan mukaan kyynikko on henkilö, joka tietää kaikkien asioiden hinnan mutta ei minkään arvoa.

Takana siis on ajatus, jonka mukaan kaikki on ostettavissa ja kysymys on vain siitä, miten suurta summaa tarvitaan. Kyynikon filosofia muistuttaa filosofista pragmatismia, jonka mukaan totta on se, mikä toimii, hieman asiaa vulgarisoidakseni.

 Kun tällä tiellä edetään, päästään bolševistiseen totuuskäsitykseen, jossa tökerökin valhe pyhitetään totuudeksi, jos ajatellaan sen edistävän suurta asiaa, joka -huomattakoon- on niin äärettömän suuri, ettei se ole edes verrattavissa mihinkään äärelliseen suureeseen, kuten esimerkiksi ihmishenkiin.

Vai onko myös ihmishenki, ainutkertainen elämä äärettömän arvokas? Useinhan näin ajatellaan esimerkiksi uskontojen piirissä, mutta jo lähimmässä sairaanhoitopiirissä tiedetään, että kyllä sille löytyy jokin raja-arvo, jonka ylittämiseen ei ole varaa. Resurssit ne nyt vain ovat rajalliset. Kuolemattoman sielun äärettömästä arvosta joutuu huolehtimaan Jumala, jolla ei ole noita maallisia rasitteita taakkanaan.

Miten tämä meidän maanmainio sote-uudistuksemme on alkanutkin miljardisäästöjen sijasta niellä loputtomasti noita rajallisia resursseja, on kysymys, johon olisi kiinnostavaa tietää vastaus. Selvää on, että jokin asia on tässä nyt arvioitu täysin väärin ja että koko himmeli olisi syytä purkaa niin pian kuin mahdollista.

Entisajan ihmiset ymmärsivät, että suu on pantava säkkiä myöten. Taikaluukkuja oli olemassa vain saduissa ja jopa kunnan jauhot saattoivat viime kädessä olla tiukassa. Kukaan ei tainnut kuvitella, ettei velkoja tarvitsisi koskaan maksaa takaisin. Ellei maksanut, sai mennä tyrmään istumaan vielä sen päälle, kun mahdolliset tavarat oli myyty pakkohuutokaupassa.

On upea asia, että se köyhyys ja kurjuus, jota tässäkin maassa oli vielä sata vuotta sitten ja hieman myöhemminkin, on nyt voitettu. Monet asiat, kuten juuri terveydenhoito, joka nykyään on äärimmäisen kallista, on tehty käytännössä ilmaiseksi niille, joilla ei ole varaa maksaa. Sillä ei siis välttämättä ole juuri hintaa, vaikka arvoa on sitä enemmän.

Kuitenkin myös tuolla alalla huomattiin aikoinaan, ettei terveyspalveluita sovi ainakaan kaikkia jakaa ilmaiseksi. Sitä, mikä on käyttäjälle ilmaista, lakataan arvostamasta ja tuhlataan täysin suruttomasti. Noiden palveluiden tuottajillehan ne eivät suinkaan ole ilmaisia.

Me maksamme nykyään useimmista terveyspalveluista, mutta vain mitättömän osan niiden todellisista kustannuksista. Näin joka tapauksessa ainakin muistutetaan siitä, että kyseessä ei ole arvoton asia, jota on loputtomasti saatavissa myös kaikille hypokondrikoille, joilla ei ole muutakaan ajankulua. Se, minkä yksi saa, voi olla toiselta poissa, kun emme ainakaan vielä elä tuossa kommunismiksi nimitetyssä yhteiskunnassa, jossa niukkuutta ei ole.

Itse kuulun ns. pullamössösukupolveen. Meidän lapsuudessamme oli kahvin joukkoon sekoitettu pulla yksi parhaita herkkuja. Makeisten saaminen oli aika rajoitettua vielä 1950-luvun puoliväliin saakka, mutta hyvin sokeroitu pullamössö kyllä kelpasi niiden korvikkeeksi. Sokerihan ei ollut kortilla enää vuodesta 1954 lähtien, jolloin menin kouluun.

Mutta korkeakoulutus sen sijaan oli maksullista. Lukukausimaksut eivät 1960-luvulla itse asiassa olleet muita kuin ylioppilaskunnan jäsenmaksuja ja terveydenhoitomaksuja, mutta kun aikamiespoika matkusti pääkaupunkiin elämään vuokralla ja ostoruualla, kertyi siitä melkoinen summa vuodessa. Kustannuksiin oli lisättävä myös se, ettei samaan aikaan voinut olla tienaamassa rahaa, kuten ne, jotka eivät opiskelleet.

Vanhasta muistista toki maanviljelijäperheet lähettivät nuoremmat poikansa ja tyttärensä opiskelemaan, jottei tilaa tarvitsisi perinnönjaossa pilkkoa yhä mikroskooppisemmiksi osasiksi. Joku jäi sitä pitämään, niin suunniteltiin, ja toiset hankkivat muun ammatin. Mikäli heitä voitiin auttaa taloudellisesti, se tehtiin ja ellei voitu, niin ainakin taattiin pankkilainat.

Opiskelua pidettiin sijoituksena, mitä se ennen sotia olikin. Sotien jälkeen kyseessä oli pikemmin pakko. Tilaa pitämään jääneen glooria himmeni nopeasti, kun palkansaajien elintaso alkoi nousta yhä korkeammalle ja maatalouden tuoma elintaso alkoi muihin verrattuna näyttää suorastaan surkealta, kuten asutustilallisten kohdalla.

Mutta joka tapauksessa opiskelijoiden määrän räjähdysmäinen kasvu pani valtiovallan ottamaan osansa uuden ajan vaatiman yleisen korkeakuluopetuksen rahoittamisesta. Sen sijaan, että opiskelijoiden olisi pitänyt elää lainalla, heille aletiin ajan myötä maksaa jopa korvausta opinnoistaan.

Kun opintorahan ohella erilaisia muita tukia alennetuista ruuan hinnoista matkalippuihin ja asuntoihin myönnettiin avokätisesti, oli suorastaan mahdollista opiskella päätoimisesti saamatta rahaa muualta. Silloin oli pantava suu säkkiä myöten, mutta sehän oli opiskelijoilla ikivanha perinne.

Elettiin siis joko ilmaiseksi tai ainakin halavalla (muuten: venäjän kielen sanonta na haljavu tarkoittaa jonkin saamista ilmaiseksi tai muiden kustannuksella). Tästä ei se oikea pullamössösukupolvi vielä osannut uneksia. Opiskelija-asunnotkin olivat kovin harvinaista ylellisyyttä. Yleensä elettiin hipihiljaa isäntäväen nurkissa ja säilytettiin ruokia ikkunan välissä.

Tuohonkin aikaan tapahtui usein, että opiskelut venyivät aivan kohtuuttomasti. Ajateltujen 4-5 vuoden sijasta loppututkintoon käytettiin usein 6-8 vuotta. Tämä oli siis nuoren ihmisen parasta työaikaa. Sama ilmiö näyttää vain jatkuvan yhä, vaikka opiskeluaikaa on kaikin keinoin pyritty rajoittamaan.

Siitä tuskin voitiin aikoinaankaan syyttää opintoneuvonnan puutteita, sillä sitäkin oli jo 1960-luvulla saatavissa. Aineellinen kannustinkin oli olemassa, nimittäin ne kasaantuvat velat, joita olisi ennen pitkää pakko maksella.

 Kuitenkin koko yliopistollinen systeemi oli silloin monella alalla vielä täysin sekava ja suorastaan anarkistinen, kuten taitaa olla vieläkin.  Se varmasti hidasti valmistumista. Yleisin syy uuttua opintoihin oli pro gradu-työ, johon monet eivät edes kehdanneet hakea apua. Ajatushan oli, että omatoiminen selviytyminen opintoviidakon koukeroista oli juuri osoitus siitä kypsyydestä, johon opinnot tähtäsivät.

Nythän korkeakoulutuksen piirissä on pian puolet ikäluokasta. On selvää, että sen vaatimat kustannukset ja niillä saavutettavat tulokset ovat suuren mielenkiinnon kohteena siellä, missä laskut maksetaan. Itse asiassa siis veronmaksajien on syytä olla asiasta hyvin kiinnostuneita. Tässä liikkuvat rahat ovat verrattavissa sairaanhoidon kustannuksiin.

Koska korkeakoulutus meillä, toisin kuin monissa muissa, monen mielestä esimerkillisissä maissa, on ilmaista, ei sitä yleensä arvosteta lainkaan. Sen sijaan valitetaan sitä, että rahaa maksetaan liian vähän ja elintaso on alempi kuin muita töitä tekevillä.

Opiskelun tekeminen maksulliseksi edes ulkomaalaisille torjutaan pöyristyneenä: eikös opiskelu ole ihmisoikeus? Kaipa nyt opiskella saa vaikka maailman tappiin yhteiskunnan kustannuksella, kun se kerran on ilmaista? Jos opiskeluja venyttää tarpeeksi, saa mahdollisesti syvällisen humanistisen sivistyksen, jonka arvo on mittaamaton?

Ja niin edelleen. Huomiota herättää, että erilaista lakkotouhuakin viritelleiden opiskelijoiden äänensävyt ovat olleet moralistisia: se on niin väärin, ettei meille makseta enempää.

Ongelmana saattaa olla rahoituksen läpinäkymättömyys. Korkeakoulujen pyörittäminen on arvokasta toimintaa, mutta se ei ole ilmaista, vaan sangen kallista puuhaa. Asia pitäisi tuoda esille samalla tavalla kuin verottaja antaa ihmisten saada tililleen suuria palkkasummia, joista kuitenkin suuri osa pidätetään ilman, että palkansaaja koskaan sitä pääsisi käyttämään. Tapahtuu niin sanottu tilin ohimarssi.

Mikäli opiskelun todelliset kustannukset eri aloilla laskettaisiin ja verotettaisiin opiskelijalta lukukausittain esimerkiksi 10000-30000 euroa (luvut hihasta vedettyjä), se osoittaisi, että kyse on asiasta, jolla on paitsi arvoa, myös hinta.

Etteivät opiskelijat joutuisi asiasta kärsimään, heille maksettaisiin koko tuo summa stipendinä, jota ei tarvitsisi maksaa takaisin, mikäli suorittaisi vaaditut tavoitteet.

Sen lisäksi annettaisiin korotonta lainaa elämiseen aina normaaliin työssäkäyvien palkkasummaan asti. Lainat olisi tietenkin maksettava takaisin, mutta maksuaika voitaisiin tehdä hyvinkin pitkäksi, jolloin se ei rasittaisi etenkään nuorten perheiden taloutta.

Monet puhuvat suurella kunnioituksella amerikkalaisista huippuyliopistoista, joissa lukukausimaksut ovat kymmeniä tuhansia dollareita. Niissä kyllä sitten myös todella opiskellaan tehokkaasti sen mukaisesti ja vaaditaan, että kurssit ovat tasokkaita. Sellaisten yliopistojen papereilla saa myös aina töitä. Sen lisäksi on olemassa ilmaisiakin opinahjoja, joiden papereita tuskin edes kehtaa antaa työnantajan katsottavaksi.

Luulen, että meidän kannattaisi myös tuoda esille opiskelun todellinen hinta. Nythän yliopistot ovat tulleet yhä enemmän liikelaitosten kaltaisiksi ja verottavat suuria summia esimerkiksi niihin sijoittuvilta projekteilta.

Vaarana on, että rahasta tulee itsetarkoitus. Sitä ei saisi tapahtua, mutta sen sijaan on kyllä korkea aika ruveta ajattelemaan, ettei myöskään opiskeluajan tuhlaaminen ja veronmaksajan kustannuksella eläminen ole kestävä ajatus. Oppisivistyksellä oin sekä arvonsa että hintansa. Tämän ymmärtäminen edellyttää kypsyyttä, mutta sekin on muuan opiskelun päämäärä.

23 kommenttia:

 1. Nollatutkimuksella voipi elellä sangen mukavasti:
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/joukorep/korkealaatuinen-tieteellinen-tutkimus/

  VastaaPoista
 2. ”Kyynikon filosofia muistuttaa filosofista pragmatismia, jonka mukaan totta on se, mikä toimii, hieman asiaa vulgarisoidakseni”. Tuossa on kyllä mielestäni vulgarisoitu enemmän kuin vähän. Minulla on pragmatismista hyvin erilainen näkemys. Kovin pelkistetysti sanottuna sen mukaan käytäntö on teorian koetinkivi. Jos käytäntö toimii, vaikka teorian mukaan ei pitäisi, silloin on syytä selvittää, miksi näin tapahtuu, onko vikaa teoriassa, onko se vajavainen vai onko jotakin jäänyt huomaamatta. Sama pätee tietysti myös toisin päin. Jos teoria näyttää kauniilta mutta ei toimi käytännössä, silloin vika on teoriassa. Kuten tiedämme, maailma on täynnä sellaisia teoreettisia rakennelmia, jotka näyttävät hyvältä paperilla ja PowerPoint esityksissä, mutta joiden käytäntöön soveltaminen tuottaa sutta, sekundaa, kurjuutta ja kärsimystä. Itse asiassa pragmatismi on filosofiana hyvinkin vaativa sillä se edellyttää, että teorian täytyy myös toimia käytännössä. Ei riitä, että se näyttää hyvältä ja lupaa kauniita tuloksia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täytyy todeta, etten ole ainoa vulgarisoija. Neuvostoliiton kommunistinen puolue selitti ehtimiseen, että "itse elämä" osoitti sen teorian oikeaksi.

   Poista
  2. Hyvä heitto, oliko tarkoituksellinen? Niinhän siinä todellakin kävi, että "itse elämä" osoitti sen kommunistisen teorian vääräksi, se kun tuotti käytännössä orjuutta ja kurjuutta. Mutta komealta kalskahtivat teoriat, juhlavia olivat julistukset ja paksu oli se Marxin kirjoittama raamattukin.

   Poista
  3. "totta on se, mikä toimii"

   Eikö tuon ajattelun ongelma ole siinä, että siitä, mikä on, päätellään, miten pitäisi olla. Minusta keskeinen osa filosofiaa on juuri jälkimmäinen, arvojen ja moraalin maailma ts mihin pitäisi pyrkiä. Toki siinä pitää olla realiteettitaju matkassa, ettei tuhlattaisi resursseja siihen, mikä ei ole mahdollista.

   Poista
  4. "Mutta komealta kalskahtivat teoriat, juhlavia olivat julistukset ja paksu oli se Marxin kirjoittama raamattukin."

   Puhumattakaan propagandasta: NL tuotti maailman parasta propagandaa!

   Poista
 3. On se vaan sääli, ettei blogisti ole opetusministeri ja pääse toteuttamaan opintojen rahoituksen uudistusohjelmaa.

  (Selvyyden vuoksi: ei ole ironiaa.)

  VastaaPoista
 4. Maksuton on Suomessa yhtä kuin ilmainen, näin kokonainen sukupolvi on opetettu tietämään. Sukupolvi tietenkin pitää sisällään kaikki elämän osa-alueet, ja jälki on ollut kauheaa. Ilmaisia lounaita ei ole kuin hiirenloukussa...

  Maksuttomuutta on aina vaatinut eniten vasemmisto ja siihen rintamaan on tullut lisää peiteorganisaatio, eli vihreät. Mitään ei vaikuta se, että olemme velassa kuin tervanvetäjät, vaan lisää maksuttomuutta vaaditaan, koska niin paskasti ovat joka tapauksessa maksaneet, joten kaikki barrikadeille! Onhan tämä aivan älytöntä ajattelua.

  Keskituloinen, joka maksaa kaikesta muidenkin edestä ei voi eikä uskalla lähteä käräjille, vaikka joskus voisi ja pitäisikin. Asianajajaa ei saa alle 500 euron tuntihinnalla, ja jos olet keskituloinen, maksutonta oikeusavustajaa et missään tilanteessa saa. Katsotaanpa jotakin maahanmuuttaja-jengiä, jossa on viitisentoista jäsentä, ja jos tämä jengi on leivättömän pöydän edessä, jokaisella on ihan oma asianajaja, ja se luonnollisesti on maksuton! On kai turha mainitakaan, että kotoiset ammattirikolliset myös saavat aivan poikkeuksetta maksuttoman puolustusasianajan, ja nämä asianajajat lähes aina ovat maan nimekkäimpiä ja taatusti kalleimpia. Se on korutonta kertomaa. Olisipa mukava, jos oikeusministeriö julkaisisi näitä kustannuksia!

  Järkeen ei käy sekään, että vaikka ihminen ei ole ollut päivääkän töissä elättääkseen itsensä, mutta takuueläke napsahtaa tilille vuorenvarmasti, joka ei ole juurikaan pienempi kuin sillä, joka on tehnyt muutaman vuosikymmenen matalapalkka-alalla. Nykyisenä kansainvaellusten aikana se on suorastaan käsittämätöntä, ja kantaväestöä jopa pilkkaavaa!

  Pääkaupunkiseutu kipuilee maahnmuttajien ja pakolaisten terveydenhuollon kanssa, sillä niistä maista joista saavutaan Suomeen, ei useinkaan ole ollut alkeillisintakaan esim. hammashuoltoa ja korjaavat toimenpiteet ovat todella kalliita, no onneksi isoja kosmeettisia operaatioita ei aloiteta eikä makseta, koska on ollut pakko ottaa lusikka kauniiseen käteen.

  Tiedostavat piirit varoittelevat, että ihmisiä ei pidä asettaa vastakkain. Kun esim. turvapaikkashoppailu on sallittua, siitä aiheutuneet kustannukset ovat aina joltakin pois, sehän on matemaattinen fakta. Kun tätä pyöritetään velalla, asiaa on onnistuttu piilottelemaan jakopoliitikkojen ja ääntenkalastajien mahdilla. Ei tarvitse ihmetellä esim. demareiden taloudenpitoa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kommentti oli puoleksi totta, sen sijaan se, että:

   "Asianajajaa ei saa alle 500 euron tuntihinnalla, ...nämä asianajajat lähes aina ,.. taatusti kalleimpia. .. Olisipa mukava, jos oikeusministeriö julkaisisi näitä kustannuksia!vaikka ihminen ei ole ollut päivääkän töissä elättääkseen itsensä, mutta takuueläke napsahtaa tilille vuorenvarmasti, joka ei ole juurikaan pienempi kuin sillä, joka on tehnyt muutaman vuosikymmenen matalapalkka-alalla. "

   ei ole totta:
   - 250-300€/t on ihan käypäisen asianajajan ja palkkiosta oli puolet on toimistokuluja

   - maksuttoman tuntitaksa on vain 110 €/t

   - tieto löytyy paitsi budjetista, myös oikeusministeriön kotisivuilta. Koko oikeushallinnom (tuomarit, syyttäjät, oikeusapu ja vankeinhoito) on hallinnonaloista pienimpiä.

   - takuueläkettä ei vielä monikaan maahanmuuttaja ole ehtinyt saada, ovat liian nuoria. Niitä saavat kantasuomalaiset siskosi ja veljesi, joita elämä on kolhinut niin, ettei ole töihin kyennyt. Takuueläkkeen määrä ei todellakaan riitä edes pienipalkkaisen työeläkkeeseen.

   Poista
  2. Huippujuristit hoitelevat yritysten välisiä liikejuridiikkaa, jolla on tavallisen ihmisen kanssa yhtä vähään tekemistä Kuin Vuittonin käsilaukuilla ja Masserati autoilla. Ne ovat omissa sfääreissään.

   Poista
  3. "kysyjälle vastaavat tuntipalkkansa aika alas, mutta vetävät sitten suokuokalla osinkoja samasta työstä, joka tietenkin on sallittua."

   Jos sinä maksat asiamiehelle sovitun tuntipalkan, mitäpä se sinua liikuttaa jos joulupukki yöllä moninkertaistaa tuo palkkion osingoksi, mistä rahoista kuvittelet tuon osingon tulevan? Palkkio on se, mitä sinä maksat, asianajajan asia on se, siirtääkö hän itselleen tulevan osan siitä palkkana vai osinkona. Ihan sama kuin putkiliikkeessä: liikkeen lasku ei ole sama kuin mitä putkiasentaja saa.

   Poista
 5. "Monet puhuvat suurella kunnioituksella amerikkalaisista huippuyliopistoista, joissa lukukausimaksut ovat kymmeniä tuhansia dollareita. "

  Välttämättä niin vertaisi eurooppalaisia yliopistoja amerikkalaiseen. Sielä on myös kytkentä teollisuuteen ja se taloudella kikkailu on omaansa. Pitää olla varallisuutta jotta pääsee sisään. Ei poista sitä että opetus voi olla hyvää mutta lähinnä itse katsoisi että suomalaisen yliopiston tulee tukea suomalaisia, miksi se opetuskieli on ollut Suomeksi, mutta voi toimia joillain aloilla myös jollain toisella kielellä. Onhan tuosta kinattu jo suomenruotsalaisten kanssa eikä se siitä muuttunut.
  Enemmänkin ongelmallisempaa jos tuo ns. tiedollinen taso muuttuu kilpailuksi.
  Mikä taas on myös Amerikassa nähtävissä. Yliopistot kisaavat rahoituksesta, kuin myös eri teollisten alojen vessojen kasvatuksesta. Enempi sellaista hierarkian ylläpitoa, ei kyllä vaikuta tietoon se kun on jotain mikä ei vain ole korjattavissa. Toisille tarjotaan sitten maapallo on litteä näkemystä tai pörssikursseja peukaloidaan jotta saadaan luvut täsmäämään ynnä muuta hölynpölyä. Lopputuloksena opioidikriisiä jne. Vastuuseen et tule niitä henkilöitä saamaan, niin turha vaivata sillä päätä.

  VastaaPoista
 6. Esimerkkejä koulutuksen kustannuksista.
  Koulutusmuoto: Paljonko Sinä maksat: Yhteiskunta maksaa (€uroa) 2021:
  Esiopetus: Et mitään: Yhteiskunta maksaa 6.713 euroa/vuosi
  Peruskoulu: Et mitään: 9.975 /vuosi.
  Lukio: Et mitään: 8.535 /vuosi.
  Ammatillinen koulutus: Et mitään: 10.665 /vuosi.
  Yliopisto: Et mitään: 8.887/vuosi
  Kirjasto: Et mitään: 4,30 €/laina.

  Lähde: YLE, 18.3.2023, jossa myös terveydenhuollon hinnastoja: https://yle.fi/aihe/a/20-10002414

  VastaaPoista
 7. Éi mitään ilmaista opiskelua ole. Joku sen aina " maksaa". Ei koulutetuille pidä maksaa sen enempää, kuin on markkina-arvo.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Koulutus hyödyttää paitsi koulutettua, myös yhteiskuntaa, joka saa käyttöönsä koulutettua työvoimaa, joka pystyy tekemään tuottavampaa työtä. Tuo hyöty on järkevä jakaa yhteiskunnan ja koulutetun kesken. Millä jakosuhteella, on liian monimutkainen asia kommenttiin näin aamutuimaan.

   Poista
 8. "Heikki16. marraskuuta 2023 klo 17.31

  Éi mitään ilmaista opiskelua ole. Joku sen aina " maksaa". Ei koulutetuille pidä maksaa sen enempää, kuin on markkina-arvo."

  En tosiaan tiedä mistä ihmeestä keskusteluun vedetään aina "ilmainen koulutus". Mitään ilmaisia palveluita ei ole - maksuttomia on.

  Muutenkin on melko hämäävää puhua siitä, että "puolet ikäluokasta korkeakoulutetaan". Tämä selittyy ennen kaikkea sillä, että teknikko tason koulutuksesta on luovuttu ja nykyään mm. sairaanhoitajat ja kalanviljelijät opiskelevat ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulun tutkinnot ovat lain mukaan korkeakoulututkintoja. Jokainen nyt varmaan ymmärtää, että jos opetuksen täytyy olla sellaista, että puolet ikäluokasta sen läpäisee täytyy tason olla korkeintaan samaa tasoa kuin lukiossa.

  Käytännössä tämä on johtanut jäätävään koulutusinflaatioon. Nykyään sinun tarvitsee olla tradenomi, että pääset sellaiseen työpaikkaan mihin 90-luvulla tarvittiin merkonomin pahvit ja 80-luvulla riitti, että olit reipas ylioppilas.

  Entistä pidemmällä tutkinnolla saat entistä vähemmän.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja kun tekoäly alkaa hoitaa ns. luovat alat, tuleekin käsityö ja suoritusporras arvoonsa

   Poista
  2. Kyllä nyt korkeakoulututkinnolla saa vieläkin ammatin, jolla pystyy elämään ylemmän keskiluokan elämää, vastaavasti ammattikorkeakoulututkinnolla sellaista, jolla voi elää keskiluokan elämää, vaikka Suomessa koulutus ei tuokaan sellaisia palkkaetuja kuin muualla EU-maissa. Hyvä putkimieskin tienaa, joten koulutuksen merkitys on lähinnä paitsi yleissivistyksessä myös työn (suhteellisessa) mielekkyydessä ts rassaatko mielummin ihmisen kuin viemärin putkia.

   Poista
  3. Ihme sanakikkailua taas. Sanassa maksuton -ton-pääte tarkoittaa että mitään maksua ei ole. Se on siis sama asia kuin ilmainen. Ei ole myöskään maksuttomia palveluja tai tuotteita, koska joku jossain jossain tuotteen tai palvelun elämänkaaren vaiheessa maksaa palvelun tai tuotteen tuottamisen. Ei siis ole mitään maksutonta koskaan ikinä milloinkaan. Tai ehkä marjoja voi poimia ilmaiseksi eli maksuttomasti l. ilman maksua. Noloa miten kaikki vastareaktio-orientoituneet alkavat päteä kielikepposissa.

   Poista
  4. "Ihme sanakikkailua taas. "

   Ei se ole kikkailua vaan kykyä luoda kielellä eroa sille, onko asia vastikeellinen SAAJALLEEN (maksuton) vai että siitä ei aiheudu KENELLEKÄÄN kustannuksia (ilmainen). Oikeasti ilmaisia asioita on vähän: marjanpoiminta ja hengittäminen. Juuri tuolla käsite-erolla halutaan korostaa juuri sitä, että useimmiten joku toinen maksaa ilmaisen, oikeasti (saajalleen) maksuttoman. Tuo ero kannustaa vastuullisen - yleensä julkisten - varojen käyttöön.

   Poista
  5. Herra hyvästi hallitkoon...

   Vai on ilmainen ja maksuton toistensa synonyymejä?

   Toki muistan 20 vuotta sitten eräästä maahanmuutajasta tehdyn lehtijutun kaltaiselleni saivartelijalle kerrottiin, että maahanmuutajien työttömyyskorvauksista maksettiin veroja ja on peräti kohtuutonta, että heitä ei jostain syystä pidetä veronmaksajina.

   Jutun lopussa kerrottiin vielä, että juttuun haastateltu nuori maahanmuuttaja oli ylpeänä menossa suorittamaan asevelvollisuuttaan ja oli siten "ihan yhtä suomalainen kuin kaikki muutkin". Tämä maanpuolustusvelvolisuus sitten oli tarkoitus suorittaa siviilipalveluksena.

   Rikosseuraamusviraston logossakin on sateenkaarenkirjava polku. Se kuvaa polkua vapauteen. Miksi ihmeessä vangit ja vartijat erotellaan toisistaan kielenkäytössä,, ovathan he kaikki vankilassa. Puhumattakaan rikosten uhreista, ilman uhria ei olisi rikosta ja he ovat aivan samalla tavalla syyllisiä kuin tekijätkin!

   Poista
  6. RISE:n logossa todellakin on sateenkaaren kaltainen polku, eikä se tietenkään ole sattumaa, eli logo luotiin rouva presidentin aikaan. K.J. Lång oli vankeinhoidon ylijohtajana yli neljännesvuosisadan, jota jopa Suomessa pidettiin vähän liian pitkänä aikana, mutta KJ kun oli demlalainen, asian annettiin olla. Kuitenkin KJ:n käsitys itsestään oli niin vuorenvarmaa, että jopa "omatkin" alkoivat puhua Kim Il Longista. Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa ei siihen aikaan saanut edes mainita aseista, vaikka vartijoiden työkaluihin kuului ja kuuluu asestus. Tarkoitti sitä, että koulutuskeskuksen tiloissa ei saa opettaa mitään aseisiin liittyvää asiaa, ei edes sitä, milloin aseen käyttö on oikeutettu tai jopa velvoitettu. Se oli sitä aikaa. Anekdoottina voisi mainita, että sen aikainen vankeinhoidon koulutuskeskuksen johtaja todistettavasti syyllistyi oppilaansa seksuaaliseen ahdisteluun, joka meni poliisiasiaksi. Koulutuskeskuksen johtaja oli mies ja oppilas oli mies, mutta juttu ei edennyt oikeuteen asti, sillä johtaja tavattiin kuolleena lenkkipolultaan. Tämä meni kauas aiheesta, mutta kaikella lienee hintansa?

   Poista
 9. Aikoinaan tuli nainen Virossa ehdottamaan seksiä (kai sitten maksullista) kanssaan. Innostuin heti ja kysyin, että siis ilmaiseksi? Meinasi tulla melkein turpakäräjät.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.