sunnuntai 14. elokuuta 2016

Tulevaisuuden ennustaminenTulevaisuuden ennustaminen

Suomen kantaväestö on nyt sitten laskenut, kertovat uutiset. Väkiluvun kasvu tapahtuu nyt enää vain maahanmuuttajien ansiosta.
Tätä tilannetta on ennustettu jo kymmeniä vuosia ja se on tainnut joskus aiemminkin jo toteutua, mutta nyt on väestön rakenne sellainen, että tilanne uhkaa muodostua pysyväksi. Jo ennen sotia asiasta oltiin hyvin huolestuneita, kuten ilmenee esimerkiksi Valo-lehden sivuilta.
Asian koetaan nyt olevan vaarallinen erityisesti tuon paljon puhutun huoltosuhteen takia, vaikka kukaan ei itse asiassa tiedä, millaista työntekijöiden määrää tarvitaan yhä suuremman automatisaation oloissa.
Työllä nyt näyttää vain olevan taipumus hävitä. Esimerkiksi sopii merikuljetusala. Teoksessaan The Sea Civilization, Vintage Books 2015 Lincoln Paine ottaa esimerkiksi konttijärjestelmän aiheuttamat muutokset työvoiman tarpeeseen.  Jo vuoteen 1970 mennessä työn tuottavuus lastausalalla oli yhtäkkiä noussut kahdeksantoistakertaiseksi.
Satamamiesten määrä romahti esimerkiksi Englannissa 1960-luvun 60 000:sta vuoden 1972 15000:een samaan aikaan kun käsitellyn lastin määrä on valtavasti kasvanut. Sama kehitys voidaan havaita kaikkialla.
Vuonna 1954 muuan Warrior-niminen nykymitoissa pieni, noin 5000 tonnia tavaraa lastannut laiva vei lastia Brooklynistä Bremerhaveniin. Lähtösatamassa siihen vietiin 1100 erässä erilaista tavaraa, mikä kesti kuusi päivää. Lastin kiinnittäminen vaati viidentuhannen dollarin arvosta köysiä ja puutavaraa ja seilattuaan määräsatamaan kymmenessä ja puolessa päivässä laivaa purettiin yötä päivää neljä vuorokautta, minkä jälkeen seurasi uusi lastaus.
Tässä prosessissa tarvittiin suuri määrä kaikenlaista väkeä. Miehistön määrä maailman kauppalaivastossa oli tuolloin moninkertainen nykyiseen verrattuna, laivat olivat pieniä ja viipyivät satamissa pitkiä aikoja. Nyt kaikki on muuttunut, jopa automaattisia, miehittämättömiä laivoja on yritetty saada liikenteeseen ja teknisesti asialle ei liene esteitä.
Nykyaikaisessa, paljon Warrioria suuremmassa, valtameriä kulkevassa rahtilaivassa on miehistöä enää seitsemäntoista henkeä. Tämäkin ala on sitä paitsi globalisoitunut ja suurimpia merenkulkijoiden kotimaita ovat Filippiinit ja Indonesia, joiden asukkaat yhdessä muodostavat neljänneksen kaikista maailman merenkulkijoista.
Ehkä tämä meni kauas lähtöpisteestä eli Suomen väestökehityksestä, mutta tämäkin esimerkki kertoo karusti siitä, miten työvoiman tarve saattaa nopeasti ja peruuntumattomasti vähetä joillakin aloilla. Globaalin talouden tärkein ominaisuus on sen kyky siirtää tuotanto sinne, missä se on kannattavinta. Tuskinpa meillä on erityistä syytä kuvitella, että oma maamme olisi tässä suhteessa tulossa niin houkuttelevaksi, että jonakin päivänä tarvitsisimme kipeästi uutta työvoimaa. Eiköhän se olisi aikamoinen yllätys.
Yksinkertaiset sielut, jotka kantavat huolta maailman liikakansoituksesta, ovat iloissaan siitä, että Suomessa tilanne on tässä suhteessa ”parempi” ja sen kuin paranee paranemistaan.
Tämän kanssa on tietenkin ristiriidassa se samojen piirien hellimä ajatus, että maailman väestönlisäyksen taakkaa pitäisi jakaa ryhtymällä siirtomaaksi eli ottamalla liikaväestöä Suomeen. Täällähän se tuhlaisi luonnonvaroja monin verroin enemmän kuin kotimaassaan.
Suuren, vierasta kulttuuria edustavan väestöelementin ottaminen uuteen, sille täysin vieraaseen ympäristöön on tietenkin vastuuton teko, jonka sisältämät katastrofin ainekset ovat niin ilmeiset, ettei niitä kannata tässä toistella. Ne, joilla on silmät päässä, katsokoot.
Mutta tässä tulemmekin niin sanotun pyhän äärelle. Näihin asti maassamme on sitten 1960-luvun kulttuurivallankumouksen ollut vain yksi pyhä asia ja se on talous. Niinpä Jyrki Katainen saattoi vain muutama vuosi sitten kenenkään asiasta suurempaa melua nostamatta sanoa, että maamme tarvitsee lähivuosina 1,8 miljoonaa maahanmuuttajaa.
Kuvaavaa on, ettei siitä, millaisia maahanmuuttajia tarvitaan, mainittu sanallakaan. Luultavasti tämä olisikin ollut mahdotonta ns. poliittisen korrektiuden takia. Sehän on meilläkin jo hyvän aikaa estänyt asioiden kutsumista oikeilla nimillään ja samalla myös järkevien johtopäätösten tekemistä.
Joka tapauksessa kyseessä oli epäilemättä radikaalein kehitysohjelma, mitä tälle maalle on koskaan esitetty sitten Snellmanin päivien. Käytännössähän se tarkoittaisi koko kulttuurin muuttamista ja väestön vaihtamista. Koska tällaiselle ei poliittisen korrektiuden oloissa voida olettaa olevan minkäänlaisia esteitä, näyttää ehdotus, olipa se sitten vakavasti esitetty tai ei, herättäneen tuskin mitään reaktioita.
 Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa. Taloustieteilijöille se ei liene onnistunut koskaan, mutta asiaa ei tule pitää kovin kummallisena, myöskään säätieteilijät eivät pysty ennustamaan edes viikkojen päähän, saati vuosien ja vuosikymmenten. Onnenkantamoisia ei tässä oteta lukuun.
Makrotalouteen keskittyvissä ennustuksissa on lisäksi se huono puoli, etteivät ne edes yritäkään nähdä sitä todellisuutta, jonka annettujen suositusten mukainen toiminta aiheuttaisi. Mikäli BKT kasvaisi entiseen tapaan monikulttuurisessa helvetissä, jossa aseellinen väkivaltaa olisi arkipäivää, saattaisi kantaväestö tuskin onnitella itseään.
Sitä paitsi se uudenlainen Suomi, joka koostuisi erilaisista kulttuuriryhmittymistä, ei todennäköisesti olisi se sama Suomi, jonka talous kasvaisi kantaväestön kasvun vauhdittamana. Mitä se tuottaisi ja mitä se kuluttaisi, on tietymätöntä. Niin sanottu edullinen huoltosuhde edellyttää, paitsi tiettyä väestörakennetta, myös töitä aktiiviväestölle.
Maahan otettu uusi väestö koostuu sitä paitsi myös ihmisistä, jotka aikanaan vanhenevat. Mikäli he elävät nykyistä muistuttavassa suomalaisessa yhteiskunnassa, myös heidän perherakenteensa todennäköisesti muuttuu muutamassa sukupolvessa samanlaiseksi kuin kantaväestönkin.
Miten asia silloin korjataan, näyttää olevan kysymys, jota kukaan ei ole viitsinyt edes asettaa. Näinhän hölmöläisetkin jatkoivat peittoa ajattelematta hetkeäkään sitä, miten asioita voitaisiin korjata kestävällä tavalla.
Kuten olen joskus todennut, Japani on esimerkki maasta, jonka huoltosuhde on heikko. Se ei ole yrittänyt kohentaa talouttaan haalimalla siirtolaisia. Tilanne ei kuitenkaan näytä erityisen huonolta, vaikka hurjan kasvun vaihe on jäänyt taa . On totta, että maa on läpeensä velkaantunut, mutta Japanin luotettavuus perustuu sen vaalimaan kunniantuntoon ja sen tekniseen taitoon. Sitä paitsi maa on yhä ylpeästi Japani ja aikoo sellaisena pysyäkin.
Toisin kuin joissakin muissa maissa, Japanin rikkaus ei perustu ainakaan etupäässä kuvitelmiin, vaikka toki sielläkin nousi aikanaan suuri kiinteistökupla. Maan valtava velka saattaa vielä tuoda ongelmia, mutta niitä on nyt joka tapauksessa kertynyt kaikkialle.
Tuskin sekään on mahdotonta, että maailmantalous kokee vielä suuren katastrofin, joka romahduttaa elintason niin idässä kuin lännessä. Tätä asiaa tuskin kuitenkaan voidaan estää potkimalla sitä loputtomaan kasvuun valikoimattomalla siirtolaisuudella.
 tekee sen johtopäätöksen, että eläkepommi ”iskee” (räjähtää?) vuoden 2029 paikkeilla. Normaali reaktio tällaiseen uhkaan olisi kai, että eläkkeitä pienennetään. Ihmiskunta on maailman sivu joutunut panemaan suun säkkiä myöten. Miksi asia nyt olisi jokin uusi, kammottava vaara?
Kuolleisuus ja syntyvyys lähenevät tuon koosteen mukaan toisiaan kuin talvi Westerosia (!!?? Västerås uussuomeksi?) ja itse asiassa kuolleisuus on tainnut jo ohittaa syntyvyyden.
Tämä on ikävää, mutta aivan yleiseurooppalaisen trendin mukaista. Mikäli kansa on päättänyt, että on parempi olla olematta kuin olla, ei asialle luultavasti mitään voi.
Venäjäkin on päässyt mukaan tälle kehityksen tasolle, jota voi sanoa eurooppalaiseksi. Jotkut asiaa ymmärtämättömät näyttävät kuvitelleen, että nimenomaan se onneton sosialismin kausi, joka monella tapaa runteli Venäjää, olisi ollut syynä myös ”genofondin” huononemiseen ja pysyvään hedelmällisyyden laskuun.
Näinhän ei käynyt. Jokaisessa maassa viivytetään perheen lisäystä suurten katastrofien aikana ja siirretään se tapahtuvaksi niiden jälkeen. Näin oli meilläkin sota-aikana.
Max Jakobson teoksessaan Tulevaisuus? (Otava 2005) kirjoitti, että Venäjän väestö on edelleen vajoamassa syvään heikkouden tilaan. Maassa on enää 144 miljoonaa asukasta ja YK:n väestöennusteen mukaan vuonna 2015 asukkaita tulee olemaan 133 miljoonaa. Tätäkin dramaattisempia vähennyksiä on ennustettu… Samaan aikaan miesten odotettavissa oleva elinikä on vain 57 vuotta –naisten 72 vuotta.
Pidän Jakobsonia suuressa arvossa, mutta nämä luvut kuvaavat taas kerran sitä tunnettua asiaa, ettei Venäjä koskaan ole niin heikko kuin toivotaan eikä niin vahva kuin pelätään.
Ne syvimmän katastrofin aikaiset luvut, jotka kaksikymmentäviisi vuotta sitten hätkähdyttivät maailmaa, ovat monen mielikuvissa jääneet pysyväksi Venäjää kuvaavaksi totuudeksi.
Itse asiassa Venäjän väestömäärä todellakin laski vuonna 2006 142,8 miljoonaan henkeen. Tällä hetkellä se on 146,5 miljoonaa, mikäli Krim otetaan lukuun. Ilman sitäkin määrä oli vuonna 2014 143,7 miljoonaa.
Kuten tiedetään, Putin on määrännyt melko huomattavia kannustimia monilapsisille perheille. Ovatko ne jotakin vaikuttaneet, ei liene tutkittu. Joka tapauksessa tapahtunut kehitys on jotakin aivan muuta kuin ennusteet olisivat edellyttäneet.
Mitä elinajanodotteisiin tulee, ne olivat vuonna 2008 Rosstatin mukaan miehillä  61,8 vuotta ja naisilla 74,2 vuotta. Luvut ovat toki vaatimattomia, mutta niiden ennustetaan melkoisesti nousevan.
Jakobson ei keksinyt näkemyksiään omasta päästään, vaan toisti YK:n lukuja. Onkin hätkähdyttävää, miten paljon ennusteet voivat erehtyä näin lyhyellä aikavälillä, asettavathan väestötieteelliset lähtötiedot esimerkiksi hedelmällisyysikäisten naisten määrästä aika merkittävät rajat tulevaisuuden mahdollisuuksille.
Samassa kirjassa Jakobson muuten kertoo asiantuntijoiden arvioivan, että Venäjän öljy- ja kaasuvarat riittäisivät vain 22 vuodeksi, eli niitä nyt olisi enää jäljellä vain kymmeneksi vuodeksi. Tämäkin ennuste pitää varmaan nauttia suolahippusen kera.
Mutta vaikka ennusteet yhä uudelleen ovat osoittautuneet turhan pessimistisiksi, on ne syytä ottaa vakavasti. Jos tämä kansa katsoo olevansa arvollinen säilymään tässä maailmassa, on sen syytä tehdä asiasta johtopäätöksensä. Mikäli se vakaan harkintansa jälkeen katsoo parhaaksi täältä poistua, ei kenelläkään liene oikeutta sitä estää.

26 kommenttia:

 1. Niin. Huoltosuhde on aika kummallinen käsite. 1800-luvulla erityisesti ennen palveluspakon poistamista ja vapaata matkaamista huoltosuhde oli ylivoimainen tähän päivään mennessä. Aika harva kuitenkaan haluaa 1800-luvun elintasoa.

  Rassenasse-foorumilla naureskeltiin Ylen otsikoinnille: kantasuomalaisten määrä kääntyy viimein laskuun.

  VastaaPoista
 2. Se oli jo Platon joka sanoi, ettei kansojen liiallinen sekoaminen ole hyväksi ja niin kuin hyvin tiedämme Platon oli viisas mies. Varmasti viisaampi kuin Katainen tai Vartiainen, vasemmistoliiton höyrypäistä nyt puhumattakaan.

  Aikamme ongelma ei ole kuitenkaan tyhmyys vaan liika viisaus, vähän Maiju Lassilan tyyliin. Kuvitellaan, että kun ollaan koulut käyty, niin se riittää ymmärtämään myös maailmaa. Ei se kuitenkaan noin mene. Itsellinen ajattelu on oma lahjakkuuden lajinsa, jota ei ole kaikille suotu, eikä tuokaan riitä, vaan pitää olla sitkeyttä ajatella ajatuksensa loppuun saakka. Maahanmuuton syyt, seuraukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet on hyvä testi pystyykö ajattelemaan asiat loppuun saakka.

  VastaaPoista
 3. Jos kerran työt vähenevät ja siirtyvät muualle, tarvitaanko suomalaisia edes viittä miljoonaa? Mummojen kääntelyllä kun ei varsinaisesti elintaso nouse, vaikka arvokasta työtä onkin. Sitten vielä nämä matut. Huoltosuhde aivan järkyttävä ja lisääntyvät siihen tahtiin, että joutilaita on kohta enemmän kuin työssäkäyviä. Siis koko kansasta, matujen osaltahan tuo on jo selviö. Jenkeissä muuten somalit työskentelevät ja yrittävät lähes kantaväestön tahtiin, siellä kun ei pelkällä huilailulla elä.

  VastaaPoista
 4. Yksi keskeisiä syitä siihen että meillä meni hetki sitten niin hyvin ja nyt niin huonosti on juuri huoltosuhteen heikkeneminen. Meillä tilanne oli poikkeuksellisen hyvä vielä kun suuret ikäluokat olivat työelämässä ja nyt se on erityisen huono. Meillä oli vain kuutisen suurta ikäluokkaa kun esimerkiksi amerikkalaisia babyboomereita oli pitempi häntä sen kaikkein voimakkkaimman syntyvyyden jälkeen. Meillähän se huippu taisi olla elokuussa 1945.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Se huoltosuhde taitaa vain huonontua nykyisen kaltaisen maahanmuuton johdosta. Mutta varmaankin miljardipanostus tähänkin asiaan lisää BKT:tä, samoin kuten väestönkasvu aina tekee.
   Mutta korkeat kasvuprosentit ovat ns. kehitysmaan tunnusmerkki, sanovat talousviisaat. Mikähän olisi se taso, jolla pärjättäisiin? Ns. nollakasvu ei taida olla ihan niin hyvä idea kuin kuulostaisi.

   Poista
  2. Suomella menee huonosti, koska teollisuus ja Nokia menivät. Tuo ei selity huoltosuhteella

   Poista
 5. Näitä pohditaan nyt porukalla joka paikassa. Eräässä blogissa tuli esille että yksin Docendo-niminen kustantaja julkaisee kolme kirjaa joissa noin 50 ns. asiantuntijaa pohtii otsa rypyllä tulevaisuutta.

  VastaaPoista
 6. "Saadun tiedon mukaan" Japanin tilannetta lainojen suhteen parantaa se, että ko. lainat on otettu suurelta osin kotimaasta, eivät ole siis ulkomaisten velkojien armoilla vaan ovat "lainanneet itselleen".

  VastaaPoista
 7. Väestönkasvu stimuloi taloutta lyhyellä aikavälillä ja heikentää pitkällä. Katainen ja häntä painostavat tahot ajattelevat elämää vaalikauden tai kvartaalin näkökulmasta. Laskun maksavat oikeat elävät ihmiset. Mitä enemmän annetaan poliitikkojen, suuryritysten ja järjestöjen "hoitaa yhteisiä asioita" sitä enemmän voitot kupataan tavallisen ihmisen elämänlaadusta ja selkänahasta.

  Syntyvyyden väheneminen ei (muuten kuin em. tahojen väestönkasvua edistävässä propagandassa) tarkoita sukupuuttoa vaan suomalaisten etenemistä eliitiksi ja herraroduksi jo perintöjen kasautumisen ansioista.

  Työvoiman tarpeen hoitaa sitten automaatio. Meillä on valtava työttömyys ja yhtä aikaa ennätyksellisen korkea elintaso. Miksi? Siksi, ettei kadonneiden työpaikkojen työpanosta tarvita. Koneet hoitavat työt halvemmalla ja tehokkaammin. Mikään motivointi tai stimulaatio ei saa ihmistä takaisin johonkin monotoniseen hommaansa, jota satasen maksava rakkine tekee yötäpäivää tuomiopäivään saakka kymmenen sentin sähkönkulutuksellä vuorokaudessa.

  VastaaPoista
 8. "Tuskinpa meillä on erityistä syytä kuvitella, että oma maamme olisi tässä suhteessa tulossa niin houkuttelevaksi, että jonakin päivänä tarvitsisimme kipeästi uutta työvoimaa. Eiköhän se olisi aikamoinen yllätys."

  Itse asiassa ylikonemestareista ja sähkömiehistä kuulemma on todellista pulaa.

  Ala on kyllä hyvä esimerkikki. 70-luvun 50-henkiset miehistöt supistuivat 80-luvun aikana 20-päisiksi ihan perinteisissä kuivarahti- ja tankkialuksissakin.

  VastaaPoista
 9. "Itse asiassa ylikonemestareista ja sähkömiehistä kuulemma on todellista pulaa."

  Ylikonemestareista en tiedä, mutta sähkömiehiä on työttömänä ainakin tällä hetkellä pilvin pimein.

  VastaaPoista
 10. Itse olen opetellut käyttämään nimitystä etninen eurooppalainen. Se on mielestäni oikein hyvä nimitys. Useinhan tuon etninen määreen saadakseen tulee olla jonkin sortin aborginaali vähintään.
  Mutta emme me ole sen huonompia. Useita tuhansia vuosia tätä maanosasaa asuttaneet.

  Mutta nyt ovat siis etniset eurooppalaiset poistamassa itse itseään konnuiltaan, vähä vähältä, mutta tilastomallien mukaan yhä kiihtyvämmällä tahdilla.
  Isoin syy lienee ihan oma kulttuurinen impotenttiutemme: meitä ei kiinnosta perhe-elämä, sen siunaukset ja kirot. Elämän pitää olla kuin Flow-festivaali. Hyvä fiilis on tärkein. Kaupunkifestivaali.
  Mutta kaupunkifestivaaleissakin sammuu valot joskus. Sitten viimeistään kun lipunostajia ei enää ole.

  Toinen syy on sitten se toinen syy.
  Meidän korvaajia on kyllä tulossa. Kansainvaellus.
  Muistan aina kuinka hekotin, noin viisi vuotta sitten vielä, ajatukselle "väestönvaihtumiselle " tai jopa "väestönvaihtamiselle."
  Nyt tilasto käppyröitä seurailleena ei enää naurata yhtään.
  Itse olen silloin täältä pois, mutta ehkäpä lapseni lapset ovat täällä kaiken sen keskellä. Ihmettelenkin monen jälkeläisiä tehneen pyhää huolettomuutta tulevaisuuden suhteen. Etnisten eurooppalaisten tulisi vielä yrittää edes jotain ollakseen olemassa. Mutta moni vaari ja mummi ylpeilee suvaitsevaisuudellaan että tänne vaan ja kaikki, kyllä täällä meillä on tilaa ja ei siitä integroitumisestakaan niin väliä ole, ripaus orienttia on, ah, niin värikästäkin. Tulevaisuuden kuvittelukykykö puuttuu kokonaan, en tiedä.
  jk

  VastaaPoista
 11. "onneton sosialismin kausi, joka monella tapaa runteli Venäjää"

  Neuvostoliittolaisen intelligentsijan diskurssiin kuului sellainen käsite kuin "качество человеческого материала" eli inhimillisen aineksen laatu. Nykytutkimukset osoittavat, että Venäjällä kuolee alkoholismiin vuosittain noin 40 000 työkykyistä ihmistä, että suuri osa väestöstä ovat vain lumpen-proletaareja, jotka eivät halua eivätkä osaa tehdä töitä. Samat tutkimukset osoittavat että väestönkasvu Venäjällä tapahtuu ainoastaan muslimialueiden ansiosta. Putinin määräämät lapsilisät ovat entisiin verrattuna merkittävät, mutta käytännössä kuitenkin mitättömät.

  Aikoinaan kaatosateena tulleet öljydollarimiljardit katosivat jonnekin. Kukaan ei tiedä minne. Tietysti sotakaluston modernisoimiseen. Sotamuskeleita varten on Syyria-show.

  Murhatun Politkovskajan lehti Novaja Gazeta julkaisi erään lukijan mielipiteen viime vuosikymmenien korruptiotapahtumista ja Putinista kirjoituksessa "Lähiympäristön väsymys. Venäläisestä politbyrosta vanhat kaaderit ulos":

  "Nollavuosina ukrainalaiset olivat kateellisia Venäjälle sen takia, että Venäjällä johtajana oli tolkun mies." Lauseen loppuosaa ei voi siteerata.

  Усталость ближнего круга
  Из российского «политбюро» вычищаются старые кадры
  03.06.2016

  Кирилл Мартынов
  редактор отдела политики

  http://www.novayagazeta.ru/columns/73335.html?p=1#comments

  ...В нулевых годах украинцы завидовали России за то что у них такой толковый лидер...


  VastaaPoista
 12. Emme tule Suomessa enää kokemaan BKT:n 3-4 prosentin vuosikasvua.

  VastaaPoista
 13. Saksalainen filosofi Hannah Arendt käytti osuvaa luonnehdintaa, kun hän selitti, että valtava pahuus ja tuhoavat joukkoliikkeet eivät tarvitse levitäkseen läpeensä pahoja ihmisiä vaan jokapäiväistä piittaamattomuutta ja kyseenalaistamatonta tottelemista. Arendtin mukaan paha kertyy ja kasvaa "pahuuden arkipäiväisyydestä".

  Ilmiöstä saa viitteitä – kuten luonnehdinta antaa ymmärtääkin – jokapäiväisessä elämässä. Suomalaisille näyttää olevan vaikeaa puuttua, katkaista piittaamattomuus. On helpompaa katsoa muualle.


  Me syrjäisemmillä Kekkosen seuduilla kasvaneet emme voineet aavistaa kokevamme tulevaisuutta, jossa saa pelätä kansankielisen kulttuurin tulevan haudatuksi elävältä kaiken vaativan skandinaavisen rakkauden alle, kuten Yle:ssä parhaillaan tapahtuu.

  Ehkä pää tulee vetävän käteen Reijo Tossavaisen ja Teuvo Hakkaraisen tuumaillessa kannattiko lähteä herrojen kanssa marjaan.

  VastaaPoista
 14. Terävä analyysi tärkeästä aiheesta, johon olen monen muun tavoin kenties kommenteillani provosoida.

  Aamulehti se jaksoi tänäänkin mainostaa väestön vaihtoa.

  VastaaPoista
 15. Huoli väen vähenemisestä on outo. Huoltosuhteella sitä perustellaan, mutta ei ole varmaa, pystyvätkö pakolaisina saapuneet koskaan elättämään edes itseään.
  Euroopassa on ollut liikaa väkeä kautta aikojen ja muutto muualle on ollut suurta. Kummallista, että nyt on muka pula ihmisistä.
  Euroopan miljoonat työttömät hakevat paikkaansa yhteiskunnassa. Nuorisoa tulee todella sääli.Tulevaisuuden työvoimatarpeesta ei kukaan tiedä. Hokema maahanmuuton välttämättömyydesta kaipaa lisää perusteluja.
  Suomalaisia on pehmitetty esittämällä, että täältäkin on lähdetty elintasopakolaisiksi. En tiedä, nimitelläänkö Ruotsissa Amerikan-siirtolaisia samoin, vaikka sieltä muutto oli suhteellisesti suurempaa kuin Suomesta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täältä lähdettiin töihin. Jos työ ei maistunut tai sitä ei löytynyt, tuli nälkäkuolema.

   Tänne tullaan täysihoitoon ja osa porukkaa tulee tänne iloisille vastaanottaja maksaa -interrail-seikkailuun. Kaikki tulee talon puolesta ja vielä hieman rahaa käteen.

   Noissa tapauksissa on vissi ero. Mutta luokaton keskustelu ei sitäkään eroa tunnusta, koska moinen olisi poliittisesti epäkorrektia. Ehkä jopa rasimia?

   Outoja aikoja elämme.

   Poista
 16. Mikä muuten on Vihavaisen arvio, miksi Putin ei ole äärinationalistien suosiossa? Putiniahan on syytetty nettifoorumeilla venäläisten nationalaistien toimesta.

  Onko Putinille piirille etniset asiat vähemmän merkityksellisiä vai onko taustalla ajatus siitä, että Venäjän demografialla ei voi olla kovin nationalistinen?

  VastaaPoista
 17. Juuri viimemainitusta. Imperialisti ei voi olla nationalisti. Tai ei kannata.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joka tapauksessa uhkaa mennä puolustamaan venäläisiä vaikka naapurimaiden alueelle.

   Poista
 18. Ilta-Sanomissa arvioitiin Venäjää ja tulevaisuutta ja sitä kuuluvatko ne yhteen eurooppalaisesta näkökulmasta:

  "Venäläisille dynaamisten Aasian ja Tyynenmeren alueiden vaihtoehtona nähdään nyt taloudellisesti ja ulkopoliittisesti heikko EU, joka ei kykene valvomaan rajojaan tai huolehtimaan kansalaistensa turvallisuudesta.

  – Onko autojen palaminen ajoittain Ranskan kaupungeissa tai poliisien kyvyttömyys taata ihmisten turvallisuutta uudenvuodenyönä Kölnissä sellainen ”standardi”, jonka Venäjä haluaisi täyttää? Arvatenkin ei. Pikemminkin tämä kaikki ilmentää heikkoutta, kyvyttömyyttä ja rappeutumista. Ja heikot, kuten Putin on todennut, tulevat lyödyiksi, Moshes kirjoittaa. "


  No, en ole yhtään mielelläni edes osittain, kuten tässä, samalla kannalla noiden ajatusten kanssa, mutta eikö tuossa ole jo ilmaistu enemmän kuin osa totuutta, valitettavasti?

  jk

  VastaaPoista
 19. Voisi olla meidän onnemme, kun vieressä on suuri Venäjä. Suomella menisi paljon paremmin, jos ei olisi EU:n sanktioita. Ranskassakin maanviljelijöitä kuolee oman käden kautta, kun maataloustuotteiden vienti on vähentynyt, ja Venäjä oli suuri ostaja. Koko Eurooppa kärsii lyhytnäköisestä EU:n politiikasta. Samalla maahanmuuttoa, osaksi tekosyistä johtuen, on lisätty, joten elämisen edellytykset entisestään huonontuvat. Toivottomuus kasvaa, miksi jatkaa elämää tällaisissa oloissa. Vain maahanmuuttajille taataan hyvä elämä runsaan lapsilauman kanssa. Eurooppalaiset joutuvat maksu- ja työmiehiksi ja luopumaan omasta mukavuudestaan, ml. perhe. Onko EU tarpeen muille kuin sen virkamiehille ja poliitikoille?

  Mutta en hyväksy sitä, että heikot lyödään. Sehän merkitsisi jatkuvaa sotaa ja enemmistön harjoittamaa hyväksikäyttöä niin kuin on ollut varsinkin Venäjällä. Eikä kukaan voisi hyvin. Päinvastoin heikoillekin pitäisi antaa elämisen edellytykset ja oikeus omaan kulttuuriin, mistä vahvatkin hyötyvät. Tai sitten heikot liittoutuvat vahvojen kanssa, niinhän on ollut kautta aikojen. Tällä hetkellä Eurooppa tekee itsestään heikon, eikä ymmärrä omaa etuaan. Se onkin tainnut liittoutua Naton kanssa, mutta se ei ole hyvä liitto, se tietää sotaa ja tuhoa. Se valmistaa Euroopan lopullista antautumista vieraiden valtaan. Vahvalla EU:lla olisi mahdollisuus pelastaa Eurooppa.

  VastaaPoista
 20. Aikoinaan Spartassa julistettiin aika ajoin sota helootteja vastaan. Mutta ei sentään menty niin pitkälle kuin nykyään. Kansaa ei vaihdettu.

  VastaaPoista
 21. Tulevaisuuden ennustaminen ja tulevaisuuteen pakottaminen

  Kuten tunnettua Karl Marxin "Kommunistisen puolueen manifestia" ei julkaistu Saksassa sillä nimellä vuonna 1848, vaan nimellä "Kommunistinen manifesti", koska Saksassa ei ollut silloin olemassa Kommunistista puoluetta. Saksalaiset ovat tieteellisesti uteliaita. He osasivat seurata, että Kommunistisen puolueen manifesti oli luotu Karl Marxin ja venäläisten Dekabristiaatelisten yhteistyönä.

  Kommunistisen puolueen manifestista alkoi ihmiskunnan pakottaminen kommunistiseen tulevaisuuteen.

  Kommunistisen puolueen manifestin kääntäjä englannin kielelle Eric Hobsbawn kertoi muistelmissaan, että mainittu kirjanen pääsi miljoonapainoksina maailmanvaloon vasta 1930-luvun alussa eli Suuren talouskriisin aikana.

  Maailman pakottaminen kommunismiin alkoi vuonna 1919 kun Moskovaan perustettiin Komintern. Kunnon vauhtia Maailman pakottaminen kommunismiin sai vasta 1934 kun Moskova lähetti Trotskin (Bronsteinin) Saksan kiertueelle propagoimaan proletariaatin diktatuurin ja Maailman Neovostoliiton aatetta, jossa vallankahvassa ollut byrokratia oli 95-prosenttisesti juutalaisia.

  Pienelläkin mielikuvituksella voidaan päätellä mitä Maailman pakottaminen kommunismiin merkitsi kaiken kaikkiaan, myös Venäjällä.  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pienelläkin mielikuvituksella voidaan päätellä että Vihavainen on pitkämielinen blogi-isäntä. Levottomia kommentteja valuu päiväkausia. Silti kiitos kaikkien lukijoiden puolesta tästä mahdollisuudesta! -jussi n

   Poista

Kirjoita nimellä.