tiistai 11. helmikuuta 2020

Vähän epäajankohtaista.Se Saksa, jonka menetimme

Stanislav Govoruhin teki joskus perestroikan kultaisina aikoina elokuvan nimeltä Venäjä, jonka menetimme (Rossija, kotoruju my poterjali). Siinä hän rinnasti imperiumin entisen loiston ja kunnian nykyiseen surkeaan alennukseen, hieman epäreilusti, mutta sehän kuuluu lajityyppiin.
Myös Saksa on maa, jolla voisi olla nyt aihetta haikailla suurta menneisyyttään, joka sattui samaan aikaan tuon tarumaisen ja sinänsä  paljolta kuvitellun Venäjän loistokauden kanssa.
Saksalaisilla oli kerran niin sanotusti elämän valttikortit, mutta kaikki menetettiin pelaamalla hasardia. Ylös syvimmästä alhosta on toki noustu, mutta Saksa 2. on jotakin muuta kuin ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt samanniminen maa. Venäjän kanssa on asia tietysti samoin.
Friedrich Nietzsche kuuluu niihin klassikoihin, jotka ovat sen verran hapokkaita, ettei niihin viitsi joka päivä tarttua. Sitä paitsi Nietzschen teokset ovat poliittisesti niin epäkorrekteja, että on vain ajan kysymys, milloin ne kielletään. Ehkä Suomella olisi kylliksi kunnianhimoa tehdä tämä ensimmäisenä? Jotenkin olisin henkisesti valmis kuulemaan tällaisen uutisen.
Itse en kuitenkaan aio luovuttaa Nietzscheäni kenellekään, en edes viranomaisille, jotka varmaan kerran ovat tässäkin asiassa huolehtimassa meidän omasta parhaastamme. On se sen verran hauska mies.
Usein taitaa jäädä ymmärtämättä, miten tiiviisti Nietzsche oli aikaansa sidoksissa. Hänen maailmoja syleilevät runoelmansa saattavat tässä johtaa harhaan. Itse asiassa hän tulkitsi jatkuvasti oman aikansa ilmiöitä hyvin tiiviisti ja herkästi, eikä moniakaan hänen teoksiaan voi ymmärtää ilman kontekstia.
Ottakaamme nyt vaikkapa Hyvän ja pahan tuolla puolen. Erään tulevaisuuden filosofian alkunäytös. Luen sitä J.A. Hollon mainiona suomennoksena ja sehän ilmestyi Otavan kustantamana vuonna 1966 eli lähes sata vuotta alkuteoksen (1886) jälkeen.
Nyt on sitten kulunut jo pian puolitoista vuosisataa sen ilmestymisestä, mutta se ei ole oleellista. Moderni ihminen oli tuolloin jo hyvin suuressa määrin sama kuin nyt ja tarkoitan tässä lähinnä ns. oppineen tasavallan kansalaisia ja heidän seurailijoitaan.
Kirjan kahdeksas pääkappale Kansat ja isänmaat kertoo siitä maailmasta, jossa Bismarck jo oli yhdistänyt Saksan verellä ja raudalla ja entisen yömyssyisen Michelin tilalle oli noussut preussilainen upseeri, jonka kiinnostuksen kohteena oli suurpolitiikka: grosse Politik. –Näihin uusiin ilmiöihin Nietzsche suhtautui varsin epäluuloisesti.
Vanha saksalaisuus oli nyt mennyttä ja sen mukana saksalaisten vanha itseymmärrys runoilijoiden ja ajattelijoiden kansana. Itse asiassa koko vanha myytti saksalaisesta syvällisyydestä saattoikin olla pelkkää petosta.
Joka tapauksessa saksalaisuus oli jotakin vasta tulemassa olevaa ja hahmotonta. Juuri saksalaiset olivat se kansa, joka alinomaa kysyi itseltään, millaista se saksalaisuus oikein on.
Näin siis Nietzsche. Hän olisi voinut siihen lisätä, että venäläisillä oli ja on aivan sama pysyvä, lähes maanisen mielenkiinnon kohde: oman itsensä ihmettely.
Nietzschen äärimmäisen herkkä ja runollinen kieli pursuaa kielikuvia, joiden voi arvioida purkautuvan enemmän tai vähemmän sairaalloisen herkästä psyykestä. Niiden toistaminen tässä ei oikein tunnu järkevältä, mutta otetaan nyt muutama hajahuomio siitä huolimatta, että se ei tee oikeutta kirjoittajalle.
Kirjoittaja puhuu aikalaisistaan eli ”meistä” ”hyvinä eurooppalaisina” ja oudoksuu sitä uutta itsetehostuksen nationalismia, joka on vallannut Euroopan siitä huolimatta, että sen halu yhdentyä on selvästi nähtävissä.
Saksalaisuus näyttää nyt olevan velvoitettu harjoittamaan ”suurta politiikkaa”, jota varten se on huonosti valmistettu ja uhraamaan vanhat hyveensä uuden keskinkertaisuuden hyväksi.
Saksalaisilla on ollut taipumus ihailla vieraita kansoja, mutta nyt tästä kainosta taipumuksesta halutaan tehdä rikos. Oliko Bismarck sitten suuri saadessaan tämän aikaan, kysyy Nietzsche ja näyttää vastaavan, että tästä seuraa henkinen latteutuminen, mutta se ehkä korvautuu sillä, että jokin toinen kansa syventyy –mikä se sitten onkin.
On ilmeistä, että kyseessä voisi olla Ranska –tragedian toinen osapuoli, mutta se ei oikein näytä kirjoittajan tarkoitukselta.
Ranskalaisia Nietzsche nimittää vain englantilaisten aatteiden apinoiksi ja näyttelijöiksi –mutta myös uhreiksi, sillä suuri vallankumous oli ehdottomasti englantilaisen hengen luomus. Toki Ranska on yhä Euroopan henkisimmän ja hienostuneimman kulötuurin tyysija.
Sen henkinen ylhäisö sulkee korvansa demokraattisen bourgeoisie’n kurjalta tyhmyydeltä ja suunpieksänmnältä –miutta todellisuudessa etualalle vyöryy nykyään tyhmistynyt ja karkeutunut Ranska… Mitähän nykinen Ranska olisi Nietzschen silmin?
Joka tapauksessa ranskalaisuus on psykologian alalla saanut aikaan suurta ja koko kansa on puolittain onnistunut pohjolan ja etelän synteesi, sanoo Nietzsche –tuo italialaistunut saksalainen.
Englantilaisuuteen kirjoittaja suhtautuu aika intohimoisesti –hän vihaa sitä.  Hän myös huomauttaa, että samalla kannalla olivat niin Goethe kuin myös sekä Hegel että Schopenhauer, jotka muuten olivat toistensa antipodeja. Saksalainen henki ei kerta kaikkiaan voi sietää englantilaista -he eivät tosiaankaan ole mikään filosofinen rotu
Tulkoon mainituksi, ettei tuossa rotu-sanassa liene biologialla suurtakaan merkitystä. Mitä saksalaisiin tulee, sanoo kirjoittaja, että sen kansan muodostaa mitä hirvittävin rotujen sekoitus ja yhteenvatvonta, ehkäpä vielä niin, että esi-arjalainen aines on siinä voitolla…
Joka tapauksessa kirjoittaja ei ole kiinnostunut geeneistä, vaan siitä kulttuurista, jota kansa kantaa. Siinälin suhteessa saksalaiset ovat myös sekava keitos, jos saksalainen tohtisi sanoa, että hänessä on kaksi sielua, hän yksinkertaistaisi asioita monella sielunmitalla.
Tämä mainittu  saksalais-englantilainen antipatiahan oli tunnetusti jo perinteistä ja molemminpuolista eivätkä englantilaiset filosofit aikoinaan ottaneet lainkaan vakavasti suurimpiakaan saksalaisia kollegoitaan, mutta tokihan aika on nyttemmin muuttunut.
Englantilainen on, sanoo Nietzsche rakentaen kaikessa vihaisessa yksipuolisuudessaan nautittavan kansallisen stereotyypin, synkempi, aistillisempi, lujatahtroisempi ja brutaalimpi kuin saksalainen. Hän on juuri siksi, halpamaisempana, myös hurskaampi, sillä hän tarvitsee kristinuskoa vielä enemmän.
Englantilaista karkeutta ja moukan-vakavuutta verhoaa, oikeammin tulkitsee ja selittää muuksi sentään yhä vielä siedettävimmin kristillinen elekieli ja virrenveisuu, joka sopii tuolle juoppporattien ja irstailijoiden karjalle, kirjoittaa Nietzsche aika ilkeästi, mutta hänellä on siihen syynsä.
Nietzsche ei malta olla naljailematta jopa englantilaisille naisille ja kehottaa katsomaan, miten he kävelevät –kuin kyyhkyset ja joutsenet. Ja entäs laulu sitten…
Juutalaisiin ja venäläisiin Nietzsche suhtautuu suurella arvostuksella. Kiihkeimmät antisemiittiset kirkujat hän ajattelee kenties parhaaksi karkottaa Saksasta. Sellainenhan oli myös Richard Wagner, jonka taiteellisia näkemyksiä vastaan Nietzsche kirjoitti jopa kirjan.
Juutalaisten perintöön kuuluu mahtava moralismi, jolla kirjoittaja epäilemättä viittaa Vanhaan testamenttiin. Siitä on Eurooppa heille suuren kiitoksen velkaa, noiden äärettömien vaatimusten pelottavuudesta. Juutalaisen ja preussilaisen tyypin yhteiselo saattaisikin kukaties olla hedelmällinen yhdistelmä.
Mutta saksalaisia vaivaavat nykyään tyhmistymisen puuskat: vihamielinen tyhmyys milloin ranskalaisille, milloin juutalisille, milloin puolalaisille, milloin wagnerilainen, milloin teutoninen, milloin preussilainen –nämä ovat saksalaisen hengen ja omantunnon (Gewissen? ehkä tietoisuus olisi parempi sana?) pienet himmennykset.
Juutalaiset ovat kirjoittajan mielestä joka tapauksessa nykyisin Euroopassa elävistä roduista epäilemättä voimakkain, sitkein ja puhtain.
Ajattelija, jolla on omallatunnollaan Euroopan tulevaisuus, ottaa epäilemättä, kaikissa tätä tulevaisuutta koskevissa suunnitteluissaan lukuun juutalaiset samoin kuin venäläisetkin lähinnä varmimpina ja todennäköisimpinä tekijöinä voimien suuressa leikissä ja taistelussa, arvioi Nietzsche.
Kirjoittaja esittää tässä käsitellyssä luvussa myös paljon varauksia saksalaisen musiikin ja kirjallisuuden laatuun nähden. Jälkimmäisestä puuttuu yleensä se musiikki, jota kuunnellaan kolmannella korvalla: se on tyyliltään latteata ja ikävää.
No, onhan tässä kirjassa ja luvussa paljon muutakin ja suotakoon nyt anteeksi, että edes nämä asiat on nostettu esille. En tässä millään muotoa halua esittää analyysiä Nietzschen ajattelusta sinänsä, vaan ainoastaan nostaa esille sen maailman, jossa kansallisuudet tuolloin –vielä-  elivät erään poikkeusihmisen ja herkän taiteilijasielun silmin katsottuina.
Kansallisten stereotyyppien merkitystä ajattelullemme kannattaisi tutkia muutenkin kuin vain jonkun puolihullun stereotyyppien purkajan nipistelytieteellisestä näkökulmasta. Tokihan jokainen normaalijärkinen aikuinen ymmärtää, etteivät ne anna mitään tarkkaa informaatiota kohteestaan, eivät edes sinne päin.
Parhaimmillaan ne silti voivat antaa meille eväitä ajatteluun ja niiden viittaamien asioiden analysointiin.
Nietzschen tasolle tai edes hänen jotenkuten siedettäväksi jäljittelijäkseen ei normaalilla ihmisellä taida oikein olla pääsyä jos asiaakaan.
Silti tietyn aikakauden nerojen ajatukset saattavat kukin tavallaan välittää meillekin jotakin siitä todellisuudesta, johon eivät vielä kuuluneet monet sellaiset ilmiöt, jotka nykyään pyrkivät kahlitsemaan ajatteluamme.
Tämän ymmärtäminen saattaisi auttaa meitä asettamaan myös oman aikakautemme sille kuuuvalle paikalle.

17 kommenttia:

 1. Olin alle parikymppinen Nietzcheen törmätessäni. Minulla on vieläkin tallessani musta vihko, johon panin minulle sopivimmat, kuten kristinusko antoi Erokselle myrkkyä, se ei tosin siitä kuollut mutta muuttui paheeksi. Tai kahta tahtoo aito mies, vaaraa ja leikkiä ja siksi hän valitsi naisen vaarallisimmaksi leikkitoverikseen. Suurista ajattelijoista löytää pienemmipikin henki käyttökelpoista kamaa.

  VastaaPoista
 2. "sattui samaan aikaan tuon tarumaisen ja sinänsä  paljolta kuvitellun Venäjän loistokauden kanssa."

  Mitä aikaa tuossa haikaillaan? Itselläni kuin Venäjän loistoajat kuin ajoittuivat Pietari Suuren ja Aleksanteri I hallituskausien väliin, jolloin Saksasta ei ollut yhtenäisenä valtiona vielä tietoakaan. Saksan syntyessä 1871 Venäjä oli jo jyrkkenevässä luisussa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä se Govoruhin puhui tuosta AII-NII ajasta. Nykyisen mytologian mukaan silloin oli hurja nousukiito käynnissä.

   Poista
  2. Väkiluvun, talouskasvun ja kaupungistumisen suhteen näin oli, ehkä professori on liian moderni hyväksyäkseen subjektiivisia kulttuurisia standardeja, mutta mielestäni kirjallisuudella, baletilla ja muillakin taiteilla meni aika kovaa, verrattuna moneen muuhun historialliseen aikakauteen Venäjän historiassa.

   Poista
  3. Kyllä sitä loistokautena voi pitää, myös nykyiseen verrattuna.

   Poista
  4. Voisiko blogisti joskus avata tuota govoruhilaista ajattelua enemmän, mistä tuo nousukiito on keksitty. Voisin kuvitella, että taiteeseen se ei perustunut, vaikka tuo aika sen osalta taisi olla jos ei kulta- niin ainakin hopeakautta. Myös talous- ja teollistaminen taisi olla ulkomaisten lainojen tuella nousussa, mutta tuskin siitäkään oli kyse. Poliittisesti ja sotilaallisesti tuolloin imperiumia oli laskussa - eikä siihen vähinten vaikuttanut Saksan nousu.

   Poista
  5. Kyllä se oli talouden, politiikan ja sotilaallisen voiman nousu, niin absoluuttinen kuin suhteellinen.
   Izborskilaisen tulkinnan mukaan venäläinen maailmanvalta oli nopeasti syntymässä, eikä Englannin etc. auttanut muu, kuin turvautua salakavaliin juoniin (Stolypinin murha, I maailmansota...).
   Mistäs ne tiedot siitä laskusuunnasta ovat? Neuvosto-oppikirjoista?

   Poista
  6. Tässä alan ekspertin, MArk Harrisonin lyhyt kiteytys:First draft: 7 February 2012. This version 20 December 2012.
   Russia’s Home Front, 1914-1922:
   The Economy
   Between 1913 and 1919 a country with the largest territory, the third largest
   population, and the fourth largest economy of any in the world was reduced
   to an average level not seen in Europe since the Middle Ages, and found
   today only in the poorest countries of Africa and Asia.
   1
   By the time recovery
   was under way, 13 million people – nearly one in ten of the prewar
   population – had suffered premature death.
   2

   Poista
 3. Nietzschen stereotyypeissä kansoista on äärimmäisen hauskaa se, miten päinvastoin niissä käännetään vastaavat verrattuna myöhempiin aikoihin.

  VastaaPoista
 4. Nuo oman aikamme filosofian "antipodit" ovat kyllä mielenkiintoinen ilmiö. Schopenhauer ja Hegel kasvattivat kummatkin oman kumoajansa: edellistä keskittyi mitätöimään Nietzsche, jälkimmäistä Kierkegaard. Nietzschelle kävi kuin Ivan Karamazoville, joka ateistisena rationalistina lopulta romahti epäsuoriin syyllisyydentuntoihin. Mutta jos joku pitäisi valita malliksi Kierkegaardin elämänkaaresta, sekin olisi veli Ivan. Sillä Kierkegaardkin sulkeutui elämältä ja käpertyi itseensä -- tytöt jäivät viettelemättä, läheisimmän hengenheimolaisen H C Andersenin ystävyyskin piti torjua homoseksuaalisen rakastumisen pelossa, Jumala kaikessa syvässä käsittämättömyydessään jäi hypyn tuolle puolen.

  Dostojevskin suuri romaani käsittelee juuri tuon teeman: se on kertomus kolmesta veljeksestä, jotka edustavat ihmisen ikuisia vaihtoehtoja: uskoa, epäuskoa, ja pakoa elämyksiin. Jokainen kääntyy matkan varrella omaksi antipodikseen: luostarikutsumuksen houkuttelmasta Aljoshasta tulee vapaa omantunnoneetikko, järki-Ivan menettää järkensä kun ei pääse sopuun syyllisyytensä kanssa, ja vapaudennälkäinen juhlija-Dmitri pannaan syyttömänä häkkiin.

  Päättyikö uuden ajan filosofia Nietzscheen vai vasta Wittgensteiniin? Molemmat ovat joka tapauksessa aika yksinäisiä oksia, joiden jälkeen on vähän vaikea nähdä enää jatkoa. Kumpaakaan ei voi oikein lokeroida -- ja jos jäljestä tuleva niin sanottu "postmoderni" ajattelu pitäisi asettaa jonkin jatkumon puitteisiin, luulen että sosiaalipsykologia olisi oikeampi lokero kuin filosofia. Minuuden määrittelyn ongelmiinhan on käperrytty.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä Heidegger ja Gadamer viela jatkoivat mannermaisen filosofian jaloa perinnettä tai kuuluvat samaan "jatkumoon."

   Poista
  2. Itse haluaisin pitäytyä länsimaisen filosofian korkeimpaan kukkaan: I. Kantiin. Tämän jälkeen alkoi erilainen "hörhöily" Hegelistä alkaen.

   Kantiin voi nyt tutustua suomeksikin kun tämän kolme pääteosta on vihdoin käännetty.

   Poista
  3. Heideggeria olen nyt vanhempanakin sattumoisin lueskellut, kun omat ajatukset alkoivat pyöriä omnipresenssin ja omnipreesensin ympärillä. Kas tuolla.

   Poista
 5. Kaipa tuota Saksan nykytilaa voisi kuvailla typeryyden riemuvoitoksi.

  Ehkä Saksalaisten ja monen muunkin yksittäisistä ihmisistä alkaen kannattaisi muistaa oma historiamme, sen filosofia ja rautakauden/sankariajan Itämerenalueen ja Skandinavian muinaiset hyveet:
  1. Rohkeus
  2. Totuus
  3. Kunnia
  4. Uskollisuus
  5. Kuri
  6. Vieraanvaraisuus
  7. Itseriittoisuus
  8. Selviytymiskyky
  9. Tuotteliaisuus

  Näillä kulttuuripiirimme Kalevalan sankariajan hyveillä ja arvoilla pärjää varmasti.

  Emme elä menneessä mutta mennyt elää meissä ja sitä sopii kunnioittaa ja arvostaa omana veren perintönä, jonka jokaisen olisi hyvä tunnistaa omassa olemuksessaan ja elää harmoniassa olevaisuutensa kanssa.

  VastaaPoista
 6. Hienoa tekstiä, rivien välit mukaan lukien.
  Mutta mikä peijooni se antipodi on?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Se ihminen, joka elää maapallon toisella puolella. Jalkapohjamme ovat vastakkain.

   Poista
  2. Kiitos!
   Eli Wikipediakin oli oikeassa.
   Eli olivatko "Goethe kuin myös sekä Hegel että Schopenhauer, jotka muuten olivat toistensa antipodeja" maapallon toisella puolella eläviä toisiinsa nähden? Jos ilmaisulla tarkoitetaan, että heidän ajatusmaailmassaan he olivat kuin antipodeja, ymmärsin alkuperäisen tekstin viestin oikein.
   Lääkäreitä muuten aina syytetään vaikeasti ymmärrettävistä ilmaisuista, etenkin potilaat näin tekevät. How dare they!

   Poista

Kirjoita nimellä.