maanantai 16. lokakuuta 2017

Common decencyYleinen säädyllisyys ja demokratia

Sangen tervejärkinen filosofi ja aatehistorioitsija Sir Isaiah Berlin arvosti suuresti ominaisuutta yleinen säädyllisyys, common decency.
Se ilmeisesti heijastaa hänen lopultakin optimistista ihmiskäsitystään ja myös brittiläistä tervejärkisyyden (common sense) perinnettä.
Toki Brittein saaret ovat tuottaneet maailmaan myös tietyn määrän länsimaisen filosofian kaikkein hulluimpia aikaansaannoksia, mukaan lukien solipsismin, mutta jostakin syystä siellä on sentään yleensä oltu taipuvaisia pysymään vankasti maan pinnalla. Ero vaikkapa saksalaiseen perinteeseen on merkittävä.
Niinpä emme ole koskaan saaneet kuulla kovin paljon brittiläisestä fasismista tai kommunismista, vaikka molempia toki on jossakin määrin esiintynyt, ainakin nyt sen verran, että niiden maineikkaimmat kriitikot Orwellia ja Huxleytä myöten ovat ymmärtäneet sen, mitä vastustavat.
Joku brittifilosofi, jonka nimeä en juuri nyt muista, kuulemma selaili aikoinaan Immanuel Kantin Käytännöllisen järjen kritiikkiä ja lausahti: ”Ymmärrän hyvin, mitä Kant-parka tahtoo sanoa”.
Kategorinen imperatiivi omituisine perusteluineen ilmeisesti tuntui vieraalta sellaiselle, joka ei erityisemmin tuntenut tarvetta todistaa itselleen, että on parempi elää säädyllisesti kuin ryhtyä radikaaliksi.
Common sense, human fellow-feeling ja common decendy ovat hyvin brittiläisiä käsitteitä tai ehkäpä pikemmin perienglantilaisia. Toki myös skottilainen perinne on vankasti käytännöllinen eikä sen pohjalta juuri tunne olevansa vaarassa tempautua mukaan johonkin mielettömyyteen.
Asian varjopuoli on tietty syvällisyyden puute. On sanottu, ettei täysin normaali ihminen tiedä, että kaikki on mahdollista. Ehkä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka hän pystyy periaatteessa kuvittelemaan paljon kaikenlaista painajaismaista, ei hän oikeasti odota sellaisten asioiden voivan tapahtua. Siksi olo on turvallinen.
Sir Isaiah kirjoitti melko lailla venäläisistä filosofeista ja kirjailijoista, Tolstoista, Dostojevskista, Bakuninista ja narodnajavoljalaisista. Hänen esseensä siilistä ja ketusta (The Hegehog and the Fox), jossa pohdiskeltiin Tolstoin ja Dostojevskin ominaislaatua, kuuluu alan klassikoihin.
Bakuninia ja Herzeniä vertaillessaan Berlin nosti esikuvaksi jälkimmäisen ja varoittavaksi esimerkiksi edellisen. Historialla ei ole librettoa, kuului hänen tunnettu kiteytyksensä. Tulevaisuus on tehtävä ja vastuu siitä kuuluu aina oman aikamme ihmisille, ei millekään abstraktille edistykselle.
Tämä on oikeastaan aika huikea lähtökohta, sillä siinähän suorastaan näyttää avautuvan eteemme pohjaton kuilu: tulevaisuudessa ”kaikki” on mahdollista ja meistä riippuu, mitä silloin on oleva.
Oikeastaan tämä on ihan normaalia talonpoikaisjärkeä, mutta ei välttämättä. Se, jonka järki tuottaa hirviöitä, näkee niitä varmasti jokaisen kulman takana. Se, joka luottaa yleiseen säädyllisyyteen, pitää sen sijaan mielensä rauhallisena.
Sir Isaiah uskoi tuohon yleiseen säädyllisyyteen, moraaliseen minimiin, joka on ihmisille yhteistä heidän kulttuuristaan ja politiikastaan riippumatta. Sen johdosta olisi mahdollista myös erilaisten järjestelmien rinnakkaiselo. Koko maailmaa ei tarvitsisi pakottaa demokratiaan suurten katastrofien välttämiseksi.
Itse asiassa ihminen onkin tehty väärästä puusta (The Crooked Timber of Humanity), josta ei koskaan saa suoraa tulemaan, pohdiskeli Berlin Kantia seuraten. Niinpä tätä ei kannata väkisin edes yrittää, kuten totalitaariset liikkeet ovat tehneet.
Minusta Berlinin mainiosti kirjoitetut esseet ovat aina olleet lohdullinen viesti ja profetia, joka vahvistaa uskoa siihen, että vaikka maailma on epätäydellinen ja sellaiseksi jää, ei asia ole ainakaan periaatteessa kammottava. Ei ainakaan perusenglantilaisessa maailmankuvassa.
Tätä näkemystä voi verrata siihen suorastaan patologiseen kauhuun, jonka demokratian piirissä ilmenevät erilaiset näkemykset synnyttävät totalitaarisesti ajattelevien keskuudessa.
Demokratiahan antaa kansalle periaatteessa mahdollisuuden muuttaa maailma millaiseksi tahansa ainakin sikäli kuin asia koskee ihmisten toisilleen tekemiä sääntöjä ja päätöksiä. Sehän on toki myös demokratian idea.
Mutta entäpä, jos demokratian puitteissa tehdäänkin vääriä sääntöjä ja päätöksiä? Mikä suojaa sellaisilta ja mistä me sellaiset tunnemme?
Normaalin perinteisen ajattelun mukaan demokraattisten eli täysivaltaisen tahon tekemien päätösten pitäminen väärinä on mahdollista silloin ja sikäli, kun kyseessä on väärien premissien tai muuten virheellisen tiedon varassa tehty tahdonilmaisu, joka siis tosiasiassa tuottaakin aivan muita tuloksia kuin oli tarkoitettu.
Näiden tulosten arviointi on kuitenkin mahdollista vasta sitten, kun ne ovat käytettävissä. Itse pätevien ja täysivaltaisten päätösten leimaaminen vääriksi on tietenkin luvallista ja kuuluu politiikkaan ja opposition oikeuksiin. Mitään pyhää tuomioistuinta niiden tuomitsemiselle ei kuitenkaan ole täysivaltaiseksi julistetun kansan ulkopuolella.
Tuntuu siltä, että tämä asiain tila kauhistuttaa kovin monia. Miten voimme sallia, että kansat yksi toisensa jälkeen tekevät vääriä päätöksiä? Miten voimme edes käsittää, että ne yrittävät toimia omalle maalleen annettua edistyksen ”librettoa” vastaan? Eikö tällä tiellä ole odotettavissa kaikkien menneisyyden ja tulevaisuuden hirviöiden kohtaaminen?
Kovin taitavat olla vaikeita kysymyksiä nämä, monellekin. Iso Britannia näyttää kuitenkin, vankkojen perinteidensä pohjalta, lähteneen siitä, että demokratia tarkoittaa todellakin kansan, sen enemmistön tahdon toteuttamista.
Toki enemmistön on huolehdittava siitä, ettei se kohtuuttomasti loukkaa vähemmistöjä, joiden taas on puolestaan oltava sen verran lojaaleja, että normaali vuoropuhelu ja yhteistyö voi jatkua. Tässä toteutuu se common decency.
Britit ovat jo saaneet inhimillisesti katsoen enemmän kuin osansa niistä epämiellyttävistä asioista, joita Euroopan unioni sille haluaisi yhä lisää kasata. Eroaminen oli kansan tahto ja sitä on noudatettava, vaikka se kävisi kalliiksi. Politiikassa ei ole suvereenia kansaa ylempää vallan käyttäjää.
Britannian kohdalla koko asia näyttää jotenkin luontevalta. Kuten muutkin maat, myös se joutuu itse tekemään tulevaisuutensa ja vastuu siitä on demokratian vallitessa koko kansalla tässä ja nyt, ei nimettömällä edistyksellä.
Ne demokratian vaaroja kauhistuvat ja sen käytäntöjä halveksivat tahot, jotka yhä uudelleen tuomitsevat ne äänestystulokset, joita eri maissa, nyt viimeksi Itävallassa on saatu, voisivat miettiä oman käyttäytymisensä syitä.
Sir Isaiah Berlin uskoi siihen, että ihminen on epätäydellinen, väärästä puusta tehty eikä häntä kannata edes yrittää väkisin suoristaa. Juuri suostuminen tämän epätäydellisyyden kanssa elämään on se vankka perusta, jolle demokratian voi rakentaa.
Sellainen demokratia, joka sietää vain utopistisen multikulturalismin kannattajia, on rakentamassa tulevaisuutta, jossa minkäänlainen demokratia ei enää toimi. On kyseenalaista, vallitseeko siellä edes sellainen asenneilmasto, jolle olisi ominaista common decency saati human fellow-feeling.

11 kommenttia:

 1. "Sir Isaiah uskoi tuohon yleiseen säädyllisyyteen, moraaliseen minimiin, joka on ihmisille yhteistä heidän kulttuuristaan ja politiikastaan riippumatta. Sen johdosta olisi mahdollista myös erilaisten järjestelmien rinnakkaiselo. Koko maailmaa ei tarvitsisi pakottaa demokratiaan suurten katastrofien välttämiseksi."

  Mikä saattoi vaikuttaa järkevältä vielä joskus Rooseveltin aikaan, ei ole sitä välttämättä enää. Jos nyt esim. tästä arabikevään nimellä kulkevasta katastrofista voi jotain oppia, niin demokratian levittämisyritykset miekkalähetyksen keinoin ovat vieneet lähinnä yhä syvemmälle vaarallisille vesille. Ainakaan kovin montaa menestystarinaa ei liene esitettävissä v. 2003 jälkeen. Ilotta opittu kun myös surutta unohdetaan.

  "Tuntuu siltä, että tämä asiain tila kauhistuttaa kovin monia. Miten voimme sallia, että kansat yksi toisensa jälkeen tekevät vääriä päätöksiä? Miten voimme edes käsittää, että ne yrittävät toimia omalle maalleen annettua edistyksen ”librettoa” vastaan? Eikö tällä tiellä ole odotettavissa kaikkien menneisyyden ja tulevaisuuden hirviöiden kohtaaminen?"

  The Edistykseen uskovien oman arvo- ja ajatusmaailman totalitaarisesta perusluonteesta kertonee jotakin jo se, että sen on hyvin vaikeaa sietää oikeastaan minkäänlaista agendaansa kuuluvien asioiden suhteellistamista, niihin kohdistuvaa epäilyä, kyseenalaistamisesta nyt puhumattakaan, jos asia näin kunderalaisesti määritellään.

  Ja jotakin tuosta edistykseläistön oman henkisen tasapainon hauraudesta kertonee jo sekin, että jokainen "oikea" vaalitulos saa aikaan lähinnä typerää ja kevytmielistä riekkumista siinä missä "väärä" vaalitulos, maassa missä tahansa, tuottaa etupäässä pueriileja itkupotkuraivareita ja hysterisoivaa kauhukuvitelmien lietsontaa. Ei oikein osata olla enempää asiallisia voittajia saati sitten hyviä häviäjiäkään.

  VastaaPoista
 2. Sinänsä olisi pidemmänkin pohdinnan paikka, miten Iso-Britannia onkin onnistunut välttämään Ranskan epävakauden sekä Saksan ja Venäjän totalitarismin. Voiko taustalla olla seuraava oivallinen demokratiamalli:

  "demokratia tarkoittaa todellakin kansan, sen enemmistön tahdon toteuttamista.

  Toki enemmistön on huolehdittava siitä, ettei se kohtuuttomasti loukkaa vähemmistöjä, joiden taas on puolestaan oltava sen verran lojaaleja, että normaali vuoropuhelu ja yhteistyö voi jatkua."

  Ja onko jälkimmäisten maiden ongelmien taustalla ajatus, että jossain on jokin viisas etujoukko/johtaja, joka sanelee kansan enemmistölle, miten näiden tulee elää, jotta voivat palvella Järkeä/Edistystä/Rotua siten kuin tuo etujoukko sen kulloinkin määrittelee.

  VastaaPoista
 3. "Ja onko jälkimmäisten maiden ongelmien taustalla ajatus, että jossain on jokin viisas etujoukko/johtaja, joka sanelee kansan enemmistölle, miten näiden tulee elää, jotta voivat palvella Järkeä/Edistystä/Rotua siten kuin tuo etujoukko sen kulloinkin määrittelee."

  Tuon rousseaulaisen "yleistahdon" eräänä perusongelmana todellakin on sen hyvinkin helposti tapahtuva muuntuminen autoritaariseen muotoon. Tuossa mallissa valtio/yhteiskunta korvaa kansan, puolue korvaa valtion, puolue-eliitti puolueen ja lopulta puoluejohtaja puolue-eliitin. Ja ergo; uusi Ihmisjumala on jälleen syntynyt ja samalla ympyrä sulkeutunut absolutismiin paluun myötä.

  VastaaPoista
 4. Kiitos hienosta kirjoituksesta. Tuo yleinen säädyllisyys on mielenkiintoinen juttu, olisikohan siitä mahdollista mittaroida jollain tavalla? Englannista huomio, että lehdistön laatu tuntuu huonontuneen viime vuosina. Roskalehtiähän on aina ollut, mutta kyllä paremmallakin puolella on tapahtunut syvää kumartamista keltaisen puoleen. Joku Prospect tai The Economist pitävät jonkinlaista säädyllisyyttä yllä. Ensimmäinen jopa suosii väittelypalstaa jostain teemasta ilman ketunhäntiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Luulen, että suomen sana säädyllisyys ei täysin kata englannin decencyn kaikkia merkityksiä. Säädyllisyys tuo liikaa mieleen suomeksi pelkän ns. sukupuolisiveellisyyden. Decencyn parempi käännös olisi "hyvän tavan mukainen" tms., latinaksi mons.

   Poista
  2. Sorry näppäinvirhe latinaksi mos (mon. mores)

   Poista
  3. Ei se minusta niin huono käännös ole. Säädyllisyys minusta on taas sanana enemmän tapa- tai luokkakysymys kuin varsinaisesti siveysasia. Englannin yhteydessä ehkä tarkoitetaan tietynlaista pidättyvyyttä käytöksessä, sanoissa, tavoissa - jota on selkeästi kuvattu teoksessa "Asterix Britanniassa".

   Poista
 5. Englannin yhteydessä on muistettava, että niihin aikoihin kun koillisessa Suomessa oltiin vielä kivikaudella ja järsittiin ajoittain pettuleipää, semmoiset 50 % maapallosta tuotti briteille (tarkemmin heidän parempiosaisilleen) raaka-aineita ja aivan äärimmäistä halpatyövoimaa. Usein kai ihmeellisillä duaalisuuksilla - demokratia siellä, fasismi tuolla - on jokin yhteinen juuri, kun pari kertaa lapiota heilauttaa. Ei nimittäin ole varmaan edes huonoin maailmansotien selitys, että Saksaa harmitti jälkeenjääneisyytensä siirtomaiden hyödyntämisessä.

  /KK/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Saksaa harmitti jälkeenjääneisyytensä siirtomaiden hyödyntämisessä."

   Ei kai Saksan osslta kyse ollut niinkään olevien siirtomaiden hyödyntämisestä kuin siitä, että Saksa oli ylipäänsä jäänyt ns. mopen osille siirtomaiden jaossa Englannin ja Ranskan ehdittyä ensin. Sitä keisari Wilhelm II tarkoitti vaatiessaan Saksalle "paikka auringossa" ja sen hankkimiseksi aloitettua laivastokilpailun, josta Englanti ei tunnetuin seurauksin pitänyt.

   Poista
 6. Saksaa harmitti jälkeenjääneisyytensä siirtomaiden hyödyntämisessä."

  Ei kai Saksan osslta kyse ollut niinkään olevien siirtomaiden hyödyntämisestä kuin siitä, että Saksa oli ylipäänsä jäänyt ns. mopen osille siirtomaiden jaossa Englannin ja Ranskan ehdittyä ensin. Sitä keisari Wilhelm II tarkoitti vaatiessaan Saksalle "paikka auringossa" ja sen hankkimiseksi aloitettua laivastokilpailun, josta Englanti ei tunnetuin seurauksin pitänyt.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.