sunnuntai 1. tammikuuta 2017

AllosemitismiAllosemitismi ja modernin loppu
1900-luvun alku oli merkillistä aikaa. Sitä on osuvasti nimitetty muun muassa pyörrytyksen tai huimauksen ajaksi (The Vertigo years). Se oli myös uuden elämäntunteen ja sitä kuvaavan kielen esiin murtautumisen aikaa, mikä heijastui kirjallisuudessa Robert Musilista James Joyceen ja Marcel Proustiin. Filosofiassa Wittgenstein avasi uusia polkuja.
Kaikki ajan hengen edelläkävijät eivät olleet juutalaisia, mutta uusi juutalaisen hahmo on heidän teoksissaan tärkeä ja jopa keskeinen elementti.
Samaan aikaan luonnontieteen mullistivat Albert Einstein , Ernst Mach, Fritz Haber ja monet muut  uranuurtajat ja psykologian alalla suoritti kopernikaanisen vallankumouksen Sigmund Freud.
Työväenluokan piirissä marxilainen sosialismi oli monessa maassa ajan johtava yhteiskunnallinen aate ja sen merkittävimmät ajajat olivat keskeisissä maissa juutalaisia: Venäjällä Martov , Trotski ja monet muut, Saksassa Bernstein, Liebknecht, Luxemburg ja niin edelleen.
Ei ole liioittelua sanoa, että oli alkamassa juutalaisuuden vuosisata. Sitä ei heikentänyt vaan korosti se, että Juutalaiset alkoivat joukoittain muuttaa Venäjän keisarikunnasta Amerikkaan, jossa he nopeasti nousivat vaikutusvaltaisiksi monilla aloilla, etenkin kulttuurissa.
Sysäyksen tälle suurelle muutolle antoivat ne vuoden 1905 kirvoittamat pogromit, jollaista kuvataan myös Scholem Aleichemin Tevje- maitomiehen alkuperäisessä versiossa.
Juutalaiset ansaitsivat pian monilla aloilla johtoaseman omilla ansioillaan, vaikka pahansuovat kilpailijat tietenkin puhuivat salaliitosta ja verkostoista.
Itse asiassa venäläiset mustasotnialaiset rinnastivat joskus suomalaiset ja juutalaiset toisiinsa: molemmilla oli muka oma ”systeeminsä”, jonka avulla ne kuppasivat Venäjää. Juutalaisilla se oli heidän uskontonsa, suomalaisilla heidän niin sanottu perustuslakinsa…
Muuan asioita ymmärtävä henkilö on kirjoittanut, että kuullessaan vakuutettavan juutalaisten olevan vain yksi kansa muiden joukossa eikä yhtään muita kummempi, hänestä tuntuu samalta kuin jos hän kuulisi vakuutettavan, ettei Michelangelo ollut millään tavalla muista ihmisistä poikkeava… No, tavallaanhan se on totta sekin.
Hänen mielestään juutalaisuuden henki oli selvästi muista erottuva ja, kuten yksilön nerouskin, se oli sidoksissa sairauteen, lankeemukseen ja alennukseen, niiden toinen puoli. Nerous liittyy sairauteen, ylemmyys alentamiseen, luovuus epänormaalisuuteen.
Zygmunt Bauman, yksi noita postmodernismin profeettoja nostaa esille tämän luonnehdinnan artikkelissaan Allosemitism: Postmodern, Modern, Postmodern. Se on julkaistu  kokoomateoksessa Modernity, Culture and the ’Jew’, jossa on myös muun muassa pohdintaa Otto Weiningerin, nuorena traagisesti kuolleen juutalaisen käännynnäisen tunnetuista pohdinnoista koskien naisten ja juutalaisten luonnetta.
Nyt puheena oleva kirja ilmestyi vuonna 1998 ja tuohon aikaan myös postmodernismi oli muodikasta. Enäähän näin ei voi sanoa, mutta Baumanin pohdinnoissa on silti mielestäni jotakin kiinnostavaa tämän vanhan ongelman kannalta.
Hän ehdottaa ensinnäkin käyttöön otettavaksi uutta termiä ”allosemitismi”, mikä viittaa juutalaisten erilaisuuteen, mutta ilman arvoarvostelmia. Antisemitismi tai filosemitismi ovat molemmat mahdollisia, mikäli tuo erilaisuus pitää paikkansa.
Baumanin mielestä ei kannata ajatella, että olisi olemassa yhtenäistä antisemitismin traditiota. Reaktiot juutalaisuuteen perustuvat sen toisenlaisuuteen, mutta sillä on eri aikoina ollut eri merkitys.
Syynä vihamielisyyteen juutalaisia kohtaan ei hänen mielestään myöskään ole erilaisuuteen kohdistuva kammo eli heterofobia. Itse asiassa kyse on proteofobiasta eli siitä, että juutalaisuus on niin epämääräistä, muuttuvaa, ambivalenttia. Sen vuoksi se ei sovi järjestetyn maailman kategorioihin, vaan loukkaa niitä.
Itse asiassa koko sana antisemitismi on varsin uusi. Se viittaa juutalaisiin kansana sen sijaan, että kohteena olisi esimerkiksi juutalaisuus uskontona. Esimerkiksi Venäjällä, oli tapana aiemmin viitata juutalaisiin nimenomaan uskontona, иудейское вероисповедание.
1800-luvun alussa, kun juutalaiset alkoivat ajaa partojaan ja siirtyä ghettojen ulkopuolelle, ehdotti muuan tunnettu kulttuurivaikuttaja, Suomestakin muuten aika laajasti kirjoittanut Friedrich Rühs, että he ryhtyisivät pitämään erityistä nauhaa tunnusmerkkinään. Hihan sijasta se ymmärtääkseni tuli panna rintaan.
Ehdottaja ei esiintynyt juutalaisia vastaan vihamielisesti, vaan selitti, että heillä oli oma kansallinen luonteensa Volkseigentümlichkeit, josta kannatti olla ylpeä ja esittää se myös julkisesti. Nauhahan voisi olla eräänlainen kunnialegioonan nauhan vastine.
Baumanin mielestä oli kuitenkin olennaista, että tässä alleviivattiin juutalaisten erilaisuutta. Tietoisuutta siitä ei saanut hävittää eikä kätkeä ulkopuolisilta.
Bauman myöntää tämän erilaisuuden ja pitää sitä tärkeänä. Olla ihminen on draama, mutta olla juutalainen on sitä kaksin verroin. Juutalaisen erityispiirteisiin kuuluu, ettei hän ei koskaan ole täkäläisiä. Hän on aina muualta eikä voi yksiselitteisesti puhua natiivien puolesta, Exodus on hänen asuinpaikkansa, varmuutensa ja kotikontunsa…
Suhteessaan juutalaiseen muut kansat tuntevat samanlaisia tunteita, joita jauhojen täytyy tuntea hiivaa kohtaan. Kaikki jauhot uneksivat levosta, mutta hiiva panee ne ikuiseen liikkeeseen.
Juutalainen on itse ambivalenssin inkarnaatio. Ambivalenssia kohtaan taas voidaan tuntea vain sekoittuneita tunteita, siinähän asiat eivät ole kunnossa, siis järjestyksessä. Mistä tuo ambivalenssi sitten tuli juutalaisuuden perustaksi, jos niin voi sanoa?
Baumanin mielestä asia lähtee jo Toorasta. Juutalaisten uskonnon ydin on heidän kohtalonsa Jumalan valittuna kansana. Tämä on niin hallitseva asia, että juutalaiset ovat suhtautuneet kaikkeen muuhun vain välineinä, joita Jumala käyttää valitun kansansa hyväksi.
Siitä huolimatta tämä maailman napa on aina ollut vailla sitä valtaa, jota sen periaatteessa mahtava asema edellyttäisi. Ehkä juuri tämä asetelma onkin ollut välttämätön, ettei juutalaisille olisi käynyt samoin kuin vaikkapa assyrialaisille ja babylonialaisille.
Ehkäpä länsimainen allosemitismi on nimenomaan uskonnon ilmaus eli juutalaisuudesta eronneen kristinuskon aikaansaannos? Juutalaiset eroavat radikaalisti kristityistä, eivät siksi, että olisivat pakanoita, vaan siksi, että ovat uskottomia (infidels), oikeastaan luopioita, mikä on tietysti pahempaa. Toki tämä tunne on yhtä oikeutetusti molemminpuolinen.
Juutalaiset ovat olleet erityisesti modernisaatiota vastustavien liikkeiden kuten natsien hampaissa. Tämä seuraa luontevasti heidän ambivalenssistaan, joka taas oli modernisaation ytimessä.
Jo Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunistisessa manifestissa (1848) puhuttiin siitä, miten kaikki solidi sulaa ja haihtuu ilmaan kapitalismin muuttaessa maailmaa. Walter Benjamin on sen mukaisesti nimittänyt modernisaatiota eräänlaiseksi itsemurhaksi, jonka ytimenä oli juuri tuo entisten asioita erottavien muotojen, varmuuksien sulaminen ja hajoaminen.
Muuan merkittävä ilmiö muiden joukossa oli juutalaisten astuminen pois ghetoista, missä toteutui anonyymin muukalaisen tulo osaksi yhteiskuntaa.
Tällainen nimetön uhka on nimenomaisesti kaupunkilainen, jopa suurkaupunkilainen ilmiö. Modernisaatiossa siirryttiin rajojen ja säätyjen, rajoitusten ja kastien yhteiskunnasta nousukkaiden, epämääräisyyden, epäselvyyden ja epävarmuuden aikaan eli siis ambivalenssiin.
Uudessa liikkuvassa maailmassa ghettonsa jättäneet juutalaiset olivat kaikkein liikkuvimpia. He muuttivat kaiken, siinä luvussa myös itsensä muodottomaksi plasmaksi, josta saattoi syntyä mitä tahansa muotoja, kirjoittaa Bauman kaunopuheisesti.
Tätä kukaties kuvaa myös muuan Baumanin esittämä anekdootti. Sen mukaan Hannah Arendt kertoo Saksasta saapuneiden juutalaisten sanoneen toisilleen, että he olivat kerran olleet hyviä saksalaisia ja niinpä heistä siis voisi tulla myös hyviä ranskalaisia. Kukaan ei nauranut, huomautti Arendt.
Modernin vastenmielisyys juutalaisuutta kohtaan oli Baumanin mielestä nimenomaan proteofobiaa. Proteuksen, alati muuttuvan jumaluuden tavoin juutalaiset olivat kaikkialla muuttuvia, muukalaisia. Taistelu heitä vastaan oli yritystä päästä eroon ambivalenssista.
Sikäli kuin Baumanin ajatuksenjuoksuja ymmärrän, juutalaisten todellinen henkinen koti valmistui sitten kuitenkin postmodernismin myötä. Silloin, kuten uskottiin, suuret tarinat päättyivät ja identiteettien tuotantokin vapautettiin ja yksityistettiin, kuten Bauman humoristisesti toteaa.
Modernin aikana oli pyritty homogeenisyyteen ja rationaalisuuteen, mutta nyt muotojen pluralismi on tullut jäädäkseen. Juutalaiset suuntautuvat nyt joko kulttuuriseen globalisaatioon tai sosiaaliseen erottautumiseen. Molemmissa on vaaransa, mutta joka tapauksessa uusi aikakausi sopii juutalaisille entisiä paremmin, nyt ambivalenssia ei enää koeta sietämättömänä.
Näin siis uskoi Bauman vuonna 1998. Mutta tämä oli aikansa euforiaa. Bauman toki puhuu kulttuurisesta globalisaatiosta, mutta meidän taitaa olla jo olla yhä vaikeampaa nähdä sellaisen ilmiön voittokulkua nykymaailmassa.
Pikemminkin saattaa tulossa olla yhä suurempi kulttuurien vastakkainasettelu. Osittain kyseessä näyttää olevan jopa sovittamaton konflikti. Tämän maailman kulttuurit eivät elä yhteistä kulttuurista aikaa, saati postmodernismin aikaa.
Sen matkaan saattamat ilmiöt kukoistavat kyllä läntisessä kulttuuripiirissä, mutta tuskin sen laajemmalti. Sikäli kuin asia koskee juutalaisten ja heidän ajatellun sisäisen ambivalenssinsa yhteensopivuutta kulttuurin rakenteiden kanssa, antaa tilanne tuskin aihetta huoleen.
Me elämme uutta (uusimman ajan jälkeistä) aikaa, joka on kulttuurisesti hyvin pitkälle juutalaisuuden luomus. Tämä on syytä hyväksyä ja ymmärtää, ettei muutakaan mahdollisuutta ole. Jauhoista syntyy mitä syntyy eikä siitä kannata hiivaa syyttää.

20 kommenttia:

 1. Juutalaisuuden vaikutus Eurooppaan on kiistämätön, myös sen modernisaatioon ja liberalisaatioonkin. Ja tämä tietty herättää nationalisteissa uutta ja raivokasta juutalaisvihaa.

  Mutta. Juutalaisuuden linja nimeltä Israel. Siinä vasta nationalisteille vaikea pala kuten niin monille muillekin ryhmille.
  Maa on avoimen ( ja oikeutetun) nationalistinen ja täydellisen potentti suojelemaan omaa maataan, kulttuuriaan ja uskontaan, koko traditiotaan.
  Israel hoitaa monikulttuurisuutensa (arabit) omassa maassa omilla säännöillään lainkaan nöyrtymättä globalisaation antamiin koodeihin. Edes YK:lla ei ole valtaa Israeliin. Koska Israel ei sitä valtaa YK:lle anna.
  Koko maata ei olisikaan jos YK saisi päättää uudestaan Israelin kohtalosta.
  Israel käyttää täsmälleen sen verran väkivaltaa mikä on välttämätöntä omaa kansallisvaltiota suojellakseen ja tekee sen nykyään keneltäkään lupaa kysymättä.
  Eurooppa? Me ? Vastakohta.
  Edellä kuvaamissani asioissa oman kulttuurimme suhteen nykyään täydellisen impotentti.
  Miten meidän äärinationalistit käsittelevät tätä poliittista paradoksia päänsä sisällä? Juutalaisia pitäisi vihata vanhan meemin ja juutalaisen ajatus/vaikutustyön(liberalismin mm. ) vuoksi, mutta juutalaisten kansallisvaltio Israel on käytännössä ainoa läntinen demokraattinen maa maailmassa joka laittaa kovan kovaa vastaan niille vihollisille, joita nationalistit näkevät. Äärioikeiston natsisiipi taitaa vihata Israelia sen juuri vuoksi että se kokee itsensä aisankannattajaksi Israeliin verrattuna. Samalla asialla samassa rintamassa, ällistyttävää kyllä, vaikkakin eri motiiveista kuin nationalistit, ovat myös vasemmisto ja liberaalistomme!
  On se ihme kansa ja ihme valtio, miten se saa pakat ympärillään noinkin sekaisin. Ja vuosisadasta toiseen.
  Onko niissä sittenkin "jotakin" metafyysistä?
  Itse toivon että Trump on todella se Israelin ystävä mikä on vakuuttanut olevansa. Obama ei ollut.

  jk

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juutalaisten saavutukset ovat ylivertaiset suhteessa populaation kokoon. Siitä kovasti paljon respectiä.

   Mutta tuosta Israelin valtiosta ja sen politiikasta on kyllä pakko olla jk:n kanssa eri mieltä. Kun Israelilla on käytössään alueen ylivertainen äly ja ylivertaiset taloudelliset resurssin, siltä pitää voida edellyttää parempaa kykyä tulla toimeen naapureidensa kanssa. Olivatpa nämä sitten aivan mitä hyvänsä. Täydellisellä alistamisella ja kansanmurhaa lähentelevällä politiikalla (mm. Gaza) ei luoda muuta kuin loputonta vihaa ja väkivaltaa.

   Mutta arvelen, että juuri se on tavoitekin. Sota ja väkivalta on ollut ja on edelleen Israelille erittäin hyvä ja tuottoisa business. Miljardit USA:sta ovat virranneet ja virtaavat edelleen.

   Tässä kohdin olen poikkeuksellisesti Obaman kanssa samoilla linjoilla. Jokin roti tuohonkin pitää saada.

   Poista
  2. Israel on vihamielisten muslimivaltioiden ympäröimä. Sen toimet eloonjäämiseksi ovat täysin hyväksyttäviä tilanteessa, missä palestiinalaiset ovat valmiita työntämään juutalaiset mereen. Palestiinalaisten iskut israelilaisten tappamiseksi ovat olleet jatkuvia, vaikka esim. viime vuoden puukotukset eivät paljon palstatilaa länsilehdistössä saaneetkaan. Obaman politiikka Israelia kohtaan on petos. Kahden valtion politiikka merkitsee Israelille kuoliniskua. Israelia pyydettiin valitsemaan olla joko juutalainen tai demokraattinen. Israel on juutalaisten kotimaa. Israel on saanut vuosikaudet kärsiä boikoteista, investointikielloista ja sanktioista; vihamielisiä palestiinalaisalueita ovat länsimaat avokätisesti avustaneet. Onneksi Britannian pääministeri alkoi ottamaan etäisyyttä Obamaan, jotta pystyisi aloittaamaan Trumpin kanssa luottamuksellisempaa yhteistyötä. Israel tarvitsee vahvan liittolaisen, Trump tullee sen antamaan.

   Poista
  3. Niin israeili tarvitsee vihollisensa, muuten olis vaara että ajautis sisällisostaan, johon on meinannut pariki kertaa ajautua ..

   Poista
  4. Israeliki räjähätää siinävaiheessa kun ns. äärijuutalaiset saavuttaa väestöölisesti kriittisen pisteen, nimjittäin eivät nämä äärijuutalaiset paljoa eroa näistä äärimuslimeista ..

   Poista
  5. Jos olet yhtään alt rightia seurannut, niin siellähän tällaisiä ajatuksia jo esiintyy. Eli kritiikki on diasporaa vastaan ja Israeliin muutto olisi juutalaisille.

   Sinänsähän siionistien ja juutalaisvastaisten yhteiset intressit (juutalaisten kansallisvaltio ja siten diasporan purkaminen) ovat ilmiselviä ja sitä onkin historiallisesti harjoitettu.

   Poista
 2. Food for Thought.
  Niinhän se on, että suhteeton määrä kaikesta merkittäväksi kokemastamme on juutalaista alkuperää. Viimeksi "Se minkä ansaitsimme; kertomuksia New yorkista" by Steven Schrader.
  Usein on myös niin, että hyvin kirjoitettu on yksinkertaisesti kirjoitettu. Näin on sinunkin tekstiesi laita Vihavainen. hh

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ihminen on laji jonka kelpoisuudesta hyvin merkittävä osa tulee lajitovereilta saadusta infomaatiosta, eli kulttuurista sanan laajimmassa mahdollisessa merkityksessä: Kenen kanssa saa/kannattaa mennä naimisiin? Koska? Kenen kanssa ei saa mennä naimisiin? Keitä moraalisäännöt koskevat? Ketkä saavat päättää yhteisön asioista? jne. jne.

   Tässä on selkeä evolutiivinen markkinarako sille että pyritäänkin manipuloimaan lajitovereiden käyttäytymistä syytämällä näille maladaptiivista tietoa, ts. levitetään valheita.

   Juutalaiset ovat satojen ja jopa tuhansien vuosien ajan tunnettu nimenomaan valheiden levittämisestä.(Jeesus-jossain-Uuden-testamentin-kohdassa juutalaisista: "Kun puhutte valheita, puhutte omianne, sillä totuutta teissä ei ole nimeksikään!" tjsp. en muista tarkkaa sanamuotoa.)

   Juutalaiset on niinikään karkoitettu keskiajalta lähtien yli 20(!) kertaa eri Euroopan maista. Lähes aina heitä on syytetty valheiden levityksestä.

   Kuten blogistikin toteaa, juutalaiset käytännössä onnistuivat 1900-luvun aikana kaappaamaan länsimaiden kulttuurin sisältäkäsin haltuunsa ja korvaamaan sen omalla saastallaan: Monikultturismi, feminismi, ihmisrodut-ovat-mielikuvituksen-tuotetta, kaikki mahdollinen on "sosiaalisesti konstruoitua" yms. nyky-länsimaisen kulttuurin, pervessiä kyllä, valtavirta ei enää ole länsimaista lainkaan siinä mielessä että se olisi valkoisista länsimaalaisista ihmisistä lähtöisin olevaa. Juutalainen henki on saastuttanut länsimaisen ihmisen mielen.

   Juutalaiset pitävät oman maansa hyvinkin kovilla otteilla ns. rotupuhtaana ja samaanaikaan masinoivat massiivisia käynnissäolevia värillisten rotujen kansainvaelluksia länsimaihin.

   https://www.youtube.com/watch?v=5jl-OJJVAEg

   Tulevat sukupolvet tulevat kutsumaan omaa aikaamme länsimaissa nimellä juutalaisen ylivallan aika, tai jollain vastaavalla.

   Poista
  2. Eipä sitten onnistunut selkokieli minulta. Sana suhteeton voidaan ymmärtää monella tavalla. Tässä se oli tarkoitettu kohteensa suhteen positiiviseksi. Meniköhän nyt perille? hh

   Poista
  3. Kiitoksia, toki ainakin minulle ymmärrettävää.

   Poista
 3. Yksi asia kannattaa muistaa juutalaisesta menestyksestä, valtaosa saavutuksista perustuu eurooppalaiseen/länsimaiseen kulttuuriin ja siinä toimimiseen. Mitään vastaavaa ei tullut juutalaispopulaatioista afrikasta tai lähi-idän arabimaista.

  Ari

  VastaaPoista
 4. Touche, joo, sieltähän tuli, kuten aina, juuri ne Israel-meemit (vastaiset) joita odottaa saattaakin. Gazan kansanmurha jne.
  Kommentoija Juonen kohdalla kuultiin jopa ne kaikkein hurjimmat mielikuvittelutarinat.
  Muun muassa: "Juutalaiset pitävät oman maansa hyvinkin kovilla otteilla ns. rotupuhtaana ja samaanaikaan masinoivat massiivisia käynnissäolevia värillisten rotujen kansainvaelluksia länsimaihin."

  Koetko tosiaan olevasi vapaana eurooppalaisena niin impotenttia kansaa, ettei meillä Euroopassa olisi kykyä itse estää vapaata kansainvaellusta maanosaamme?
  Kyllä se on ihan meidän oma syymme, jos olemme omat rajamme poistaneet, ei siitä ole sentään Jerusalemissa päätetty? Vastuu tästä on kannettava ihan itse, vaikka kovasti tuhatvuotinen "kaivonmyrkyttäjät"-syntipukki -meemi näköjään aina houkuttelee. On se piru.

  jk

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. jk: "Vastuu tästä on kannettava ihan itse,..."

   Täysin samaa mieltä. EU:lla on ollut iso ego, suuri suu ja pirusti besserwisser -opettaja-asennetta, mutta eipä juuri muuta. Nyt kun puheita pitäisi lunastaa, ollaan housut kintuissa, suu auki ja huudetaan jenkkiä apuun. "Eurooppalaiset arvot" - pelkkä utopia ja iso vitsi, jolla ei ole ilmenemiä todellisessa toiminnassa.

   Rajavalvonta kuntoon ja lammasmainen nöyristely invaasion edessä pois.

   Mutta erityisesti välttäisin tässä ottamasta mitään mallia Israelista ja sen todella aggressiivisesta invaasio-, alistamis- ja nöyryyttämispolitiikasta, joka täyttää kaikki apartheidin tunnusmerkit. Ja ylläpitää erittäin tehokkaasti terrorismia ja sotaa.

   Perustelu: Israel on harjoittanut tuota politiikka jo 70 - missä ovat tulokset, onko päästy eteenpäin ja parempaan? Näyttääkö jatko lupaavalta rauhan saamisen suhteen?

   Kuten aiemmin sanoin, loputon sota on Israelille loistava business, joten siellä tuolla politiikalla on logiikkansa. Miljardit virtaavat sisään.

   Mutta kuvitteleeko joku, että USA:n valtio, USA:n juutalaisyhteisö tai joku muu taho ryhtyisi meille miljardeja pumppaamaan, jos oikein kovasti syyrialaisia, irakilaisia, afgaaneja,jne. pommitamme ja piikkilankojen sisään kurjuuteen ajamme.

   Israelin tie ei ole meidän tiemme. Ei myöskään "Suomi kuuluu kaikille" -politiikka.

   Poista
 5. Koetko tosiaan olevasi vapaana eurooppalaisena niin impotenttia kansaa, ettei meillä Euroopassa olisi kykyä itse estää vapaata kansainvaellusta maanosaamme?

  Eipä tunnu enää olevan.

  Kuten yllä todettu juutalaiset ovat valheillaan soluttaneet käytännössä kaikki keskeiset länsimaiset instituutiot haltuunsa/hyödyllisten idioottiensa haltuun ja niinkauan kuin asia on näin, valkoisen rodun tuho jatkuu.


  Kyllä se on ihan meidän oma syymme, jos olemme omat rajamme poistaneet, ei siitä ole sentään Jerusalemissa päätetty?

  On "oma syymme" että meissä valkoisissa on kyky tuntea syyllisyyttä ja tätähän juutalaiset osaavat hyväksikäyttää liki yliluonnolliselta haiskahtavalla taidokkuudella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Arvoisa nimimerkki Juoni,
   millähän tavalla mm. Schengen on juutalaisten aikaansaama?? Kyllä se oli EU:n kaikkien valtioiden ja puolueiden valtaosan haluamalla haluama poliittinen projekti. Valitettavasti. Sitä tukevat ja tukivat vasemmisto, porvarit, liberaalit ja "maltilliset". Ei siinä toista maailmansotaa mietitty. Omaa EU-idealismia se oli. Halua kasvaa suurimmaksi maailmanvallaksi, taloussuperiksi, liittovaltioksi, rajattomaksi liittovaltioksi, globaaliksi ideaaliksi.
   Se mitä puhut juutalaisten juonista kuulostaa juuri siltä itseltään, menneisyyden haamuilta....puuttuu vain että menossa on mielestäsi taas kerran maailmanlaajuinen salaliitto. Joka pitää pysäyttää.
   Jos kantasi heijastaa globalismikriittisten kantoja yleisemminkin olen huolissani.
   Tämä hulluus on ehkä vielä pysäytettävissä omin toimin, jos järkeä riittää ja laillista vahvaa halua vaikuttaa demokraattisesti yhteiskuntiimme. Mulle sopisi esim. koko euro/Schengen/EU-himmelin hajoaminen pienempiin osiinsa. Suomi esim. voisi löytää oman luonnollisen ryhmänsä Itämeren maista.

   Mutta jos kriittisesti ajattelevat käyttävät energiaansa ja aikaansa juutalaissalaliittojen miettimiseen ja metsästämiseen vuonna 2017 niin ei tässä kai toivoa enää ole.
   Pitäisi miehistyä poliittisesti ensin.
   Se on varmasti totta, että globalisteissa on vaikutusvaltaisia juutalaisia kuten siellä on muutakin väkeä. Ja varmaan sielläkin suhteellinen yliedustus on mahdollista.
   Mutta ajatus juutalaisegendasta tässä taustalla on kyllä, anteeksi, Marsista tai ainakin historian romutynnyristä haettua vastuunpakoilua, poliittista scifiä.
   Lopuksi. Äärimuslimien suurin vihollinen on Israel.
   Samoin äärivasemmiston inhokki numero 1.
   Oletko varma että haluat olla samalla puolella?
   Multa jenkkien itärannikon juutalaiset ei saa sen enempää lisäsympatiaa kuin kukaan muukaan siellä (eli aika vähän), mutta Israel on minusta näyttänyt, jos näin triviaali ilmaisua sallitaan, miehen mallia vähän joka suuntaan koko uhatun olemassaolonsa aikana. Se saa kannatukseni ilman muuta. Oman tradition ja olemassaolon pakoilematon puolustaminen on kunnioitettavaa.

   jk

   Poista
  2. Lisään: se mitä sanot soluttautumisesta ja liberaaliagendan vaikuttamisesta maailman menoon niin siitä olen kyllä täysin samaa mieltä, jos se liittyy jenkkien liberaalijuutalaiset juttuihin.
   Voisin antaa sille ilmiön nimen vaikka hollywood-juutalaisuus tai spielberg-seuralaisuus.
   No, Israelin kanssa niillä ei käsittääkseni muuta tekemistä olekaan kuin se, että tämä eliitti haluaisi muuttaa kyseisen maan juuri sellaiseksi kuin eurooppalainen vasemmistokin haluaa, YK:n hallinnoimaksi juutalaisreservaatiksi.
   Eli mitä vielä kerran mitä ja ketä puolustat, vastustat tässä. jk

   Poista
 6. "juutalaisuuden henki on selvästi muista erottuva"

  Jos juutalainen professori luennoi salissa, jossa kuuntelijoina ovat pääosn juutalaiset opiskelijat, niin professori esittää asiat juurtajaksain.

  Mutta jos samainen professori luennoi salissa, jossa kuuntelijoina ovat pääosn ei-juutalaiset opiskelijat, niin proffa puhuu puuta-heinää, hölyn-pölyä ja hauskaa paskaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samasta syystä läntisissä sivistysmaissa vähemmistöille ei myönnetä virallista kansallisasemaa. Etteivät alkaisi pelaamaan rahoja omiin ja kavereidensa taskuihin ja puhumaan rahasta isänmaan synonyyminä.

   Poista
 7. On kiinnostavaa pohtia syitä juutalaisten menestykseen.

  Todennäköisesti henkilö, jolla ei ole vastaavaa yhteisön tukea kuin muilla, joutuu olemaan muita kekseliäämpi ja ahkerampi. Nämä hyveet epäilemättä lupaavat menestystä. Mutta keitä ovat elämän kilvassa hävinneet juutalaiset? Eikö heitä muka ole?

  Klassinen selitys juutalaisten menestykseen on Euroopan pankkibisneksen lähes täydellinen päätyminen heikäläisille keskiajalla. Ehkä heikommin menestyvät juutalaiset saavat turvan konttoreiden suojista. Oli miten hyvänsä, mutta ei juutalaisyhteisön merkitystä pidä mielestäni vähätellä.

  VastaaPoista
 8. Mutta onneksi Suomi on kuin Toiviomatkojen bussi keskellä sotatoimialuetta Israelissa, kun muut läntiset matkatoimistot olivat jo lopettaneet matkansa, selviytyy. Bussi täynnä fanaatikkoja, Jerusalem on jakamaton. Ikkuna verhot nyittiin kiinni syntisen Tel Avivin liepeillä.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.