lauantai 28. maaliskuuta 2020

Ihmisarvoa laskiessa


Jakamattomuuden ongelmia

Muistan kun oli oppikoulussa seitsemännellä luokalla. Olin saanut filosofisen herätyksen lukemalla Bertrand Russelliin teoksia ja niiden perusteella arvelin olevani pätevä jo tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
Tuo taisi tympäistä äidinkielen opettajaani, joka antoi minulle tehtäväksi kirjoittaa arvostelun Dostojevskin Rikoksesta ja rangaistuksesta.
Mikäs sen helpompaa. Russellin sapluuna toimi tässä ihan yhtä hyvin kuin muuallakin. Lausuin Salomonin tuomion, jonka mukaan Raskolnikov menetteli väärin tappaessaan koronkiskurieukon ja hänen sisarensa. Tämän toimenpiteen johdosta hänen uhrinsa näet joutuivat lopettamaan halujensa tyydyttämisen. Se taas oli utilitaristien jälkiä vakaasti astelevan Russellin ja siis myös minun mielestäni se asia, jolla elämän arvoa oli mitattava.
Mitä taas Raskolnikovin omiin psyykkisiin ongelmiin tuli, ne saattoi kuitata sairaalloisina oireina, jotka olivat luonteeltaan irrationaalisia, eivätkä varsinaisen filosofisen analyysin arvoisia.
Luulen, että Rikoksesta ja rangaistuksesta on tehty syvällisempiäkin analyysejä. Tämä yritys oli joka tapauksessa aivan rehellinen ja tuskinpa se teki aivan hirveästi vääryyttä Russellillekaan.
Jokin koko ratkaisun simppeliydessä jäi kuitenkin hieman vaivaamaan. Entäpä, jos Raskolnikovilla olisikin ollut vahva psyyke ja usko itseensä? Olisiko kaikki ollut varmasti ihan OK. Ja oliko tuo murha, josta vahingossa tuli kaksoismurha, sitten pelkästään arvioitavissa seuraustensa perusteella? Mitä muuten motiiveihin tulee, nehän olivat itse asiassa ihan moitteettomat.
Ajan mittaan alkoi näyttää siltä, että tuo romaani oli ennen muuta kuvaus sairaasta poikkeusihmisestä, jonka käytöstä ei kannata kuitata pelkällä abstraktilla utilitaristisella mittarilla. Ihmisten teot ovat tuskin ilman muuta joka suhteessa verrannollisia, vaikka toki meidän on pakko tarjota samoja normeja kaikille.
Tässä nyt joka tapauksessa tuli pohdittavaksi tuo ihmisen arvo. Mikään ei ole sen helpompaa kuin sanoa, että se on jakamaton ja jokaisella sama. Se ilmeisesti on nykyisen käsityksen mukaan myös rahalla korvaamaton. Aikoinaanhan asia oli toisin, sikäli kuin kysymys oli tästä maanpäällisestä elämästä. Taksat saattoivat olla jopa kiinteitä eri kategorioille.
Elämän riistäminen on usein määrätty korvattavaksi myös muutoin kuin rahallisesti. Henki hengestä on vanha ja ymmärrettävä mitta, mutta soveltuu vaikeasti moniin tapauksiin.
Hengen meno ei kuitenkaan liity vain rikoksiin, itse asiassa se on hyvin harvoin rikoksen seuraus.
Mutta jos jokaisen ihmisen elämän arvo on ääretön, niin onko se sama kaikille? Voidaanko aina pitää ehdottoman välttämättömänä pyrkimistä mahdollisimman monen kuolemantapauksen välttämiseen ja laskea menestymistä ynnäämällä tapaukset?
Entäs kun jokainen kuolema lohkaisee elämästä pois eripituisen jakson. Ovatko 90-vuotiaan vuodepotilaan menettämät pari kuukautta aivan yhtä arvokkaat kuin kaksikymppisen menettämät ehkä seitsemänkymmentä tervettä vuotta?
Onko järkevää yksinkertaisesti summata kuolintapauksia sen sijaan, että laskettaisiin, millaista elämän menetystä ne kussakin tapauksessa merkitsevät.
Tässä on tietenkin otettava hyvin vakavasti subjektiivinen arviointi. Ymmärrän, että monen mielestä vaikkapa meikäläisen passiivikansalaisen lähtö olisi monessa suhteessa varsin myönteinen asia. Itse en kuitenkaan osaa olla tässä niin positiivinen. Tiedän sen sijaan kyllä, että moni liikuntakyvytön vanhus odottelee noutajaa ihan oikeasti kaivaten.
Mitenpä nämä erilaiset jakamattomat ihmisarvot parhaiten voitaisiin verrata toisiinsa, jos politiikka sellaista vaatii? Voidaanko ja miten niitä rinnastaa talouden vaatimuksiin edes siinä tapauksessa, että kyseessä saattaisi olla satojentuhansien ihmisten toimeentulo?
Joskus oli tapana sanoa, että Kekkosen aikana Suomessa kuoli puolitoista miljoonaa ihmistä. Luku saattaa olla oikeansuuntainen, vaikka en muista sitä koskaan tarkistaneeni.
Joka tapauksessa luvussa on tiettyä jylhää karmeutta. Sen johdosta myös nousee väistämättä kysymys: miten suuri osa näistä tapauksista oli suoraan tai välillisesti Kekkosen vastuulla?
Korostan, ettei kysymys ole sinänsä asiaton. Juuri näinhän monet tutkijat, etenkin ns. suurten lukujen ystävät, aina punnitsevat erilaisten diktaattoreiden pahuutta. Näissä arvioissa miljoona kuolemantapausta sinne tai tänne on yleensä vain vaihtorahaa ja pyöristettäessäkin saatetaan käyttää useampia miljoonia varmuuden vuoksi.
Vaikka Kekkonen meillä oli koonnut käsiinsä hyvin huomattaan vallan, olisi varmastikin väärin panna hänen harteilleen montakaan hengenmenoa. Ehkä voisimme jopa lähteä siitä, ettei niitä ollut yhtään? Silloin kyllä joutuisimme olemaan varovaisia myös diktaattorien kohdalla.
Kuitenkin toisenlainen hallituksen politiikka olisi myös Suomessa varmasti vähentänyt kuolleisuutta. Mutta olisi se kyllä voinut sitä myös lisätä. Spekulointi ei ole mahdotonta.
Kaiken kaikkiaan suurilla luvuilla on helppo kikkailla. Kun tässä pari vuosikymmentä sitten Venäjällä syntyvyys laski ja kuolleisuus lisääntyi rajusti, löytyi heti neropatteja, jotka kertoivat, että meneillään on venäläisten kansanmurha ja syylliset ovat… No arvaatte sen muutenkin, eivät ne ainakaan olleet kommunismi ja kommunistit.
No, taudit, mukaan lukien kulkutaudit ovat yksi normaalin kuolleisuuden syistä. Kokonaiskuolleisuushan meillä oli vuonna 2017 niinkin paljon kuin 53670 henkeä. Todella suuria tappajia olivat sydän- ja verisuonitaudit, syövät ja yleensä vastaavat, tarttumattomat ja yksilölliset sairaudet. Dementia oli jo hyvin huomattava tekijä.
Tuollaisilla taudeilla voidaan usein kuvitella ja nimenomaan vain kuvitella jopa olevan tietty oikeudenmukaisuus sikäli, ettei niiden tulo ole kenenkään syytä ellei nyt sitten ihmisen itsensä. Mutta useinhan kaikki menee aivan toisin kuin inhimillisesti katsoen olisi suonut.
Koronaviruksen kaltaiset kulkutaudit jäävät kokonaisvaikutukseltaan kaikesta päätellen aika marginaalisiksi. Koronakuolleisuuden ennusteet vaihtelevat välillä 540-3240 tapausta. Arvaan, että ne tulevat vielä paljonkin muuttumaan. Tuskinpa siinä demografinen käyrämme kuitenkaan merkittävästi värähtää.
 Luultavasti koronavirus, kuten muutkin kulkutaudit iskevät kohtalokkaasti ennen muuta jo valmiiksi sairaisiin, kuten keuhkokuume ja viimeistelevät sen työn, joka on jo hyvällä alulla. Kokonaiskuolleisuudesta sellaiset taudit siis ottavat melkoisen siivun, mutta eivät välttämättä sitä kovinkaan paljon lisää.
Asian pirullisuus on kuitenkin siitä, että koronaviruksen leviämistä, kuten myös ilmastonmuutokseen vaikuttavaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta meillä on mahdollisuus pyrkiä estämään.
Vastuu ihmishengistä on suuri, mutta suurihan se on myös ihmisten toimeentulosta.
On selvää, että niin valtaviin rahallisin ponnistuksiin, kuin nyt koronaviruksen kohdalla on ryhdytty, voidaan ryhtyä vain suuren konsensuksen pohjalta. Ihmisillä täytyy olla valmius uhrata suuri osa hyvinvoinnistaan, jotta tuo sinänsä pieni joukko pelastuisi.
Luultavasti monet kyllä ovat valmiita uhraamaan aivan erityisesti toisten hyvinvointia. Tässä olisi kai mahdollista ajatella samanlaista omaisuudenluovutusveroa kuin oli sota-aikana asutuksen yhteydessä. Siinähän se moraali punnitaan ja yhteishenki sen kuin vahvistuu, jos on vahvistuakseen.
Koska elämä on ainutkertainen, ei yhtä koronavirukseen menehtynyttä voi korvata esimerkiksi yhdellä elämäntapansa parantaneella, joka jättää kuolematta häntä todennäköisesti uhkaavaan tautiin. Myöskään ei ole mahdollista ottaa menetetyistä elämistä pätkiä jostakin ja allokoida niitä toisille. Jokaisella on vain se oma elämänsä.
Suomalainen päätös ottaa käyttöön erittäin järeät toimet koronaviruksen vaikutuksen tasaamiseksi, jotta useammille riittäisi tehohoitoa, on epäilemättä perusteltu. Siinä on hoitoa tarvitsevat ja heikkokuntoiset riskiryhmät priorisoitu hyvin korkealle ja pantu sen sijaan taloudelle valtava taakka, jonka jatkaminen kovin kauan olisi yhtä mahdotonta kuin ylläpitää rauhan aikana liikekannalle pantua armeijaa sodan kokoonpanossa.
Ruotsissa filosofia on toisenlainen, mikä ainakin minut on yllättänyt täysin. Entinen moralisoinnin suurvalta onkin nyt priorisoinut taloutensa pelastamisen ja ilmeisesti on valmis hyväksymään ne uhrit, joita sairauden akuutin vaiheen aiheuttama resurssipula tulee aiheuttamaan.
Mielestäni heilläkin on hyvät perusteensa. Tuleepa olemaan kiinnostavaa nähdä, millaiset ovat kokonaistulokset parin vuoden sisällä.
Pelkään pahoin, etteivät ne ole kovinkaan suuressa määrin riippuvaisia siitä, miten paljon moraalista tunnetta on puolin ja toisin ladattu asiaan.

18 kommenttia:

 1. Yksilö voi kuvata ja selittää moraalisia tuntojaan aikansa kielellä ja käsitteillä -- kieli ja ajattelu ovat yksi ja sama asia -- ja luulen, ettei Russell koskaan ymmärtänyt mitä Wittgenstein tarkoitti kun sanoi, että yritykset hyökätä päin kielen häkkiä ovat epätoivoisia.

  Moraali ei ole yksilölähtöistä vaan olemuksellisesti sosiaalisen lajin yksilöitä yhteen sitova liima-aine. Jos syvälle yksilön sisään katsotaan -- mistä Freud kiitti Dostojevskia -- kaikkien minuuden pohjalla on yhteisö. On satojen tuhansien vuosien kehityksen tulosta, että alkulaumaa organisoinut "valta" on jalostunut kokemukseksi yksilöllisestä "tahdosta". Yhä vieläkin kuitenkin voidaan erityistä regressoivaa metodia, hypnoosia, käyttäen yksilöllinen "tahto" palauttaa kollektiivisten ominaisuuksiensa asteelle, jolloin "tahto" yllättäen siirtyykin henkilöltä toiselle.

  Dostojevskin moraalipohdinnat palautuvat yhteisövoimien ja yhteisöominaisuuksien piiriin. Raskolnikovia riepotellaan hänen minuutensa kollektiivisen pohjan ja hänen yksilöllisten tuntojensa -- siis hänen yrityksensä rynnätä päin kielensä ja ajattelunsa häkkiä -- välillä. Sama teema laajemmassa yhteisöllisten valintojen viitekehyksessä on kypsytelty "Karamazovin veljeksissä".

  Inhimillinen kehitys on tosiasia, kova kognitiivinen tosiasia, ja esimerkiksi Rorschach-mustetahratestissä lapset näkevät esineitä ja mekaanisia voimia, nuoret eläimiä ja taktiilisia tuntoja, ja vasta aikuistuvat, eivätkä edes heistä kaikki, hahmottavat ihmisiä ja yksilöiden välisiä suhteita. Myös se mitä meillä eurooppalaisen uuden ajan ihmisillä on taipumusta tarkastella "opillisesti" -- taivas varjelkoon, opillisuus on yksi tämän aikakauden ajattelun liehakoivimmista helmasynneistä -- eli "moraali", on yhteisölähtöistä ja kulttuurievolutiivisen kehityksen määräämää.

  Tästä pitäisi sitten lähteä durkheimilaisen sosiologian sisältöihin, eroihin mekaanisen normimoraalin ja orgaanisen omantunnonetiikan välillä -- mutta se on pitkä juttu. Sanon vain, että meille ominaisen omantunnonetiikan vallitessa emme voi hyväksyä kuolemanrangaistusta siksi, että se käytännössä tarkoittaa jonkun tuomitsemista toimeenpanemaan tämä hengen riisto. Juuri siitä syystä mieluummin yritämme hoitaa kaikki sairaat -- vain itsensä jumalasemaan nostaneet yli-ihmisyyden idiootit janoavat valtaa päästä valitsemaan kuka saa jäädä henkiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Viimeisessä kpl:ssa on mielenkiintoinen lisäpointti kommenttiini (12.47). Enpä ollut ajatellut noin syvälllisesti.

   Poista
 2. Näin Espanjan totaalisen ulkonaliikkumiskiellon uhrina minulla on ollut aikaa ja halua kritisoida näitä toimenpiteitä siellä sun täällä ja masentavinta on ollut havaita, että valtava enemmistö lajitovereistani on, niin täällä kuin Suomessakin, oikein tyytyväinen kun isoveli määrää, ei vain kaapin paikan, vaan jokaisen yksilönkin paikan. Arlan maitomainoksesta lähtien olen vinoillut, että kaikissa meissä asuu pieni fasisti ja nyt tämä ei ole enää vitsi.

  Kummallisinta on että lähes kaikki maailman kansat ovat valmiina mitä hurjimpiin kieltoihin, joiden tehoista ollaan montaakin mieltä paitsi siitä, että taloudet tulevat varmasti romahtamaan. Ainoa melko varma hyöty tästä olisi, että mahdollisen ruuhkahuipun aikana, siis mahdollisen, ei varman, tehohoidon paikat eivät loppuisi kesken. Entä jos edes osa tästä tohinasta ja rahanroiskimisesta olisi käytetty niiden hengityskoneiden hankintaan? Onko niin, että laumahysteria on kulkutautiakin tehokkaampi leviäjä. Se ei tapa, mutta tuhoaa ns. terveen ajattelun ja lisää kauhuajattelua. Koska enemmistö ei kuitenkaan tykkää piehtaroida koko ajan kauhukuvitelmissaan, niin onneksi ihmiselle on luotu kyky polarisoituihin ratkaisuihin. Hyveajatus antaa pakomahdollisuuden kauhuskenaarioista ja siksi on valikoitunut, jakamaton ihmiselämän arvo, joka onkin kelvannut lähes kaikille.

  Siinä taitaa myös olla syy nöihin maailmanlaajuiseen paniikkiratkaisuihin. Hyväähän on vaikeampia kritisoida kuin pahaa ja tästä on tehtykin viime vuosina uusi tapa, joka tekee hyvien ajatuksien kritisoimisesta lähes rikollista, tai ainakin hyvin, hyvin tuomittavaa. Niinpä nyt kaikki ovat kannattamassa hyvää ajatusta, jolla ehkä saadaan pelastettua muutaman vanhuksen tai muuten huonokuntoisen elämä. Jos olet eri mieltä, olet itsekäs mummontappaja tai pahimman sortin darwinisti.

  Sellaisista arvoista, kuin jokaisen vastuusta omasta terveydestään on myöskin kiellettyä puhua, koska siitä niin moni pahoittaisi mielensä. Kehomyönteisillä sohvaperunoilla on jakamaton oikeutensa elää valitsemallaan tavoilla. Sen sijaan oman terveyden huolehtimisen puolesta puhujat ovat laumaan sopimattomia individualisteja ja terveysnatseja. Hallitus voi määrätä sohvaperunoiden mallin kaikille sopivaksi, mutta hallitus ei voi määrätä terveellisiä elämäntapoja ja ylös ulos ja lenkille sääntöä.

  Lopputulemana on, että kaikki terveet tai melkein terveet joutuvat elämään sen heikoimman yhden tai kahden prosentin ehdoilla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siis me kaikki joudumme elämään joko omantunnonetiikan ehdoilla, tai sitten on edessä suurimittainen sosiopsyykkinen taantuma, ihan historiallisessa mitassa. Ja seikka, jonka ymmärtäminen mitä ilmeisimmin on ihan ylivoimaisen vaikeaa on, että moraalin taantuessa ja romahtaessa myös tiedolliset kognitiiviset kykymme romahtavat -- eikä kyse olekaan minkään "järkiyhteiskunnan" mahdollistamisesta.

   Eurooppalaisen uuden ajan ajattelu on tuonut nuo kummatkin mukanaan: subjektin eriytymiseen ja todellisuuden objektivointiin paradigmaattisesti perustuvan kartesiolaisen järjen, ja samaan individualismiin perustuvan omantunnonetiikan. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Jos toinen menetetään, myös toinen lakkaa olemasta.

   Paluu teokratiaan on todellinen vaara. Juuri siksi meidän pitäisi myös sulkea oman kulttuurimme piiri kokonaan erilaatuiseen moraalisidokseen peustuvien kulttuurien kansainvaellukselta.

   Poista
  2. Kyllä tämä aika hurjalta regressiolta nyt haisee.

   Poista
  3. "valtava enemmistö lajitovereistani on, niin täällä kuin Suomessakin, oikein tyytyväinen kun isoveli määrää, ei vain kaapin paikan, vaan jokaisen yksilönkin paikan."

   Affu hyvä laumaeläinten kuten ihmisten parissa aina JOKU määrää kaapin paikan. Kyse on vain siitä, onko se yksittäinen diktaattori, taloudellinen tai poliittinen harvainvalta vai demokraattinen oikeusvaltio (ks kommenttini 12.47) alla. Itse valitsen epäröimättä jälkimmäisen.

   Poista
  4. "Entä jos edes osa tästä tohinasta ja rahanroiskimisesta olisi käytetty niiden hengityskoneiden hankintaan?"

   Toistan eilisen kommenttini: 

   Toiseksi, ei noita tehohoitopaikkoja polkaista kymmeniä tuhansi tuosta vaan: keuhkokoneita ei ensiksikään oole Suomeen saatavissa, toiseksi tehohoitolääkäreiden ja -sairaanhoitajien koulutus on pitkä prosessi. Nykyiset paikat (400) voidaan enintään nostaa noin 1200.

   Sen vuoksi hallitus on oikeassa: pidetään vakavien tapausten käyrä niin latteana, että nuo paikat riittävät "vuorollaan" kaikille vakaville tapauksille - joiden joukossa voi olla nuoriakin.  

   Poista
  5. Tässä tapauksessa lauman johtajat menevät lauman ehdoilla. Lauma taas uskoo terveysviranomaisia, jotka ovat siis oikeassa terveysviranomaisten kannalta, mutta kansa ja valtio ovat niin paljon laajempi käsite, että vain oikeana sota-aikana voisimme mennä vain yhden sektorin, siis armeijan ehdoilla, eikä aina silloinkaan.

   Poista
  6. "Eurooppalaisen uuden ajan ajattelu on tuonut nuo kummatkin mukanaan: subjektin eriytymiseen ja todellisuuden objektivointiin paradigmaattisesti perustuvan kartesiolaisen järjen, ja samaan individualismiin perustuvan omantunnonetiikan. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Jos toinen menetetään, myös toinen lakkaa olemasta. "

   Kyllä noilla kahdella pärjättiin erinomaisesti I. Kanttiin saakka, johon länsimainen filosofia huipentui. Virhe tapahtui kun lähdettiin / sallittiin lähteä Kantin jälkeiseen ajatteluun.

   Voisitko Seppo O. avata joskus tarkemmin, mitä vikaa on cartesiolaisuudessa, joka minusta avasi tien kanttilaisuuteen.

   Poista
  7. "Lauma taas uskoo terveysviranomaisia, jotka ovat siis oikeassa terveysviranomaisten kannalta"

   Kyse on yksinkeertaisesti siitä, kenellä on parhain mahdollinen - huom ei täydellinen - tieto: Affulla, hopeaveden juottajilla, poliitikoilla vai terveysviranomaisilla. Tässä kysymyksessä itse vallitsen terveysviranomaiset ja nostan hattua hallitukselle, joka teki samoin, erityisesti Marinille, joka sanoi suoraan, että hänellä ei ole kristallipalloa. Todellisen asiantuntijan merkki on rajojensa myöntäminen.

   Poista
 3. "niin valtaviin rahallisin ponnistuksiin, kuin nyt koronaviruksen kohdalla on ryhdytty, voidaan ryhtyä vain suuren konsensuksen pohjalta. Ihmisillä täytyy olla valmius uhrata suuri osa hyvinvoinnistaan, jotta tuo sinänsä pieni joukko pelastuisi."

  Blogisti veti yhteen erittäin hyvin tämän viikon blogien keskustelun. Itse näen kysymyksen ARVOPOHJAISENA valinta ihmishenkien säästämisen ja siitä taloudelle aiheutuvien mittavavien kustannusten välillä.

  Ratkaisu tähän on kuitenkin helppo eli demokratia: ihmiset ovat saaneet äänestää omia arvojaan parhaiten vastaavia puolueita. Näiden puolueiden riittävän yksimielisyyden saavuttanut koalitio on muodostanut hallituksen, joka on ratkaissut ym kysymyksen. Eduskunta voi milloin vaan vaihtaa tuon hallituksen ja kansa voi seuraavissa eduskuntavaaleissa vaihtaa tuon eduskunnan. Vaaleihin mennessä tiedetään verraten tarkkaan, minkä suuruiset nuo kustannukset ovat olleet ja kuinka hyvin kuolemien säästämisessä on onnistunut (esim koronakuolleet/100.000 asukasta). Silloin Marinin hallitus ja sen valinnat punnitaan. Silloin erilaiset kriittiset keskustelijat voivat avoimesti nostaa esiin kysymyksen kannattiko. Noin helposti se menee demokratiassa.

  "Ovatko 90-vuotiaan vuodepotilaan menettämät pari kuukautta aivan yhtä arvokkaat kuin kaksikymppisen menettämät ehkä seitsemänkymmentä tervettä vuotta?"

  Juuri tämän valinnan välttäminen on ollut hallituksen politiikan julkilausuttu tavoite, jota kannatan. Jos kuitenkin tuollainen tilanne tulee, jolloin perusteella sekin on tehtävä. Itse toivoisin, että sekin tehtäisiin arvokeskustelun jälkeen demokraattisesti (prioriteettijärjestys) eikä yksittäisen lääkärin hoitopäätökseksi naamioidun "pärstäkertoimen" ts hoidosta saatavan suurimman hyödyn perusteella.

  VastaaPoista
 4. "Täytyi tehdä valinta", sanoi Johnny Guitar. Philippa Footin vuonna 1967 muotoilema "trolley problem" on herättänyt viime päivinä taas paljon keskustelua.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem

  Varmaan joku voisi ajatella, että raidemiehen pitäisi pysäyttää hetkeksi aika ajattelemalla fenomenologisesti ja viettää tauko tutustumalla Durkheimiin ja muihin moraalisosiologian klassikoiin ennen kuin päättää, mitä kammelle tehdään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuontyyppisiä kysymyksia ovat moraalifilosofit kautta historian pohtineet. Ratkaisu on vaihdellut sen mukaan painotetaanko velvollisuus vai seurausetiikkaa.

   Itselläni on oma ratkaisu: VALLITSIJAN VALTA. Kun teon moraaliset seuraamukset ovat yhtä arvokkaita (=ihmishenki), ratkaija saa vapaasti valita, kumman moraalisesti yhtä arvokkaista vaihtoehdoista hän valitsee. Jos ihmisishenkiä on useampi pitää valita useimpia säästävä teko. Jos taas seuraamus ei ole moraalisesti yhtäarvokas (kenkieni tahriintuminen ihmishengen pelastumisen kustannukselle) pitää valita arvokkaampi (ihmishenki).

   Passiivisuus joko tietämättömyyttään tai liiallisen pohtimisen tilanteessa seurauksena, on sekin valinta. Siitä jää valitettavasti vain yhteisön silmissä harvemmin kiinni. Siksi noita pitää harjoitella pohtimalla etukäteen, kuten poliisi ja sotilaat vaativia tilanteita.

   Poista
 5. Niin. Ja kyllähän se niin on että kauppa- ja taloussaarto ainakin joitakin maita vastaan jos se on täydellinen on joukkotuhoase.

  VastaaPoista
 6. Kuinka monta itsemurhaa jyrkkä talouslama nyt aiheuttaa? Kai sekin on liitettävä mukaan utilitaristiseen kalkyyliin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ne nyt ovat yksilön (virheellisiä) valintoja, joista yhteiskunta ja päättäjät eivät voi vastata. Ihmisen pitää itse tietää, että jokainen lama loppuu ja alkaa nousu. Siihen asti pitää vain sinnitellä - elossa.

   Poista
 7. Eihän lama koroillaeläjiä kurjuuteen sysää. Näillä on varaa jatkaa hulppeaa kulutusjuhlaansa lamankin aikana vaikka tulot romahtaisivatkin. Niin oli 30-luvun laman aikana ja 90-luvunkin laman aikana. Lamahan on maailmanloppu suurimmalle osalle palkkatuloista riippuvaisia ja pienyrittäjiä. Tätä taustaa vasten Ruosin valitsema taktiikka koronan torjunnassa on ymmärrettävä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Lamahan on maailmanloppu suurimmalle osalle..."

   Juuri maailmanloppuhan se ei ole: jos on elossa, voi rakentaa uuden elämän, toki ei välttämättä yhtä hyvää. Vain kuolema on yksilön totaalinen maailmanloppu tässä maailmassa.

   Poista

Kirjoita nimellä.