torstai 19. maaliskuuta 2020

Spenglerin pamfletti


Oswald Spengler ja preussilaisuus

Oswald Spengler, Preussilaisuus ja sosialismi. Kiuas 2020, 209 s.

Oswald Spengler kuuluu epäilemättä 1900-luvun huomattavimpiin ajattelijoihin. Tämä siitä huolimatta, että hänen metodinsa, jos sellaisesta voi puhua, on lievästi sanoen sekava ja pakenee kaikkea kriittistä analyysiä.
Maailmanhistorian morfologia oli se titaaninen tehtävä, jonka Spengler itselleen asetti ja sellainen työ tuskin voisi onnistua yhdeltäkään yksilöltä. Sen jakaminen jollekin ryhmälle saati komitealle olisi taas aivan hullunkurinen ajatus.
Puhtaan tieteen näkökulmasta Spengler jää loistavaksi diletantiksi, esseistiksi, joka Egon Friedellin tapaan tarttui yksityiskohtiin ja kammoksui täydellisyyteen pyrkimistä. Vain osat saattavat kaunopuheisesti kertoa jotakin olennaista myös kokonaisuudesta. Vain siten voidaan historiasta luoda runoutta, jonka sisältämä totuus tuntuu ylittävän ymmärryksemme rajat.
Vaarana tietenkin on, että se, mitä kirjoittaja pitää aikakauden henkenä, onkin vain hänen oma henkensä, kuten Goethe asian ironisesti ilmaisi.
Kun kyseessä kuitenkin on aikakautensa intellektuaalista huippua edustava kirjoittaja, ei hänen tekstinsä suinkaan jätä välinpitämättömäksi sitä, joka haluaa tarkastella asioita pintaa syvemmältä.
On ilmeistä, että Spenglerin intuitio usein tavoittaa jotakin paljon syvempää kuin naiivi tarkkailija koskaan kykenisi näkemään. Hänen valtava lukeneisuutensa ja maailmanhistoriallinen perspektiivinsä yhdessä älyllisen avoimuuden ja rohkeuden kanssa, antavat hänelle eväät eräänlaisen historiallisen runoelman kirjoittamiseen.
Spengler on usein leimattu natsismin henkisten isien joukkoon, mikä tuskin sinänsä on sen virheellisempää kuin Jean-Jacques Rousseaun sijoittaminen 1900-luvun totalitarismien henkiseksi esi-isäksi.
Todettakoon joka tapauksessa, ettei tämä ole koskaan estänyt myös älyllisesti avoimia liberaaleja henkiä kiinnostumasta enempää Rousseaun kuin Spenglerin ajatuksista. Meillä Georg Henrik von Wright kuului Spenglerin ihailijoiden joukkoon.
Mahtavan Länsimaiden perikadon ohella Spengler kirjoitti myös aikalaisesseitä soveltaen niissä samoja ajatuksia kuin pääteoksessaan.
Teoksensa Preussentum und Sozialismus Spengler julkaisi vuonna 1920, jolloin hän jo oli noussut maailmanmaineeseen.
Kirjoittaja tunnustautuu siinä sen preussilaisen prinsiipin suureksi ihailijaksi, jonka Fredrik Suuri nosti kunniaan ja joka sittemmin valloitti Saksan siltä yömyssyiseltä nahjukselta, jota kuvattiin deutscher Michelin käsitteellä.
Mitä vallankumousten luonteeseen tulee, niitä Spengler erotti läntisessä maailmassa kolmea laatua: englantilaisen, joka juontui tuon kansan merirosvoluonteesta ja joka pyrki saalistamaan, tavoitteenaan valioyksilöiden hyvinvointi ja yltäkylläisyys ilman työtä.
Ranskalaiset taas uskoivat sellaiseen ihannetilaan, jossa saavat tehdä mitä huvittaa kenenkään sitä estämättä. Kuninkaan pää kepin nenässä oli tuon ihanteen sopiva symboli.
Saksalaisuus ja siinä nimenomaan preussilaisuus sen sijaan uskoi kuriin ja velvollisuuteen: Jedem das Seine eli jokaiselle se, mitä hänelle kuuluu, oli Preussin valtion tunnus ja tuon pyrkimyksen symboli.
Spenglerin silmin katsoen lännessä oli ollut kolme suurta vallankumousta: Englannin mainio vallankumous, Ranskan suuri vallankumous ja Saksan naurettava vallankumous, tarkoittaen vuosien 1918-1919 hulinoita.
Todellinen saksalainen vallankumous olisi Spenglerin mielestä tapahtunut pystyttääkseen preussilaisen komennon, jollainen edustaa myös todellista, preussilaista sosialismia. Sellaista olisi voinut johtaa August Bebel, jos olisi elänyt.
Mutta vallankumous ei ollut vielä ohi, toteaa Spengler profeetallisesti.
Venäjä, jota Spengler käsittelee erikseen, kuului hänen mielestään jo eurooppalaisen kulttuuripiirin ulkopuolelle. Venäläinen kulttuurihan oli pseudomorfoosi: se oli lainannut länneltä vain muotonsa, mutta valanut niihin oman sisällyksensä.
Venäjän historiallisena roolina saattoi vielä olla sille vihamielisen läntisen, faustisen kulttuurin kukistaminen, kuten salaperäinen hyksos-kansa aikoinaan valloitti Egyptin. ”Venäläisen ja länsimaisen hengen eroa ei voi painottaa liikaa”, korostaa Spengler.
Maanalainen Venäjä oli lopulta tuhoava myös sille vieraan, eurooppalaisperäisen eli pietarilaisen bolševismin, ennusti Spengler.
Näistäkin poiminnoista voimme todeta Spenglerin ajattelun syvän originaalisuuden. Sen keskeisenä ideana on itsessään selittämättömien kulttuuristen prinsiippien hallitsevuus historian liikevoimina.
 Tulevan, ei-bolševistisen Venäjän Spengler näkee ennen muuta uuden uskonnollisuuden läpäisemänä ja uuden tsaarin hallitsemana. Bolševismin eli nihilismin tulevaisuuden hän sen sijaan arvelee olevan ennen muuta Pariisissa…
Olisi kohtuutonta odottaa, että yksi syvällinenkään ajattelija olisi kyennyt ennustamaan sadan vuoden päähän poliittista historiaa.
Kuitenkin, sitä mukaa kuin aika on rientänyt, sitä kiinnostavammilta myös Spenglerin visiot näyttävät myös poliittisessa suhteessa. Hänen teoksiaan kannattaa lukea jokaisen, jolla on siihen riittävästi henkistä kapasiteettia. Vähintäänkin ne ärsyttävät vastaväitteisiin.


16 kommenttia:

 1. Mielenkiintoista, että otit Spenglerin esille juuri nyt. Minulla on tuo kirja, mutta lukiessani sen olin hyvin nuori enkä luultavasti ymmärtänyt siitä mitään. Pitää ottaa uusiksi. Yksi unohtunut mutta kiinnostava kirjailija - hän ei ole niinkään filosofi, vaan kaunokirjailija, on Stefan Zweig. Saksan juutalainen.

  VastaaPoista
 2. Kuinka Spengler pitäisi lukea? Maailmanhistorian morfologia ei ole opillista, ei edes käsitteenmuodostuksellista totuutta, vaan yritystä eläytyä tajunnallisiin alkuhahmoihin, "alkukuviin", jotka kulttuurikognitiivisina perustoina määräävät kaikkea "tiedollista" mikä tiettyjen syvien ajattelupremissien varassa muotoutuu.

  Itse en voi ymmärtää Spengleriä ilman taustalla vaikuttavia sosiologian ja syvyyspsykologian isähahmoja, Durkheimia ja Freudia. Ja jäljestätulevia: Spengleriä on luettava Wittgensteinin kielifilosofian läpi. En tiedä missä määrin von Wrightin Spengler-kiinnostukseen vaikutti hänen suuresti ihannoimansa Wittgenstein. Spenglerin Wittgenstein mainitsee niiden puolenkymmenen nimen joukossa, jotka ajattelijoina olivat tehneet häneen vaikutuksen.

  Tajunnallisista alkioistahan kaikessa on pohjimmiltaan kysymys. Suuret kulttuurit syntyvät "kuin huuto joka nousee ihmisen rinnasta", ja jokaisella kulttuurilla on alkukuvansa. Eurooppalaisen uuden ajan dynaaminen "faustinen" draivi on sitä, että yksilö pyrkii aina ylittämään omat entiset rajansa. Tämä kertoo jotain alkukuvista -- niiden kognitiiviset ehdot voidaan sitten asettaa myös paremmin aistien keskinäisen työnjaon huomioon ottaviin selityksiin. Visuaalisuudella -- pystysuorien hahmojen vaikutuksesta hahmottuvalla syvyysperspketiivillä, hierarkioilla ja priorisoinneilla, on eurooppalaisen uuden ajan ajattelussa keskeinen malleja rakentava rooli.

  Preussilaisuus on yksi ilmentymä tästä. Se on sosiaalinen ratkaisu, mutta toteuttaa samaa uuden ajan visuaalista faustisuutta kuin kaikki "tiedollinenkin" ajattelu.

  "Pseudomorfoosin" käsite on otettava jonkinlaisena kesken jääneenä ajatteluna. Se on yritys luonnehtia "fokusoitumattomia" kulttuureita eurooppalaisen uuden ajan visuaalisen mieltämisen pohjalta. Niin arabialainen "luolatunnelma" kuin venäläinen "tasankokin" ovat lähinnä ilmauksia jostain ei-fokusoivasta miellemaailmasta. Jos nämä määriteltäisiin enemmän kehityspsykologian kannalta, "vallan kaikkiallisuuden" tajunnallinen taantuma hyvin varhaisen lapsuuden symbioottisiin tuntoihin auttaisi selittämään paljon.

  Spenglerista tosiaan on vaikea antaa lukusuosituksia mainitsematta samaan hengenvetoon sitä tosiasiaa, että aniharvalla on sellaista henkistä kapasiteettia jota näiden tekstien ymmärtäminen edellyttää. Yksinkertaistukset -- jollaisista yksi löytyy nimeäni klikkaamalla -- voivat toki olla, ja toivottavasti ovatkin, puhuttelevia. Esimerkiksi raha-ajattelussa -- siis taloususkonnon kuvailussa -- Spengler oivalluksineen oli profeetallinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voi myös todeta, että Ego Friedell kulttuurihistoriassaan ylistää todella vaikuttavasti Spengleriä.
   Molemmat olivat ilmeisesti tuohon samaan aikaan törmänneet samanlaisiin ongemiin ja tehneet samansuuntaisia löytöjä.

   Poista
  2. Saksankielinen impulssi oli vahva, paljon keskittyi Wieniin. Eino Kailaa kaiketi voi pitää jonkinlaisena Wienin piirin ulkojäsenenä. Psykoanalyysin varsinaisen popularisoinnin meillä kuitenkin aloitti Yrjö Kulovesi, ja aivan loistavalla tavalla sitä ja Spenglerin kansantajuistamista jatkoi oma "pikku-Friedellimme" Tatu Vaaskivi. "Vaistojen kapina" ja "Huomispäivän varjo" ovat visionäärisyydessään yhäkin ylittämättömiä teoksia.

   Nykyisille "kulttuuri-intellektuelleille" kelpaavat hapantuneet ulkoaomaksutut tähteet 70-luvun opiskelijamarxilaisuudesta ja sen pohjalle täydellisen käsitesekaannuksen vallassa syntynyt ja omiin kupliinsa sulkeutunut käsiterealistinen ismi-ideologinen identiteettipolitiikka.

   Poista
 3. Saksasta puheenollen. Näinä päivinä tulee notkuttua tarpeettoman paljon verkossa. Eiliseltä jäi mieleen pyörimään, mitä merinteerasi se, kun ensin kuulin Merkelin puhuvan ja toteavan, että tämä tilanne on meille suurin haaste sitten Saksojen yhdistymisen (1991), mutta joku tunti myöhemmin sattui silmään sama Merkel joka vertasi nykyhetkeä aikamme suurimpaan haasteeseen, toisen maailmansodan jälkeen. Mitä tässä välissä tapahtui? Korottiko liittokansleri panoksia, vai halusi vain tarkentaa käsitystään "tämän päivän" murheistamme?
  ps.
  Kaivoin runsas kuukausi sitten Friedellini esiin, ja olen vähän hampsinut sitä teemojen mukaan (erinomainen, yksityiskohtainen sisällysluettelo).
  Kokoilen tässä elämäkerta-aineistoa Edvard Gyllingistä (1881-1938), ja taisin saada jo aiemmin Friedelliltä virikkeitä lähestymiskulmaan, käsittelytapaan nähden. Ja nyt tämä: "...jää loistavaksi diletantiksi, esseistiksi, joka Egon Friedellin tapaan tarttui yksityiskohtiin ja kammoksui täydellisyyteen pyrkimistä. Vain osat saattavat kaunopuheisesti kertoa jotakin olennaista myös kokonaisuudesta."

  VastaaPoista
 4. ”Olisi kohtuutonta odottaa, että yksi syvällinenkään ajattelija olisi kyennyt ennustamaan sadan vuoden päähän poliittista historiaa.”

  Venäjän Izborskin klubi synnytti taannoin uuden filosofin: Natalia Narotshniskajan. Rouva Natalia Narotshniskaja otti käyttöön uuden käsitteen: «капитализм с человеческим лицом» (https://izborsk-club.ru/18988) eli ”ihmiskasvoinen kapitalismi”.

  Puhukaamme siitä myöhemmin.

  VastaaPoista
 5. Oletteko havainneet, että Suomi on siirretty kuvankauniin vasemistodemari Sanna Marinin johdolla totalitarismiin, jossa perustuslain perusoikeudet ovat suurelta osin mitättömiä, suuret ikäluokat ja vanhemmat on ohjeistettu kotiarestiin, valtakunnan rajat on suljettu ja valtio on ottanut ohjaukseensa myös yksityisen terveydenhoitosektorin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nyt pitäisi kaikkien persujen taputtaa käsiään - ja niinhän ne tekevätkin.

   Eihän tuossa mitään outoa ole: demarithan ovat aina olleet valtionhoitajapuolue. Nyt pääsevät omilleen.

   Poista
  2. "Nyt pitäisi kaikkien persujen taputtaa käsiään..."

   Missähän persut ovat totalitarismia mahtaneet vaatia? Löytyykö linkkiä?

   Vai onko tuokin ajatus vain Anonyymin päänsisäinen olkiukko?

   Itse olen ymmärtänyt päin vastoin, että persut ovat kauhuissaan vihervasemmiston ajamasta pakkovallasta ja ovat sitä kovasti vastustaneet.

   Toki näissä korona-toimissa kaikki, nyös persut, ovat olleet yksituumaisia, mutta nehän ovatkin sitten aivan toinen juttu.

   Poista
  3. Mestari esitti Kreikan talouskriisin ollessa pahimmillaan panssareita Ateenan kaduille,vai oliko se ironinen läppä.
   Perussuomalaisila on muutenkin omituinen viehtymys autoritäärisiä hallintoja kohtaan.

   Poista
  4. eikös se vaatinut niitä eduskunnassa ja vielä velvoitti ampumaan???
   On tämä ihmisten kyky muistaa olemattomia kyllä fantastinen...

   Poista
 6. ”Olisi kohtuutonta odottaa, että yksi syvällinenkään ajattelija olisi kyennyt ennustamaan sadan vuoden päähän poliittista historiaa.”

  Kuten tunnettua käsite ”ihmiskasvoinen sosialismi” syntyi Tshekkoslovakiassa aikoinaan ja sai Brezhnevin ampuvat panssarivaunut päälleen.

  Venäjän Izborskin klubi synnytti taannoin uuden filosofin: Natalia Narotshniskajan. Rouva Natalia Narotshniskaja otti käyttöön uuden käsitteen: «капитализм с человеческим лицом» (https://izborsk-club.ru/18988) eli ”ihmiskasvoinen kapitalismi”.

  Mitähän sekin merkinnee?

  VastaaPoista
 7. ”1900-luvun huomattavimpiin ajattelijoihin”

  1900-luku oli maho, se kyllä tuotti kaksi maailmansotaa seurauksineen. Tosin silloin atomi halkaistiin ja kaikki kynnelle kykenevät innostuivat saamaan siitä hyötyä itselleen. Maailmansotien innoittamana se hyöty oli tietenkin atomipommi. Stalinin innoittamina Amerikan juutalaiset varastivat salaisuuden Moskovaa varten.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No tuottihan se nyt ainakin Einsteinin ja Freudin ja jumalattomasti uusia keksintöjä. Ei nyt ihan maho?

   Poista
  2. Lisäisin vielä demokratian voiton sekä yleisön varallisuuden ja elintason kasvun suurille joukoille. Toki häviäjiäkin oli.

   Poista
 8. Tuo maininta aglosakseista on osuva,Locelaiseen liberalismiin on sisäänrakennettu ominaisuus jonka myös Spegler oli havainnut,viehtymys keinotteluun ja muiden hyväksikäyttöön, yleensä heikompien.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.