keskiviikko 12. huhtikuuta 2023

Kanukoinnin kysymyksiä

 

Venäläinen maailma ja ne muut

 

Edellisessä blogissa käsitellyssä kirjassa esitellyt kanuukit oli, kuten kerrotaan, imetty tyhjiin asioista, jotka varsinaisesti tekivät heistä ihmisiä. He olivat muuttuneet tylsiksi kuoriksi, joille ei enää ollut olemassa muunlaista maailmaa kuin se, mitä ylhäältä tarjottiin. Jonkinlainen sisäisen herruuden muoto siinä oli siis kyseessä ja yleensä sitä ei tarvinnut väkivallalla täydentää, eipä edes pelolla.

Siitä lukiessa tuli pakostikin mieleen kysymys, missä päin maailma ja millaisissa olosuhteissa sitten kasvoi tai ajateltiin kasvavan niin sanotusti kanukoimattomia ihmisiä. Ilmeisesti he ainakin, harvoin poikkeuksin, sijaitsivat Neuvostoliiton ulkopuolella.

Korollaariksi tulee vielä, että neuvostosysteemin hävittyä hävisi myös tuo kuvattu puolitylsyyden ja serviiliyden tila, jossa ihmiset nauttivat siitä, että olivat luovuttaneet muille järkensä, tahtonsa ja omantuntonsa eli ihmisyyden olennaiset tunnusmerkit.

Maksin Gorki oli vuonna 1917 vielä kapinallinen, joka ei kumartanut muita kuvia kuin omaa idoliaan ylpeästä ihmisestä, luovasta yksilöstä. Hän tuomitsi silloiset vallankumouksellisten päättömät mellakat ja lausui, että Lenin sai Venäjän kansan mukaansa antamalla sille luvan käyttäytyä häpeällisesti. Aivan samoinhan Hitlerille sittemmin hurrattiin samanlaisista ansioista. Myös natsit oli Gavelisin mukaan kanukoitu.

Lapsia sen sijaan ei vielä heidän ripeässä kasvuvaiheessaan aina ehditty kokonaan kanukoida ja he saattoivat esittää vilpittömiä kysymyksiä, jotka olivat aidosti tärkeitä inhimilliseltä kannalta eivätkä vielä vallanpitäjien poisselittämiä ja -pyyhkimiä.

”Äiti, miksi Liettuassa asuu niin paljon venäläisiä? Heillä ei ole enää Venäjää, Niinkö? Ei ole paikkaa missä asua, niinkö?” Näin kysyi kirjassa nelivuotias filosofi kommunistiäidiltään, joka kauhistui ja päätteli, että joku oli opettanut hänen pojalleen sellaisia pohdintoja. Hän ei yksinkertaisesti voinut kuvitella, että pojalla oli yksinkertaisesti päässään vielä normaalia, tervettä järkeä.

Terve järki on siis ilmeisesti ainakin ajateltava kanuukkiajattelun tai -olemisen kanssa yhteensopimattomaksi asiaksi. Neuvosto-Liettuassa ja muuallakin Neuvostoliitossa se tietenkin oli yhtä kielletty kuin automaattiase yksityisen kansalaisen hallussa. Sellaisen avullahan oli mahdollista tehdä mitä tahansa laittomia hirmutekoja kuin vaikkapa kopiokoneella. Eihän katolisen kirkon loistoaikoina annettu raamattuakaan maallikoiden käsiin.

Mutta eiköhän kirjailijan maailmankuva neuvostoajan oloissa pahoin vääristynyt? Eivät ihmiset Neuvostoliiton rajojen ulkopuolellakaan olleet vapaita esittämään kaikkia niitä kysymyksiä, joille maailman meno ja järjestys antoivat aihetta. Filosofisessa iässään lapset tekivät ja tekevät kyllä aina sellaista, mutta nopeasti he sitten kasvavat ja sopeutuvat.

Otetaan nyt malliksi vaikkapa vain tuo yksi ainoa kysymys, joka tuossa kirjassakin esitetään esimerkkinä: Miksi Liettuassa oli niin paljon venäläisiä (ja miksi heitä oli Virossa ja Latviassa suhteellisesti vielä paljon enemmän)?

Siihen asiaanhan löytyvät viralliset vastauksetkin. Pohjana koko asialle oli uuden neuvostoyhteiskunnan kehitysaste, jolla kansallisuuksien väliset ennakkoluulot menettivät merkityksensä. Ihmiset elivät nyt yhteiseloa, jossa kansallisuuksien välinen antagonismi oli hävinnyt ja kaikkea hallitseva kysymys luokkien välisestä vallasta oli ratkaistu kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Näissä uusissa olosuhteissa oli vanhaa yhteiskuntaa edustava nationalismi muuttunut rikokseksi. Nyt työskentelivät kaikkien kansallisuuksien edustajat rinta rinnan, ketään ei sorrettu eikä ketään suosittu. Ihmiset muuttivat vapaasti sinne, missä heitä tarvittiin ja kaikkialla tervehti muuttajia luokkaveljien ja sisarien sydämellinen tervetuliaishymy.

Koska venäläisiä oli maassa eniten, oli heitä eniten myös muuttajissa. Mutta esimerkiksi liettualaisten ja Liettuan ei tarvinnut sen enempää pelätä venäläistymistä kuin venäläisten ja Venäjän tarvitsi pelätä liettualaistamista. Kehityksen ratkaisivat taloudelliset lainomaisuudet, jotka objektiivisesti ohjasivat sitä. Keinotekoisesti ei muuttoliikettä saanut enempää kiihdyttää kuin jarruttaa.

Kaikillehan tämä ei mennyt perille, mutta monille meni. Tiedän suomalaisiakin, jotka täysin uskoivat tuohon viralliseen neuvostotarinaan. Toisaalta taas ilmaantui sittemmin sellaisiakin suomalaisia, jotka kauhistivat Baltian maiden venäläistymistä samaan aikaan, kun julistivat, että heidän omaan maahansa olivat kaikkia kansallisuuksia edustavat henkilöt aina yhtä tervetulleita. Talouden vankkumattomat lainalaisuudet tekivät muunlaisen suhtautumisen epätoivoisen epätieteelliseksi.

Mutta miksi ihmeessä esimerkiksi virolaiset niin paheksuivat venäläisten suurta maahanmuuttoa? Oliko kyseessä jonkinlainen rasismi? Venäläisethän sentään ovat aivan poikkeuksellisen mukavia ihmisiä kuten kaikki tietävät.

Muuan virolainen selitti asiaa näin: pidän kovasti ranskalaisista ja arvostan heidän kulttuuriaan. Siitä huolimatta en haluaisi, että maahamme saapuisi vaikkapa miljoona ranskalaista, vaan vastustaisin asiaa kaikin tavoin. Heillä on jo Ranska ja heidän kuuluu asua siellä. Mies oli muuten naimisissa venäläisen kanssa. Hänelle oli käynyt kuin Alexander Järnefeltille, joka oli kiivas suomalainen patriootti, mutta retkahti sitten venäläiseen Elisabethiinsa vastoin itselleen tekemäänsä lupausta.

Kaiketi nuo Gaveliksen kirjassaan mainitsemat HE kanukoivat virolaisia yhtä suurella innolla kuin liettualaisia ja kaikkia muitakin. Siitä huolimatta Virossa säilyi aina normaalijärkisen ajattelun traditio, jossa kiistettiin se väite, että maa olisi vapaaehtoisesti liittynyt Neuvostoliittoon ja sen jälkeen vapaaehtoisesti tehnyt kaiken muunkin sellaisen, jota matkan varrella oli tapahtunut.

Ja paljonhan olikin tapahtunut sellaista, mikä oli muuttamassa tai ehkä jo muuttanut Virossakin elämänmuodon ns. kehittyneessä sosialismissa eli kypsässä sosialismissa vallitsevan neuvostomallin mukaiseksi (ks. Зрелый социализм: структура, предпосылки, переходные периоды » ИНТЕЛРОС (intelros.ru) neuvostoelämänmuodoksi (советский образ жизни Какая идеология была в ссср, образ советского человека (magictemple.ru).

On muuten häkellyttävää, että nämä aiemmin niin kuuluisat ja tärkeät viralliset käsitteet ovat nyt jääneet jopa wikipedian ulkopuolelle.

Tästäkin aihepiiristä, joka toki on vain pieni nurkkaus neuvostoideologiaa, voisi tietysti kirjoittaa loputtomasti. Mutta avoimiksi jäävät yhä nelivuotiaiden flosofien kysymykset.

 Jos kantakansallisuuden asemaa ja traditioita polkeva politiikka tuomitaan entisen Neuvostoliiton alueella, mutta ei omassa maassa, niin johtuuko tämäkin jonkinlaisesta kanukoinnista? Vai onko kyse aivan eri asioista ja jos on, niin missä mielessä?

 

19 kommenttia:

 1. Freudillahan on hyvä malli tuollaisten näennäisten ristiriitojen selvittämiseksi. Tajunta on nähtävä kerroksellisena: alimmassa kerroksessa elää yksilönä vielä eriytymätön ikuinen laumaeläin, sitten on se ikkuna, kokemuksellinen raami jota kutsumme "minäksi", ja sen ikkunan läpi näyttäytyy meille ulkoinen todellisuus, jossa sosiaaliset normit sanelevat sen mitä voimme ilman rangaistuksen pelkoa tuoda yhteiselle elämännäyttämölle.

  "Minä", ikkuna, raami -- sen kautta alitajunnan voimat pyrkivät ulos vapauteen, mutta samoin ulkomaailman sosiaaliset paineet pitävät aloillaan ja kurissa sitä, mikä estottomasti pyrkii ulos. Inhimillinen kieli ja sen käsitekoneistot kulkevat ikkunan läpi kumpaankin suuntaan, mutta niin, että alitajunnan puolella kysymys on ennemminkin hahmonmuodostuksesta, itsetietoisuuden puolella taas käsitteenmuodostuksesta.

  Ihmisen "minuus" ei siis ole mikään sipulin ydin, vaan nimenomaan tuollainen enemmän ikkunan, väljän kehikon, oloinen mielen mekanismi, raami, jossa koemme olemassaolon jatkuvuuden. "Minä" on ajasta rakennettu hahmo, ja tuo, mihin blogisti viittaa "kanukoinnilla" on siis sellainen siivilä, joka tarjoaa yksilölle jonkinlaisen normatiivisesti hyväksytyn yhteisöllisen ratkaisun jossa ikkunan läpi suuntaan ja toiseen virtaavat vaikutteet pysäytetään -- ikkuna suljetaan -- jolloin "minä" tavallaan lakkaa olemasta ja ihmisyys jähmettyy eräänlaiseksi kuoreksi.

  On jotenkin oireellista, että yhteiskuntien taantuessa totalitaristiseen suuntaan, ajan ja historian taju on se mikä ensimmäisenä menetetään. Kun hoistoriaa aletaan kirjoittaa uusiksi -- kuten akateeemisessa maailmassa nyt kaikenlaisen wokeltamisen nimissä tehdään -- silloin terve, toimiva minuus on jo menetetty.

  Ihminen voi tappaa "minuutensa" kummastakin suunnasta. Jos sielun pohja on kyllin kipeä, ikkuna suljetaan sisältä käsin -- eli lukitaan alitajunnan haavat mielen alakertaan ja kuoletetaan "minä" kokonaan. Kipein tunnustuksellinen ajattelu, kuten uskonnolliset synnintunnot, tms, tarvitsevat tällaista "minän" kuolettamista. Sama lopputulos voi toteutua kuitenkin myös ulkoisten paineiden vaikutuksesta -- jos yhteisö on tarpeeksi sairas, yhdelläkään yksilöllä ei enää ole tervettä toimivaa minuutta.

  On ehkä vähän turhaa pohtia sitä, ovatko liian heikot ihmiset syypäitä siihen että järjestelmä saattaa taantua totalitarismiksi, vai ovatko tunnustuksellisia normatiivisia oppeja "totuuksina" julistavat järjestelmät julmuudessaan syypäitä sille että ihmiset menettävät elävän "minänsä" -- se on vähän kuin miettisi munan ja kanan järjestystä. Psyykkinen taantuminen voi lähteä liikkeelle mistä tahansa, mutta yhteisöolennossa se aina vain vahvistaa omaa servomekanismiaan -- ja siksi myös sivistyneessä maailmassa ovat suuret kulttuuriset ja yhteisölliset taantumailmiöt mahdollisia. Jos osaisimme lukea taantumisen oireita ja tunnusmerkkejä nykyistä paremmin, paljon useampi nytkin huutaisi tuskissaan ja suureen ääneen: "Ei, ei, ei! Tätä tietä me menetämme kielellis-kulttuuriset kansallisvaltiot ja syöksymme suoraan internatsionaaliseen monikulttuuriseen helvettiin!"

  VastaaPoista
 2. ”Kanukoinnin kysymyksiä. Venäläinen maailma ja ne muut.”

  Liettua, Latvia, Eesti/Viro.

  Kuten tunnettua kanukointi oli se muinaiskreikkalainen ns. jättiläispuuhevonen joka toimi ”lahjana”. Liettua ei ottanut sitä vastaan Moskovalta. Latvia ja Eesti hyväksyivät teollistamisen ohjelman ja sinne rakennettiin mahtavia tehtaita. Mutta kävikin niin, että mahtavien tehtaiden työläiset tuotiin Venäjän eri alueilta, koska kymmeniä tuhansia mainittujen maiden kansalaisia oli viety pakkotöihin Siperiaan. Se olikin russifikaation alkua. Neuvosto-Karjalasta puhumattakaan, jossa paikallinen väestö kasvatti ainoastaan perunoita, porkkanoita, punajuuria, yms.

  Liettua, Latvia, Eesti/Viro ja Suomi/Finland.

  Kuten tunnettua mainittujen maiden johtajat saivat kutsun Moskovalta saapumaan peräkanaa Stalinin puheille, koska pelottava Hitler osoittautui jo mahtavaksi terroristiksi. Näiden maiden johtajat, paitsi Suomen, kävivätkin Stalinin puheilla ja saivat maahansa Venäjän armeijan tukikohtia. Suomi ei halunnut itselleen ”jättiläispuuhevosta” ja syttyikin ns. Talvisota korjaamaan Suomen ”virhettä”.

  Ukraina.

  Moskova ”rakasti” Ukrainaa toisella kädellä, koska ukrainalaiset olivat slaavilaisia, mutta toisella kädellä tuhosi. Miljoonia ukrainalaisia kulakkeja (Eläköön kommunismi!) tuhottiin tai vietiin Siperiaan pakkotöihin. Takavarikoidut viljat myytiin pilkkahintaan Länteen saadakseen valuuttaa.

  VastaaPoista
 3. "Jos kantakansallisuuden asemaa ja traditioita polkeva politiikka tuomitaan entisen Neuvostoliiton alueella, mutta ei omassa maassa, niin johtuuko tämäkin jonkinlaisesta kanukoinnista?"

  Siinäpäs se, ehkä ongelma on siinä, että ihmiset ovat sosiaalinen laji, joka on taipuvainen kanukoitumaan ts regressoitumaan sokeasti kulloinkin vallitsevan ideologian ts joukkoälyn valtaan. Vasta kun tuo kulloinenkin joukkoäly on vaihtunut toiseksi, nähdään miten naurettavan typerä edeltävä olikaan. Tuo selittää luontevasti, miten sama henkilö voi tuomita Viron/Ukrainen venäläistämisen, mutta tervehtiä riemuisasti Suomen ulkomaalaistamista.

  VastaaPoista
 4. Vihavainen: "...jossa ihmiset nauttivat siitä, että olivat luovuttaneet muille järkensä, tahtonsa ja omantuntonsa eli ihmisyyden olennaiset tunnusmerkit..."

  Tämä tuntuu niin kotoiselta! Missä meillä on järki, kriittinen tosiasioiden etsintä. Katsotaanpa miten Macronin Kiinan vierailua on maailmalla kommentoitu.

  YLE: "...Kiinan presidentin pitäisi saada Venäjä järkiinsä Ukrainan sodan suhteen...". Ei lähellekään sitä pointtia, jonka Macron nosti tärkeimmäksi seikaksi.

  Trump: "...Macron 'kissing Xi's ass'...". Nyt ollaan jo lähellä asian ydintä, ja ah, niin ihanasti ilmaistuna.

  France 24: Macron: "...warned against Europe being "caught up in crises that are not ours, which prevents it from building its strategic autonomy...".

  Uskotaan nyt miestä itseään. Macron näkee suureksi ongelmaksi sen, että Eurooppa pinkaisee kritiikittä USA:n perään Kiinan-Taiwanin kriisiin ja menettää vähäisenkin itsenäisyytensä. Tästä me järkevät suomalaiset emme keskustele.

  VastaaPoista
 5. Kokoomuksen J. Vapaavuori on pari vuotta sitten käyttänyt tästä kehityksestä termiä kaupungin (Helsingin) kansainvälistäminen, jota kokoomuksen ei hänen mielestään pitänyt vaarantaa ryhtymällä yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Uskon kyllä, että monikin kokoomuksen, vihreiden jne. äänestäjä on ainakin omassa mielessään vilpittömästi kiintynyt kotimaahansa, ja jopa suomalaiseen kulttuuriin samalla, kun toivoo sen mahdollisimman nopeaa "kansainvälistämistä." Ei ihmisten käsityksissä ole menneinäkään aikoina mitään järkeä välttämättä ollut.

  VastaaPoista
 6. https://vapaavuori.net/fi/2020/02/02/ihmisarvo-ilmasto-ja-eurooppa-kolme-syyta-sille-miksi-kokoomuksen-pitaa-tehda-selkea-pesaero-perussuomalaisiin/?fbclid=IwAR2cGPVu98jRg0EpZdHUfPU-8Y51vRnpI0ADWYhAS2GKhR5ktTSpXnpWg-I

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vapaavuorella ei, kuten ei muillakaan Kokoomuksen kellokkailla, ole minkäänlaista kästystä siitä millaista eurooppalais-länsimainen ihmisyys on, ja miten perustavanlaatuisella tavalla se eroaa esimerkiksi tänne kansainvaelluksen kaltaisesti kulkeutuvien kulttuurien ihmiskäsityksestä.

   Poliitikkojen parkuminen "rasismista" ynnä muista reaktiivisista stiiknafuulioista on jotenkin niin avutonta ja surkeaa -- täydelliseen tietämättömyyteen, älylliseen epärehellisyyteen ja käsitesekaannuksiin perustuvaa -- ettei heidän juuri kannattaisi avata suutaan näistä aiheista.

   Se mihin heidän tulisi oikeasti ottaa etäisyyttä on yhtäältä taloususkonto, toisaalta pohjimmiltaan myös uskonnollislaatuiset maailmanlopun ekologiset eskatologiat. Mutta poliitikothat eivät edes pyri tietämään ja hallitsemaan asioita paremmin kuin keskivertokansalaiset, vaan heille riittää ympäripyörittely ja pelkkään typeryyteen perustuva leimasanojen lätkiminen vastustajien otsiin.

   Väestönvaihto on tosiasiassa vain typerää, mutta kunnon kokoomuslaisen suussa siitä kivasti kääntyy työperäistä.

   Poista
  2. No, onhan se aika laimea ilmaus, kun kansakunnan kohtalonkysymyksistä tehdään peruuntumattomia päätöksiä.

   Poista
  3. ”… Se mihin heidän tulisi oikeasti ottaa etäisyyttä on yhtäältä taloususkonto, toisaalta pohjimmiltaan myös uskonnollislaatuiset maailmanlopun ekologiset eskatologiat…”

   Meneeköhän Oikkosella nyt liian lujaa?

   Poista
  4. Tuskin. Teknisesti ottaen kyse on euro-dollarista ja sitä myöden euroalueesta. Kun taas länsimaisessa ajattelussa ei sitten myöskään ymmärretä uskontokäsiteiden eroavaisuuksia, Lähtökohdin kristinuskon eroavaisuuksia. Paavin huoli teollistuneissa maissa on kun väestö ei lisääntyne, jota taas voidaan jouduttaa siirtolaisuudella. Mutta se luonee tällöin sitten omat ongelmansa. Teoriassa heppu on samalla puolen kuin naturalistinen mies, ainoa vain että se nainen on siinä sitten kauppatavarana/havainnoitavana. Ja Ketähän varten se hallinto oli? Naisia, lapsia, vanhuksia ja vammaisia. Teoriassa kauppa-alueiden hallinnointia (lähinnä kaupunkialueiden, yliopistojen jne., mutta nuo vaikuttaa taas valtioon), mutta tuleeko se hallinnointi uskonnosta vaiko järjestä riippunee hyvin paljon niistä ihmisistä jotka työskentelevät sillä jollain maan tieteellisellä sijainnilla. Lähtökohdin maailma kumminkin on valmis eikä mihinkään ole hoppu.

   Poista
  5. Eurodollari on USAn ulkopuolella luotu USD-pohjainen talletus tai velkakirja joka voidaan vaivoitta lunastaa jopa seteleiksi - jos löytyy vastapuoli joka hyväksyy maksuvälineen.

   .

   Poista
 7. "Pohjana koko asialle oli uuden neuvostoyhteiskunnan kehitysaste, jolla kansallisuuksien väliset ennakkoluulot menettivät merkityksensä. Ihmiset elivät nyt yhteiseloa, jossa kansallisuuksien välinen antagonismi oli hävinnyt..."

  Sama peli jatkuu nyt monikulttuurisuuden ja maahanmuuton edistämisenä ja niiden kyseenalaistajien rankaisemisena ja häpäisemisenä.

  Muistan, kun nuorena 70-luvulla Kanadassa katselin hallinnon propagandalehtistä. Siinä oli paljon erilaisten alkuasukkaiden ja kehitysmaalaisten kasvojakuvia. Mitä rumempi naama sitä parempi. Puuttui vain nenän läpityönnetty luu. Kiinnitin jo silloin huomiota valkoisten kanadalaisten vähyyteen kuvastossa. Olikohan ehkä prosentti tai pari. Se oli Pierre Trudeaun aikaa.

  VastaaPoista
 8. Vihavainen: “…Silti kyseessä oli käsite, jonka kaikki tunsivat ja jota kaikki käyttivät…”.

  ”…Jos kantakansallisuuden asemaa ja traditioita polkeva politiikka tuomitaan entisen Neuvostoliiton alueella, mutta ei omassa maassa…”

  ”…Äiti, miksi Liettuassa asuu niin paljon venäläisiä…?

  Mikä tämä nyt sitten on, tämä, jonka kaikki tuntevat? Siis suomalaisuus. Ja mikä sitä omassa maassaan uhkaa? Ne mustat neekeritkö, joka puhuvat ei-suomea?

  Kysyy nimimerkki ”ääliö”.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ääliö on aina ääliö. Mustat neekerit? Mustat venäläiset? Kredliinit ruotsalaiset?

   Poista
  2. “…Ääliö on aina ääliö…”.

   Olen ihan samaa mieltä. Mennä nyt kysymään Vihavaiselta, mitä tämä Vihavaisen mainostama slougani ”…Silti kyseessä oli käsite, jonka kaikki tunsivat ja jota kaikki käyttivät…”, oikein on.

   Hiukkasfysiikka on vähän epämääräistä: joku on samaan aikaan sekä partikkeli että aalto. Mutta silti asiat voidaan kuvailla selkeästi matemaattisesti.

   Professori Vihavaiselta ei moinen määrittely onnistu alkuunkaan.

   Poista
  3. Tuota noin, onko nimimerkki "Ääliö" ottanutkin harhautusmielessä aivan sopimattoman nimimerkin ?

   Poista
  4. Niin, ääliölle voisi antaa pohdintatehtäväksi sen, mikä uhkaa ruotsalaisuutta esim. niissä ruotsalaisissa kapungeissä, joissa jo nyt enemmistö alle 54-vuotiaista puhuu ei-ruotsia omana kielenään. Eikä kovin hyvin tunnista ruotsalaisen kulttuurin syvintä pullantuoksuista ydintä eikä sosiaalidemokraattista pehmeää suvaitsevaisevaisuutta. Malmö, Tukholma, ...

   Poista
  5. “…Niin, ääliölle voisi antaa pohdintatehtäväksi sen, mikä uhkaa ruotsalaisuutta esim. niissä ruotsalaisissa kapungeissä…”.

   Jaa-a. Meillähän on vielä keskeneräisenä sen ruodinta, mikä se suomalaisuus tai ruotsalaisuus sitten perimältään on. Mutta hypätään nyt tähän seikkaan, ikään kuin pikatarkasteluna. Siis tähän kielikysymykseen.

   Kurkistetaan ajassa vähäisen takaperin, vaikkapa rapiat satakunta vuotta sitten. Kuinka arvelet, mitenkähän nämä armaat savolaisemme saivat selon kuulostellessaan Raumlaissi jaarituksi? Taisi lause ja toinenkin jäädä kirkastumatta. Tähänkö suomalaisuus kömmähti; eri maatako oltiin?

   Älä nyt haihattele, että en pitäisi kieltä tärkeänä osana suomalaisuutta. Antamasi pohdintatehtävän ratkaisuna sanoisin, että kieli ja murteet ovat merkittävä osa meidän suomalaisuuttamme. Mutta jos se siihen jää, niin vajaaksi jää.

   Ja sinulle suomalaisuuden opiksi: tulee kirjoittaa kaupungeissa, ei kapungeissä.

   Poista
 9. Ceterum censeo: Perinteiseen venäläiseen koulutukseen kuuluu kasvatusopillisesti erittäminen ja rymäytys.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.