perjantai 31. toukokuuta 2024

Mahdollisen taiteesta

 

Valtioiden suhteet ja moraali

 

Maailmanhistoria on ollut täynnä moraalin suurvaltoja eli maita, jotka ovat esiintyneet moraalin vartijoina ja sen periaatteiden auktoriteetteina.

Pienemmästä päästä muistamme Ruotsin, jonka politiikka sai monen mielestä jo hullukurisiakin sävyjä Olof Palmesta lähtien, mutta toki maailma myös tarvitsi sitä, että joku riippumaton taho uskaltaisi sanoa poikkipuolisen sanan supervaltojen politiikasta.

Itse asiassa noita sitoutuneita sanojia kyllä riitti. Vanhan kaskun mukaan amerikkalainen kehuskeli joskus venäläiselle maansa suurella poliittisella vapaudella: hän voisi kosoka tahansa mennä Washingtonin Mallille kantamaan kylttiä, jossa lukee että Nixon on idiootti.

Eipä tuo mitään, vastasi venäläinen, ihan saman minäkin voin Moskovassa tehdä missä tahansa.

Venäläinen taisi kyllä vähän luvata liikoja. Muistan, miten aikoinaan Moskovassa olin hieman hämmästynyt siitä, kun muuan ystäväni sanoi, ettei siellä voinut tuoda esille mitään henkilökohtaista mielipidettä. Jos olisi mennyt Punaiselle torille mukanaan kyltti, jossa olisi lukenut että Brežnev on nero, olisi miliisi heti korjannut putkaan, josta ei heti olisi pois päässyt.

Tietenkin Brežnev oli nero, mutta hän oli sitä sellaisella tavalla, joka vaati virallisen teorian mukaista ymmärtämistä. Kenenkään yksilön päästä ei sellaista lähtenyt ja kaikki joka tapauksessa ajattelisivat, että tuossa tehdään nyt härskiä pilaa pääsihteerin seniiliydestä.

Moraalin suurvaltoja olivat silloin sekä USA että Neuvostoliitto. Pienemmille maille riitti, että ne kannattivat oman oman ryhmänsä politiikkaa ja tarvittaessa esittivät kaiken parhain päin.

Aina välillä tapahtui asioita, jotka olivat päivänpolitiikan ja yksilöpsykologian perspektiivistä katsoen sallimattomia ja moraalittomia. Kyseessä olivat kuitenkin asiat, joiden oli arvioitu edistävän parhaiten pyhää asiaa. Ei tavallisen tallaajan mielipidettä siinä kaivattu ellei se puolestaan myös tuonut lisäarvoa tuolle politiikalle.

Kyse ei ollut moraalisesta nihilismistä ja avoimesta voimapolitiikasta. Toki sen perustelut saattoivat olla valheellisia, mutta viime kädessä ne perustuivat uskoon, jonka mukaan oma puoli edusti maailmanhistorian voittoisaa prinsiippiä, joka lopulta toisi kaikille onnen. Vastapuolen menestys taas oli askel kohti orjuutta. Usko tähän ei välttämättä olut aina vahva, mutta se oli periaatteessa välttämätön.

Kadunmies ja vallankin -nainen uskoi tuota puhetta joskus laimeasti ja epäröiden, mutta joskus hyvinkin kiivaasti ja kaikella sielullaan ja sydämellään. Kaikkien hyvien asioiden edistäminen on aina ollut osalle kansaa ja etenkin nuorisolle omaa elämäkin kalliimpaa.

Antiikin aikana tuollaista asennetta nimitettiin hyveeksi, mutta moni hyve klassisen määritelmän mukaan saattaa olla myös epätäydellistä ja muuttua jopa vastakohdakseen, mikäli puuttuu hyveistä suurin eli viisaus.

Silloin, kun liikutaan valtakuntien tasolla, hyve ei hallitsijalle voi olla identtinen kansalaisen hyveen kanssa, mikä on monille ollut aina vaikea ymmärtää. Toisaalta on aina riittänyt niitä, joiden mielestä valtioetu antaa oikeuden tehdä mitä tahansa sen edistämiseksi.

Hyökkääminen naapurimaahan ja sen kansan murhaaminen, ryöstäminen ja orjuuttaminen ovat aina olleet valtioiden klassisia harrastuksia ja näin on yhä. Kansalaisten saaminen oman valtion politiikan taakse ei näytä koskaan olleen erityisen vaikeaa. Tekipä oma valtio mitä tahansa, se muuttuu monen patriootin silmissä automaattisesti oikeaksi.

Maailmassa taitaakin olla kovin vähän esimerkkejä siitä, että oman valtion ulkopolitiikan moraalittomuus olisi saanut kansan nousemaan sitä vastaan ja kukistamaan kelvottoman hallinnon. Oma sota on monien mielestä aina oikeutettu ja mitä enemmän siinä annetaan uhreja, sitä pyhemmäksi se muuttuu.

Machiavelli tunsi aikoinaan hyvin tämän problematiikan, joka on tänään taas mitä ajankohtaisinta. Hänen valtioviisauttaan, joka ammensi antiikin historiasta, ei kannata vähätellä.

Tähän tapaan kirjoitin tuosta valtio-opin klassikosta kahdeksan vuotta sitten:

auantai 20. elokuuta 2016

Machiavellin moraali

 

Machiavellin moraali

 

Kaarlo Af Heurlin, joka sota-aikana ja osittain ”teltta- ja korsutyönä” käänsi Machiavelliä, sai huomata tämän olevan mitä ajankohtaisin kirjoittaja. Olihan suuri firenzeläinen varoittanut pieniä tasavaltoja valloitussodista ja nojautumisesta vieraisiin apujoukkoihin ja kehottanut välttämään politiikkaa, jolla hankittiin viholliset läheltä ja ystävät kaukaa. Kaikki tuo oli taas ajattoman ajankohtaista.

Kuten tunnettua, Machiavellin Ruhtinas oli Kekkosen käsikirja, mikä monen mielestä osoittaa tuon valtiomiehen turmeltuneisuuden. Kuvaavaahan on, miten Fredrik Suuri, eräs suurimmista historian tuntemista lurjuksista, halusi nuorena kunnostautua moraalisuudellaan ja kirjoitti niissä merkeissä teoksen Anti-Machiavelli, jonka tarkoitti Voltairen ihailtavaksi.

Toki Ruhtinaan näennäinen kyynisyys liittyy siihen, että ruhtinaan ajateltiin samaistuvan asiaansa, valtioetuun, joka taas ei voinut olla sama kuin luonnollisen henkilön vähäpätöinen etu. Siten valtiosta vastuullinen ruhtinas tavallaan joutui suuremman voiman edustajaksi.

Valtioedun, Staatsräsonin ihailijat kuten Hegel ja Snellman olivat myös Machiavellin ihailijoita ja ilmeisesti tämä liittyi juuri hänen Ruhtinas-teoksensa ajatuksiin.

Mutta Machiavellillä on toinenkin merkittävä teos, jonka usein on katsottu olevan Ruhtinaan kanssa ristiriidassa. Kyseessä on Valtiollisia mietelmiä eli Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio eli siis pohdintoja Titus Liviuksen Historian kymmenen ensimmäisen kirjan johdosta. Tämä aineistohan on nyt suomeksikin saatavilla.

Tässä kirjassa tekijä osoittautuu melkoiseksi moralistiksi, joka ihailee tasavaltaa ja kansaa ja suhtautuu varsin skeptisesti ruhtinaisiin ja ruhtinaanvaltaan. Niin sanoakseni empiirisen aineiston johtopäätöksilleen Machiavelli saa siis ennen kaikkea Rooman kuningaskunnan ja tasavallan historiasta ja siitä, miten viimemainittu kehittyi keisarivallaksi, joka usein oli mitä moitittavinta.

Machiavellin johtopäätökset ovat usein hyvin selväsanaisia ja vaikuttavat jopa simppeleiltä, mikä ei sinänsä vähennä niiden uskottavuutta, päinvastoin.

Sekä ruhtinaanvalta että kansanvalta kaipaavat kirjoittajan mielestä rajoikseen lakeja, sillä ruhtinas, joka voi tehdä mitä haluaa on mieletön, ja kansa joka voi tehdä, mitä haluaa, ei ole viisas. Kansan virheet ovat kuitenkin helpommin korjattavissa, sanoo kirjoittaja yllättävästi: kansan sairauden parantamiseen riittävät sanat, ruhtinaan sairaus kaipaa rautaa; jokainen voi tällöin päätellä, että siellä, missä tarvitaan voimakkaampaa lääkettä, ovat virheet suurimmat.

Enempää ruhtinas kuin tasavalta eivät ole noudattava sopimuksia, jotka on tehty pakosta ja kumpikin rikkoo sanansa, kun häviö uhkaa, mutta tasavalta osoittaa tällöin kuitenkin suurempaa inhimillisyyttä, arvioi kirjoittaja Rooman historian perusteella.

Yleensäkin Machiavelli ihailee eniten kansanvaltaa ja myöntää tässä puolustavansa asiaa, jonka enemmistö hylkää. Toki kansan valta on suhteellinen asia, eikä valtaa käytännössä käytä kuin noin neljä-viisikymmentä henkeä. Nämä on tehtävä tyytyväisiksi tai hankkiuduttava niistä eroon. Loput kansasta voidaan kyllä pitää hallinnassa, sillä se ei pyri valtaan.

Machiavelli on hyvin epäortodoksinen myös siinä, että hän väittää jalkaväen olevan ratsuväkeä etevämpi, mikä tuntuu selvältä paradoksilta. Muistettakoon kuitenkin, että tuohon aikaan Sveitsin kurinalaiset keihäsmiehet olivat nousseet uhmaamaan ratsastavaa aatelia ja täten nostaneet tasavallan ja plebsin uuteen arvoon.

Kansainvaellukset ovat Machiavellin havaintojen mukaan sodista julmimpia ja kauheimpia, sillä mikäli konflikti on ruhtinaiden tai tasavaltojen välinen, niille riittää hallitsevan piirin tuhoaminen, mutta uusi kansa, joka tulee entisen tilalle, joutuu sen tuhoamaan, mikäli aikoo saada elantonsa siitä, mistä muuta aikaisemmin.

Paavinvallan ja katolisen kirkon suuri vastustaja Machiavelli havaitsee samaan aikaan, ettei ole olemassa varmempaa merkkiä valtakunnan rappiosta, kuin jumalanpalveluksen halveksiminen. Italian vallitseva rappio johtui uskonnon hylkäämisestä ja samaan aikaan vallitsevasta paavin maallisesta vallasta. Voitiinko tuon ajan kirkkoa olla halveksimatta?

Suuri vapaa-ajattelija Machiavelli esitti itsestäänselvyytenä, että suuria tapahtumia aina edelsivät enteet, mikä saattoi johtua siitä, että ilma oli täynnä henkiä, jotka säälistä ihmisiä kohtaan halusivat varoittaa uhkaavasta vaarasta.

Discorsi-teoksen kirjoittaja ei ole millään muotoa kyynikko, vaan pohjimmiltaan moralisti ja muistuttaa ehkä tässä suhteessa Paasikiveä, mahdollisesti Kekkostakin. Ruhtinaan kirjoittajasta hän näyttää poikkeavan radikaalisti, mutta tämäkään ei ehkä ole kovin ilmeistä periaatteellisella tasolla.

Machiavellin ihanne on hyvin hallittu tasavalta, jossa lakeja kunnioitetaan ja jossa kansan ominaislaatu määrää sen, onko sillä paljon vai vähän vapautta.

Tämä periaatehan ei nykyään ole kunniassa. Moni näyttää pitävän ehdottomana totuutena sitä, että ihmiset kaikkialla kaipaavat maksimaalista vapautta. Machiavellin havaintojen mukaan kansoilla on kuitenkin tässä suhteessa oleellisia eroja ja hän varoittaa antamasta liikaa vapautta niille, joille se ei sovi tai liian vähän niille, jotka tarvitsevat enemmän.

Tuntuu siltä, että maailman mahtavien kannattaisi joka päivä lukea Machiavellinsä uudelleen, ei valikoiden niistä kohdista, joissa puolustetaan valtioille ja ykslöille erilaista moraalia –sellaisia kohtia löytyy myös Discorsi-teoksesta vaan pitäen silmällä kokonaisuutta ja niitä ihanteita, joita suuri valtio-oppinut on pyrkinyt tekemään aineistonsa pohjalta.

 

37 kommenttia:

 1. Ihminen on lajityypillisesti, lähtökohtaisesti ja olemuksellisesti yhteisöolento, ja yhteisöjä yhteisöksi sitovalla voimalla on nimi. Se on moraali.

  Meille ei missään koulussa opeteta, että ihmisen alkulaumoja organisoinut "valta" on miljoonien vuosien kehitysperspektiivissä jalostunut yksilölliseksi "tahdoksi", joka kuitenkin edelleenkin voidaan erityistä regressoivaa metodia -- hypnoosia -- käyttäern palauttaa alkuperäiseen kollektiiviseen muotoonsa, jolloin yllätykseksemme huomaamme, että "tahto" voikin omituisen ongelmattomasti siirtyä henkilöltä toiselle.

  "Valta" ei alunperin ole mitään alistamisen muotoista, eikä ihmisyhteisön alkuperäinen valtahierarkia ollut väkivallan uhkaa tarvitsevaa voimankäyttöä. Aivan päinvastoin -- edelleenkin hypnoottiset suggestion tehoavat parhaiten jos ne ovat toteamuksen, ei käskyn muotoisia. Altruismi on yhteisöominaisuus, se on yhteisöllisen sidoksen, siis "vallan", alkuperäinen muoto, vaikka me eurooppalaisen uuden ajan individualistit kaikkien muiden yksilöajatteluun käpertyvien harhojemme mukaisesti miellämme epäitsekkyyden yksilöominaisuutena.

  Yhteisö on moraalinen olento. Kun yhteisö hyökkää toisen yhteisön kimppuun ja yrittää "alistaa" sen, todellisuudessa ei tapahdu mitään perimmäistä vuorovaikutusta. Machiavellit saavat kirjoittaa kuvailujaan omista tunnoistaan jotka on tietysti helppo ekstrapoloida yhteisöjä koskeviksi -- mutta hallitsijan auktoriteetti ei todellisuudessa voi perustuia pelkoon, vaikka väkivallalla uhkaaminen saakin tietysti ihmiset käyttäytymään halutulla tavalla. Aito auktoriteetti perustuu vain yhteisömoraaliin, ja se ken sen tunnot samaistaa ja sisäistää -- hänestä voi tulla aito auktoriteetti, jonka sanat vaikuttavat olipa tilanne mikä tahansa.

  Ihmisen lajinsisäisen aggression hallitsemattomuus johtuu myös siitä, ettemme voi käsitteellistää ihmisen lajityypillistä sosiaalisuutta oikein. Meitä sitovat yhteisövoimat välittyvät meihin jo varhaiskehityksen symbioosissa, siis silloin kun tajunnassamme ei vielä ole minkäänlaista käsitteellistä kieltä eikä ajattelua. Yksilökokemus on kaiken tietoisen käsitteenmuodostuksen lähtökohta ja edellytys, ja siksi individualismi liian pitkälle yksilöminuutta eriyttävänä vie niin pahoihin harhoihin.

  "Tahto valtaan" on Nietzschen stiiknafuula, tyypillinen käsiterealistinen ilmaisu, jollaiset nykyisin miltei yksinomaan ovat "tiedollisen" ajattelumme näennäisenä sisältönä.  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kun toistuvasti kirjoitat, että kouluissa ei opeteta sitä tai tätä, niin jo monta kertaa on tullut mieleen kysymys:
   Kuinka hyvin muistat kaiken, mitä itsellesi aikoinaan koulussa opetettiin tai ainakin yritettiin opettaa?
   Oletko varma siitä, ettei tämäkin asia tullut joskus puheeksi, ainakin ohimennen?
   Esimerkiksi siitä, kuinka eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus uuden ajan alussa muuttui varsin perusteellisesti, kyllä puhuttiin koulussakin historian tunneilla, ja myös oppikirjoissa. Ainakin siinä koulussa, jota itse kävin. Tosin ehkä varovaisemmin sanakääntein kuin mitä Sinä olet käyttänyt. Oma käsityksesi vaikuttaa ehkä liioitellulta mutta joka tapauksessa kuitenkin oikean suuntaiselta.
   Valitettavasti tosin silloin käyttämäni oppikirja ei ole enää tallessa, joten en voi tarkistaa asiaa sieltä. Mutta siitä, mitä siellä sanottiin, jäi kyllä minullekin aikoinaan samantapainen käsitys kuin mitä itse olet toistuvasti kirjoittanut.
   Vai tarkoitatko vain, että tiettyjä aiheita ei kouluissa [i]enää[/i] käsitellä, vaikka omana kouluaikanasi vielä käsiteltiin?

   Poista
  2. Omista kouluajoistani on jo kauan, niin pitkä aika jonka kuluessa maailma ja oma yhteiskuntamme on muuttunut enemmän kuin se minkään aiemman sukupolven aikana muuttui, ja omista koulukokemuksistani olen joissain yhteyksissä kirjoitellutkin, ohimennen, kuten tuossa, mutta olen myös seurannut neljän lapseni koilmelle eri vuosikymmenelle sijoittuvaa koulunkäyntiä, pelastanut muutaman koulun joutumasta säästö- ja lakkautuslistoille, vaikka se nyt olikin aikamoista taistelua pyhiä tuulimyllyjä vastaan.

   Olen osallistunut koulukeskusteluihin, kirjoitellut kouluasioista, ihmetellyt kun opettajat eivät sen enempää yksilöinä kuin ammattiliittona kapinoineet kustantajien ja pedagogisten saivartelijoiden ylläpitämää koulukirjojen tehostettua vanhenemista ja jokavuotisia uusia painoksia vastaan -- luulen, ettei kokemuksen tai aktiivisuuden puutteesta ole kysymys, kun sanon, että koulu on ollut ja on paha paikka, jossa kouluväen itselleen hiostoriallisesti rakentama panssari, ylevöitetty opillinen pinta, saa vapaasti sallia alitajunnassa muhivan tunkion oikosulunomaiset purkaukset.

   Mikä olisi psyykkiselle sairaudelle ja kieroutumiselle parempi lähtökohtainen tilanne kuin "tiedon" arvovallalla pyhitetty koulu, jossa kaiken opetettavan tiedon pitää olla aivan tietynmuotoista -- ihan tietyllä, tiedonfilosofisesti vähintäänkin kyseenalaisella tavalla selvää ja varmaa, koska vain selvän tiedon opettaminen mahdollistaa oppimisen kontrolloimisen -- ja tällainen omaa auktoriteettiaan jatkuvasti vahvistava ajattelu on sitten yleisen ymmärryksen surmanloukku, kun se jättää kokonaan väliin kaiken mikä yhteisöä kipeimmin riivaa.

   Opettajan ammatti taitaa edelleenkin olla yksi niistä periytyvimmistä, opettajanhuoneet ovat enemmän kuin huolestuttavassa määrin naisistuneet, eikä edes pakkoruotsista ole vielä päästy irti. Oppisisällöt ovat vain yksi ongelma, johon siihenkään ei päästä käsiksi, koska koulu on ensisijassa historiallisestu auktorisoitunut sisäänlämpiävä instituutio ja vain nimellisesti tiedon jakaja. Kun kouluissa nyt monikulttuuristumisen yms seurauksena instituution sisäinenkin auktoriteetti murenee ja normikuri hajoaa, tilanne tulee olemaan katastrofaalinen.

   Opetuksen "asiantuntijat" ovat laidasta laitaan uppoamassa oman skolastiikkansa suohon. Kun matemaattiset taidot sakkaavat, yritetään vastata kehittämällä matematiikan opetusta. Samaan aikaan monella opettajalla on napit korvissaan ja mielenkiintoinen ihmissuhderomaani kuunteluvuorossa.

   Poista
 2. Itänaapurin demokratian puute ja moraalittomuus ovat kovasti esillä, länsimaiden paheksunta on voimakasta. Entä kuinka toimimme itse? Pertti Rönkö Viides valtakunta ei anna mairittelevaa kuvaa Euroopan johtavasta valtiosta. Ajankohtainen esimerkki tästä moralistisesta hysteriasta on Wannsee 2.0 -kokouksen ympärille kehitetty natsismikohu jonka viimeisin näytös on jotain sellaista jota ei uskoisi näkevänsä herran vuonna 2024:
  https://www.tichyseinblick.de/meinungen/deutsche-denunziantische-republik/

  Vaalien lähestyessä moniarvoisen Euroopan ihanne halutaan tunkea romukoppaan kun ns. "laitaoikeiston" väitetään romuttavan demokratian ja oikeusvaltion. kts. tämän päiväinen HS vieraskynä.

  V-V F

  VastaaPoista
 3. Milloinkahan Suomessa tai EU:ssa näemme sen, joka on tavallista hirvittävissä diktatuureissa? Nimittäin vanhana YK-miehenä muistelen, kuinka vaikkapa Syyriassa jokaisella kansalaisella oli lompakossaan "Ville Vallattoman" kuva, ja Villehän oli massamurhaaja Hafez Al Assad. Kun vartioasemien läpi kulki paikallisia, henkilöllisyystodistusten tarkastuksen ohessa tuli havaittua ne lompakkokuvat, jotka lapsellisesti ajatellen kuvaavat ehdotonta uskollisuutta.

  Diktaattorien ja salaisen poliisin pelko oli käsin kosketeltavaa, sillä pahimman terrorin aikana Damascuksen hirttoaukealla roikkui useitakin myttyjä aavikkotuulten heiluteltavana, ei mikään mukava näky, sen voin todeta. Asiasta toiseen, Tarja Halonen myönsi tälle hirmuhallitsijalle Suomen valtion korkeimman kunniamerkin, mikä ei ole ihan mikä tahansa kunnianosoitus, olihan Al Assad tunnettu arabisosialisti!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Halosen valinnat kunniamerkkien saajiksi vaikuttavat ainakin minusta jokseenkin oudoilta. Joukossa on mm Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev (2009) ja Saudi-Arabian kuningas Abdullah (2007). Suurristin ketjuineen sai vuonna 2009 myös Senegalin presidentti Abdoulaye Wade. Halonen esiintyy mielellään ihmisoikeusaktivistina eikä kukaan noista herroista ole niiden oikeuksien edistäjänä kunnostautunut - pikemminkin päinvastoin. Mutta Halosen mukaan kyseessä on maan tapa valtiovierailun yhteydessä joskaan en muista ainakaan Koiviston, Ahtisaaren tai Niinistön moista tapaa noudatteneen. Halosen mukaan merkki ei ole palkinto ihmisoikeuksien edistämisestä mikä kyllä pitää noissa tapauksissa paikkansa.

   Poista
  2. Myös Syyrian silmälääkärin, Bashar al Asadin Halonen aikanaan arvioi dekoroinnin arvoiseksi:

   https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000546912.html

   Poista
 4. Moni nykyisistä ruhtinasta on ison rahan palveluksessa, joskus jopa tietämättään, sillä iso raha on kaapannut kaikki hyvekäsitteet ja omistamansa median avulla se saa kansan ja osan päättäjistäkin uskomaan, että hyvää tässä tehdään vaikka sutta puskee ulos. Malliesimerkkinä maahanmuutto, ilmastoalarmismi ja koronahuijaus.

  VastaaPoista
 5. Sanoi joku, en muista kuka (anteeksi), että Macchiavelli kirjoitti idiootista ja antoi teokselleen nimen 'Ruhtinas'; Dostojevski teki päinvastoin. Sitä sopii miettiä, toisenkin kerran.

  VastaaPoista
 6. Täällä haukutaan Halosta joka sentään puolusti Suomen itsenäisyyttä valtiona. Toisin kuin Ahtisaari, Niinistö ja Stubb. Joiden jäljiltä Suomi on EUn satraappikunta ja USAn etuvartioasema.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pienten kansojen osaksi jää miehitys tai nöyristely. Kyse on vain sitä kenen: Xin, Putinin vai Bidenin. Itse valitsin pitkin hampain Bidenin ja muun lännen. Kenet Sinä?Kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat - tai tarkemmin: kenen tai minkä puolesta olet valmis kuolemaan ja keiden kanssa haluat käydä taisteluun Suomen itsenäisyyden puolesta - vai uskotko peräti, että ilman liittolaisia onnistumme siinä missä 44 miljoonan Ukrainalla on vaikeuksia?

   Poista
  2. Suomi ei ole enää itsenäinen. Joten valintaa ei enää tarvitse tehdä. Voimmehan me jotain muuta itsellemme valehdella mutta tosiasiat ovat tosiasioita. Ehkä se on vuosisatainen alistettuna olemisen orjamentaliteetti että suomalaisilla ei ole eikä tule olemaan halua olla itsenäisiä ja ylpeitä omasta identiteetistään. Se Suomi jossa itse kasvoin ja saattoi olla ylpeä on myyty, mennyttä historiaa. Tilalla on uusbalttilaisuus Euroopan periferiana joka koettaa nöyritelemällä olla jotain muuta kuin on. Suomi nähdään maailmalla yhtenä monista itäeuroopan balltian pikkumaista.

   Poista
 7. Halosen länsi-, USA- ja Nato-vastaisuus oli toki ilmeistä. Vastaavasti myös Venäjä-myönteisyys oli paljon pidemmälle kehittynyttä kuin meillä muilla hyväuskoisilla.

  No tuo on toki ymmärrettävää sitä taustaa vasten, että kyseessä on entinen DDR:n tunnustamiskomiten hallituksen jäsen.

  Ideologiamme meillä kaikilla, mutta oli ehkä kuitenkin onni se, että Halosen kausi oli jo ohi, kun tämä nykyinen rähinä alkoi.

  Maailmassa ei ole mitään mustavalkoisen hyvää tai pahaa, joten vain harmaan eri sävyjen väliltä voi valita. Me valitsimme nyt näin, koska idän mafia-meininki ei kansaa oikein kiehtonut.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Te, olette valinneet nyt näin koska, olette suoraan sanoen typeryksiä, jotka kritiikittömästi uskotte kaiken mitä teille syötetään. Teidän maailmankuvanne on mustavalkoinen. Joka muuttuu yhdessä yössä jos niin halutaan.

   Poista
  2. Ei varmaan mitenkään kritiikittömästi, mutta ikävä valinta oli tehtävä siitä huolimatta.

   Poista
  3. ”… Maailmassa ei ole mitään mustavalkoisen hyvää tai pahaa, joten vain harmaan eri sävyjen väliltä voi valita …”

   Maailmassa ei ole hyvää eikä pahaa, on vain erilaisia etuja.

   Hymistelimme sille, kun ICC asetti Putinin tukalaan asemaan, ja suuri osa valtioista laittaisi miehelle hilut kinttuihin, jos nuo kintut näiden maiden kamaraa polkisivat. Mutta entä kuinkas kävi, kun sama tuomio julistettiin Netanjahulle? Miten puhui USA? Miten me reagoimme? Se siitä hyvästä ja pahasta.

   USA:n sotilastukikohdat veivät maamme itsenäisyyden ja päätäntävallan sotilaspolitiikasta. Me myimme rakkaan, ylistämme puolueettomuuden hyveemme tuosta vain, keskustelematta, perustelematta.

   Ovatko USA:n itsenäiset sotilasalueet maassa hyvä vai paha, se ei ole relevanttia. Mutta onko siitä meille etua vai ei, lisäävätkö ne meidän turvallisuuttamme vai ei; nämä ovat tärkeämpiä kysymyksiä. Sitä taas ei meillä ole rationaalisesti pohdittu. Kuten aina, meillä oli vain ”yksi mahdollisuus”.

   ”… idän mafia-meininki ei kansaa oikein kiehtonut …” on perusteluna mieltä ylentävän huvittava.

   Poista
  4. Kyllä se toki monia kiehtoo. Mitäpä syntiä salaamaan. Enemmistöä ei

   Poista
  5. ”… Kyllä se toki monia kiehtoo …”

   Niinkö on? Siis ”tenhoaa, huumaa, ihastuttaa, viekoittelee”.

   No, tuttavansa kullakin.

   Poista
  6. No ehkä nyt kykenet katsomaan tuttavapiiriäsi kauemmas. Kannattaa ainakin yrittää.

   Poista
  7. Suomalaiset on aivopesty ajattelemaan että Suomi on aina joutunut valitsemaan huonojen vaihtoehtojen välillä joista on viisaasti valittu se vähiten huono.
   Tämä on se suomalaisen tarinan ydin jolla perustellaan esimerkiksi natsisaksan ja Suomen liitto. Meillä ei muka ollut muita vaihtoehtoja. Samaa perustelua käytetään nyt. Natoon oli pakko liittyä, DCA sopimus pakko solmia. Venäjän raja suljettava jne.. Koska muuten Putin hyökkäisi Suomeen. Vaikka jälkimmäisestä ei ole mitään muita todisteita kuin iltapäivälehtien otsikot joissa lähteinä käytetty huuhaa asiantuntijoita.

   Poista
  8. "Koska muuten Putin hyökkäisi Suomeen. Vaikka jälkimmäisestä ei ole mitään muita todisteita kuin iltapäivälehtien otsikot joissa lähteinä käytetty huuhaa asiantuntijoita."

   Eipä siitä kauan ole, kun me kaikki olimme aivan varmat siitä, että eihän se Putin herrajumala nyt sentään Ukrainaan hyökkää. Ja Putin itse, johon toki uskomme, hänkin aivan viimeiseen saakka vakuutti, että mitään hyökkäystä ei ole tulossa.

   Opimmeko tuosta ehkä jotakin?

   No, toiset taisivat oppia ja toiset taas näköjään eivät.

   Yksi kansanviisaus sanoo, että on myöhäistä rypistää siinä vaiheessa, kun tavara on housuissa. Oma pointtinsa tuossakin. Proaktiiviisuus on siis perusteltua.

   Se, että Suomi olisi jäänyt jonkinlaiseksi Venäjän tahtoon taipuvaksi ja sitä myötäileväksi muka puolueettomksi maaksi, olisi tarkoittanut yhden sortin Valko-Venäjäksi ryhtymistä.

   Joitakin tuo ehkä kiehtoo, mutta kannattaa muistaa se, että NL/ Venäjä on aina nitistänyt valtaansa ottamista maista ensimmäiseksi ao. maan kommunistit/ muut Venäjän myötäiljät, koska ne voisivat edustaa Moskovan kanssa kilpailevaa poliittista voimaa. Joten sitä luvattua ja kaivattua asemaa ei sitten ole tullutkaan.

   Poista
  9. Vastauksesi on malliesimerkki siitä kuinka tuo mainitsemani aivopesu on toiminut. Perustelet Venäjän mahdollista hyökkäystä Suomeen sillä että koska Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vakuutteluistaan huolimatta se merkitsee myös sitä että se voi hyökätä Suomeen. Tai että hyvät suhteet Venäjään tarkoittavat automaattisesti jonkinlaista Venäjän sateliittivaltioksi ryhtymistä. Aika kevyttä ja lapsellista logiikkaa. Eivät valtiot toimi niinkuin marvelsarjakuvien roistot. Koska olen roistovaltio toimin näin ihan pelkkää pahuuttani.

   Poista
  10. ”… Eipä siitä kauan ole, kun me kaikki olimme aivan varmat siitä, että eihän se Putin herrajumala nyt sentään Ukrainaan hyökkää …”

   ”Me kaikki”. Puhu vaan omasta puolestasi, niin kuin tavataan sanoa.

   Oli täysin varmaa, että Venäjää aloittaa sodan, jos Ukraina antaa maansa Naton haltuun. Sen vuoksi, että Natolla sotilasliittona ei ole muuta päämäärää kuin sotia Venäjää (tai Kiinaa) vastan.

   Aivan täsmälleen sama tilanne oli silloin – vain toisin päin – kun USA olisi aloittanut sodan Neuvostoliittoa vastaan, kun NL vei ydinaseensa Kuubaan vuonna 1962.

   Näillä kummallakin toimella, sekä USA:lla että nyt Venäjällä, on vankat sotilaspoliittiset perusteensa.

   ”... Opimmeko tuosta ehkä jotakin? …”

   En usko, että opit.

   ”… Venäjän tahtoon taipuvaksi ja sitä myötäileväksi …”

   Mitä puhetta tämä nyt on? Oletko sitä mieltä, että Suomi on kuvailemasi valtion kaltainen?

   Poista
  11. "Puhu vain omasta puolestasi ..."

   Tavallaan ymmärrän logiikkasi.

   Tottakai Venäjää ja erityisesti sen takasin Neuvostoliiton mahtavuuden aikaan haikailevaa KGB-taustaista johtoa kaihersi ja kaihertaa se, että Ukraina alkoi katsoa lännen kakista sen puutteista huolimatta paremmaksi integroitumissunnaksi kuin idän. Ja olihan olemassa ilmeinen vaara, että jos Ukraina pääsee kääntymään länteen, sama tauti leviää myös Venäjälle. Ja sehän olisi uuden mahtavan Neuvostoliiton ja KGB:n poikien vallan ja samalla valtion omaisuuden ryöstön loppu.

   Ymmärrän myös sen, että Putinin veikoista ei tunnu lainkaan kivalta se, jos Sevastopol on jonakin päivänä Nato-tukikohta eikä enää Venäjän sillanpää Mustallemerelle ja siitä etelään.

   Krimin kaappaus oli tuon seurausta.

   Mutta minulta meni kuppi nurin ja kaikki ymmärys Venäjää kohtaan loppui täsmälleen siinä vaiheessa, kun massiivinen tappaminen ja tuohaminen alkoi. Ja samalla tuo tappaminen ja tuhoaminen ilmitoi sen, että Venäjään ja sen johtoon ei missään suhteessa tule luottaa. Koko ongelmahan pääsi syntymäänkin vain siksi, että Venäjään luotettiin ja astuttiin sen virttämään energia-ansaan.

   Jos nyt saatu näyttö ei riitä Venäjän pienelle naapurille siihen, että lähdetään hakemaan turvaa ja selustatukea sieltä, mistä sitä voi saada, niin mikä sitten?

   Se selitys siinä vaiheessa, kun tavara on jo housuissa, että "kukaan ei voinut tietää", ei auta ketään. Ja ne selittäjät, jotka vaativat, että mitään ei saa tehdä, koska *vielä" ei ole mitään tapahtunut, eivät tuolloin mitään vastuuta mistään ota.

   Ymmärrän siis, että Amerikka joitakin kovasti viduittaa, mutta se ei ole syy jo ennakkoon vetää housuja kinttuun Venäjän edessä. Pitää valmistaua ja varustautua myös huonoihin skenaarioihin niin hyvin kuin vain mahdollista.

   Poista
  12. lähdetään hakemaan turvaa ja .... Tämäkin on malliesimerkki ettei ymmärretä perusasioita siitä kuinka valtiot ja erityisesti suurvallat toimivat. Yhdysvaltoja ei kiinnosta Suomen turvallisuus ja puolustaminen vaan USAn omien etujen ajaminen. Siis USA ei välitä tuon taivaallista miten Suomelle käy mahdollisessa kriisitilanteessa. Yhdysvallat ei eroa tässä mitenkään muista suurvalloista.

   Poista
  13. Ano klo 19.14: ”… Yhdysvaltoja ei kiinnosta Suomen turvallisuus ja puolustaminen vaan USAn omien etujen ajaminen …”

   Ei kannata Matiakselle selittää.

   Matias: "... Jos nyt saatu näyttö ei riitä Venäjän pienelle naapurille siihen, että lähdetään hakemaan turvaa ..."

   Matiaksella on pelko-kauhua paniikki, eikä siihen pysty looginen ja perusteltu kanta. Ei väliä, vaikka USA lähti karkuun ja jätti Afganistanin ja sen asukkaat oman onnensa nojaan ja teki saman tempun Vietnamissa aikansa maata hävitettyään.

   Poista
  14. En usko, että kukaan lulee USA:n Suomelle tukea antavan vain meidän sinisten silmiemme tähden. Niin naiiveja lienee harvassa.

   Kyse on siitä, Suomen itsenäisyyden säilytäminen suhteessa Venäjään on USA:nkin intressissä. Niin kuin se on useimpien suomalaistenkin intressissä. Joten kyseessä on luonteva puolustusyhteistyö.

   Poista
  15. ”… Suomen itsenäisyyden säilytäminen suhteessa Venäjään on USA:nkin intressissä …”

   Karttapalvelu ilmoittaa Helsingin ja Washingtonin suoraksi etäisyydeksi 6930,80 km. Siitä voi lähteä miettimään USA:n intressejä.

   USA:n intressi on se, että sillä on pirun kaukana omasta maastaan pöljä, joka antaa sijoittaa USA:n hyökkäysaseet omaa maahansa. Maailmantilanteen kiristyessä on leppoisaa antaa pöljän kantaa riski siitä, että tämä joutuu ennalta ehkäisevän iskun kohteeksi.

   Mikä muu intressi USA:lla voisi olla kyseessä?

   Kantoiko USA huolta Afganistanista, kun se pakeni maasta paniikissa?

   Ei näytä naiiviudella olevan mitään määrää.

   Poista
  16. Niinpä niin: suhna on suhna vaikka voissa paistais...

   Poista
  17. On se pirullista, kun tsuhnat ei enää ole ihan yhtä hyväuskoisia kuin ennen. Hommaavat mokomat aseitakin muualta kuin itämaasta.
   Israelilaisten kanssakin ovat hyvää pataa ja tekevät kauppaa aseista.

   Poista
  18. "Ei näytä naiiviudella olevan mitään määrää."

   Asia selvä.

   Yksipuolinen aseistariisunta, poissuljetaan heti kättelyssä kaikki ukopuolisen avun mahdollisuuskin, teeskennellään kuollutta, nöyristellään ja annetaan periksi kaikessa ja toivotaan, että karhu ei pahastu.

   Luotetaan Venäjän "rauhan ohjuksiin" aivan kuten me kommunisitit olemme aina lujasti luottaneet. Eiköhän ne meistä huolen pidä. Tavalla tai toisella.

   Oma vahva puolustus vain oikeutetusti ärsyttäisi naapuria. Oikeutettua etupiiriäänhän ja vanhan imperiumin oikeutettua palautustahan se Venäjä vain hakee. Näin pienenä kansakuntana meidän tulee tuo hyväksyä.

   Ei Suomella, sen enempää kuin Ukrainallakaan ole mitään oikeutta muka höpötellä jostakin itsemääräämisoikeudesta. Törkeä jo ajatuksenakin moinen - natsifasismia: Meidän tuleekin heti pyytää Putte-possu naapurista apuun kitkemään tämä kauhea natsifasismi lopullisesesti pois täältä - Endlösungia tämä naiivius nyt huutaa.

   Eikös mennä näillä nyt alkuun niin kaikki ovat tyytyväsiä ja kaikilla on kivaa?

   Poista
  19. Ekku: "... Asia selvä ... ole mitään oikeutta muka höpötellä jostakin itsemääräämisoikeudesta ..."

   Ekku herää! Näit unta. Tuo oli vain sinun pahaa fantasiaasi. Ei kukaan tuollaista jutellut.

   Poista
  20. Ekku: "... tsuhnat ... on se pirullista … Israelilaisten kanssakin ovat hyvää pataa ja tekevät kauppaa aseista ..."

   Niihä myö tehhää! Myö Pohjan Poijat”. Vaikka ICC – tuo pirulaisten tuomiolaitos – tuomitsi Israelin juuri syylliseksi kansanmurhiin, niin meitä se ei vavahduta. Kalpa käteen, veljet!

   Poista
  21. Sen kuka varautuu kunnolla ei tarvitse ensimmäisenä olla soimassa. Nämä icc:t ym.muut tuskin ovat onnistuneet estämään yhtään sotaa. Tietysti on se kamalaa tehdä yhteistyötä Lähi-idän ainoan demokraattisen valtion kanssa, kun siellä päin olisi niin paljon ihmisoikeuksista välittäviä, huonosti naamioituja diktatuureja tarjolla.

   Poista
 8. "Mutta Machiavellillä on toinenkin merkittävä teos, jonka usein on katsottu olevan Ruhtinaan kanssa ristiriidassa."

  Ei niissä ole ristiriitaa: Ruhtinas kuvaa maailmaa sellaisena kuin se on 1400-1500-vaihteen Italiassa, ei sellaisena kuin sen pitäisi olla, minkä Machiavelli itse toteaa kirjan esipuheessa. Valtiollisia mietelmiä kuvaa tämän valtioihannetta. Tuollaista tasavaltaa kokeiltiin lyhyen aikaa Firenzessä - ei valitettavasti - toiminut tuon ajan oloissa.

  VastaaPoista
 9. "Machiavelli on hyvin epäortodoksinen myös siinä, että hän väittää jalkaväen olevan ratsuväkeä etevämpi, mikä tuntuu selvältä paradoksilta."

  Itse asiassa tuo ei ollut kovin paradoksaalista: jalkaväen nousun suhteessa ratsuväkeen oli johdonmukainen trendi koko myöhäiskeskiajan (esim uusi Juho Wilskman Sota keskiajalla 2023 s 259 ss).

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.