torstai 16. huhtikuuta 2020

Kun maailmansotaa sytytettiin


Häpeämättömän valehtelun aika

Frederick Taylor, 1939. A People’s History. Picdador 2019, 432 s.

Kansan syvien rivien historia on muutaman viime vuosikymmenen mittaan rikastunut valtavalla määrällä kirjoja, jotka on pääasiassa kirjoitettu ns. pienen ihmisen perspektiivistä. Asiassa ei olekaan mitään valittamista niin kauan kuin itse iso kuva ja päätöksenteon taso eivät unohdu.
Parhaimmillaan tuollainen kadunmiehen näkökulman rekonstruointi voi antaa hyvinkin virkistävän uuden näkökulman asioihin. Itse asiassa Taylorin kirjaa voi pitää juuri tällaisen lähestymistavan malliesimerkkinä.
Taylorin kirja ulottuu ajallisesti Tšekkoslovakian sudeettialueiden miehityksestä toisen maailmansodan alkutapahtumiin Puolassa. Sen polttopisteessä ovat erityisesti Englannin ja Saksan eri yhteiskuntakerrosten ja poliittisten suuntausten edustajat, mutta myös aivan nuoret ja epäpoliittiset henkilöt.
Politiittisten konstellaatioiden suuria siirtymiä tarkastellaan tässä etupäässä yksilöiden ja jopa kansanihmisten silmin ja materiaali on saatu etenkin päiväkirjoista, mutta myös muistelmista ja lehdistöstä.
Tunnettuja päiväkirjoja ovat tietenkin Goebbelsin julkaistut ja varsin antoisat muistiinpanot ja myös Italian ulkoministerin ja Mussolinin vävyn Galeazzo Cianon päiväkirjat, jotka pari kertaa vilahtavat lähdeaineistossa.
Saksan taitoisella tutkijalla on lisäksi ollut onni saada useita päiväkirjoja Saksan päiväkirja-arkistosta, joka sijaitsee Emmendingenissä. Saksalaisista lehdistä eniten siteerataan paikallista Freiburger Zeitungia, mikä lienee hyvä valinta. Joku Völkischer Beobachter oli niin sidoksissa johdon politiikkaan ja omiin obsessioihinsa, että sen korottaminen kovin korkealle olisi saattanut olla vähemmän kiinnostavaa.
Englannista tekijä on hyödyntänyt lehdistöä ja parlamentin keskusteluja laajemmin, mikä on tietenkin mielekästä ottaen huomioon, että siellä yleinen mielipide ei ollut valtiojohdon pihdeissä ja asenteet Saksan politiikkaan nähden vaihtelivat hyvin suuresti, lepytyspolitiikan vastustamisesta aina Hitlerin avoimen fasistiseen myötäilyyn.
Lisäksi on käytettävissä ollut muun muassa mielipidetarkkailun materiaalia ja muuta oman aikansa analyyttistä ainesta. Henkilökohtaisia vaikutelmia sisältävien päiväkirjojen lisänä sellainen on varsin tarpeellista.
Kun tätä aikakautta yleisesityksissä on käyty läpi, on esimerkiksi Neville Chamberlain yleensä leimautunut surullisen hahmon sateenvarjomiehksi, joka heilutteli kansallemerkityksetöntä paperinpalaa kehuskellen sitä suureksi saavutukseksi, joka pelasti rauhan nykyiselle sukupolvelle.
Chamberlainin politiikan epäonnistuminen teki hänestä sitten aikanaan naurettavan hahmon, jonka tilalle nousi buldoggimainen Churchill, perään antamattoman John Bullin ruumiillistuma.
Itse asiassa Chamberlainin suosio säilyi koko ajan ja hänen hallituksensa myös sai julistaa sodan Saksalle ja johtaa maata aina seuraavan vuoden kevääseen saakka.
Chamberlainin epäsuosio on jälkikäteen syntynyt projektio. Münchenin nyt surullisen kuuluisana pidetyn sopimuksen jälkeen hänen kansansuosionsa nousi aikoinaan pilviin ja hänen politiikkansa sopi myös hyvin yhteen rivikansalaisten pyrkimysten ja mielialojen kanssa. Sotaa kammoksuivat kaikki.
Kun Hitler keväällä 1939 vastoin lupauksiaan tuhosi koko Tšekkoslovakian, nousi Saksan vastaisuus kaikkialla aivan uusiin korkeuksiin. Näinhän kävi Suomessakin, jossa edes IKL ei enää kehdannut puolustella ihannemaansa politiikkaa. Sehän ei enää merkinnyt oman kansan vapauttamista, vaan myös toisten kansojen sortamista.
Saksan barbaarinen juutalaispolitiikka saavutti juuri näihin aikoihin uuden huippunsa, jota symbolisoi Kristallnacht -vandalismin ja pogromien aalto, joka muka syntyi spontaanina reaktiona Saksan Pariisin-lähettilään vom Rathin murhaan, mutta oli itse asiassa huolellisesti organisoitu. Sen jälkeen seurasi nopeassa tahdissa joukko lakeja, joissa juutalaisten kansalais- ja ihmisoikeudet tallattiin ennenkuulumattoman röyhkeästi lokaan.
Tämän seurauksena syntynyt suuri pakolaisaalto oli keskustelujen ja poliittisten kiistojen aiheena kaikkialla Euroopassa ja kauempanakin. Taakanjaosta ei syntynyt yksimielisyyttä, vaikka sellaista yritettiin saavuttaa Evianissa pidetyssä konferenssissa. Tuohon aikaan aiheesta eri maissa käydyt keskustelut ovat kiintoisia. Asiahan kosketti meitäkin.
Taylorin kirja kertoo paljon myös normaalista elämästä tuon ajan oloissa, elintaso vaihteluista ja jopa lemmikkieläimistä. Viime mainittuja lopetettiin Englannissa valtava määrä, kun sodan syttyminen alkoi näyttää väistämättömältä. Näin haluttiin sekä suojella eläimiä kärsimyksiltä, että säästää saarivaltion elintarvikevaroja, joiden tiedettiin käyvän niukoiksi.
Toki sodan syttymiseen kieltäydyttiin viimeiseen saakka uskomasta niin Englannissa kuin Saksassa. Viimemainitussa maassa asia herätti viranomaisten paheksuntaa, koska näin itse asiassa ilmaistiin sodan vastaisuutta.
On varsin merkille pantavaa, miten suuressa määrin henkinen valmius sotaan vaihteli myös samojen maiden sisällä. Ennen Müncheniä se oli Saksassa hyvin kehnolla tasolla ja vastahakoisuutta löytyi myöhemminkin runsaasti, vaikka entusiasmiakin oli. Ensimmäisen maailmansodan kokemukset eivät houkutelleet niitä, joilla oli siitä kokemusta, eivätkä aina nuorempiakaan.
Aivan uskomaton vaikutus saavutettiin kuitenkin propagandakampanjoilla. Puolan tapaus on valaiseva.
Vielä keväällä 1939 Hitler puhui Puola-suhteista mitä ystävällisimmin, kunnes päätyi siihen lopputulokseen että asia on ratkaistava voimalla. Hitlerin tavoitteena oli aluksi kansallisuudeltaan saksalaisena pysyneen Danzigin annektointi ja Puolan käytävän saaminen saksalaisen liikenteen rajoittamattomaan käyttöön.
Puolalaiset omaksuivat non possumus-kannan. Kunnia oli se, mistä he eivät voineet tinkiä- kuten ne ilmoittivat. Se oli se kallis omaisuus, josta puolalaiset olivat vuosisatojen mittaan jo yhä uudelleen maksaneet hyvin paljon.
Kirjoittajan vi katsoa kallistuvan sille kannalle, ettei Stalinin-Hitlerin pakti 23.8.1941 ollut ratkaiseva sodan syttymiselle. Tälle onkin hyvät perusteet.
Kiinnostavaa on, että Hitler ilmeisesti loppuun saakka säilytti uskonsa jonkinlaiseen sopimukseen Englannin ja Ranskan kanssa. Englantilaisetkaan kun eivät olleet taanneet Puolan rajoja, vaan ainoastaan sen itsenäisyyden. Siellä voisi syttyä korkeintaan rajoitettu sota.
Maailmansotaa ei siis haluttu aloittaa Danzigin takia, vaikka niinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi. Kun sitä paitsi myös tuo länsivaltojen takaama Puolan itsenäisyyskin tuhottiin, kuten Tšekkoslovakiassa sitä ennen, menettivät puheet saksalaisten kansallisista oikeuksista sotatoimien syynä kaiken uskottavuutensa.
Hitlerin propagandakampanjat ennen hyökkäystä olivat malliesimerkki täysin häikäilemättömästä totaalisen valheen käytöstä sotavalmisteluissa ja sen oikeuttamisessa.
Tähtäimessä olleilla Puolalle luovutetuilla alueilla oli saksalaisia tietenkin ihan oikeasti myös sorrettu. Monet olivat muuttaneet alueelta ja menettäneet maansa puolalaisille, jotka olivat aluetta hallinnet parisataa vuotta aikaisemmin.
Nyt Saksan erikoispalvelut suorittivat provokaatioita, joiden tuloksena oli mahdollista tiedottaa suurista saksalaisvainoista ja kuvaamattoman törkeistä kidutuksista. Saksalainen yleisö, joka paria kuukautta aiemmin ei ollut lainkaan kiinnostunut Puolasta, uskoi auliisti valheet ja vaati kostoa.
Itse asiassa saksalaiseen vähemmistöön kohdistuvaa väkivaltaa kyllä syntyikin melkoisesti sen jälkeen, kun Saksa oli hyökännyt Puolaan. Jossakin määrin saksalaiset toimivat myös viidentenä kolonnana, mikä erityisesti Danzigissa oli hyvinkin merkittävä tekijä.
Propagandahyökkäys oli eräänlainen henkinen tykistövalistelu, jota suorastaan Hitlerin tasolta saakka määrätietoisesti ohjailtiin. Voidaan todeta, että se muistutti miltei yksi yhteen sitä kampanjaa, joka laukaistiin neuvostolehdistössä Suomea vastaan marraskuussa. Kyseessä eivät olleet mitkään propagandistiset tulkinnat asioista, vaan aivan alaston valehtelu, jolla ei ollut mitään todellista pohjaa.
Sodan syy Puolassa saatiin parista lavastetusta hyökkäyksestä, joista toinen suuntautui erästä radioasemaa vastaan. Reinhard Heydrichin SD ei tässä siekaillut edes murhia, vaan tappoi puolalaisiin uniformuihin puettuja keskitysleirivankeja, joiden ruumiit jätettiin paikalle muka todistamaan siitä, että Puola oli se, joka oli häpeämättömästi hyökännyt Saksaa vastaan.
Koko tämä roska meni Saksassa kansaan kuin häkä. Sodan mahdollisuutta Puolassa oli vielä aivan hiljattain kammoksuttu ja sitä oli pelätty myös kenraalikunnan keskuudessa (mistä Taylor ei kerro), nyt lehdistön suorittaman ”tykistövalmistelun” jälkeen vaadittiin kostoa ja Saksan kunnian palauttamista.
Saksalaisten sodankäyntimenetelmät olivat äärimmäisen raakoja. Hitler jopa erityisesti vaati unohtamaan valheellisen humanismin vaatimukset. Ulospäin asiat esitettiin kuitenkin toisin: Saksan armeija toimi Puolassa muka herrasmiesten tavoin ja kunnioitti naisten ja lasten oikeuksia.
Itse asiassa heti sodan alussa tuhottiin totaalisesti muuan strategisesti aivan merkityksetön puolalainen kylä lentopommitusten vaikutuksen tutkimiseksi. Se terroripommitus ei jäänyt viimeiseksi.
Loppuvuodestahan sitten Molotov samaan tapaan vakuutti, että neuvostokoneet pommittivat Suomessa vain ja ainoastaan sotilaskohteita. Neuvostolentäjien kerrottiin suorastaan olevan -ei enempää eikä vähempää kuin aikamme todellisia humanisteja.
Paralleelit talvisotaan ovat hämmästyttävän selviä. Jopa Puolan ulkoministeri Beck, jota saksalaiset aivan järjettömästi syyttivät sodanlietsonnasta, sai pian palvella myös neuvostopropagandaa: Pääministeri Cajander oli Suomen Beck ja tulisi saamaan samanlaisen kohtalon.
Nämä uudet veljeskansat totalitarismissa, saksalaiset ja venäläiset solmivat tunnetusti lokakuussa, Puolan tuhoamisen jälkeen raja- ja ystävyssopimuksen, jolloin Molotov julisti Saksan olevan nyt maailmanrauhan puolella ja Ranskan ja Englannin taas lietsovan imperialistista sotaa.
Mutta tämä ei enää kuulu Taylorin kirjan teemaan.
Olisi erittäin valaisevaa saada vastaavanlainen kirja myös suomen ja Neuvostoliiton suhteista vaikkapa ajalta 1.1.1938-31.12.1939 sekä suomeksi että venäjäksi. Käytettävissähän on paljolti aivan samanlaista materiaalia. Venäläistä relevanttia materiaalia onkin jo Jevgeni Balašov koonnut maanmainioksi kokoelmaksi Prinimaj nas Suomi-krasavitsa.
Se esittää yhtä hätkädyttävän kuin kiintoisan kuvan siitä, miten natsien oppia saaneet kommunistit esittivät asiat.
Yleinen mielipide ja yksilöiden tuntojen kehitys, yleistilanteen kehittymisen kronologia ja absoluuttisen valheen käyttöönotto Neuvostoliiton puolella tarjoaisivat samojen kansien väliin koottuina mainion näköalan siihen tragediaan, johon myös meillä tuolloin jouduttiin. Samalla asettuisivat yhteyksiinsä ne totalitaarisen valtion propagandasodan luomukset, joiden jäänteitä taitaa yhä löytyä naapurimaassa takapajuisipien ainesten ajattelussa.
Vastaväite, jonka tällaiset ehdotukset aina kustantajilta saavat on, että se käännös maksaa liikaa…
Kysymys on kuitenkin vain ehkä 10000-15000 tuhannesta eurosta. Mikäli kansakunta haluaa kuulua ns. sivistyskansojen yhteisöön, ei se voi antaa moisten summien määrätä julkaisupolitiikkaansa.

14 kommenttia:

 1. En hallitse tarpeeksi hyvin venäjää että ostaisin, mutta jos se ilmestyisi Suomeksi, ilman muuta ostaisin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Oen sitä yrittänyt saada julkaistavaksi. Se lisäisi oennaisesti ymmärrystämme niistä asioista. Tekijä itse on kyllä suostuvainen.

   Poista
 2. "ettei Stalinin-Hitlerin pakti 23.8.1941 (pro: 1939) ollut ratkaiseva sodan syttymiselle. Tälle onkin hyvät perusteet."

  Itsekin olen aina ajatellut, että ratkaiseva hetki oli maaliskuu 1939, jolloin Hitler liitti loputkin Tsekkoslovakialasta ja länsimaat vakuuttuivat, ettei Hitleriin voinut luottaa ja ryhtyivät varustautumaan. Tuolloin niin sanoakseni Hitlerin shakkikello käynnistyi ja loput vaiheet (pakti 1939 sekä hyökkäykset Puolaan, Ranskaan ja lopuksi Venäjälle) olivat loogisia aikapulasiirtoja. Barbarossa vain epäonnistui.

  VastaaPoista
 3. "Paralleelit talvisotaan ovat hämmästyttävän selviä."

  Eikö tämä kerro vain sen itsestäänselvyyden, että sotapropagandan olemus on aina sama: me olemme hyviä ja rauhantahtoisia, vastustaja paha ja sodantahtoinen. Järkyttävää on se miten hyvin se aina uppoaa kansan enemmistöön, varsinkin diktatuureissa, mutta aluksi myös demokratioissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei se ihan niin yksinkertaista ole. Kun kehitellään totaalisen valheellinen skenaario ja vyöryetään sitä laskelmoidusti, ollaan kaukana tavallisesta propagandasta.

   Poista
 4. Itse asiassa Balashovilla on aieesta uusi kirja, joka olisi pitnyt mainita:Huippukiinnostava https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2953101181402762&set=a.281723931873847&type=3&theater

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eli siis Osvobozhdenije Finljandii, Suomen vapautus. Olen itse kirjoittanut aiheesta pienen kirjan Marssi Helsinkiin (1991),mutta kyllä tämä opus on ylivertainen!
   Aikamoinen häoeä, ettei meillä ole suomeksi vastaavaa...

   Poista
 5. Psykohistorialliselta kannalta noiden kansallista luonnetta personoivien myyttihahmojen synty on mielenkiintoinen ilmiö. Ne ovat aivan erityisiä rekapitulaatioita "kartesiolaisesta subjektista", ja ne taisivat kaikki syntyä suunnilleen samaan aikaan, eli kun kartesiolainen subjekti jalostui "edustuksellisuuden" kognition varassa "demokraattiseksi" valta- eli valtiomuodoksi.

  John Bull pelkisti britti-identiteetin. Mikä olisi enemmän samaistuttava ranskalaisuuden ihanne kuin vallankumoustaistelua johtava Marianne? Setä Sam omaa ankaran isähahmon piirteet. Svea-mamma elää edelleen ruotsalaisen kansankodin holhoavassa mutta kipeitä tosiasioita asiatasolla käsittelemään kykenemättömänä sybioottisena äitihahmona.

  Mutta mikä sitten olisi tuon ongelmallisen kansan, saksalaisten, henkilöitymä? Syvästä historista nouseva, uuden ajan valaistuksessa vain kaksiarvoisuudessaan täydellistyvä Siegfried? -- Todellakin, juuri ambivalenssi on saksalaisen sielun ainoa kulminaatio -- ja siksi me suomalaiset olemme historiallisesti alistettuna kansana saksalaisten sukulaissieluja?

  Toki uutta aikaa luonnehtii Faust, joka on tavallaan jumalallinen kaksiarvoisuuden henkilöitymä. Pienempien kirjallisten faustien nimenä on usein jokin Mikael.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Der deutsche Michel, yöpaidassa, myssy päässä ja kynttilä kädessä. Valitettavasti preussilainenkorpraali prässäsi hänestä karjuvan grobiaanin.

   Poista
 6. Ne syy ja seuraus kysymykset ovat olennaisia ja Suurensodan seurausta, mukaan lukien kommunismin nousu ja maailmantalouden uudelleen jakaminen.

  Noin muutoin, eiköhän tämä Puolan kysymys ratkaistu Neuvostoliiton ja Saksan välillä jo helmikuun lopulla 1936.

  23.8.1939 sovittu M/R-sopimus sai Saksan uskomaan siihen, että Englanti ja Ranska ei puutu sotaan ja siksi Saksa uskalsi hyökätä. Käsittääkseni myös Puna-armeijan piti hyökätä samana päivänä kuin Saksan, mutta jätti sen Saksan yllätykseksi tekemättä ja sai näin Saksan sodan ainoaksi aloittajaksi. 17.9.1939 Neuvostoliitto otti sitten oman sovitun osan Puolasta. Neuvostoliitolle sopi vallan mainiosti se, että Saksa olisi sodassa Ranskan ja Englannin kanssa, mutta Ranskalle ja Englannille ei sopinut lainkaan olla sodassa Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliitolla oli oma suunnitelma ottaa osaa yleiseurooppalaiseen suursotaan sitten, kun Saksa, Englanti ja Ranska olisivat heikentyneet keskinäisessä sodassa.

  Risto Ryti 7.8.1941:"Käsitykseni mukaan Venäjä oli niin vahva, ettei millään muulla valtiolla, kuin Saksalla ollut mahdollisuutta lyödä sitä. [..] Jos Venäjän ja Saksan välinen sota olisi lykkääntynyt vielä esim. vuodella ja alkanut venäläisten valitsemana ajankohtana, olisi mielestäni voinut olla hyvin kysymyksenalaista, olisiko Saksakaan pystynyt sotaa voittamaan. Niin paljon on näillä ollut uudenaikaista sotakoneistoa, ja sellaista sotakoneistoa, josta syrjäisillä ei ole ollut aavistustakaan, että he itse valitsemissan olosuhteissa olisivat luultavasti pystyneet murskaamaan Saksankin sotakoneiston ja marssimaan Atlantille saakka."

  Noin muutoin olen sitä mieltä, että toisessa maailmansodassa oli kaksi voittajaa: USA ja Neuvostoliitto. Kaikki muut hävisivät enemmän tai vähemmän.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä niitä sopimuksia koetettiin värkätä ihan tosissaan vielä vuonna 1939. Ei vuonna 1936 monen vuoden päähän nähty byhtään mitään.
   Puolan politiikan roolia on asiassa suotta vähätelty. Aivan kuin Suomi talvisodan olisi Puola välttänyt sodan vuonna 1939 myönnytyksillä. Mitä sen jälkeen olisi tapahrunut, on hämärän peitossa.
   Sivumennen sanoen, ystävyys- ja hyökkäämättömyssopimukset eivät tässäkään sitten painaneet yhtään mitään, samoin kuin sitten Suomessa. Se vähensi kyllä niin Saksan kuin NL:n uskottavuuden hyvin lähelle nollatasoa.

   Poista
  2. "toisessa maailmansodassa oli kaksi voittajaa: USA ja Neuvostoliitto."

   Tämähän on tiedetty fakta. Tuosta alkoi Englannin ja Ranskan hiljainen alamäki. Saksahan oli jo lyöty maanrakoon.

   Poista
  3. Alamäki alkoi jo I maailmansodassa. Nyt mentiin yhtä liukua.

   Poista
  4. "Alamäki alkoi jo I maailmansodassa."

   Tuosta en sinällään ole eri mieltä, mutta I maailmansodan jälkeen oli vielä suuri ja mahtava brittiläinen imperiumi ja Ranskalla Afrikan siirtomaat. II maailmansodan jälkeen br Imperiumi hajosi ja 15 vuoden sisällä siirtomaat menivät. Kuvaavaa on, että Suezin kriisissä 1956 Englanti ja Ranska eivät saaneet yhtä Egyptiä kuriin vaan tulivat USA:n kotiin kutsumiksi - kuin kahlekoirat. 

   Poista

Kirjoita nimellä.