tiistai 6. kesäkuuta 2023

Historiansa vangit?

 

Se vanha venäläisyys ja uudet paketit

 

Hedrick Smith, Venäläiset amerikkalaisen silmin. WSOY 1976, 569 s.

 

Kekkosen aikana Suomessa julkaistiin hyvin niukasti sellaista Neuvostoliittoa koskevaa kirjallisuutta, jota ei ollut kirjoitettu, painettu tai hyväksytty Moskovassa. Mutta silti sitä ilmestyi, ensin 1950-luvun lopun suojasään aikana, jolloin Poika Tuomisen muistelmien ohella saatiin suomeksi muun muassa Klaus Mehnertin Neuvostoihminen, joka oli alansa valioita (ks. Vihavainen: Haun mehnert tulokset (timo-vihavainen.blogspot.com)).

 The New York Timesin toimittajan Hedrick Smithin laaja reportaasi Neuvostoliitosta, sen ihmisistä, arkipäivästä ja juhlasta oli 1970-luvulla tapaus paitsi Suomessa myös laajemmin. Smith sai seuraajia lähes välittömästi, kun hänen kollegansa Washington Postista Robert Kaiser kirjoitti oman kirjansa. Muitakin tuli.

Joka tapauksessa nuo kirjat lukeneena pidän Smithin kirjaa edelleen lajissaan parhaana ja se myös tavallaan aloitti uuden aikakauden suhtautumisessa Neuvostoliittoon. Sitähän oli yleisesti totuttu ajattelemaan hyvin kurinalaisena ja tehokkaana valtiona, jossa kaikki tehdään suunnitelman mukaan ja joka on vääjäämättömästi tavoittamassa ja sitten ohittamassa johtavia länsivaltoja aineellisen tuotannon alalla ja samalla tietenkin myös hyvinvoinnissa -kuinkas muuten.

Tutkijoille ei ollut salaisuus, että neuvostosysteemi oli itse asiassa hyvinkin tehoton ja että jopa modernisaatio siellä oli länsimaisittain ajatellen jäänyt toteutumatta laajalla maaseudulla, jossa elettiin yhä maahan kiinnitettyinä ja lähinnä oman pienen yksityispalstan turvin. Koneiden sijasta käytettiin käsiä ja kuokkaa.

Smith maalasi leveällä pensselillä kuvan koko neuvostoyhteiskunnasta, joka oli paljossa toisenlainen kuin amerikkalainen tai muutkaan läntiset yhteiskunnat. Neuvostoihminen oli toisaalta tottelevainen eikä yrittänyt taistella valtaa vastaan, käytännössä hän kuitenkin eli kuin anarkisti ja kiersi ja rikkoi virallisia normeja aina, kun se oli tarpeen ja turvallista.

Mitä valtaan tulee, arvioi Smith, että se oli maailma, jonka tavalliset kansalaiset kokivat olevan kokonaan heistä erillään. Se ei ollut millään tavalla ”oma”, joten siihen ei myöskään kohdistunut mitään erityisiä tunteita. Sitä vain oli syytä pelätä ja kunnioittaa kujin luonnonvoimaa.

Tosin myös Smith panee merkille vahvojen johtajien ihailun ja ottaa jopa lukunsa motoksi Nikolai Karamzinin sanat 1800-luvun alusta, joissa kerrotaan, että venäläiset ovat ylpeilleet juuri siitä, mistä ulkomaaliaset ovat heitä arvostelleet, nimittäin sokeasta ja rajattomasta alistumisesta hallitsijan tahtoon silloinkin, kun hän kaikkein sairaimmissa päähänpistoissaan on polkenut jalkoihinsa kaikki oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden lait.

Venäläisten kuuliaisuus on kuitenkin pakkokuria, arvelee Smith. He eivät ole sisäistäneet herruutta kuten saksalaiset, sielunsa syvyyksissä venäläinen uhmaa lakia, hän on sisäinen anarkisti ja pelkää sitä itsekin.

1970-luvulla tuli myös tutkijoiden pirissä tavaksi selittää Neuvostoliittoa Venäjän historialla. Näin tekee myös Smith, joka kuitenkin samalla toteaa, että olisi naurettavaa selittää, etteivät sosialistisen totalitaarisen hallinnon vuosikymmenet ja yhteiskunnan perusteelliset mullistukset olisi mitään vaikuttaneet.

Siitä huolimatta Smith, joka perehtyi Venäjän historiaan, alkoi päivä päivältä tuntea yhä useammin, että hän näki ympärillään ennen muuta Venäjän. Loppuluvussa Smith pohtii paljon puhuttua ajatusta systeemien konvergenssista eli lähenemisestä. Tulisiko venäläisistä yhä enemmän amerikkalaisten kaltaisia (ja päinvastoin)?

Smith epäilee tätä. Neuvostoliitossa eli Venäjällä oli jälleen syntynyt uusi luokkajako entisen tasapäistämisen jälkeen. Valtion rituaalit muistuttivat yhä enemmän tsaarinaikaisia, vanha Venäjä tuli yhä enemmän takaisin: Kenties olennaisempaa kuin nämä julkisen elämän järjestelyt ja rituaalit on historian syvälle juurtunut vaikutus venäläiseen luonteeseen ja instituutioihin: vallan luja keskitys, arvoastefetisismi, yksinkertaisten ihmisten vieraanpelko, vieraantuneen älymystön turha nalkutus, venäläisten intohimoinen kiintyminen äiti-Venäjään, massojen tavaksi tullut alistuminen Korkeimman johtajan edessä sekä tapa, jolla ne sokeasti hyväksyvät hallitsijan ja hallittujen välillä ammottavan kuilun.

Useimmat intellektuellitkaan eivät halunneet Venäjälle demokratiaa, arveli Smith: jopa nekin intellektuellit, jotka kaipasivat sitä, sanoivat, ettei heidän yhteiskuntansa ollut valmis demokratian edellyttämään molemminpuolisiin myönnytyksiin, poliittiseen suvaitsevaisuuteen, kompromisseihin ja itsehillintään. Hekin vetäytyvät siitä irti tai sanovat, että sen kehittyminen vie sukupolvien ajan.

Myös Smith luettelee Venäjän historiallisen erityistien omalaatuisuuksia: siellä ei ollut ollut renessanssia, uskonpuhdistusta ja perustuslaillisen liberalismin kautta.  Toistaiseksi ei ollutkaan mitään syytä odottaa, että Venäjän kulttuurin ikivanhoissa kaavoissa tapahtuisi perustavaa laatua oleva muutos.

Ajatus Neuvostoliiton venäläisyydestä tuli 1970-luvulla yhä suositummaksi ja sitä perustelivat tutkijoista etenkin Richard Pipes ja Tibor Szamuely. Etenkin Nikolai I:n ajan Venäjän ja Brežnevin Venäjän havaittiin muistuttavan aivan tavattomasti toisiaan. Markiisi de Custinen Venäjä-kirja vuodelta 1839 ja Nikolai Karamzinin muistio vanhasta ja uudesta Venäjästä vuodelta 1811 julkaistiin uudelleen (ks. Vihavainen: Haun vanha venäjä tulokset (timo-vihavainen.blogspot.com).

On turha sanoakaan, että vanhan Venäjän paluu erityisesti Putinin Venäjää selittämään on nyt suurinta muotia.

Ei tuo näkökulma turha olekaan. Siitä huolimatta ei tunne tarvetta antaa paljoakaan pisteitä ampujalle, joka ensin ampuu nuolensa ja sitten piirtää sen ympärille maalitaulun. Se on hieman liian helppoa.

Venäläiseen psyykeen vaikutti Smithin aikana vielä hyvin voimakkaasti ns. Suuri isänmaallinen sota. Hän kirjoittaa siitä otsikolla: Toinen maailmansota oli vasta eilen.

Niinhän se olikin. Kun olin tuohon aikaan Moskovassa, oli siellä valtava määrä yksikätisiä ja yksijalkaisia, noin viisissäkymmenissä olevia miehiä. Eihän sodasta ollut kulunut kuin neljännesvuosisata ja on pikemmin kummallista, että se lännessä oli niin tyystin unohdettu.

Venäjällä sodan unohtaminen ei ollut mahdollista monestakaan syystä ja koko kulttuurinen ilmapiiri oli paksuna verenkarvaisista filmeistä ja kirjoista. Sankarikultti, joka lännessä oli tuhottu jo 1950-luvulla, oli Neuvostoliitossa täysissä voimissaan.

Smithin ja Mehnertin kirjat olivat aikoinaan erinomaisia kurkistuksia Venäjään ja ne ovat lukemisen arvoisia tänäkin päivänä. Tuodessaan esille Venäjän historian merkityksen nykypäivälle ne olivat vastapaino tuon ajan sosiologiselle uskolle, joka ei historiasta paljoa perustanut.

Nykyään on usko historian kaikkivoipaisuuteen Venäjän selittämisessä sen sijaan usein mennyt kohtuuttomuuksiin. Historiallinen determinismi olisi kuitenkin naiivia. Kyllä Venäjäkin on koko aina kehittynyt ja tulee kehittymään. Toivokaamme, että sen historian ne piirteet, joita voi arvostaa, nousisivat taas voimakkaasti esille.

16 kommenttia:

 1. ""Venäjän historiallisen erityistien omalaatuisuuksia: siellä ei ollut ollut renessanssia, uskonpuhdistusta ja perustuslaillisen liberalismin kautta.""

  Tuota tapaa ilmaista eurooppalaisen uuden ajan ja historiallisen Venäjän vastakohtaisuutta en kyllä ymmärrä.

  Siis kaikki mitä likimain tuhat vuotta jatkuneen keskiajan -- jolloin yksikään eurooppalainen ihminen ei esimerkiksi pystynyt piirtämään sellaista kuvaa jossa olisi esiintynyt syvyysperspektiivi -- jälkeen tapahtui, koski ja koskee yhä vain ja ainoastaan tätä omaa kulttuuripiiriämme. Mitään mitä meille kognitiivisessa mielessä tapahtui, ei ole ihmisen historiassa koskaan eikä missään muualla tapahtunut.

  Vanhan ja keskiajan tiedonalat olivat perustuneet paljolti korvan ja kuuloaistin kognitiivisille resursseille, uuden ajan tiedollinen ajattelu rakentui silmän ja visuaalisen mieltämisen varaan. Kartesiolainen subjekti objektivoi nimenomaan syvyysperspektiivin ja silmän hahmottamat rakenteet. Lineaarinen ajantaju kuuluu olemuksellisesti niihin.

  Eurooppalaisen uuden ajan uudet tiedonalat ovat muuttaneet maailmaa ja ihmisen elinehtoja parin viimeisen vuosisadan aikana miljoona kertaa enemmän kuin mitä ne muuttuivat koko ihmissuvun aiemman miljoonan vuoden kehityshistorian aikana.

  Eikä siis mitään vastaavaa kognitiivista kytkentää ole syntynyt koskaan eikä missään muualla. Kaikki se mikä eurooppalais-länsimaisen ihmisen tajunnassa nyt on jo kuin itsestään selvää -- valmiina annettua -- on jotain joka syntyi aivan tietyssä kulttuuriperinteessä aivan tietyyn aikaan aivan tiettyjen lähtökohtaisten kognitiivisten ehtojen vallitessa.

  Jos emme tätä oman kulttuuripiirimme erityislaatuisuutta ymmärrä, vaan vaikkapa katselemme Venähän historiaa ja nykytilaa kuin niillä olisi paljonkin yhteismitallista oman ajattelumme kanssa -- pieleen menee, ja pahasti.

  Kuvaukset pitäisi tehdä klassisen sosiologian käsitteistöillä: puhua yleisinhimillisistä kehitysominaisuuksista, puhekulttuurin periytymisestä, sosiaalisesta sitovuudesta, normimoraalista, matriarkaatista primaarinarsismin vammana, yksilöllisen eriytymisen mahdottomuudesta, alistumisesta sosiaalisena ilmiönä. Sanalla sanoen: kehittymättömyydestä, sen ansaan jäämisestä. Siinä suhteessa Venäjällä ei ole tapahtunut eikä tapahdu mitään mikä ei selittyisi yleisinhimillisillä raamituksilla.  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Seppo Oikkonen 6. kesäkuuta 2023 klo 9.15 otti analysoitavaksi seuraavan lauseen sisältöä: "Venäjän historiallisen erityistien omalaatuisuuksia: siellä ei ollut ollut renessanssia, uskonpuhdistusta ja perustuslaillisen liberalismin kautta."

   Analyysin asemesta meille tarjottiin vain joukon kauniita termejä: syvyysperspektiivi, kognitiivisessa mielessä tapahtui, kognitiivisille resursseille, kognitiivista kytkentää, kognitiivisten ehtojen vallitessa, klassisen sosiologian käsitteistöillä, jne.

   Mainittu herra, jostain kumman syystä, ei kehdannut mainita milloin ensimmäinen yliopisto perustettiin Euroopassa ja milloin ensimmäinen yliopisto perustettiin Venäjällä, jne. Toisin sanoen Seppo Oikkonen synnytti pikkuhiiren.

   Poista
  2. Kivoja termejähän nuokin analyysit ovat: "Mainittu herra", "kumman syystä", "kehdannut mainita". Ja onhan se ylöskirjaaminen historioitsijan tehtävä -- nyt on hiiren syntymätodistuksessa tarkka ajanhetkikin.

   Poista
  3. Kaikesta päätellen Seppo Oikkonen on sitä mieltä, että kyrpä, pillu ja ydinaseet ovat ihan riittävä merkki/todistus Venäjän ja Lännen tasavertaisuudesta.

   Poista
  4. Kehottaisin muuttamaan tyylilajia

   Poista
 2. ”… yksikään eurooppalainen ihminen ei esimerkiksi pystynyt piirtämään sellaista kuvaa jossa olisi esiintynyt syvyysperspektiivi…”

  Mielenkiintoinen väite tuo ”ei pystynyt”. Olisikohan asia ollut näin jyrkästi? Jos muistellaan esimerkiksi egyptilaista varhaistaidetta, niin säännöt olivat jyrkät ihmisen kuvaamisessa. Rinta esimerkiksi aina edestäpäin, vaikka kasvot toiseen suuntaan. Olisiko ollut kyse säännöistä, eikä kyvystä.

  Vaikka tämä on fiktiota, niin Waltarin Sinuhe egyptiläisessä tästä tarinoidaan, ja kapinataitelija kapinoi. Ja jos tarkastellaan Pablo Picasson töitä, niin oliko niin, että hän ei kyennyt tekemään ”normaaleja” maalauksia?

  ”… Lineaarinen ajantaju kuuluu olemuksellisesti niihin…”.

  Niin, ja agraariyhteiskunnassa oleellinen ajantaju on sirkulaarinen, eli vuodenkierto.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Picasso oli todella taitava ”normaali” maalari jo hyvin nuorena. Sen jälkeen hän haki toisenlaista ilmaisua.

   Poista
  2. "Vaikka tämä on fiktiota, niin Waltarin Sinuhe egyptiläisessä tästä tarinoidaan, ja kapinataitelija kapinoi."

   Kannattaa mennä Louvren egyptiläisen taiteen saliin, sali salin perään säännönmukaisiä monumenttiveistoksia, sitten Amarnakauden patsaita, jotka vetävät vertoja mille tahansa modernille taiteelle, sitten taas jäykkiä monumentteja. Jokainen jolla on silmät päässään näkee, että tapahtui lyhyt kulttuurivallankumous.

   Poista
  3. Pitirim Sorokin esittää useita aikakausia, jolloin luonnonmukaisuus unohdetaan

   Poista
  4. "...Amarnakauden patsaita..."
   "...Pitirim Sorokin esittä..."

   Kiitos vinkeistä, pääsin sivistämään itseäni!

   Poista
  5. ”… Mutta syvyysulottuvuuden projisoiminen tasipinnalle ei heiltä onnistunut…”.

   En vieläkään niele tätä. Ei tehtävä ole vaikea. Mutta kun en ollut tuolloin itse paikalla, niin parasta jättää vannomatta.

   Vaikka ekspressionismi on myöhäinen aatesuunta, niin perusajatus on laajemminkin kantava: merkittävä piirre oli näkemys siitä, että taiteella tulee olla jotakin sanottavaa.

   Ilmaiseeko syvyysulottuvuuden projisoiminen tasopinnalle jotain sanottavaa, jotain luovaa? Pikemminkin se on samantapainen kahlehtiva sääntö kuin egyptiläisillä oli. Yhdestä ainokaisesti pisteestä maailmaa tuijottaminen ei ole luovaa taidetta.

   Poista
 3. Aloitus: "Tutkijoille ei ollut salaisuus, että neuvostosysteemi oli itse asiassa hyvinkin tehoton". Georgi Arbatov oli syntymäviisas ja ilmeisen hauska mies, joka pääsi pitkälle NL:n kuvioissa (akateemikko). Häneltä kerran eräs länsimainen uuno (journalisti) kysyi: ”Georgi Arkadevitsh, onko NL totalitaristinen valtio?”. Johon Arbatov vastasi kuivakkaasti: ”Sehän on aivan liian tehoton ollakseen sitä”.. Sama tehottomuus vaivaa näköjään edelleen (vaikka hajottamisessa ollaan kyllä ykkösluokkaa).

  VastaaPoista
 4. Egyptiläiset Faijumin muumiomuotokuvat ovat parhainta realismia!

  VastaaPoista
 5. "tuo NL:n jäänne - KGB & co - ei vieläkään ole tullut tähän NL:n jälkeiseen aikaan, vaan uskoo edelleen NL:n olevan olemassa ja uskoo sen voimaan"

  Muistanpa itsekin koulupoikana lukeneeni ja tehneen vaikutuksen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yksi sanonta on myös se, että Venäjä on ainut turvallisuuspalvelu, jolla on oma valtio.

   Poista
  2. On: "Venäjä on ainut turvallisuuspalvelu, jolla on oma valtio."

   Pitäisi olla: "Venäjä on ainut valtio, jossa turvallisuuspalvelu on itsenäisenä sisäisvaltiona."

   Poista

Kirjoita nimellä.