sunnuntai 27. maaliskuuta 2022

Vielä hiukkasen venäläisistä

 

Venäläiset klassikot ja juutalaisuus

 

Kaikilla kansoilla on ollut tarvetta vetää jotain rajaa muihin kansoihin. Näitä on sitten usein kuvattu karikatyyreinä, veistetty vitsejä ja vähätelty, samaan aikaan ehkä myös salaa kadehtien. Ajatellaanpa nyt vaikka suomalaisten suhdetta ruotsalaisuuteen. Varsinaista vihaa siitä tuskin löytyy vaikka kuinka etsisi, kateutta ja harmistumista kai sentään. Venäjällä on ollut melko samanlaisia naapurisuhteita.

Venäläiset ovat kutsuneet ukrainalaisia nimellä hohol, joka viittaa zaporogikasakoiden hiustupsuun. Arkkityyppisellä hoholilla on valtavat viikset, kaljussa päässä yksi pitkä hiustupsu ja roimahousut. Herkkunaan ja suuren intohimonsa kohteena hoholit pitävät sian läskiä -salo.

Valkovenäläisistä on käytetty nimitystä bulbaš, joka viittaa perunaan ja puolalaisista on käytetty nimitystä ljah, joka on jo Nestorin kronikasta löytyvä sana. Sen merkitystä en tiedä. Juutalaista tarkoittava haukkumasana žid näyttää olevan lainaa italiasta (giudeo).

Tässä on varmaankin syytä mainita ja korostaa, että venäläiset ja erityisesti slavofiilit ovat olleet sitä mieltä, että kansallinen suvaitsevaisuus on aivan erityisesti venäläisten kansallinen piirre. Kyseessä ei ole vain Dostojevskin kuuluisa määritelmä venäläisestä kaikki-ihmisenä, tämä käsitys oli jo 1840-luvun slavofiileillä ja ehkä sitä ennenkin.

Mieleen tulee, että Puškin, joka oli neljäsosaksi afrikkalainen eli edusti ns. n-rotua, häväistysrunossaan Faddei Bulgarinille, joka oli puolalaista juurta, korosti, ettei hänelle ollut tärkeää, oliko Bulgarin ljah tai tataari tai vaikkapa peräti žid -olennaista oli, että hän oli vidocq -eli ns. erikoispalvelujen agentti…

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид
 — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

 

Venäläisten klassikoiden suhtautuminen juutalaisuuteen ei ole mitenkään yksioikoinen asia. Samalla henkilöllä on eläessään ja eri tilanteissa saattanut olla aivan erilaisia mielipiteitä. Kyllä Venäjällä tietysti on antisemitismiä ollut kuten muuallakin, mutta loppujen lopuksi suuret kirjailijat ovat yleensä nousseet vähäpätöisten ennakkoluulojen yläpuolelle.

Kas tässä hiukan siitä, miten tätä Venäjän kohtaloihin valtavasti vaikuttanutta kansaa on Venäjän kirjallisuudessa kuvattu:

torstai 20. helmikuuta 2020

Juutalaiset Venäjän kirjallisuudessa

 

Juutalaiset Venäjän kirjallisuudessa

 

Еврей и жиды в русской классике. Мосты культуры 2020, 383 с.

 

Aleksandr Solženitsynin viimeinen suuri teos oli Kaksisataa vuotta yhdessä (Двести лет вместе).  Kirja käsittää kaksi nidettä ja on laajuudeltaan yli tuhat sivua.

On turha sanoakaan, että syytteitä antisemitismistä tuli, mutta niihinhän Solženitsyn oli jo saanut tottua. Ei siinä auttanut, että joku juutalainen Dora Šturman kirjoitti kirjailijasta ihailevan elämäkerran. Halutessaan saa sellaisesta valtavan tuotteliaasta nerosta kuin Solženitsyn kaivettua esille aina tarpeen mukaan sitaatteja joka lähtöön.

Monet venäläiset klassikot ovatkin aikojen kuluessa olleet enemmän tai vähemmän antisemitismisyytösten kohteena.

Tässä yhteydessä kiinnitän huomiota siihen, että kirjan otsikko viittaa venäläisten ja juutalaisten varsin tuoreeseen tutustumiseen. Juutalaisiahan ei Venäjän valtakunnassa ollut käytännöllisesti katsoen lainkaan, ennen kuin Katariina II valloitti ne Puolalle kuuluneet alueet, jonne juutalainen asutus keskittyi.

Juutalaiset (venäjäksi jevrei, haukkumanimellä žid) tunnustivat toista uskontoa kuin venäläiset ja heidän virallinen erottelunsa valtakunnan muista kansalaisista tehtiin nimenomaan uskonnon perusteella, kyseessä oli iudaizm tai iudеistvo. Sen tunnustajien oli asuttava alueella, jonka nimi oli tšerta osedlosti, juutalaisten asuinalue. Englanniksi Pale of settlement.

Periaatteessa tämä rajoitus oli voimassa aina vuoteen 1917 asti, mutta käytännössä se alkoi menettää merkitystään 1800-luvun lopulla. Mainittakoon tässä, että meilläkin Suomen suuriruhtinaskunnassa oli voimassa ankaria rajoituksia ja meidän juutalaisväestömme saapui pääosin Venäjältä, entisten sotilaiden mukana.

Keisarikunnan loppuaikoina juutalaisuus oli yksi valtakunnan perususkonnoista, joka noteerattiin myös armeijassa. Siellä oli juutalaisiin kohdistuvaa syrjintää, mutta kyllä heitä myös kohosi siellä hyvinkin korkeisiin asemiin. Yleensäkin Venäjällä säädösten ankaruutta on lieventänyt se, ettei niitä ole noudatettu.

Tässä käsitellyn kirjan mukaan ”juutalaiskysymys” ilmestyi venäläiseen kirjallisuuteen 1860-luvulla. Ottakaamme huomioon, että esimerkiksi Gogolin Taras Bulbassa kuvaama pogromi tapahtui Ukrainassa eikä Venäjällä.

Joka tapauksessa siis juutalaisten määrä Venäjän kaupungeissa alkoi tuolla vuosikymmenellä nopeasti kasvaa ja samalla alkoi ilmestyä juutalaisen intellektuellin ja assimiloituneen juutalaisen tyyppejä. Aiemminhan kyseessä oli kurjasti omissa shtetleissään asunut maalaisväestö.

Tämän ilmiön myötä myös syntyi, oikeastaan hämmästyttävän nopeasti, sekä antisemitismi että intelligentsijan piirissä juutalaismyönteisyys, josta tuli niin sanotusti bon ton, erityisesti sen pogromiaallon jälkeen, joka tapahtui vuonna 1881.

Myös juutalaiset vallankumoukselliset ilmestyivät Venäjälle ja näyttelivät tunnetusti merkittävää osaa niin bolševikkien, menševikkien kuin sosialistivallankumouksellistenkin piirissä. Ottaen huomioon heidän sorretun asemansa, muu olisikin ollut yllättävää.

Venäjän kuuluisat pogromit eli roskajoukon harjoittamat, juutalaiskortteleihin kohdistuneet ryöstelyt ja murhat sijoittuivat yleensä valtakunnan eteläosiin. 1900-luvun alussa niin sanotut mustat sotniat harjoittivat niitä muuallakin ja väitettiin, että tämä tapahtui salaisen poliisin avustuksella ja peräti tsaarin myötämielisyydellä.

Viime mainittu seikka lienee kuitenkin aikansa propagandasodassa syntynyt fiktio.

Joka tapauksessa juutalaiset, joita vuonna 1914 oli esimerkiksi Pietarissa jo huomattava määrä, tunsivat olonsa turvattomaksi ja järjestivät sodan syttyessä suuren solidaarisuuskulkueen, joka lähti Kolomnan suurelta synagogalta ja kulki Talvipalatsin kautta Znamenskaja (Vosstanija)-aukiolle.

Kuten tunnettua, kysymys kuutalaisten asemasta ja merkityksestä Venäjän historian ja nykypäivän kannalta on asia, joka yhäkin herättää siellä intohimoja. Itse asiassa Hitler ja hänen kannattajansa saivat merkittävän osan käyttämästään juutalaisvastaisesta materiaalista nimenomaan Venäjältä. Jopa SA-joukkojen edeltäjiksi on epäilty vuoden 1905 vallankumouksen ”mustia sotnioita”.

Näitä kysymyksiä ei tässä ole tarkoitus käsitellä, saati ratkaista eikä siihen pyri myöskään blogin aiheena oleva kirja.

Itse asiassa kirja on poikkeuksellinen sympaattinen kohteelleen, ainakin sikäli, kuin olen siihen ehtinyt tutustua.

Siinä on muun muassa Maksim Gorkin kirjoittama kuvaus juutalaispogromista, joka kuvaa kaamealla tavalla sitä parvieläimen psykologiaa, joka sai väkijoukon valtaansa ja johti täydellisen häpeämättömään käytökseen, huolimatta siitä, että joku orpo inhimillisyyden äänikin uskalsi erottua joukosta.

Joukossa on myös klassisen juutalaisen kauppamiehen hahmoa kuvaava kertomus ja siellä esiintyy myös kuvankaunis juutalaistyttö, jota kaupitellaan upseerin viihdykkeeksi. Nämähän ovat klassisia hahmoja.

Dostojevskiä syytettiin aikoinaan intelligentsijan piirissä juutalaisvastaisuudesta, eikä hän toisessa kirjan kohdassa kannatakaan toisuskoisille samoja oikeuksia. Tässä kirjaan otetussa Kirjailijan päiväkirjan kohdassa hän vähättelee asuinpaikan vapaan valinnan juutalaisille tuottamaa vääryyttä ja kohottaa sen sijaan tärkeimmäksi asiaksi aidon ihmisyyden, jota löytyy kaikista uskontokunnista, kuten hänen esittämänsä esimerkki osoittaa.

Dostojevskin tuossa kohdassa edustaman syrjinnän laji ei aikoinaan ollut lainkaan harvinainen ja oli tuttu meilläkin. Santeri Jakobsonhan on aikoinaan julkaissut aiheesta kirjankin: Taistelu ihmisoikeuksista.

Nämäkin asiat kannattaa siis aina muistaa sijoittaa historialliseen kontekstiinsa. Hämmästyttävintä on, miten uusi ilmiö juutalaisuus näillä leveysasteilla on. Toki joitakin sefardijuutalaisia aina silloin tällöin eksyi myös Ruotsin valtakuntaan ja sitä alkuperäähän on myös Sakari Topelius.

Kirja päättyy Vjatšeslav Ivanovin tekstiin, jossa arvioidaan, että juutalaiset on sallimus lähettänyt koettelemaan eri kansojen kykeneväisyyttä noudattamaan Kristuksen evankeliumia. Ivanov siteeraa myös Dostojevskia, joka Kirjailijan päiväkirjan siteeratussa kohdassa -yllätys, yllätys- vaatii myös juutalaisille täysiä kansalaisoikeuksia, kuten kristinuskon laki edellyttää.

Suuret venäläiset klassikot eivät aina kannattaneet samoja poliittisia päämääriä, joita intelligentsijalla oli, mutta se ei tarvitse suinkaan merkitä sitä, että heitä olisi vaivannut jokin ksenofobinen kansalliskiihko.

Dostojevskin asenteita voi vain verrata siihen varsin merkittävään liikkeeseen, joka keisarivallan loppuaikoina suhtautui sangen vihamielisesti kaikkeen toisuskoisuuteen tai toisrotuisuuteen (inorodtsy), mukaan lukien erityisesti juutalaiset, puolalaiset ja suomalaiset.

Tulkoon mainituksi, että vaikka sana inorodets suoraan suomennettuna tarkoittaa peräti toislajisuutta (vrt. vieraslajit) ei suinkaan pidä kuvitella, että kyseessä olisi ollut jokin biologinen kategoria.

 

21 kommenttia:

 1. Eräs selittävä tekijä tähän raivokkaaseen ja kuolaavaan ryssävihaan, joka nyt on päässyt (päästetty?) valloilleen, saattaa mielestäni olla uskonnollinen kiihko. On loukattu Ekonoomin ja Konsumeerin jumalia ja profeettoja. Kiihko vain kasvaa, koska loukkauksen suuruus kasvaa pakotteiden osoittautuessa voimattomiksi.

  VastaaPoista
 2. Vastaukset
  1. Pyyntö voi olla aiheellinen monestikin, mutta tässä kohden minä en todellakaan näe aihetta. Valistakaa minua. Mikä tuossa kommentissani on "rauhatonta"? Mielestäni _tämä_ kommenttini on varsin viileä ja asiallinen.

   Poista
 3. En tiedä, mikä tilanne on nyt, mutta ainakin aiemmin Solženitsynin kirjaa Kaksisataa vuotta yhdessä ei saanut englanniksi. Sen sai muistaakseni ranskaksi ja saksaksi ja joillakin muilla kielillä. Tiedän, että siitä on on myös suomennettu osia.

  Diplomaattina toiminut René Nyberg kirjoitti tässä taannoin kirjan nimeltään Viimeinen juna Moskovaan, missä hän selvittää sukunsa kohtaloista. Nyberg on käyttänyt yllä mainittua Solženitsynin kirjaa lähdeteoksenaan.

  Nyberg toteaa:

  "Soltžsenitsynia ei kiinnosta juutalaisten kohtalo vaan talonpoikien tuhoaminen. Venäjäksi lukemani kirja on tiedollinen aarreaitta. Kirjailija pohtii sitä, oliko anti-bolševikkien joukossa juutalaisia. Siis kaikkea sellaista, joka ei tunnu kauhean relevantilta tällä hetkellä."

  Tämä ja muuta Nybergin kirjaan liittyvää löytyy täältä:

  https://blogit.apu.fi/koponen/kirja-arvio-rene-nyberg-viimeinen-juna-moskovaan/

  Joku sanoi, että Viimeinen juna Moskovaan ei ole hyvin kirjoitettu kirja.

  En taida sanoa enempää tällä kertaa.

  M

  VastaaPoista
 4. Siellä se n-sana taas kummittelee tekstissä...

  Oikein hyvää rasismin vastaista viikkoa kaikille täälläkin. Taisi se jo virallisesti loppua, mutta jokainen sivistynyt ihminen viettää sitä koko vuoden ympäri. Parasta anti-rasistista työtä onkin omakohtaisten ennakkoluulojen pohdinta, joten sanamuodossa lienee kyse ihan vain siitä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiireesti nyt vaan ilmiantamaan. Onko _taas_ joku rasismin vastainen viikko? Haukotus. Ne ovat jo niin last season. Sano vaan sinäkin rohkeasti ääneen: "neekeri". Koe vapautuminen.

   Poista
  2. Ei ne asiat maailmasta poistu sanoja välttelemällä. Mutta kirjoittajat netistä kyllä poistuvat Kiitos idioottien, jotka vihaavat vapautta ja ajattelua.

   Poista
  3. Sinä se et ilmeisesti ymmärrä puhetta - edellä jo kehoteltiin sinua rauhoittumaan, muttei luonnollisesti mennyt perille. Joten mene vain valitsemallasi tavalla ja koe sen vaikutus. Jotenkin luulen, että mekin joudumme siitä osalliseksi.

   Joka tapauksessa, rauha matkaasi, Catilina.

   Poista
  4. Niin kauan kuin arvon blogisti, vaikka jupistenkin, sietää näitä limanuljaskoja sen sijaan että mitä kovimmin pyrkisi heidät zu vernichten, lopputulos on aina se, että hän tai hänen henkiset ja aatteelliset perillisensä todella istuvat heidän kanssaan viimeisellä rannalla kertomassa pronominejaan ja miettimässä, mitkä sanat ovat sallittuja. Nämä eivät nimittäin _koskaan_ anna periksi niin kauan kuin heitä ja heidän toimintaansa palkitaan.

   Poista
  5. Jos ihmisoikeuksien puolesta kampanjointi saa ihmisen vihan valtaan, suosittelen ammattiapua vaivaan. Sieltä olen löytänyt itsekin vahvuuksia omiin heikkouksiini.

   Toivotin hyvää rasismin vastaista viikkoa kaikille, myös siis itselleni. Edelleen toivotan sitä, mutten tietenkään halua pahoittaa kenenkään mieltä.

   Kiitos oivallisesta kirjoituksesta blogistille muutoin.

   Poista
  6. Jos jonkin normaalin asian olemassaoloa tarkoittavan käsitteen käyttöä pidetään rasismina, on ajattelussa vakava vika.

   Poista
  7. Ajat muuttuvat, se on kai ajan henki ja usein sen tehtäväkin. Sitä, mitä ennen jotkut pitivät normaalina, voidaan nykyään pitää jo yleisesti epänormaalina.

   Käsitteessä ei ollut koskaan kyse klassikosta.

   Poista
  8. Odottelen sitä ilmiantoa. Niitä on ollut jo lukuisia vuosien varrella. Yksikään ei ole sitten lopulta johtanut mihinkään, mutta selvityspyyntöihin on tietysti pitänyt vastata, samoin kuin esimiesten antaa vastineita. Nyt eläkeläisenä voin sanoa HP, enkä viitsi enää vastata yhteenkään selvityspyyntöön.

   Poista
  9. Kuulehan sie, hyppää jätkä pituutta!

   Poista
 5. Tämä on täysin otsikon vierestä, mutta tietääkö kukaan mitä tarkoittaa kun ukrainalaiset käyttävät venäläisistä maahan tunkeutuneista sotilaista termiä orka, monikko lienee orki? Tuleeko se venäjän urka-sanasta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siihen kysymykseen Timo voinee parhaiten vastata, mutta venäläisistä maahantunkeuttajista käytetään Ukrainassa parhaillaan aika yleisesti lempinimeä "koloradokuoriaiset" (колорадские жуки), johtuen pyhän yrjön nauhoista...

   Poista
  2. Tarkoittaisivatko kenties örkkiä, tuota J.R.R.Tolkienin tarumaailmaansa luomaa pahaa, ruma ja rujoa olentoa?

   Poista
 6. Muistan, että Timo jossakin kolumnissaan aikoinaan mietti, mistä tulee liikennemiliisin lempinimi ´´канарейка´´ eli kanarianlintu? Se tulee ymmärtääkseni miliisin maastoautojen keltasinisestä väristä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hauska oli tämä sininen muoviämpäri, jota toivoin Suomeenkin. мигалка
   https://www.youtube.com/watch?v=UrzTwSDvWL0

   Poista

Kirjoita nimellä.