maanantai 26. helmikuuta 2024

Kulttuurista rajaa piirtämässä

 

Kyltyyri, kyltyyri!

 

Vielä Eino Leinon aikaan sanalla kulttuuri viitattiin korkeakulttuuriin, siihen parhaaseen, mitä oli saatu aikaan pyrittäessä totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen.

Sittemminhän kulttuurilla on alettu viitata tapojen ja instituutioiden kokonaisuuteen, jollaiset ovat jokaisella kansalla ja alueella tasa-arvoisia kaikkien muiden kanssa, eikä toinen ole primitiivisempi toista.

Tästähän tietenkin seuraa, ettei ole mielekästä pyrkiä kehittämään mitään kulttuurin osa-aluetta tai sen kokonaisuutta, koska paremman ja huonomman välillä ei voida tehdä eroa, mutta jääköön tämä postmodernin filosofian hedelmä tällä kertaa tähän. Kulttuurien erilaisuus on joka tapauksessa kiistatta mahdollista.

Mikäli kulttuurilla ei viitata erityisesti korkeakulttuuriin, vaan elämänmuotoon kokonaisuutena, ollaan epäilemättä tekemisissä aika vaikeasti operationalisoitavan käsitteen kanssa.  Silti sellaisesta on aikojen kuluessa filosofoitu paljonkin ja sille on usein annettu suuri poliittinen merkitys.

Viittaan tässä vain Samuel Huntingtoniin, jonka teorioita kulttuurisista alueista yritettiin takavuosina kovasti hyökätä sekä tieteellisillä että etenkin ideologisilla perusteilla. Sieltä ne vain ovat nousseet yhä selkeämmin esille.

Venäläinen kulttuuri erityispiirteineen ja sen historia ovat nyt tulleet innokkaiden spekulaatioiden kohteeksi. Venäläistä erityisyyttä esimerkiksi läntiseen Eurooppaan, saati Aasian kulttuureihin verrattuna ei voikaan kiistää. Tilanne ei suinkaan ole uusi.

Nikolai I:n ajan Venäjällä venäläisestä kulttuurista tuli byrokraattisen määrittelyn ja määräilynkin kohde, vaikka tuohon aikaan oltiin vielä kaukana nykyaikaisen valtion keinoista puuttua kansalaisten elämään. Julistuksia toki on aina voitu antaa.

Tässä on aina silloin tällöin tuota keskustelua tai pikemminkin julistelua katsoessa tuntenut tarvetta nostaa historian hämäristä esille sellainenkin käsite kuin Virallinen kansallisuusoppi (теория официальной народности), joka yleisenä periaatteena oli voimassa vuodesta 1833 aina hamaan vuoteen 1917 saakka.

Sitä nimitetään Nikolain ajan opetusministerin mukaan myös Uvarovin kolminaisuudeksi (triada Uvarova).

Teoria lähti kolmen tekijän erottamattomasta yhteydestä Venäjällä: itsevaltius, ortodoksia ja kansanomaisuus (narodnost). Suurin niistä oli itsevaltius. Sellainen yhdistelmä oli venäläisen kulttuurin perusta ja se oli Venäjän vastaus läntisille valistusarvoille Vapaus, tasa-arvo ja veljeys.

Venäläinen kulttuuri toisi sanoen torjui valistuksen rationalismin ja liberalismin korostamalla sen sijaan autokratiaa, uskontoa ja hierarkkisuutta. Läntiseen elämänmuotoon verrattuna venäläinen oli joka suhteessa toisenlainen ja moraaliselta tasoltaan korkeampi, kertoivat sananselittäjät, joiden ajatuksenjuoksuja Nicholas Riasanovsky on eräässä tutkimuksessaan esitellyt.

Nythän tämä kaikki tuntuu taas kovin tutulta ja jälleen kerran on niin sanottu kaikkeinkorkein (высочайшая) taho halunnut määrätä, mitä venäläisten rauhaan kuuluu.

Oireita tähän suuntaan menevistä määräyksistä on ollut jo kauan, mutta vuosi 2014 näyttää olleen jonkinlainen merkkivuosi tässäkin suhteessa.

Seuraavassa uusinta tuolta vuodelta, jolloin tarkkailijat jo saattoivat panna merkille uuden pyrkimyksen rakentaa kulttuurista muuria lännen suuntaan. Viime aikoinahan länsimaat itse ovat lyöneet lisää löylyä ja katkaisseet kaikki mahdolliset yhteydet Venäjään.

Mutta tässä siis blogi vuodelta 2014, kirjoitettu hieman Krimin miehtyksen jälkeen:

maanantai 26. toukokuuta 2014

Kulttuurin itsenäisyysjulistus Venäjällä?

 

Kulttuurinen itsenäisyysjulistus?

 

Huhtikuussa Venäjän intelligentsija sai taas kerran hätkähtää, kun uuden kulttuuripolitiikan projektista tuli  julkisuuteen ”materiaalia ja ehdotuksia”. Teesi, jonka mukaan Venäjä ei ole Eurooppaa näytti olevan dokumentin kulmakivenä. Puhuttiin myös siitä, että dokumentissa irtisanouduttiin niin multikulturalismista kuin suvaitsevaisuudesta. Puheet internetin ”saastumisesta” herättivät pahoja aavistuksia.

Mihail Jampolski New Times-lehdessä oli hyvin pessimistinen ja ironisoi, että dokumentista tuli sellainen vaikutelma, että sen tekijät olivat yrittäneet kaikkeensa pystyäkseen hahmottelemaan venäläisen kulttuurin erikoispiirteet, mutta eivät saaneet aikaan mitään: ”Niin, olemme kristittyjä, olemme hyviä, olemme konservatiivisia ja erilaisia kuin kaikki muut. Ja siinä se oikeastaan onkin. (Tyhjyyttä) ei pysty täyttämään millään paitsi mielettömillä fraaseilla yhteisyydestä (sobornost), rakkaudesta vallanpitäjiä kohtaan ja korkeasta moraalista. Kyse on itse asiassa vanhasta Uvarovin kolminaisuudesta, ortodoksia, itsevaltius ja kansanomaisuus.”

Novaja Gazetan Dmitri Bykov oli optimistisempi ja totesi, että projektin lopullista kehittelyä johtaa Vladimir Iljitsh Tolstoi, joka on miltei yhtä viisas kuin esi-isänsä ja yhtä viekas kuin kaimansa… Hän ei tulisi sallimaan mitään ilmeistä idiotismia.

Toukokuun 16. päivänä Venäjän presidentin kotisivulle ilmestynyt dokumentti ”Valtion kulttuuripolitiikan perusteet” onkin itse asiassa ilmaisuiltaan melko maltillinen. Sekään ei ole vielä lopullinen kulttuurin koodeksi, vaan vielä avoin yhteiskunnalliselle keskustelulle. Siinä ei enää sanota, että Venäjä ei olisi Eurooppaa, sen sijaan siinä kyllä puhutaan useaan otteeseen Venäjän kulttuurisesta itsenäisyydestä. Lisäksi luetellaan perusarvot, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan täysiarvoiselle elämälle. Näitä ovat ennen muuta rehellisyys, totuudellisuus, lainkuuliaisuus, isänmaanrakkaus, epäitsekkyys, väkivallan, varastamisen, panettelun ja kateuden tuomitseminen, perhearvot, puhtaus, hyvyys ja armeliaisuus, sanansa pitäminen, vanhempien kunnioittaminen ja rehellisen työn kunnioitus.

Täyttä tavaraa siis ja kauniita asioita. Se, joka haluaa nämä arvot kiistää, saattaa kansan syvien rivien keskuudessa leimautua juuri sellaiseksi, kuin liberaalit on Venäjällä perestroikasta lähtien opittukin tuntemaan.

Vaikka projektissa ei enää ole kovinkaan raflaavia, asioita retoriikkaa lukuun ottamatta, huomiota herättävät kohdat sellaiset kuin julistus, jonka mukaan kulttuuri vaikuttaa kaikkiin valtion politiikan aspekteihin ja yhteiskunnallisiin elämänpiireihin. Myös internetin ”saastuneisuus” ja ihmisten rajoitettu medialukutaito todetaan ongelmiksi.

Koska kyseessä siis yhä on vain luonnos, ei siitä kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, miten havaitut ongelmat on määrä ratkaista. Edellä mainitun Mihail Jampolskin mielestä yksi asia kuitenkin on vakava ja vaarallinen. Kyse on siitä, että ensimmäisten kymmenen presidenttivuotensa aikana Putin kunnioitti sitä ajatusta, että on olemassa elämänpiirejä, jotka ovat politiikan kannalta neutraaleja. Tämähän onkin perinteinen liberalismin perusoletus. Nyt tilanne näyttää tämän dokumentin perusteella muuttuneen.

Silloin kun politiikkaa aletaan tunkea kaikille yhteiskunnallisille tasoille, vaikkapa ihmisten seksuaalielämään tai perheeseen, ylitetään se raja, joka erottaa liberaalin ja totalitaarisen yhteiskunnan. Jampolski ottaa esimerkiksi Carl Schmittin, jonka teoriat miellyttivät aikoinaan myös natseja. Nyt Putin näyttää hänen mielestään menevän samaan suuntaan kuin aikoinaan natsit, joita innosti ajatus kaiken poliittisuudesta.

Tässä voi tietenkin todeta, että tuo kaiken politisoiminen on ollut erityisen suosittua vasemmiston piirissä, kukapa ei tuntisi tokaisua henkilökohtaisen poliittisuudesta. Suomessakin se taitaa olla juuri Tutkijaliitto, joka on julkaissut Schmittin tekstejä.

Tiedä nyt sitten, millainen tämä Venäjän uusi kulttuuripolitiikan peruskirja tulee olemaan, joka tapauksessa tuntuu siltä, että rinnastus kreivi Uvarovin ”viralliseen kansallisuusoppiin” vuodelta 1833 on melko osuva. Tuohon aikaan näet Nikolai I:n suhde Länsi-Eurooppaan muistutti melko lailla Putinin asemaa Euroopan unioniin nähden. Samat moitteet väkivaltaisesta tai muutoin sopimattomasta politiikasta, sama ylenkatse arvoihin nähden ja sama neuvottomuus kummallisen ja uhkaavan Venäjän edessä ovat taas ilmielävinä Putinia vastassa.

Uvarovin ortodoksia, itsevaltius ja kansanomaisuus olivat venäläinen vastaisku lännen vapautta, tasa-arvoa ja veljeyttä vaativalle julistukselle, jota pidettiin Venäjälle vieraana. ”Virallinen kansallisuusoppi” julisti Venäjän itsenäisyyttä Eurooppa nähden ja lähti tietenkin siitä, että Venäjä itse oli parempi. Slavofiileistä viralliset nationalistit kuitenkin erosivat siinä, etteivät he yleensä perustelleet näkemyksiään saksalaisella romanttisella filosofialla. Lisäksi he kunnioittivat keisareita ja siinä luvussa myös Pietari Suurta. Tässä suhteessahan slavofiilit olivat aivan eri linjoilla.

Putinia ja hänen hallintoaan on nykyään yhä useammin pidetty uusslavofiilisenä. Tälle on tiettyjä perusteita, sillä viime aikoina jopa pahamaineisimmat slavofiilit ovat alkaneet innostua Putinista, joka myös on ojentanut heille kätensä. Mutta entäpä jos kyseessä onkin vain uusi virallinen kansallisuusoppi, komea ja juhlallinen, mutta samalla byrokraattinen ja tylsä? Parisataa vuotta sitten Nikolain ahdasmielisyys ei pystynyt estämään Venäjän kirjallisuuden kultakauden syntyä ja kukoistusta. On syytä uskoa, ettei kulttuurin kahlitseminen nytkään onnistu ja byrokraattien mahdolliset yritykset siihen suuntaan saattavat olla vain piristysruiske.

 

19 kommenttia:

 1. ᴴ ᵃ ʳ ᵐ ᵃ ᵃ ˢ ᵘ ˢ ᶥ
  - jo vain; onkohan kukaan vähäistä lievästi perusteellisemmin koskaan tutkinut tai pohtinut tuota venäläisen kolmiopin ja tuon uudemman "Venäjä ei ole Eurooppaa" suhdetta länsimaisen hapatuksen ylistämään ja suosimaan korrektiivisuuteen?
  (Toki tietenkin leireiltä suojautuakseen on ymmärrettävästi harrastettava jossakin määrin myös korrektiivisuutta, toki, toki.)

  Niin että siis millaisella suvaitsevuudella mokomaan korrektiivisuuteen Venäjällä ylipäänsä suhtaudutaan - onko kokemuksia?
  Onko normaalissa väittelyssä tai jutustelussa (poliittisissakin) , korrektiudella hyvinkään isoa tekemistä kun keskustelijoiden 𝙬𝙞𝙢𝙢𝙖 nousee?

  VastaaPoista
 2. Eurooppalaisen valistusajan aatteellis-tiedollisessa vallankumouksessa tarvittiin vahvaa idealismia ja palavaa intomieltä, niin syvältä nousevaa uhriajattelua – uhrirooliin samaistumista – että se antaisi viattomasti kärsineille voimaantumista ja omankädenoikeuden korjata kaikki koetut ja kuvitellutkin historialliset vääryydet. Sellaisen ilmaisemassa filosofiset väittämät tai opillisen oikeassaolemisen todistelut eivät enää ratkaise mitään – kun psyyke taantuu niin että yksilöllisen järjen kriittisyys sulaa kollektiivituntoihin ja omankädenoikeus valtaa tajunnan, siitä alkaen ajatukset todistetaan teoilla.

  Kaikki historian vallankumoukset ovat tajunnallisesti samassa kategoriassa kuin kaikki tunnustuksellisen ajattelun motivoimat terroriteot – ne ovat vain uhriajattelun variaatioita, manifestaatiota, jossa tekeminen hautaa sanomisen, joka jo aikapäiviä on lakannut pohtimasta ja perustelemasta ja muuttunut puhtaaksi julistukseksi.

  Suuria ihanteita, idealismia, jonka vallassa todellisuus muuttuu dramaattisiksi näyttämökuviksi. Ne jäävät historiaan – siellä liput liehuvat ja rintamajoukot marssivat – historiankirjoitus on olennaisilta osin taantunutta kuva-ajattelua, joka oikeasti on historiallista vain esimerkiksi siinä mielessä, että se vastaa vaikkapa antiikin kreikkalaisille ominaista tajunnallista idealismia, jossa koettu maailma muodostui eräänlaisista todellisuuden pysäytyskuvista.

  Historian näytelmien pinnanalaiset juonet ovat paljon pelkistetympiä mutta todellisuuden ymmärtämisen kannalta paljon tärkeämpiä kuin niiden iskulauseiden näennäistiedolliset sisällöt, joita joukot vallankumouksen huumassa huutavat. Ihanteellisuus kiteytyy opilliseksi tunnustuksellisuudeksi, joka tyypillisesti pysähtyy ja sementoituu sikäli kuin uusi järjestelmä yleensä löytää pysyvät institutionalisoituvat rakenteensa – ja jos löytää, sitä pahemmat seuraukset sillä on yksilön psyykkisille kyvyille ja vapaudelle itsenäiseen ajatteluun. Ihanteiden varaan rakennetun valtakunnan kohtalo on sinetöity. Vallankumous on tavallaan kuin totalitarismin historiallinen esiaste.

  Jokin totuus siihen sisältyi kun sanottiin, että sosialismi oli hieno juttu mutta kun tyypit pilasi sen. Luulisi että se tosiasia – siis todellakin, kautta historian todeksi osoittautuva sosiopsyykkisten kerrostumien romahtamisessa esille tuleva väistämätön kehityskulku – siis tosiasia, vaikka se näyttää paradoksilta – että vallankumoukset ja totalitarismit seuraavat toisiaan suoraan alenevassa polvessa ja ovat samanlaisia siinä suhteessa, että ne kumpikin sortuvat omaan sisäiseen hajoamiseensa. Vallankumoukset syövät omat lapsensa ja totalitarismit täydentävät nämä tuhotarpeet kun eivät muulla tavalla osaa itse loppuakaan kuin hajoamalla sisältä käsin.

  VastaaPoista
 3. Vaikea uskoa, että tolstoilaisuuteen kuuluisi naapurien alistaminen!? Tuskinpa sitä esiintyi Suomen jäetfeltiäsyydessäkään.

  VastaaPoista
 4. Eräs suomalainen tutkija, en nyt muista nimeä, mutta hän oli ihan oikea tiedemies, esitti näkemyksen, että maailma, siis universumi muodostuu, oliko se nyt viidestä tai kuudesta taajudesta. Olen taipuvainen uskomaan, että maailmanselitys voisi hyvinkin olla jotain tuon suuntausta. Luultavasti meidän aivomme eivät vain yksinkertaisesti pysty tajuamaan olevaisuuden perusteita, joten kaiken maailman älyköt, mystikot ja sen semmoiset ovat sitten rakentaneet monenmoisia himmeleitä selittämään ihmiselon ihmeellyksiä joiden mukaan ihmispolot yrittävät sitten olla ja eleä. Joka tapauksessa ne muodostavat kulttuurin vahvoja osatekijöitä, jotka pitää ottaa vakavasti, jos yrittää ymmärtää maailman erilaisuuksia. Olipa sitten kyseessä kansallisaatteesta, jostain uskonnosta, kommunismista tai sitäkin älyttömämmästä wokeilusta, intersektionaalisuudesta ja mitä näitä kummallisia hömpötyksiä nyt onkaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Joka tapauksessa ne muodostavat kulttuurin vahvoja osatekijöitä, jotka pitää ottaa vakavasti, jos yrittää ymmärtää maailman erilaisuuksia. Olipa sitten kyseessä kansallisaatteesta, jostain uskonnosta, kommunismista tai sitäkin älyttömämmästä wokeilusta, intersektionaalisuudesta ja mitä näitä kummallisia hömpötyksiä nyt onkaan."

   Näihin taitaa vaikuttaa aika ja paikka. Lähtee jostain jonkun sanomana ja leviää ympäri, eri väestöissä. Mikä mielenkiintoista kieli ei ole se oleellinen tekijä, kun kyse vaikka Euroopasta. Uskonto taas teoriassa, mutta sen tulkinnat vaihtelee.
   Ilmiönä taas sosiologisesti katsottuna ei mitenkään uutta tai erikoista. Ennen nuo innovaatiot kulki Italiasta, niin renessanssin aikakausi, kuin myös noitaroviot. Mitä väki sitten omaksuu on eri asia. Voi kai todeta että voi olla ihan hyvä saada kaukomailta muunkinlaisia näkemyksiä tilanteeseen.
   Muslimit ole sen erilaisempia jos pohtii arabi-kevättä.
   Kieli ja kirjoitus on kyllä eri.

   Poista
 5. Kuten olen joskus todennut, venäläinen tunnus sodassa "Uskon, tsaarin ja isänmaan puolesta" (За веру, царя и отечество) muistuttaa elävästi Mannerheimin ensimmäisessä talvisodan päiväkäskyssä esittämää kolmiyhteyttä: Isänmaan, uskonnon ja kodin puolesta. Pitäisin varmana, että vaikutteet tulivat Venäjältä. Niiden alkuperä on juuri virallisessa kansallisuusopissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Talvisodassa ja sen jälkeenhän venäläisten tunnus olikin "Synnyinmaan puolesta, Stalinin puolesta" (За родину, за Сталина)

   Poista
  2. Olisi, meinaan, kuulostanut omituiselta, jos tunnus olisikin ollut "Uskonnon, presidentin ja kansan puolesta". Tunnus oli sovellettava olosuhteisiin.

   Poista
 6. Eilen (HS 25.2.2024) Tampereen yliopiston dosentti Marko Nenonen pohdiskeli esseessään "Yksilönvapaus on Euroopan menestyksen salaisuus" läntisen Euroopan vuosisataisen menestyksen avaimia muuhun maailmaan, - siis myös Venäjään nähden.
  "Eurooppa loikkasi maailman kärkeen 1700-luvulta alkaen, kun vapaat yksilöt pääsivät tavoittelemaan parempaa elämää", hän tiivistää. Tuohon saakka maailman hegemoniaa, teloudellis-teknistä huippua ja niiden myötä maailmankauppaa ja kaikkeen tähän eri tavon kytkeytynyttä kulttuurista kehitystä pitivät hallussaan Intia, Kiina ja Osmanien valtakunta, erilaisine edeltäjineen.
  Nenonen kysyy olennaisen kysymyksen: miksi Intia, Kiina tai Osmanit eivät teollistuneet ensimmäisinä, vaan "kurja" ja hajanainen läntinen Eurooppa?
  "Menestyksen pohjimmaisena syynä on yksilön aseman vahvistuminen Euroopassa jo vuosisatoja sitten tavalla, joka ei ollut muualla tyypillistä", vastaa dosentti Nenonen.
  Vapaudet ja individualismi mahdollistivat eri tahoilla ilmenevien tarpeiden ja kannustimien aktiivin toteutuksen. Teollistuminen oli yksi puoli selitystä, toinen oli yritysten ja muiden toimijoiden mahdollisuudet toimia "oman päänsä mukaan". Olennainen tekijä Euroopan kehitykselle oli se, että menestyneissä valtioissa vaurautta jouduttiin jakamaan: sitä ei kasautunut omnipotentin tyrannin hoville, vaan työvoiman tarpeen ja käynnistyneen yhdyskunnan rakentumisen myötä pääomia kohdistui laajalle, syntyi tuotantoa, kauppaa, logistiikkaa, infraa.
  Kannattaa lukea Nenosen näkemyksiä, joiden pohjana löytyy mm. Prasannan Parthasarathin tutkimus "Why Europe Grew Rich and Asia Did Not" (2011). Tässä tarkastelussa Venäjä on aasialainen valtio.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Osakeyhtiö ja pörssi olivat hienoja innovaatioita jotka loivat kilpailuetua lännelle. Miten muuten riskiä olisi jaettu, kiihdytetty innovointia ja rahoitettu suuria teollisia hankkeita. Kauppakompanioilla (oy) projisoitiin valtaa maailman ääriin.
   V-V F

   Poista
 7. Joo joo, Eikka Leinon pilkkaruno päättyy tarpeelliseen kysymykseen: "mutta mitä se sitten on se kyltyyri, kas siinä se kysymys onkin jyyri"

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei se ihan niin mennyt. Viimeinen sana on "karrikatyyri"

   Poista

  2. “Kyltyyri”

   Helsingin murteella

   “Kyltyyri! Kyltyyri! Kyltyyri!”
   Tuo huuto on Suomessa syyri,
   Mut mikä se on se kyltyyri?
   Kas, siinäpä pulma on jyyri.

   Se on yhdelle ooppera-kyyri,
   taas toiselle Tukholma-tyyri,
   Duncan, Forssellin figyyri
   tai Parisin polityyri.

   Tuhatkarvainen on kyltyyri –
   se on Kiinassa Kiinaan myyri –
   mut Suomessa Suomen kyltyyri
   tuon kaiken on karrikatyyri.

   Eino Leino

   Joo, jäi täsmentämättä, että tuo siteeraamani säepari on eka säkeistöstä, eikä siis ihan lopusta.

   Poista
  3. Aiheena tuohon runoon oli tietysti myös se, että tuohon aikaan suomenkielisessäkin puheessa sana kulttuuri usein lausuttiin hienostellen ruotsia jäljitellen, niin että sanan u:t lausuttiin tai ainakin yritettiin lausua ruotsin u:n tavoin, mutta jos sitä ei osattu, se saattoi kuulostaa jopa y:ltä. Samoin muutamissa muissakin vierasperäisissä sanoissa, joissa u esiintyy.
   Vielä 1970-luvullakin sellaista ääntämystä saattoi kuulla joskus, nykyisin tuskin enää.

   Poista
  4. Ruotsin mukainen ääntämys oli muutenkin hyvin yleistä, esimerkiksi sanan painot lainasanoissa.

   Poista
 8. ”Venäjän Virallinen kansallisuusoppi”

  Venäjän virallinen kansallisuusoppi sai syntymänsä vuonna 1824 Venäjän dekabristikapinan filosofisen/teoreettisen johtohahmon Pavel Pestel’in teoksessa nimeltään ”Russkaja pravda” (Venäläinen laki). Nykypäivän Venäjän virallinen kansallisuusoppi kantaa nimeä ”Russkij mir” (Venäläinen maailma), joka julisti credokseksi sen, että Russkij mirillä ei ole rajoja. Tuskinpa tämän julistuksen on keksinyt Putin, joka on kogebeshnikki eli toteuttaja: ”motshit’ v sortire” (tappaa yleisessä käymälässä eli salaisesti).

  Pestel’in ”kansallisuusfilosofia” sai valtiollisen muodon Nikolai I:n, suuriruhtinas Nikolai Pavlovitš Romanov (1796-1855), kaudella, jolloin Venäjä oli jatkuvasti sodassa. Nikolain opetusministeri Uvarov loi ns. kolminaisuuden (triada Uvarova): itsevaltius, ortodoksia ja kansanomaisuus (narodnost).

  Ei ole mikään ihme, että kansallisuusoppi tuli näkyviin konkreettisesti ekonomisti Karl Marxin Kommunistisen puolueen manifestissa: ”kansojen kansallisuuserojen häviämisen jouduttaminen”. Se tapahtui vuonna 1848 eli sen jälkeen, kun venäläinen aristokratiaryhmä Pariisissa ”kantoi Marxia käsillään vuosina 1844-1848”.

  Kansojen kansallisuuserojen hävittäminen oli vaikea tehtävä, koska ensin piti hävittää potentiaaliset moisen politiikan vastustajat. Lenin käski tappaa kaikki papit ja perusti keskitysleirejä, jonne pakkotöihin vietiin kaikenlaista sivistynyttä väkeä, koska kommunismi tarvitsi uudentyyppistä sivistyneistöä.

  Todellinen kansallisuuserojen hävittäminen alettiin toteutettamaan Stalinin aikana. Esimerkiksi miljoonia ukrainalaisia vietiin Ukrainasta pois eri puolille Neuvostoliittoa ja Ukrainaan tuotiin venäläisiä. Niin tehtiin kaikkialla ja venäjän kielestä tuli virallinen valtiokieli. Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen Ukraina hyväksyi valtiokielekseen ukrainan, vaikka Moskova halusi, että Ukrainassa olisi valtiollinen kaksikielisyys, koska Ukrainassa on paljon venäläisiä. (Kas, kun Suomessakin on kaksikielisyys.) Tuloksena on nykyinen sota.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. ”Russkij mir” (Venäläinen maailma)

   Putinilla on vielä yksi credo: "Zatshem nam mir v kotorom net Rossii." (Emme tarvitse maailmaa, jossa ei ole Venäjää.) Tämä "credo" on niin primitiivinen ja typerä, että se on varmasti Putinin keksimä. Tämän takana on kuitenkin uhkaus: jos ette rakasta minua, ettekä suutele minua, niin minä räjäytän atomipommin. Eikö tämä uhkaus olekin sairautta?

   Poista
 9. Kuka kirjoittikaan joskus 1960- tai 1970-luvulla teoksen nimeltä "Kulttuuripolitiikan perusteita"?

  Siinä kirjoittaja totesi heti alkusivulla, että sanaa kulttuuri käytetään eri yhteyksissä ainakin kahdessa toisistaan selvästi eroavassa merkityksessä, jotka kuitenkin toisinaan jopa tahallaan sekoitetaan keskenään.

  Ensinnäkin sillä oli (vielä silloin) käytössä myös se merkitys, jonka Vihavainenkin totesi sillä aikoinaan olleen. Se viittasi "parhaaseen, mitä oli saatu aikaan pyrittäessä totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen."
  Tässä merkityksessä kulttuuri oli siis nimenomaan jotakin arvokasta, ylevää. Juuri tässä merkityksessä sanaa vielä siihen aikaan käytettiin sanomalehtien kulttuurisivuillakin. Mikä ei ansaitse arvostusta, ei siis voi olla kulttuuriakaan, sanan tässä merkityksessä.

  Mutta toisissa yhteyksissä, erityisesti kulttuuriantropologiassa, sana oli silloinkin jo kauan sitten saanut toisenlaisen merkityksen, joka myöhemmin on syrjäyttänyt edellisen lähes kokonaan. Tässä merkityksessä "kulttuuri" tarkoittaa kaikkia niitä tapoja ja käyttäytymisen muotoja, jotka ovat tyypillisiä tietylle yhteiskunnalle eivätkä ole puhtaasti biologisia. Tässä merkityksessä kyseessä on siis vain kuvaileva termi, joka ei sinäsnä merkitse arvoarvostelmaa.

  Sinänsähän ei ole mitenkään epätavallista, että samaa sanaa käytetään eri yhteyksissä eri merkityksissä.
  Esimerkiksi sana lehti tarkoittaa sekä kasvin lehteä että sanomalehteä. Asiayhteydestä käy kuitenkin yleensä selvästi ilmi, mitä kulloinkin tarkoitetaan, ja tuskinpa kukaan käyttää tämän sanan kaksiselitteisyyttä hyväkseen vaatiakseen, että kasvien lehtiin olisi suhtauduttava samoin kuin sanomalehtiin, tai päinvastoin.

  Mutta miten on kulttuuri-sanan laita?
  Tuon mainitsemani teoksen kirjoittaja kiinnitti huomiota myös siihen, että (jo silloin) sanan molemmat merkitykset usein, jopa tahallisesti sekoitettiin keskenään. Toinen saattoi sanoa, että se ja se asia oli kulttuuria (sanan ensimmäisessä merkityksessä) ja ansaitsi suurta arvostusta. Toinen taas saattoi sanoa toisesta asiasta, että sekin oli kulttuuria (sanan jälkemmäisessä merkityksessä) ja käyttää tästä aiheutunutta käsitteiden sekaannusta ja sanaan (sen ensimmäisessä merkityksessä) liittyviä assosiaatioita jopa tietoisesti hyväkseen selittääkseen, että sillekin pitäisi osoittaa vastaavaa arvostusta.

  VastaaPoista
 10. Kuka kirjoittikaan joskus 1960- tai 1970-luvulla teoksen nimeltä "Kulttuuripolitiikan perusteita"?

  Siinä kirjoittaja totesi heti alkusivulla, että sanaa kulttuuri käytetään eri yhteyksissä ainakin kahdessa toisistaan selvästi eroavassa merkityksessä, jotka kuitenkin toisinaan jopa tahallaan sekoitetaan keskenään.

  Ensinnäkin sillä oli (vielä silloin) käytössä se merkitys, jonka Vihavainenkin totesi sillä aikoinaan olleen. Se viittasi "parhaaseen, mitä oli saatu aikaan pyrittäessä totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen."
  Tässä merkityksessä kulttuuri oli siis nimenomaan jotakin arvokasta, ylevää. Juuri tässä merkityksessä sanaa vielä siihen aikaan käytettiin sanomalehtien kulttuurisivuillakin. Mikä ei ansaitse arvostusta, ei siis voi olla kulttuuriakaan, sanan tässä merkityksessä.

  Mutta toisissa yhteyksissä, erityisesti kulttuuriantropologiassa, sana oli silloinkin jo kauan sitten saanut toisenlaisen merkityksen, joka myöhemmin on syrjäyttänyt edellisen lähes kokonaan. Tässä merkityksessä "kulttuuri" tarkoittaa kaikkia niitä tapoja ja käyttäytymisen muotoja, jotka ovat tyypillisiä tietylle yhteiskunnalle eivätkä ole puhtaasti biologisia. Tässä merkityksessä kyseessä on siis vain kuvaileva termi, joka ei sinäsnä merkitse arvoarvostelmaa.

  Sinänsähän ei ole mitenkään epätavallista, että samaa sanaa käytetään eri yhteyksissä eri merkityksissä.
  Esimerkiksi sana lehti tarkoittaa sekä kasvin lehteä että sanomalehteä. Asiayhteydestä käy kuitenkin yleensä selvästi ilmi, mitä kulloinkin tarkoitetaan, ja tuskinpa kukaan käyttää tämän sanan kaksiselitteisyyttä hyväkseen vaatiakseen, että kasvien lehtiin olisi suhtauduttava samoin kuin sanomalehtiin, tai päinvastoin.

  Mutta miten on kulttuuri-sanan laita?
  Tuon mainitsemani teoksen kirjoittaja kiinnitti huomiota myös siihen, että (jo silloin) sanan molemmat merkitykset usein, jopa tahallisesti sekoitettiin keskenään. Toinen saattoi sanoa, että se ja se asia oli kulttuuria (sanan ensimmäisessä merkityksessä) ja ansaitsi suurta arvostusta. Toinen taas saattoi sanoa toisesta asiasta, että sekin oli kulttuuria (sanan jälkemmäisessä merkityksessä) ja käyttää tästä aiheutunutta käsitteiden sekaannusta ja sanaan (sen ensimmäisessä merkityksessä) liittyviä assosiaatioita jopa tietoisesti hyväkseen selittääkseen, että sillekin pitäisi osoittaa vastaavaa arvostusta.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.